Directeur

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Directeur?

Een directeur is de bestuurder en/of eigenaar van een bedrijf, organisatie of instelling. Er bestaan verschillende soorten directeuren, die niet allemaal eigenaar hoeven te zijn van een bedrijf, organisatie of instelling. Ander soort directeuren zijn bijvoorbeeld directeur-generaal, algemeen directeur of bestuursvoorzitter. Daarnaast kan er nog sprake zijn van meer specifieke benamingen, zoals schooldirecteur, personeelsdirecteur of financieel directeur. Als directeur bekleed je een hoge functie, maar hoef je dus geen eigenaar te zijn van een bedrijf, organisatie of instelling, afhankelijk van de exacte benaming en de positie. Voor de functie directeur gebruikt men ook wel eens de benaming CEO (Chief Executive Officer). Als er binnen een bedrijf, organisatie of instelling meerdere directeur functies zijn spreekt men van de directie. De directie bestaat uit meerdere directeuren, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een bedrijf, organisatie of instelling. Het mandaat als directeur kan verschillen per directeur, omdat de functie directeur in de praktijk op verschillende manieren voorkomt. Het beroep directeur moet vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende soorten directeuren zijn, die wel allemaal verantwoordelijk zijn voor het geven van leiding aan een organisatie of afdeling van een organisatie. Afhankelijk van het soort bedrijf kan een directeur ook andere benamingen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de benaming directeur logistiek of directeur innovatie. In dat geval zal er sprake zijn van een directie en dus van meerdere directeuren. In algemene zin is een directeur in alle gevallen aan te merken als de leidinggevende van een organisatie. Het is niet zo dat alle directeuren aangemerkt kunnen worden als ondernemer, omdat dit afhankelijk is van de specifieke functie en het mandaat als directeur. Een bestuursvoorzitter is bijvoorbeeld ook een directeur maar meestal geen eigenaar van de organisatie.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Directeur

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Directeur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Directeur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl