Beurshandelaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep beurshandelaar
Werken als beurshandelaar
Beurshandelaar worden
Fabeltjes over beleggen
Andere soorten beleggingen dan de beurs
Wat doet een beurshandelaar?
Beroepsfilm beurshandelaar:
Gouden tijden voor beurshandelaren:
Opleiding tot beurshandelaar
Bedrijven waar een beurshandelaar werkzaam kan zijn
Competenties beurshandelaar
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als beurshandelaar
Arbeidsvoorwaarden en salaris beurshandelaar
Eigen bedrijf starten als Beurshandelaar
Boekhoudprogramma vergelijken Beurshandelaar

Beroep beurshandelaar

Een beurshandelaar is iemand die voor zijn beroep actief is op de effectenbeurs en wordt daarom ook wel effectenhandelaar of gewoon handelaar genoemd. Een beurshandelaar kan als privépersoon voor zichzelf handelen, voor klanten handelen of werkzaam zijn voor bedrijven die handelen op de beurs, zoals pensioenfondsen, banken en andere financiële bedrijven. Om als beurshandelaar succesvol te kunnen handelen is veel specifieke kennis vereist van producten en/of markten. Er is een groot verschil tussen een beurshandelaar die privé handelt of een beurshandelaar die beroepsmatig werkt. Tegenwoordig werkt een beurshandelaar alleen nog via de computer en niet meer zoals vroeger op de echte beursvloer. De werkzaamheden van een beurshandelaar kunnen het beste omschreven worden als het handelen op de effectenbeurs, wat betrekking kan hebben op effecten (verhandelbare rechten), aandelen (waardepapieren) en obligaties (verhandelaar schuldbewijs). De werkzaamheden van een beurshandelaar bestaan niet alleen uit het daadwerkelijk handelen, omdat een goede beurshandelaar ook gezien moet worden als analist. Het analyseren van gegevens is belangrijk om rendement te kunnen maken. Professionele beurshandelaren stappen meestal niet zomaar in, omdat ze gebruikmaken van onderzoeken om handelsstrategieën te kunnen bepalen. Een ander woord voor handelsstrategie kan ook zijn handelsmethodiek. Het beroep beurshandelaar moet vrij algemeen gezien worden, omdat dit verschillende handelaren kan betreffen die ook op verschillende manieren kunnen werken. Als beurshandelaar bestaat er een belangrijk verschil tussen handelaren die een langetermijnvisie hanteren en de zogenaamde daytraders. Vanzelfsprekend kan iedereen tegenwoordig op de beurs handelen en kan daarom iedereen actief zijn als beurshandelaar.

Werken als beurshandelaar

Een beurshandelaar moet dus aangemerkt worden als handelaar, die voor zijn beroep aandelen, obligaties en opties koopt en verkoopt op de beurs. Een beurshandelaar kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als investeerder. In dat geval gaat het meestal om het maken van rendement op eigen vermogen. Het beroep beurshandelaar is tegenwoordig anders dan dit vroeger het geval was. De markt is transparanter geworden en is ook veel sneller dan vroeger. In het verleden was het heel normaal om aandelen te kopen en deze jaren te bezitten, zonder verdere activiteiten op de beurs. Tegenwoordig zijn er veel meer mogelijkheden, zoals het kopen van opties, en zijn beurshandelaren dagelijks actief om geld te laten renderen. Dit betekent dat aandelen en andere producten per dag van de hand gedaan kunnen worden wanneer het gewenste rendement behaald is. Vanzelfsprekend moet een beurshandelaar op de hoogte zijn van verschillende financiële producten en beschikken over actuele informatie. Actuele informatie is erg belangrijk als beurshandelaar. Actuele informatie gaat verder dan alleen de kennis van vandaag. Financiële zaken vragen daarnaast om veel marktkennis.

Beurshandelaar worden

In principe is het beleggen op de beurs voor iedereen mogelijk, maar lang niet alle mensen beleggen op de beurs, omdat ze geen kennis hebben van het beleggen op de beurs, geen geld hebben om te beleggen of de risico's niet aan durven van het beleggen. De beurshandel is dan ook zeker iets wat als persoon bij je moet passen. Er zijn zoals eerder aangegeven verschillende beleggers actief op de beurs. Een privébelegger kan bijvoorbeeld heel voorzichtig omgaan met zijn beleggingen of juist een grote gok nemen om snel veel geld te proberen verdienen. Het is duidelijk dat het nemen van een grote gok op de beurs ook kan betekenen dat je snel al je geld kwijt bent. De professionele beleggers op de beurs die voor klanten handelen zullen meer afgewogen risico's nemen met een gezonde spreiding om beursschommelingen op te kunnen vangen. Professionele beurshandelaren hebben te maken met een strikt reglement waaraan zich moeten houden op de effectenbeurs. Tegenwoordig werken er ook veel beurshandelaren vanuit huis. In dat geval gaat het meestal om een zelfstandige broker. Een broker kan ook voor externe klanten werken. Daarnaast kan een broker ook voor eigen risico handelen op de beurs. Een beurshandelaar kan ook samenwerken met collega effectenmakelaars.

Fabeltjes over beleggen

Op het internet is het beleggen op de beurs misschien wel een van de meest besproken onderwerpen. Het beleggen heeft op veel mensen een grote aantrekkingskracht, omdat mensen nu eenmaal geld willen verdienen. Echter is er misschien ook wel geen beter voorbeeld te vinden dan het beleggen waar veel onwaarheden of leugens over verteld worden. Het zijn doorgaans alleen de positieve verhalen die verteld worden. Er zijn dan ook veel zogenaamde adviseurs te vinden over beleggen, die in veel gevallen beweren de methode gevonden te hebben om snel rijk te kunnen worden zonder risico te nemen. Het beleggen is natuurlijk nooit zonder risico en een goed rendement is ook zeker nooit gegarandeerd. Wie een adviseur op beleggingsgebied wil inschakelen doet er verstandig aan om een adviseur te benaderen die erkend is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en dus onder toezicht staat van de AFM. Een belangrijk woord voor professionele beurshandelaren is zorgplicht die ze voor hun klanten hebben, en waarop ze ook aangesproken kunnen worden wanneer dat nodig mocht zijn. Ondanks dat er veel veranderd is de afgelopen jaren zijn er nog steeds mensen en bedrijven die beweren dat rendementen van twaalf procent zonder risico's prima mogelijk zijn. Risico's en rendement gaan hand in hand. Rendement is nooit zonder risico's.

Andere soorten beleggingen dan de beurs

Zoals eerder omschreven is het beleggen op de beurs lang niet voor iedereen geschikt en kijken mensen ook verder dan alleen de beurs om te beleggen. Er zijn diverse andere mogelijkheden om te kunnen beleggen, zoals vastgoed en mogelijke succesvolle uitvindingen. Een groot voordeel van beleggen in vastgoed is bijvoorbeeld dat een huis niet kan verdampen en de mogelijke rendementen uit bijvoorbeeld huur doorgaans stabiel zijn. Maar natuurlijk zijn huurinkomsten ook niet gegarandeerd, bijvoorbeeld als een huurder niet meer kan betalen en er geen nieuwe huurder gevonden kan worden. Er zijn veel mensen die beleggen in vastgoed omdat het relatief veilige investeringen zijn. Een andere mogelijke belegging kan zijn het investeren in nieuwe bedrijven of uitvindingen, maar dit soort investeringen zijn doorgaans ook erg risicovol en zeker niet gegarandeerd, omdat een bedrijf of uitvinding ook kan mislukken. Ook het beleggen in cryptomunten is tegenwoordig populair te noemen.

Wat doet een beurshandelaar?

Een beurshandelaar is een handelaar die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van transacties op financiële markten, met name op de beurs. Hun belangrijkste taak is het kopen en verkopen van financiële instrumenten, zoals aandelen, obligaties, opties, futures en andere effecten, namens zichzelf, hun werkgever of hun klanten. De taken en verantwoordelijkheden van een beurshandelaar kunnen onder andere het volgende omvatten:

  • Transactie-uitvoering: Een beurshandelaar voert transacties uit op de beurs, gebaseerd op marktanalyses, handelsstrategieën en instructies van klanten. Ze kopen en verkopen effecten met als doel winst te behalen uit prijsverschillen of marktbewegingen.
  • Marktanalyse: Beurshandelaren volgen nauwlettend de financiële markten, economische trends, bedrijfsnieuws en andere relevante informatie die van invloed kan zijn op de prijzen van financiële instrumenten. Ze analyseren deze gegevens om inzicht te krijgen in markttrends en kansen te identificeren voor winstgevende transacties.
  • Risicobeheer: Het beheren van risico's is een essentieel onderdeel van het werk van een beurshandelaar. Ze beoordelen de risico's van hun transacties en nemen maatregelen om deze risico's te beperken. Ze gebruiken technieken zoals het plaatsen van stop-loss orders, diversificatie van portefeuilles en het implementeren van risicomanagement strategieën.
  • Handelsstrategieën: Beurshandelaren ontwikkelen en implementeren handelsstrategieën om winstgevende kansen te benutten. Ze kunnen technische analyse, fundamentele analyse, algoritmische handel of andere benaderingen gebruiken om hun handelsbeslissingen te ondersteunen.
  • Klantrelaties: Als beurshandelaar kunnen ze ook klantrelaties beheren en handelen namens klanten, zoals institutionele beleggers, vermogensbeheerders of particuliere beleggers. Ze begrijpen de beleggingsdoelstellingen van klanten en voeren transacties uit die in lijn zijn met hun wensen en behoeften.
  • Naleving van regelgeving: Beurshandelaren moeten voldoen aan strikte regels en voorschriften die zijn opgesteld door beursautoriteiten en toezichthouders. Ze moeten op de hoogte blijven van de geldende wet- en regelgeving en ervoor zorgen dat hun handelsactiviteiten in overeenstemming zijn met de vereisten.
  • Technologie en handelssystemen: Beurshandelaren werken met geavanceerde handelssystemen, software en technologische hulpmiddelen. Ze moeten bekwaam zijn in het gebruik van deze systemen om snel en efficiënt transacties uit te voeren en marktinformatie te analyseren.

Een beurshandelaar is dus verantwoordelijk voor het uitvoeren van financiële transacties op de beurs, het analyseren van marktgegevens, het beheren van risico's en het realiseren van winstgevende handelskansen.

Beroepsfilm beurshandelaar:

Gouden tijden voor beurshandelaren:

Opleiding tot beurshandelaar

Om te kunnen handelen op de beurs is er eigenlijk geen opleiding vereist wanneer het om een privépersoon gaat. Wel is het natuurlijk erg belangrijk dat je als privépersoon ook de benodigde kennis beschikt van de financiële markt. Wie als een professionele belegger wenst te werken kan het beste een opleiding volgen in de richting Financial Services Management (FSM). Er zijn veel mogelijkheden qua opleidingen als het om de financiële wereld gaat, die onderling wel kunnen verschillen. Dat er zoveel opleidingen zijn, komt mede doordat de financiële markt binnen Nederland zeer groot te noemen is en er ook veel mensen werkzaam zijn binnen de markt. De opleiding Financial Services Management (FSM) is zeker niet specifiek gericht op het handelen op de beurs, maar is veel breder zoals het adviseren van klanten, het opstellen van jaarrekeningen en het analyseren van resultaten. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding bijhouden is belangrijk als beurshandelaar. De meeste ondernemer doen dit door het gebruiken van een online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een beurshandelaar werkzaam kan zijn

Als beurshandelaar kan je voor diverse soorten bedrijven binnen de financiële markt werkzaam zijn, zoals banken, pensioenfondsen en natuurlijk werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer. Met de eerdere genoemde opleiding kan je natuurlijk ook andere taken uitvoeren binnen de financiële markt, zoals hypotheekadviseur of kredietanalist.

Competenties beurshandelaar

Als beurshandelaar zul je analytisch goed onderlegd moeten zijn, zodat je op een goede manier de bijzaken van de hoofdzaken weet te scheiden. Daarnaast zul je een uitgebreide kennis moeten beschikken van de financiële markt met al zijn producten en mogelijkheden die je als beurshandelaar tegen kan komen. Maar ook communicatie speelt binnen dit beroep een grote rol, omdat je doorgaans niet zelfstandig alle beslissingen mag nemen en wellicht ook een grote adviserende rol zal hebben naar klanten. Zoals eerder omschreven heb je als beurshandelaar werkzaam voor klanten ook een zorgplicht waarop je kan worden aangesproken. Als laatste mogen het duidelijk zijn dat je stressbestendig moet zijn, omdat het werken als beurshandelaar nogal eens spanningen met zich mee kan brengen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als beurshandelaar

Het arbeidsmarktperspectief als beurshandelaar is niet eenduidig aan te geven, omdat je als beurshandelaar natuurlijk ook als zelfstandig ondernemer werkzaam kan zijn en wellicht je eigen geld aan het beleggen bent of dat van klanten. Wel is het binnenhalen van klanten als beurshandelaar doorgaans een zware opgave, omdat mensen je niet zomaar zullen vertrouwen. Het mogen beleggen voor klanten is dan ook iets wat meestal pas na bewezen diensten mogelijk wordt. Maar zoals eerder omschreven kan je als beurshandelaar ook in loondienst werkzaam zijn voor bedrijven die geld beleggen. Binnen het bedrijfsleven behoort de functie investment manager tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris beurshandelaar

De arbeidsvoorwaarden van een beurshandelaar in loondienst zijn doorgaans prima geregeld en afhankelijk van de organisatie waar je precies werkzaam bent. Als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk je eigen arbeidsvoorwaarden en zijn deze verder niet van toepassing. Het salaris als beurshandelaar in loondienst is niet zomaar aan te geven, omdat deze sterk kan verschillen qua verantwoordelijkheden die een beurshandelaar heeft binnen de organisatie. In het verleden waren bonussen binnen de financiële markt bij goede resultaten niet ongebruikelijk en kon je als beurshandelaar zeker veel geld in loondienst verdienen. Maar over het algemeen kunnen we wel stellen dat het salaris van een beurshandelaar tussen de 2500 en 5000 euro bruto per maand zal liggen afhankelijk van je leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Als zelfstandig ondernemer is er als beurshandelaar doorgaans veel meer te verdienen, mits je goed weet te beleggen en je voldoende klanten weet binnen te halen, wat zeker niet makkelijk zal zijn.

Eigen bedrijf starten als Beurshandelaar

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Beurshandelaar, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Beurshandelaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Beurshandelaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Beurshandelaar.

Mijnzzp.nl