Chief executive officer

Chief executive officer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Chief executive officer (CEO) is de Engelse benaming voor een bestuursvoorzitter, algemeen directeur of een gedelegeerd bestuurder. Over het algemeen wordt de term CEO alleen gebruikt binnen grote bedrijven, organisaties en instellingen, die internationaal opereren. Als CEO ben je eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Hoe een CEO precies werkt en welke verantwoordelijkheden deze precies draagt kan per bedrijf verschillen, omdat er verschillende soorten bedrijfsvormen bestaan. Als een CEO bijvoorbeeld te maken heeft met een directie, zoals de raad van bestuur binnen een bedrijf, worden belangrijke strategische beslissingen samen genomen en niet alleen door de CEO. De term CEO kent geen bescherming en iedereen mag zich CEO noemen, ondanks dat de term CEO eigenlijk alleen toepasbaar is voor topbestuurders of topmanagers van grote bedrijven, die internationaal opereren. In het kort kunnen we de functie CEO omschrijven als de directeur van een organisatie. Ondanks dat iedereen zich CEO kan noemen heeft de titel CEO alleen betrekking op topbestuurders, die beschikken over bijzondere eigenschappen en vaardigheden. Ook de verantwoordelijkheid die komt kijken bij de functie CEO moet niet onderschat worden. Het nemen van soms moeilijke beslissingen, die grote gevolgen kunnen hebben, komen regelmatig voor als CEO. Moeilijke beslissingen nemen als CEO betekent automatisch dat je ook weerstand kan verwachten binnen en buiten het bedrijf, afhankelijk van de soort beslissingen. Moed en daadkracht zijn dan twee belangrijke woorden, die bij de titel CEO passen. Als chief executive officer ben je in de eerste plaats eindverantwoordelijk voor het bestuur van een bedrijf. Daarnaast is een CEO het gezicht van het bedrijf met betrekking tot de buitenwereld. Dit betekent dat een CEO zich ook bezig zal houden met netwerken en verbinden van de juiste personen en organisaties, die het bedrijf mogelijk verder kunnen helpen.

Als chief executive officer (CEO) ben je de directievoorzitter van de organisatie. Dit houdt in dat je ook te maken hebt met de ondernemingsraad, vakbonden, arbeiders en met de media, zoals met journalisten. De functie CEO gaat dan ook verder dan alleen het aansturen van de eigen personeelsleden binnen de organisatie. Een CEO kan ook aangemerkt worden als belangrijke netwerker en lobbyist voor de organisatie. Ondanks dat je als chief executive officer te maken hebt met verschillende managers, werknemers, vakbonden en de ondernemingsraad blijft de chief executive officer de directeur van het bedrijf en ben je eindverantwoordelijk voor het bedrijf. Als een organisatie gebruikmaakt van een raad van bestuur kan ook de benaming bestuursvoorzitter van toepassing zijn. De term CEO kent verder geen bescherming, waardoor alle directeuren zich CEO kunnen noemen. In het algemeen is het zo dat alleen grote organisaties gebruikmaken van de term CEO. Dit betreft over het algemeen bedrijven en organisaties, die beschikken over veel personeelsleden. De inhoudelijke werkzaamheden van een CEO gaan verder dan alleen het aansturen van de organisatie. Een CEO kan ook aangemerkt worden als ambassadeur, die de belangen van de organisatie zal vertegenwoordigen met betrekking tot de buitenwereld.

Wat is een CEO?

CEO staat dus voor Chief Executive Officer. Een CEO is de hoogste leidinggevende of uitvoerende functionaris in een organisatie, meestal in het bedrijfsleven. De CEO is verantwoordelijk voor het nemen van belangrijke beslissingen, het formuleren en implementeren van strategieën, en het leiden van de algehele operaties van de organisatie. De taken en verantwoordelijkheden van een CEO kunnen variëren, afhankelijk van de aard en omvang van de organisatie, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

 • Strategisch leiderschap: Een CEO is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van de strategische visie en doelen van de organisatie. Ze bepalen de koers van de organisatie en nemen beslissingen die van invloed zijn op de groei, de winstgevendheid en het concurrentievermogen.
 • Operationeel beheer: Een CEO houdt toezicht op de dagelijkse activiteiten en het functioneren van de organisatie. Ze zorgen ervoor dat de bedrijfsactiviteiten efficiënt verlopen en dat de gestelde doelen worden bereikt. Ze werken samen met andere leidinggevenden en managers om de prestaties en resultaten van de organisatie te optimaliseren.
 • Stakeholder management: Een CEO is verantwoordelijk voor het onderhouden van relaties met belangrijke stakeholders, zoals aandeelhouders, investeerders, klanten, leveranciers en regelgevende instanties. Ze communiceren met deze belanghebbenden, zorgen voor transparantie en bouwen strategische partnerschappen om het succes van de organisatie te bevorderen.
 • Teammanagement: Een CEO selecteert en leidt het senior managementteam van de organisatie. Ze stimuleren een positieve en productieve werkcultuur, motiveren en inspireren medewerkers, en zorgen voor de ontwikkeling en groei van talent binnen de organisatie.
 • Externe vertegenwoordiging: Als het gezicht van de organisatie treedt een CEO op als vertegenwoordiger bij belangrijke evenementen, conferenties en publieke aangelegenheden. Ze bouwen en onderhouden relaties met de media, beleidsmakers en andere externe belanghebbenden.

Een CEO heeft de algehele verantwoordelijkheid voor het succes en de groei van een organisatie. Ze dragen de eindverantwoordelijkheid voor besluitvorming en operaties, en spelen een cruciale rol bij het bepalen van de strategie en de koers van de organisatie.

Wie kan zich chief executive officer (CEO) noemen

Alle directeuren van bedrijven, organisaties en stichtingen kunnen zich chief executive officer noemen. Dit betreft zowel commerciële organisaties als de non-profitsector. Zoals eerder omschreven zijn het meestal alleen de grote organisaties, die de term CEO hanteren. In veel gevallen betreft dit organisaties, die internationaal opereren, beursgenoteerd zijn en organisaties, die beschikken over veel personeelsleden. Daarnaast kan er sprake zijn van organisaties en/of bedrijven, die veel aanzien hebben of marktleider zijn. De term CEO kent verder geen beroepsbescherming. Met andere woorden kan iedereen zich CEO noemen. In de praktijk zal dit niet snel voorkomen.

Belangrijke eigenschappen van een CEO:

 • Een CEO moet beschikken over leervermogen.
 • Een CEO moet beschikken over vooruitstrevende visie.
 • Een CEO moet beschikken over zeer veel energie en passie.
 • Een CEO moet beslissingen durven nemen.
 • Een CEO moet dagelijkse leiding kunnen geven.
 • Een CEO moet een harde werker zijn.
 • Een CEO moet een topmanager of topbestuurder zijn.
 • Een CEO moet kunnen netwerken en lobbyen.
 • Een CEO moet kunnen samenwerken.
 • Een CEO moet kennis van zaken hebben.
 • Een CEO moet mensen kunnen overtuigen.
 • Een CEO moet risico's durven nemen.
 • Een CEO moet verantwoordelijkheden aandurven.

Chief executive officer:

Opleidingen tot Chief executive officer

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden tot chief executive officer. Een chief executive officer is in meestal een topbestuurder of topmanager die beschikt over zeer veel ervaring, kennis en talent. Wel worden er veel uiteenlopende soorten cursussen en opleidingen aangeboden die ook van toepassing kunnen zijn op een chief executive officer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergevorderde managementopleidingen of aan een leiderschapstraining. Zoals eerder omschreven is de chief executive officer de directeur en voorzitter van een organisatie en kan de chief executive officer aangemerkt worden als ondernemer. Iedereen kan zich verder chief executive officer noemen, omdat het de titel chief executive officer geen beroepsbescherming kent. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als zelfstandig ondernemer heb je te maken met een financiële administratie. Het gebruik van een boekhoudprogramma is de beste manier om de boekhouding bij te houden. Er zijn meerdere goede boekhoudpakketten beschikbaar.

Bedrijven waar een Chief executive officer werkzaam kan zijn

Een chief executive officer kan werkzaam zijn voor uiteenlopende soort bedrijven, organisaties en instellingen. Over het algemeen zal de benaming CEO alleen gebruikt worden als we spreken van grote bedrijven, organisaties of instellingen die internationaal actief zijn. Dat een directeur of voorzitter ook gezien kan worden als een CEO betekent niet automatisch dat een directeur of voorzitter zich ook CEO zal noemen, omdat een directeur of voorzitter ook leiding kan geven aan bedrijven, organisaties en instellingen die niet internationaal opereren. Daarnaast kan het om kleinere bedrijven, organisaties en instellingen gaan waarbinnen de titel CEO niet echt past.

Competenties Chief executive officer

De competenties van een chief executive officer zijn zeer divers en overstijgen de gewone competenties van werknemers en managers. Een chief executive officer is dan ook een topbestuurder of topmanager, die ook over ondernemersvaardigheden moet beschikken. Daarnaast moet een chief executive officer aangemerkt kunnen worden als echte netwerker, die mensen en partijen weet te verbinden. Ook het kunnen onderhandelen en lobbyen zijn twee belangrijke competenties van een chief executive officer. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, inspiratie, sensitiviteit, voelsprieten, samenwerken, doorzettingsvermogen, daadkracht, besluitvorming, verantwoordelijkheidsgevoel, stressbestendigheid, zelfvertrouwen, kennis, ervaring en visie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Chief executive officer

Arbeidsmarktperspectief als chief executive officer is niet echt van toepassing omdat een CEO gekozen zal worden of omdat deze werkzaam is als ondernemer. De functie CEO is dan ook over het algemeen alleen voorbehouden aan zeer ervaren topmanagers en topbestuurder die beschikken over uniek talent. De doorgroeimogelijkheden als CEO zijn niet echt van toepassing omdat het al geen hoge functie betreft.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Chief executive officer

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als CEO omdat een CEO werkzaam kan zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven, organisaties en instellingen. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven omdat dit nogal kan verschillen per CEO. Een CEO binnen het bedrijfsleven zal over het algemeen veel meer verdienen dan een CEO die werkzaam is binnen de overheid of semioverheid.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Chief executive officer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Chief executive officer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl