Bemiddelaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bemiddelaar is een persoon die verschillende mensen, bedrijven of groepen bijeen probeert te brengen. Er is in die zin sprake van een bemiddelende rol, waarbij de bemiddelaar vaak als tussenpersoon optreedt. In de meeste situaties is het namelijk zo dat het doel van bemiddeling is om een product of dienst te verkopen. Naast deze commerciële insteek die op de verkoop is gericht, kan de focus ook ergens anders op gericht zijn. Bijvoorbeeld als de bemiddelaar een rol heeft om een conflict op te lossen. Een bemiddelende rol biedt een mogelijkheid op een goede uitkomst indien partijen bijvoorbeeld lijnrecht tegenover elkaar staan. Een bemiddelaar kan ook in opdracht van een partij in een specifieke oplossing voorzien door bijvoorbeeld als schakel op te treden. In die zin is aan de functie van bemiddelaar in allerlei opzichten invulling te geven. Naast de commerciële focus met verkoopfunctie is er een optie voor een bemiddelende functie bij conflicteren. In aanvulling op deze twee mogelijkheden is er ook nog ruimte voor een bemiddelaar die als schakel fungeert tussen partijen. Het type werkzaamheden van een bemiddelaar is dan ook onder meer afhankelijk van het doel dat aan de functie is gekoppeld. Het is bij de verkoopgerichte functie van belang dat de bemiddelaar over een uitgebreide kennis van het product of de dienst beschikt. Bij een conflict bemiddelende rol is het van belang om op onafhankelijk wijze tussen twee partijen te staan. In de schakelfunctie heeft de bemiddelaar een actieve rol door op zoek te gaan naar een oplossing. De wijze van uitvoering van werkzaamheden verschilt dan ook per specifieke functie van bemiddelaar. Er is dan ook geen beeld te schetsen van specifieke werkzaamheden die van toepassing zijn op de functie van bemiddelaar in het algemeen.

Binnen de zakelijke dienstverlening en de financiële wereld zijn er veel bemiddelaars actief. Denk daarbij maar een bedrijvendokter of aan een projectontwikkelaar. Of aan een kredietadviseur die in kredieten bemiddelt tussen de kredietverstrekker en de klant. Ook investeerders voeren binnen de financiële sector de rol van bemiddelaar uit. Een van de algemene kenmerken van een bemiddelaar is het beschikken over specifieke marktkennis. Zo heeft een kredietadviseur een uitgebreide expertise op het gebied van kredieten. Zo heeft een hypotheekadviseur verstand van hypotheken. Voor beide functies van bemiddelaar geldt dat zijn kennis hebben van fiscale regelgeving en het bepalen van de kredietwaardigheid. Het komt er dan ook op neer dat er voor het beroep van bemiddelaars meer specifieke benamingen van toepassing zijn. In sommige gevallen kan de benaming commissionair van toepassing zijn op een bemiddelaar.

VERSCHILLENDE BEMIDDELAARS

Een specifieke benaming voor een bemiddelaar is bijvoorbeeld bedrijvenmakelaar. Deze bemiddelaar voert werkzaamheden uit die betrekking hebben op bedrijfsovernames. Een andere specifieke benaming is de functie van woningmakelaar. Een makelaar heeft bijvoorbeeld namens de verkoper een bemiddelende rol. Of namens de koper waarvoor een makelaar de onderhandelingen voert of met een zoekopdracht aan het werk gaat. Een assurantieadviseur is eveneens een bemiddelaar. In de uitvoering van dit specifieke beroep is er sprake van het adviseren en verkopen van verzekeringen. De assurantieadviseur of verzekeringsagent treedt hierbij op als tussenpersoon tussen de verzekeringsmaatschappij en de klant.

De klant kan zowel een bedrijf zijn voor het afsluiten van bedrijfsverzekeringen als een particulier. Bijvoorbeeld voor het geven van advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor een zzp-er of over woonverzekeringen voor particulieren. Zo zijn er ook reisadviseurs die niet alleen reizen verkopen, maar ook als bemiddelaar optreden om reisverzekeringen aan te bieden. Denk maar aan een doorlopende reisverzekering of annuleringsverzekering. Het is afhankelijk van de specifieke diensten of een bemiddelaar onder de vrijstellingsregeling Wft valt. Dat is in ieder geval van toepassing op reisadviseurs waarvan het aanbieden van een reisverzekering een bijkomende taak is. De focus ligt hier namelijk op de verkoop van reizen. Zo zijn er nog meer specifieke benamingen van toepassing, zoals een bemiddelaar in de rol van subsidieadviseur.

ANDERE VORMEN VAN BEMIDDELAARS

Er zijn bemiddelaars die zich richten op bemiddeling tussen partijen als er sprake is van een conflict. Bijvoorbeeld in de rol van mediator door als bemiddelaar op te treden als twee personen in een scheiding zijn verwikkeld. Of om tot een schikking te komen indien er een specifiek conflict aan ten grondslag ligt. De mediator neemt een neutrale houding aan, en moet voor beide partijen aanvaardbaar zijn. De betrokken partijen moeten samen tot een oplossing proberen te komen. De rol van de mediator heeft betrekking op bemiddeling en het voorkomen van conflicten. Het gericht werken aan een oplossing is belangrijk als mediator. In alle gevallen moet een mediator gezien worden als onafhankelijke derde, die gerechtelijke procedures probeert te voorkomen. Een voor alle partijen aanvaardbare oplossing kan veel gerechtelijke procedures voorkomen. De meeste rechters zien graag dat conflicten samen opgelost worden. Een onafhankelijke derde mediator kan meestal ook juridische aspecten behandelen, echter kan dit verschillen per mediator.

Er zijn ook nog andere vormen van bemiddelaars. Bijvoorbeeld in de rol van recruiter, waarbij de bemiddelaar op zoek gaat naar geschikt personeel om een vacature te vervullen. De recruiter werkt dan in opdracht van het bedrijf dat op zoek is naar personeel. In deze rol is er sprake van een schakelfunctie. Het bemiddelen op de arbeidsmarkt komt veel voor. Ook headhunters bemiddelen veel wanneer het aankomt op personeel.

HOE VERDIENEN BEMIDDELAARS GELD

Het hangt van de specifieke functie af op welke manier een bemiddelaar geldt verdient. Een recruiter is doorgaans in dienst van een bedrijf en een verzekeringsagent kan een eigen bedrijf hebben. In het eerste geval is er sprake van inkomen uit loondienst. In de tweede situatie verdient de verzekeringsagent geld aan de hand van een commissie. Bijvoorbeeld een vast bedrag per deal of een commissie over het totaalbedrag. De inkomsten zijn in dat geval afhankelijk van de prestaties en daarin is er meestal een sterk commercieel belang te onderscheiden. Ook het bemiddelen tussen verkopers en kopers komt tegenwoordig veel voor. Dit kan ook betrekking hebben op e-commerce ondernemers. Een bemiddelaar helpt in ieder geval om onderhandelingen te voeren. Welke onderhandelingen dit zijn, kan per bemiddelaar verschillen.

WAT DOET EEN BEMIDDELAAR:

  • Bemiddelen tussen partijen
  • Schakelfunctie vervullen
  • Adviseren over producten
  • Dienst verkopen
  • Product verkopen
  • Begeleiding bieden
  • Informatie verstrekken

Schakel een bemiddelaar in:

Hoe vind ik de juiste investeerder:

OPLEIDINGEN TOT BEMIDDELAAR

Er is voor de rol van bemiddelaar geen specifieke opleiding voorhanden. Er zijn voor de specifieke functies van bemiddelaar wel opleidingen beschikbaar. Bijvoorbeeld een opleiding tot kredietadviseur of een opleiding tot makelaar. Er is overigens een onderscheid te maken tussen onafhankelijke en afhankelijke bemiddelaars. Een ongebonden bemiddelaar is niet afhankelijk van een bepaalde bank of verzekeraar om producten onder te brengen. Het kenmerk van een ongebonden bemiddelaar is dat deze onafhankelijk optreedt en objectief advies geeft. Er is voor de klant dan een keuze voor het product bij meerdere bedrijven. Bij een gebonden bemiddelaar is er sprake van het werkzaam zijn voor een enkele aanbieder. Een gebonden bemiddelaar kan in dienst zijn van een specifieke verzekeraar als verzekeringsagent. In dat kader bemiddelt de verzekeringsagent in de verzekeringsproducten van de eigen verzekeraar en is niet onafhankelijk. Als zzp'er is het erg belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden. Dit kan gedaan worden met een goed boekhoudpakket.

BEDRIJVEN WAAR EEN BEMIDDELAAR WERKZAAM KAN ZIJN

Er zijn allerlei bedrijven waar een bemiddelaar kan werken. Bijvoorbeeld bij banken net als bij verzekeraars, reisbureaus en makelaarskantoren. Daarnaast is het mogelijk om ondernemer te zijn en een eigen kantoor te hebben. Bijvoorbeeld een financieel advieskantoor voor het geven van hypotheekadvies, pensioenadvies en verzekeringsadvies.

COMPETENTIES BEMIDDELAAR

Een bemiddelaar die over uitgebreide marktkennis of expertise te beschikken binnen de uitoefening van een specifiek beroep. Het is belangrijk dat een bemiddelaar een luisterend oor heeft en goed kan communiceren. Daarnaast is het afhankelijk van de werkzaamheden belangrijk om commercieel ingesteld te zijn. In staat zijn om zelfstandig te werken, is eveneens een belangrijke competentie net als het kunnen netwerken.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS BEMIDDELAAR

Er is sprake van een gunstig arbeidsmarktperspectief voor bemiddelaars. Dat heeft met de veelzijdigheid van de te vervullen functies te maken. Er is in allerlei branches vraag naar bemiddelaars in specifieke beroepen. Bijvoorbeeld in de financiële sector net als in de reiswereld en op het gebied van de woningmarkt. De mogelijkheden om door te groeien zijn afhankelijk van de branche en specifieke functie.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS BEMIDDELAAR

Het salaris van een bemiddelaar is niet algemeen vast te stellen. Dat komt doordat er te veel verschil is tussen de uit te voeren functies. Dat geldt eveneens voor de arbeidsvoorwaarden die per branche verschillend zijn. Bovendien is het inkomen afhankelijk van de vraag of een bemiddelaar in loondienst werkt of zelfstandig een bedrijf heeft.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bemiddelaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bemiddelaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl