Bankier

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bankier geeft leiding aan een bank of financiële instelling. Een bankier houdt zichzelf voornamelijk bezig met de financiële dienstverlening van een bank. Een bank is een financieel instituut wat diverse diensten aanbiedt zoals de bewaring van geld, het verzorgen van de handel in vreemde valuta, het verstrekken van leningen en het regelen van betalingsverkeer. Daarnaast houdt een bank zich onder andere bezig met het plaatsen van emissies van obligaties en aandelen voor ondernemingen en overheden, het regelen van het vermogensbeheer voor derden, het handelen in effecten voor de eigen bankrekening en het afhandelen van financiële transacties op de beurs. Bovendien geven banken advies over al deze gebieden. Banken zijn actief op zowel de geldmarkt als de kapitaalmarkt. De ene bank is gespecialiseerd, terwijl de andere bank diensten aanbiedt die betrekking hebben op verschillende takken van financiële dienstverlening. Wanneer er over de primaire functie van een commerciële bank gesproken wordt, wordt er gesproken over het verstrekken van geldleningen tegen een daarbij behorende rente. De omzet van banken en andere financiële instellingen komt voornamelijk vanuit het aannemen van geld en het meermaals uitlenen van dit geld. Omdat banken zich met allerlei zaken bezighouden, kunnen de werkzaamheden van een bankier zeer uitlopend zijn. Een bankier kan dan ook verschillende taken op zich nemen. Zo kan een bankier verantwoordelijk zijn voor vermogende particulieren, maar ook voor grote zakelijke klanten of voor de financiële producten van MKB-klanten. Een bankier kan dus verschillende rollen vervullen binnen een bank of andere financiële instelling. Een bankier kan niet aangemerkt worden als bankierder. Een bankierder is namelijk een privépersoon die zijn of haar eigen bankzaken regelt.

Concreet gezien is een bankier dus iemand die leiding geeft aan een financiële instelling, waarbij de bankier zichzelf bezighoudt met de financiële dienstverlening binnen een bank. Een bankier kan veel verschillende functies vervullen bij een bank. Zo kan een bankier financieel advies geven aan mkb’ers of particulieren. Wanneer dit het geval is, kan een bankier aangemerkt worden als financieel adviseur. Op het moment dat een bankier advies geeft over het verstrekken van hypotheken, zal een bankier aangemerkt worden als hypotheekadviseur. Overigens is het ook mogelijk dat een bankier taken vervult op andere gebieden dan financiële dienstverlening. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het opstellen en het toezien op het personeelsbeleid van een bank, of het hebben van een functie op ICT- gebied. Bovendien is het mogelijk dat een bankier taken vervult op juridisch gebied.

Omdat een bankier verschillende rollen kan vervullen binnen een bank, is het vaak een noodzakelijk om over verschillende soorten competenties te beschikken. Het komt dan ook vaak voor dat bankiers naast het hebben van voldoende kennis met betrekking tot economische en financiële zaken, tevens zijn gespecialiseerd en voldoende kennis hebben vergaard in allerlei uiteenlopende vakgebieden. Deze vakgebieden hoeven dan niet altijd een verband te hebben met financiële dienstverlening. Het ICT- gebied van een bank is namelijk wel een belangrijk onderdeel van een bank, maar geen specifiek onderdeel van de financiële dienstverlening. Wel is ICT belangrijk om ervoor te zorgen dat de financiële dienstverlening zo goed mogelijk door een bank kan worden uitgevoerd.

Werken als bankier

Het is belangrijk dat een bankier affiniteit heeft met de financiële wereld en daarbij eveneens beschikt over een goed economisch inzicht. Zoals al eerder benoemd, kan een bankier verschillende rollen binnen de financiële dienstverlening. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een bankier naast het hebben van een leidinggevende functie, gespecialiseerd is in juridische zaken met betrekking tot de financiële dienstverlening. Wanneer dit het geval is, kan een bankier aangemerkt worden als compliance officer. Een compliance officer houdt zichzelf bezig met de controle op de naleving van de wet WWFT. Deze wet staat voor de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Onder deze wet vallen met name banken en andere financiële instellingen. Het is namelijk van belang dat de personen met wie een bank of financiële instelling zaken doet, betrouwbaar zijn en dat deze personen zijn wie ze zeggen dat ze zijn.

Beroep bankier

Het is eveneens denkbaar dat een bankier een rol als kredietanalist of kredietadviseur vervult. In het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden heeft een bankier veel te maken met verschillende medewerkers. Hierbij kun je denken aan klantenservice medewerkers, facilitair managers, financieel managers, financieel adviseurs, accountmanagers en beleggingsadviseurs. Tevens heeft een bankier vaak te maken met fraude specialisten en econometristen. Welke werkzaamheden een bankier exact uitvoert, naast het uitvoeren van een leidinggevende functie, is afhankelijk van de kennis en de specialisatie van de bankier. Een bankier maakt over het algemeen ook gebruik van verschillende stafmedewerkers. Een bankier kan met verschillende financiële transacties te maken hebben. Financiële transacties kunnen ook van toepassing zijn op vermogende particulieren of institutionele beleggers. Commerciële banken richten zich vooral op bedrijven. Commerciële banken kunnen niet zomaar vergeleken worden met zakenbanken of consumentenbanken.

Internet bankieren

Als bankier maakt het internet bankieren tegenwoordig een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden. Het stelt bankiers en bankklanten in staat om via een beveiligde online omgeving diverse financiële transacties uit te voeren, hun financiële gegevens te bekijken en bankactiviteiten te beheren zonder fysiek naar een bankfiliaal te hoeven gaan. Bankklanten kunnen met internetbankieren verschillende transacties uitvoeren, zoals het overboeken van geld tussen eigen rekeningen, betalingen doen aan begunstigden binnen en buiten de bank, rekeningen betalen, automatische incasso's instellen en betalingen plannen voor toekomstige datums. Daarnaast biedt internetbankieren vaak functies zoals het bekijken en downloaden van bankafschriften, het controleren van transactiegeschiedenis, het beheren van creditcardgegevens, het openen van nieuwe rekeningen en het aanvragen van financiële producten zoals leningen en hypotheken.

Banken verdwijnen uit het straatbeeld

De afgelopen jaren heeft er een verandering plaatsgevonden in het banklandschap, waarbij traditionele bankfilialen geleidelijk uit het straatbeeld lijken te verdwijnen. Deze ontwikkeling wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de opkomst van internetbankieren en de groei van digitale en mobiele kanalen.

Taken als bankier:

  • Het geven van leiding aan een financiële instelling.
  • Het verantwoordelijk zijn voor de financiële producten van klanten.
  • Het geven van financieel advies.
  • Het toezien op personeelsbeleid.
  • Het controleren op het naleven van de wet- en regelgeving.
  • Het samenwerken met andere medewerkers van een bank of financiële instelling.

Wat doet een bankier:

Wat doet een bank:

Opleidingen tot bankier

Wanneer je een carrière als bankier ambieert, is het in de eerste plaats een vereiste dat je affiniteit hebt met de financiële dienstverlening. Daarnaast heb je minimaal een afgeronde Hbo-opleiding nodig om bankier te kunnen worden. Een meer gangbare opleiding tot bankier is dan ook meestal een universitaire opleiding. Je kunt bijvoorbeeld een universitaire opleiding in de richting van de financiële dienstverlening gaan volgen. Echter is er geen specifieke opleidingseis voor de functie van bankier. Dit omdat de functie van een bankier een functie is die niet alleen afhankelijk is van de opleiding die je hebt gevolgd. Dit omdat je naast het hebben van een relevant diploma moet beschikken over de benodigde competenties en vaardigheden. Vaak beschikt een bankier naast het hebben van een diploma richting de financiële dienstverlening, over een bepaalde expertise. Als bankier heb je natuurlijk te maken met veel administratieve werkzaamheden. Hiervoor kun je een goed boekhoudprogramma gebruiken. Als zzp'er kun je een boekhoudpakket koppelen met alle Nederlandse banken zoals de Rabobank, ABN-AMRO bank en de ING-bank.

Bedrijven waar een bankier werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een bankier werkzaam zijn voor een bank, maar een bankier kan ook werkzaam zijn voor een andere financiële dienstverlener, zoals een verzekeringsmaatschappij. Wanneer een bankier werkzaam is voor een bank, kunnen dit verschillende banken zijn. Zo kan een bankier werkzaam zijn bij consumentenbank, maar ook bij een zakenbank of bij een ondernemersbank. Over algemeen zal een bankier altijd werkzaam zijn binnen de publieke sector. Het is dan ook denkbaar dat een bankier in veel gevallen ook wel een chief executive officer of directeur genoemd wordt. Een chief executive officer (CEO) is de Engelse benaming voor een algemeen directeur of bestuursvoorzitter. Deze term wordt dan ook veel gebruikt binnen grote financiële instellingen. Ook binnen het ministerie van financiën kan een bankier werkzaam zijn. Dit omdat veel ministers van financiën in het verleden bankier zijn geweest.

Competenties bankier

De competenties van een bankier zijn zeer divers. Dit omdat een bankier diverse functies kan vervullen binnen de financiële dienstverlening. Een belangrijke algemene competentie van een bankier is het hebben van voldoende kennis met betrekking tot de wet- en regelgeving. Daarnaast is het hebben van verantwoordelijkheidsgevoel belangrijk en het hebben van managementvaardigheden. Tevens is het van belang dat een bankier kennis heeft van financieel bewustzijn. Ook is het van belang dat je als bankier beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden. Dit omdat je dagelijks te maken krijgt met allerlei soorten klanten en medewerkers. Eveneens kunnen onderhandelen en lobbyen twee belangrijke competenties zijn van een bankier. Andere belangrijke woorden zijn monitoren, controleren, plannen, organiseren, samenwerken, overleggen, analytisch, besluitvorming, visie, zelfvertrouwen en daadkracht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bankier

Het arbeidsmarktperspectief van een bankier is over het algemeen goed te noemen. Dit omdat de functie van bankier een uiteenlopende functie is. De doorgroeimogelijkheden van een bankier zijn niet zomaar aan te geven. Dit omdat de functie bankier al een hoge functie betreft. Wel is het denkbaar dat een bankier zich gaat specialiseren op een bepaald gebied, of dat de bankier naast het hebben van een leidinggevende functie, nog andere verantwoordelijkheden toegewezen krijgt.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bankier

De arbeidsvoorwaarden van een bankier zijn niet zomaar weer te geven. Dit omdat een bankier verschillende rollen bij een bank of financiële instelling kan vervullen. Zowel het salaris als de arbeidsvoorwaarden zijn dan ook sterk afhankelijk van de specifieke functie van de bankier. Wel is het denkbaar dat wanneer een bankier over een bepaalde expertise beschikt, het salaris hoger zal zijn, dan wanneer de bankier enkel een leidinggevende functie heeft.

Read this information on Banker in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Banker auf Deutsch.

Lea esta información sobre Banquero en español.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bankier

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bankier bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl