Salaris en tarief

Salaris en tarief berekenen

Doe uw eigen berekening!

Team Mijnzzp

Deze pagina gaat over tarieven en het uurloon voor zzp-ers en de berekeningen daarbij. Uw tarief en de hoeveelheid werk die u verzet, bepalen in grote mate wat u aan uw bedrijf kunt verdienen. Via deze pagina proberen we u hier inzicht in te geven.

Nieuw! U kunt op Mijnzzp.nl nu ook uw maximale hypotheek berekenen, op basis van uw (fiscale) winst of uw inkomen.

Uurtarief berekening

Uw tarief in euro per uur

Aantal factureerbare uren per week

Jaar

Salaris berekening

Uw maandsalaris in euro

Jaar

Voorbeeldberekening zelfstandige (2023)

Tarief€ 50 per uur ex BTW
Declarabele uren30 uur per week
Wij gaan er vanuit dat u ongeveer 5 weken per jaar niet werkt, bijvoorbeeld om vakantie te vieren. Wij gaan dus uit van 47 declarabele weken per jaar.
Omzet
Omzet per week€ 1.500 ex BTW
Omzet per maand€ 6.500 ex BTW
Omzet per jaar€ 70.500 ex BTW
Let op!

Als u materialen levert of anderen inhuurt, moet dit nog bij uw omzet opgeteld worden. In onze voorbeeldberekening worden deze bedragen niet meegenomen. Het gaat dus alleen om uw eigen declarabele uren.
Let op!

Omzet is bruto. U moet al uw inkoop, inhuur, kosten, verzekeringen, pensioen, belasting en dergelijke hier nog van betalen. Hieronder vindt u een voorbeeldberekening.
Winst
Bruto winst per jaar€ 70.500 ex BTW
Kosten en afschrijvingen per jaar- € 25.740 ex BTW (stelpost)
Winst uit onderneming per jaar€ 44.760 ex BTW
Belastbare winst
Winst uit onderneming per jaar€ 44.760 ex BTW
MKB Winst vrijstelling (2023) (let op! Maximale aftrek is over 36,93%)- € 6.266 ex BTW
Belastbare winst per jaar€ 38.494 ex BTW
Netto berekening
Belastbare winst per jaar€ 38.494 ex BTW
Inhoudingen per jaar- € 16.305,00 (details)
Kortingen per jaar+ € 6.694,00 (details)
Netto per jaar€ 28.883,00 (exclusief vrijgestelde winst)
Netto per jaar€ 35.149,00 (inclusief vrijgestelde winst)
Grondslag: berekening op basis van tarief loonbelasting 1 januari 2023

Berekening inclusief heffingskortingen, exclusief ondernemersaftrek zoals zelfstandigen- en startersaftrek (ondernemers). Wij zijn uitgegaan van een leeftijd die het gehele jaar onder de AOW leeftijd ligt (in 2023 is dit 66 jaar en 10 maanden). Er is geen rekening gehouden met (meestal verplichte) pensioenpremies (werknemers) of uw eigen (fiscale) oudedagsvoorziening (ondernemers). Er is geen rekening gehouden met een eventuele auto van de zaak, (fiscaal) sparen zoals levensloop en dergelijke, en overige vergoedingen en inhoudingen. Er is geen rekening gehouden met mogelijke aftrekposten, zoals hypotheekrente, zorgkosten en dergelijke. Er is geen rekening gehouden met uw (fiscale) partner en eventueel gecombineerde voor- of nadelen, zoals op de algemene heffingskorting.
Disclaimer

De bedragen en voorbeeldberekeningen op Mijnzzp.nl zijn indicatief, er kunnen op geen enkele manier rechten aan worden ontleend. De bedragen en berekeningen zijn tot stand gekomen door het verzamelen van openbare informatie op het internet en moeten gezien worden als een indicatie. Er kan sprake zijn van persoonlijke omstandigheden en aanvullende of gewijzigde wetgeving. Er zijn veel invloeden die AOW- en pensioenuitkeringen, salaris, winst en belasting kunnen beinvloeden zoals leeftijd, werkervaring, CAO afspraken, pensioen, mogelijke opleidingen, rentestand, levensverwachting, samenlevingsvorm, auto van de zaak, woning en dergelijke. De bedragen op maand- en jaarbasis kunnen afrondingsverschillen bevatten. Kapitaalberekeningen zijn gebaseerd op een fictief rendement en houden geen rekening met eenmalige en/of doorlopende kosten.

De gepresenteerde bedragen en berekeningen zijn niet gecontroleerd noch goedgekeurd door een accountant, de belastingdienst of anderen.

Vindt u een fout in onze berekeningen? Laat het ons weten.

Het inkomen van zelfstandig ondernemers kan zeer varieren door onkosten zoals verzekeringen, huisvesting, gereedschap en mogelijke bedrijfsauto's. Daarnaast kunnen de meeste zelfstandig ondernemers lang niet al hun tijd factureren, omdat ze ook bezig zijn met acquisitie, boekhouding, administratie et cetera.

Boekhoudsoftware vergelijken

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.Mijnzzp.nl