Directeur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een directeur is de bestuurder of eigenaar van een bedrijf, organisatie of instelling. Er bestaan verschillende soorten directeuren, die niet allemaal eigenaar hoeven te zijn van een bedrijf, organisatie of instelling. Ander soort directeuren zijn bijvoorbeeld directeur-generaal, algemeen directeur of bestuursvoorzitter. Daarnaast kan er nog sprake zijn van meer specifieke benamingen, zoals schooldirecteur, personeelsdirecteur of financieel directeur. Als directeur bekleed je een hoge functie, maar hoef je dus geen eigenaar te zijn van een bedrijf, organisatie of instelling, afhankelijk van de exacte benaming en de positie. Voor de functie directeur gebruikt men ook wel eens de benaming CEO (Chief Executive Officer). Als er binnen een bedrijf, organisatie of instelling meerdere directeuren functies zijn spreekt men van de directie. De directie bestaat uit meerdere directeuren, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een bedrijf, organisatie of instelling. Het mandaat als directeur kan verschillen per directeur, omdat de functie directeur in de praktijk op verschillende manieren voorkomt. Het beroep directeur moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende soorten directeuren zijn, die wel allemaal verantwoordelijk zijn voor het geven van leiding aan een organisatie of afdeling van een organisatie. Afhankelijk van het soort bedrijf kan een directeur ook andere benamingen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de benaming directeur logistiek of directeur innovatie. In dat geval zal er sprake zijn van een directie en dus van meerdere directeuren. In algemene zin is een directeur in alle gevallen aan te merken als de leidinggevende van een organisatie. Het is niet zo dat alle directeuren aangemerkt kunnen worden als ondernemer, omdat dit afhankelijk is van de specifieke functie en het mandaat als directeur. Een bestuursvoorzitter is bijvoorbeeld ook een directeur maar meestal geen eigenaar van de organisatie.

Als directeur heb je in alle gevallen een verantwoordelijke functie en kan je dus eigenaar zijn van een bedrijf, organisatie of instelling. Algemene taken van een directeur zijn het leidinggeven aan de organisatie, het bepalen van het bedrijfsbeleid, het coördineren van de werkzaamheden en het houden van toezicht op de organisatie. Daarnaast moet je als directeur over algemene ondernemersvaardigheden beschikken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kunnen netwerken en kunnen onderhandelen. Een andere belangrijke eigenschap als directeur is het kunnen managen van de organisatie. Als directeur heb je dan ook te maken hebben met andere leidinggevenden binnen de organisatie, zoals één of meerdere managers. Managers hebben ook een leidinggevende functie maar staan onder toezicht van de directeur. Een directeur kan gebruikmaken van verschillende managers, afhankelijk van de soort organisatie. Denk bijvoorbeeld aan operationeel managers, districtsmanagers, afdelingsmanager en aan financieel managers. Dit zijn allemaal voorbeelden van verschillende managers die werkzaam zijn onder de directeur. Afhankelijk van de organisatie kan een directeur ook gebruikmaken van een zetbaas. Een directeur maakt over het algemeen gebruik van verschillende stafmedewerkers.

Verschillende directeuren

De functie directeur is dus niet eenduidig te omschrijven, omdat deze in de praktijk op verschillende manieren kan voorkomen. Zo is bijvoorbeeld een directeur-generaal wel een directeur maar niet de eindverantwoordelijke, omdat een directeur-generaal onder toezicht staat van de secretaris-generaal. De functie directeur-generaal is een ambtelijke functie die betrekking heeft op een bepaalde afdeling, zoals de belastingdienst. Ondanks dat de directeur-generaal verantwoordelijk is voor de belastingdienst is de eindverantwoordelijke de secretaris-generaal en niet de directeur-generaal. De functie secretaris-generaal is een politieke functie (zoals een minister). Het is dan ook de minister (of de secretaris-generaal), die leiding geeft aan een ministerie. Ook binnen het bedrijfsleven kan de functie directeur nogal eens verwarrend zijn. Denk bijvoorbeeld aan een franchisenemer, die wel eigenaar is van een lokale vestiging maar niet zelfstandig het bedrijfsbeleid mag bepalen, omdat dit de taak is van de overkoepelende organisatie. Als franchisenemer ben je dus wel een ondernemer of directeur, maar zul je lang niet alle beslissingen zelfstandig mogen nemen. Dit is ook het geval bij schooldirecteuren. Ondanks dat een schooldirecteur een directeur is heeft de schooldirecteur te maken met andere toezichtouders en beleidsbepalers. Een directeur kan in sommige gevallen ook werkzaam zijn als programmadirecteur.

Verantwoordelijkheden als directeur

Directeur, directeur-eigenaar en directeur-grootaandeelhouder zijn allemaal functies die betrekking hebben op een directeur. De inkleding van deze verschillende directeursfuncties verschilt, omdat een directeur geen eigenaar hoeft te zijn van een bedrijf en omdat de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden als directeur nogal kunnen verschillen. In algemene zin hebben directeuren wel te maken met grote verantwoordelijkheden. De inhoudelijke werkzaamheden en verantwoordelijkheden die directeuren hebben, gaan over het algemeen verder dan alleen het draaiend houden van de organisatie. Denk bijvoorbeeld ook aan het opzetten en actief deelnemen aan de ondernemingsraad en aan het doorvoeren van innovatie binnen de organisatie, zodat de organisatie op een gezonde manier kan doorgroeien. Afhankelijk van de soort directeur kan het ook belangrijk zijn om te lobbyen. Redelijk veel directeuren kunnen aangemerkt worden als lobbyist, omdat de betreffende directeur bepaalde zaken wil veranderen. Daarnaast kan een directeur te maken hebben met verschillende aandeelhouders. Een directeur kan ook te maken hebben met een vakbond met betrekking tot de onderhandeling over een nieuwe cao.

Wat doet een directeur allemaal:

  • Het aansturen van de organisatie.
  • Het behartigen van de belangen.
  • Het bepalen van de bedrijfsstrategie.
  • Het bepalen van de toekomstvisie.
  • Het doorvoeren van maatregelen.
  • Het netwerken voor de organisatie.
  • Het vergaderen met de directie.
  • Het vergaderen met managers.
  • Het waken over de bedrijfsprestaties.

Wat doet een directeur:

Directeur van de Efteling:

Opleidingen tot directeur

Er zijn geen specifieke opleidingen te benoemen voor de functie directeur. De functie directeur komt op verschillende manieren voor en kan qua niveau nogal verschillen. Over het algemeen zal de functie directeur minimaal om een hbo-opleiding of universitaire studie vragen, maar dit kan per bedrijf, organisatie en instelling verschillen. Het is ook denkbaar dat een zelfstandige ondernemer een succesvol bedrijf opricht, waardoor hij of zij zich directeur kan noemen. Denk bijvoorbeeld aan een metaalbewerker, die een succesvol bedrijf opricht met veel personeel. De functie directeur kent verder geen beroepsbescherming, waardoor iedere ondernemer zich directeur kan noemen. Zie voor mogelijke passende opleidingen de meer specifieke beroepen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als directeur heb je over het algemeen veel te maken met administratie en boekhouding. Hiervoor kun je het beste een boekhoudprogramma gebruiken. Er zijn boekhoudpakketten voor zowel mkb'ers als zzp'ers.

Bedrijven waar een directeur werkzaam kan zijn

Als directeur kan je voor verschillende soorten bedrijven, instellingen of organisaties werkzaam zijn afhankelijk van het vakgebied. Daarnaast kan een directeur ook directeur-eigenaar zijn van zijn eigen bedrijf. Andere benamingen voor directeuren die onderdeel uitmaken van een directie kunnen ook zijn chief executive officer (CEO) of chief financial officer (CFO). In algemene zin kunnen veel verschillende ondernemers aangemerkt worden als directeur. Denk bijvoorbeeld aan middenstanders, fabrikanten, garagehouders, restauranthouders, internetondernemers en aan hoteliers. Dit zijn allemaal voorbeelden van ondernemers, die ook aangemerkt kunnen worden als directeur.

Competenties directeur

De competenties van een directeur kunnen nogal verschillen per soort directeur, omdat niet alle directeursfuncties even zwaarwegend zijn. Over het algemeen kunnen we stellen dat een directeur over ambitie en energie moet beschikken. Daarnaast speelt het netwerken en kunnen onderhandelen meestal een belangrijke rol als directeur. Ook algemene ondernemersvaardigheden mogen niet ontbreken als directeur. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je in de meeste gevallen te maken hebt met verschillende managers, personeelsleden en externe organisaties. Ook het blijven volgen van de markt als futurist kan belangrijk zijn om niet de laatste trends te missen. Algemeen belangrijke woorden zijn leiderschap, sturing, onafhankelijkheid, inzicht, financieel bewustzijn, doorzettingsvermogen, stressbestendigheid, visie, lef en besluitvaardigheid. Als laatste is het niet onbelangrijk om te benoemen dat je als directeur over veel motivatie, inspiratie en verantwoordelijkheidsgevoel moet beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als directeur

Het arbeidsmarktperspectief als directeur zal in de meeste gevallen sterk afhankelijk zijn van het opleidingsniveau en je competenties. De functie directeur is over het algemeen alleen te bereiken als je uitblinkt binnen je eigen vakgebied. Een goede manager kan doorgroeien tot een directeur, afhankelijk van het bedrijf, organisatie of instelling. Daarnaast kan een directeur een ondernemer zijn die zelfstandig een groot bedrijf opgericht heeft. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden in het opbouwen van een groot en succesvol bedrijf, of het krijgen van meer verantwoordelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris directeur

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als directeur voor uiteenlopende soorten bedrijven, instellingen en organisaties werkzaam kan zijn in verschillende branches. Daarnaast is een directeur-eigenaar werkzaam als zelfstandig ondernemer, die zijn eigen arbeidsvoorwaarden zal bepalen. Het is voor dit beroep ook niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat dit per directeur enorm kan verschillen. Zoals eerder omschreven komt de functie directeur op alle niveaus voor, waardoor het salaris erg kan variëren.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Directeur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Directeur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl