Directeur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een directeur is de eigenaar van een bedrijf, organisatie of instelling. Er bestaan verschillende soorten directeuren, die niet allemaal eigenaar hoeven te zijn van een bedrijf, organisatie of instelling. Andere soorten directeuren zijn bijvoorbeeld directeur-generaal, algemeen directeur of bestuursvoorzitter. Daarnaast kan er nog sprake zijn van meer specifieke benamingen zoals een schooldirecteur, personeelsdirecteur of financieel directeur. Als directeur bekleed je een hoge functie, maar hoef je dus geen eigenaar te zijn van een bedrijf, organisatie of instelling afhankelijk van de exacte benaming en de positie. Voor de functie directeur gebruikt men ook wel eens de benaming CEO (Chief Executive Officer). Wanneer er binnen een bedrijf, organisatie of instelling meerdere directeurenfuncties zijn spreekt men van de directie. De directie bestaat dan uit meerdere directeuren, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een bedrijf, organisatie of instelling. Het mandaat als directeur kan dus verschillen per directeur, omdat de functie directeur op verschillende manieren voorkomt. Het beroep directeur moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende soorten directeuren zijn die wel allemaal verantwoordelijk zijn voor het geven van leiding aan een organisatie of afdeling van een organisatie. Afhankelijk van het soort bedrijf kan een directeur ook andere benamingen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de benaming directeur logistiek of directeur innovatie. In dat geval zal er sprake zijn van een directie en dus ook van meerdere directeuren.

Als directeur heb je in alle gevallen een verantwoordelijke functie en kan je dus eigenaar zijn van een bedrijf, organisatie of instelling. Algemene taken van een directeur zijn leidinggeven, beleidsadviseur, coördinator en toezichthouder. Daarnaast ben je als directeur ondernemer en zal je over ondernemersvaardigheden moeten beschikken, zoals het kunnen netwerken. Als directeur kan je ook te maken hebben met andere leidinggevenden binnen het bedrijf, zoals één of meerdere managers. Managers hebben ook een leidinggevende functie maar staan onder toezicht van de directeur.

De functie directeur is dus niet eenduidig te omschrijven, omdat deze binnen de praktijk op verschillende manieren kan voorkomen. Zo is bijvoorbeeld een directeur-generaal wel een directeur maar niet de eindverantwoordelijke, omdat een directeur-generaal onder toezicht staat van de secretaris-generaal. De functie directeur-generaal is een ambtelijke functie die betrekking heeft op een bepaalde afdeling, zoals de belastingdienst. Ondanks dat de directeur-generaal verantwoordelijk is voor de belastingdienst is de eindverantwoordelijke de secretaris-generaal en niet de directeur-generaal. De functie secretaris-generaal is een politieke functie (zoals een minister). Het is dan ook de minister (of de secretaris-generaal) die leiding geeft aan een ministerie.

Ook binnen het bedrijfsleven kan de functie directeur nogal eens verwarrend zijn. Denk bijvoorbeeld aan een franchisenemer die wel eigenaar is van een lokale vestiging maar niet zelfstandig het bedrijfsbeleid mag bepalen, omdat dit de taak is van de overkoepelende organisatie. Als franchisenemer ben je dus wel een ondernemer of directeur, maar zal je lang niet alle beslissingen zelfstandig mogen nemen. Dit is ook het geval bij schooldirecteuren. Ondanks dat een schooldirecteur een directeur is heeft een schooldirecteur te maken met andere toezichtouders en beleidsbepalers.

Directeur, directeur-eigenaar en directeur grootaandeelhouder zijn allemaal functies die betrekking hebben op een directeur. De inkleding van deze verschillende directeursfuncties verschilt, omdat een directeur geen eigenaar hoeft te zijn van een bedrijf en omdat de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden als directeur nogal kunnen verschillen. Ook is het niet gebruikelijk dat een zelfstandig ondernemer zich presenteert als directeur-eigenaar, omdat deze titel lichtelijk overdreven is. De meeste zelfstandigen noemen zich eigenaar en niet directeur.

Directeur van de Efteling:

Algemeen directeur Bol.com:

Opleidingen tot directeur

Er zijn geen specifieke opleidingen te benoemen voor de functie directeur. De functie directeur komt op verschillende manieren voor en kan ook qua niveau nogal verschillen. Over het algemeen zal de functie directeur minimaal om een Hbo-opleiding of universitaire studie vragen, maar dit kan per bedrijf, organisatie en instelling verschillen. Het is ook denkbaar dat een zelfstandig ondernemer een succesvol bedrijf opricht waardoor deze zich directeur kan noemen. Denk bijvoorbeeld aan een metaalarbeider die een succesvol bedrijf opricht met veel personeel. Zie voor opleidingsmogelijkheden de meer specifieke beroepen.

Bedrijven waar een directeur werkzaam kan zijn

Als directeur kan je voor verschillende soorten bedrijven, instellingen of organisaties werkzaam zijn afhankelijk van het vakgebied. Daarnaast kan een directeur ook directeur-eigenaar zijn van zijn eigen bedrijf. Andere benamingen voor directeuren die onderdeel uitmaken van een directie kunnen ook zijn chief executive officer (CEO) of chief financial officer (CFO).

Competenties directeur

De competenties als directeur kunnen nogal verschillen per soort directeur, omdat niet alle directeursfuncties even zwaarwegend zijn. Over het algemeen kunnen we stellen dat een directeur over ambitie en energie zal moet beschikken. Daarnaast speelt het netwerken en algemene ondernemersvaardigheden een grote rol als directeur. Andere belangrijke woorden zijn leiderschap, sturing, onafhankelijkheid, inzicht, financieel bewustzijn, doorzettingsvermogen, visie, lef en besluitvaardigheid. Als laatste is het niet onbelangrijk dat je als directeur over uitstekende communicatieve vaardigheden zal moeten beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als directeur

Het arbeidsmarktperspectief als directeur zal in de meeste gevallen sterk afhankelijk zijn van het opleidingsniveau en je competenties. De functie directeur is over het algemeen alleen te bereiken als je uitblinkt binnen je eigen vakgebied. Een goede manager kan doorgroeien tot een directeur, afhankelijk van het bedrijf, organisatie of instelling. Daarnaast kan een directeur een ondernemer zijn die zelfstandig een groot bedrijf opgericht heeft. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden in het opbouwen van een groot en succesvol bedrijf, of het krijgen van meer verantwoordelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris directeur

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als directeur voor uiteenlopende soorten bedrijven, instellingen en organisaties werkzaam kan zijn in verschillende branches. Daarnaast is een directeur-eigenaar werkzaam als zelfstandig ondernemer, die zijn eigen arbeidsvoorwaarden zal bepalen. Het is voor dit beroep ook niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat dit per directeur enorm kan verschillen. Zoals eerder omschreven komt de functie directeur op alle niveaus voor, waardoor het salaris erg kan variëren.

Mijnzzp.nl