Maak nu ook uw facturen via Mijnzzp.nl! Klik hier

Salaris en tarief berekenen

Doe uw eigen berekening!

Avatar van Team Mijnzzp

Deze pagina gaat over tarieven voor zzp-ers en de berekeningen daarbij. Uw tarief en de hoeveelheid werk die u verzet, bepalen in grote mate wat u aan uw bedrijf kunt verdienen. Via deze pagina proberen we u hier inzicht in te geven.

Uurtarief berekening

Salaris berekening

Uw tarief in euro per uur

Aantal factureerbare uren per week

Uw maandsalaris in euro

Voorbeeldberekening zelfstandige

Tarief€ 50 per uur ex BTW
Declarabele uren30 uur per week
Wij gaan er vanuit dat u ongeveer 5 weken per jaar niet werkt, bijvoorbeeld om vakantie te vieren. Wij gaan dus uit van 47 declarabele weken per jaar.
Omzet
Omzet per week€ 1.500 ex BTW
Omzet per maand€ 6.500 ex BTW
Omzet per jaar€ 70.500 ex BTW
Let op!

Als u materialen levert of anderen inhuurt, moet dit nog bij uw omzet opgeteld worden. In onze voorbeeldberekening worden deze bedragen niet meegenomen. Het gaat dus alleen om uw eigen declarabele uren.
Let op!

Omzet is bruto. U moet al uw inkoop, inhuur, kosten, verzekeringen, pensioen, belasting en dergelijke hier nog van betalen. Hieronder vindt u een voorbeeldberekening.
Winst
Bruto winst per jaar€ 70.500 ex BTW
Kosten en afschrijvingen per jaar- € 25.740 ex BTW (stelpost)
Winst uit onderneming per jaar€ 44.760 ex BTW
Belastbare winst
Winst uit onderneming per jaar€ 44.760 ex BTW
MKB Winst vrijstelling- € 6.266 ex BTW
Belastbare winst per jaar€ 38.494 ex BTW
Netto berekening
Winst uit onderneming per jaar€ 44.760 ex BTW
Inhoudingen per jaar- € 17.244,00 (details)
Kortingen per jaar+ € 4.021,00 (details)
Netto per jaar€ 31.537,00
GrondslagBerekening op basis van tarief inkomstenbelasting 2016, inclusief heffingskortingen, exclusief werkbonus en ondernemersaftrek, zoals zelfstandigen- en startersaftrek, jonger dan AOW leeftijd.
Disclaimer

Aan deze bedragen en voorbeeldberekeningen op Mijnzzp.nl kan op geen enkele manier rechten worden ontleend. De bedragen en berekeningen zijn tot stand gekomen door het verzamelen van openbare informatie op het internet en moeten gezien worden als een indicatie. Vindt u een fout in onze berekeningen? Laat het ons weten.

Er zijn veel invloeden die het salaris kunnen beinvloeden zoals leeftijd, werkervaring, CAO afspraken, pensioen, mogelijke opleidingen en dergelijke. Het inkomen van zelfstandig ondernemers kan zeer varieren door onkosten zoals verzekeringen, huisvesting, gereedschap en mogelijke bedrijfsauto's. Daarnaast kunnen de meeste zelfstandig ondernemers lang niet al hun tijd factureren, omdat ze ook bezig zijn acquisitie, administratie et cetera.