Econometrist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een econometrist is een wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in economische wetenschap. Een andere benaming voor econometrie is ook wel economisch modelleren. Economisch modelleren is het weergeven van een economisch proces door middel van een model, dat is opgebouwd uit variabelen en logische en kwantitatieve relaties om complexe processen inzichtelijk te maken. Binnen de econometrie speelt wiskunde en statistiek een grote rol. Wiskunde en statistiek kunnen toegepast worden om kansberekeningen te maken. Een andere benaming voor kansberekening is ook wel waarschijnlijkheidsrekening. Een econometrist kan met behulp van technieken uit de econometrie economische theorieën toetsen, waardoor de econometrist de sterkte van economische verbanden kan inschatten. Door middel van het toepassen van deze techniek kan een econometrist bijvoorbeeld inschatten of de vraag van bepaalde goederen zal toenemen, waardoor bijvoorbeeld ook de prijs zal toenemen. In de economie noemt men dit ook wel de vraagcurve of prijsafzetcurve. Een vraagcurve is een grafiek, die de relatie afbeeldt tussen diverse prijzen van bepaalde goederen en de hoeveelheid van de goederen in relatie tot wat mensen of bedrijven willen betalen voor de goederen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een econometrist het beste omschrijven als het kwantificeren van goederen in relatie tot de behoefte. Het beroep econometrist is een beroep op universitair niveau. Een econometrist is over het algemeen gespecialiseerd in bepaalde vormen van de econometrie. Het is niet zo dat econometristen alleen werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld ook aan planbureaus, zoals het Centraal Planbureau, centraal bureau voor de statistiek en aan verschillende ministeries. De meeste econometristen zijn wel werkzaam binnen het bedrijfsleven. Dit betreft meestal banken, verzekeraars, pensioenfondsen, energiebedrijven en vermogensbeheerders.

Een econometrist is dus een wetenschapper die aangemerkt kan worden als wiskundige en als statisticus. Alle verschillende technieken die toegepast worden binnen de econometrie kunnen helpen om economische theorieën te toetsen op economische verbanden en grootheden. De samenhang van alle theorieën speelt een belangrijke rol bij de uiteindelijke besluitvorming. Een mogelijke uitkomst kan bijvoorbeeld zijn dat een bedrijf zijn prijzen moeten laten zakken, waardoor de verkoop en de uiteindelijke winst van het bedrijf toenemen. Deze gegevens kunnen worden weergegeven in een vraagcurve. Een vraagcurve is een statistiek, die precies aangeeft wat de relatie is tussen prijzen, de afzetmarkt en de hoeveelheden die verkocht zullen worden. Binnen dit voorbeeld is een econometrist gespecialiseerd in marketing research en heeft een econometrist bijvoorbeeld te maken met een brand manager, retail manager of financieel manager. Een andere specialisatie is financiële econometrie. In dat geval onderzoek je bijvoorbeeld de optiewaardering en/of aandelenwaardering van bedrijven. Een ander voorbeeld is het uitvoeren van operationeel onderzoek. Operationeel onderzoek (OR) is gericht op het onderzoeken van bedrijfsprocessen om veranderingen te kunnen doorvoeren, waardoor organisatorische bedrijfsprocessen verbeteren en/of efficiënter worden. In dat geval kan je bijvoorbeeld samenwerken met een change manager of arbeidsanalist.

Kansberekening

Kansberekening is voor bedrijven, overheden en andere organisaties belangrijk om te kunnen bepalen wat de kans is op een eventueel risico of andere onzekerheden. Tegenwoordig maakt ook informatica een belangrijk deel uit van de econometrie. Informatica binnen de econometrie heeft betrekking op computerwetenschappen. Computerwetenschappen kunnen helpen om risico's of andere onzekerheden te bepalen, door het verzamelen en koppelen van gegevens. Een econometrist kan in dat geval ook aangemerkt worden als data-analist. Als data-analist ben je verantwoordelijk voor het verwerken van losse onbruikbare data tot bruikbare data.

Toekomstvoorspellingen

Econometrie heeft niet zozeer te maken met de directe omzet of resultaten van een bedrijf, maar juiste met toekomstvoorspellingen van bedrijven. Bedrijven, organisaties en overheden maken allemaal gebruik van econometristen om hun strategieën voor de toekomst te kunnen bepalen. Wat een econometrist precies uitvoert qua werkzaamheden kan verschillen per bedrijf, maar het heeft meestal te maken met economische verwachtingen. Een econometrist die werkzaam is binnen het bedrijfsleven kan ook aangemerkt worden als bedrijfseconoom. Een bedrijfseconoom is gespecialiseerd in bedrijfskunde en in economie.

Vakgebieden econometrie zijn:

  • Algemene econometrie
  • Bedrijfseconomie
  • Operationeel onderzoek
  • Theoretische econometrie
  • Wiskundige economie

Wat doet een econometrist:

Opleidingen tot econometrist

Wie een carrière ambieert als econometrist kan het beste kiezen voor de universitaire studie Econometrie van ongeveer vier jaar. Het is wel belangrijk dat je een brede interesse hebt voor economie en econometrie, omdat deze studie aangemerkt kan worden als pittig. Het is niet zo dat je automatisch een wiskundige hoeft te zijn, maar dit zal wel enorm helpen binnen de studie. Een andere mogelijk geschikte studie is de studie actuariële wetenschappen. Zie voor meer informatie ook het beroep actuaris en de website econometrie. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook een goede boekhouding opzetten is belangrijk als startende zzp'er.

Bedrijven waar een econometrist werkzaam kan zijn

Een econometrist kan voor verschillende bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, expediteurs, fabrikanten en aan ministeries. Daarnaast kan een econometrist werkzaam zijn als consultant. In dat geval ben je meestal werkzaam voor een onderzoeksbureau.

Competenties econometrist

Als econometrist moet je over behoorlijk wat verschillende competenties beschikken, waarvan het kritisch denken een van de belangrijkste competenties is. Ook communicatie kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je over het algemeen met diverse collega's en andere specialisten zal samenwerken. Daarnaast moet een econometrist beschikken over wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn presteren, plannen, analytisch, overtuigingskracht, futurist, samenwerken, wiskunde en financiële kennis.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als econometrist

Het arbeidsmarktperspectief van een econometrist is over het algemeen goed te noemen. Het bedrijfsleven en andere organisaties zoals overheden zitten meestal te springen om goed opgeleide econometristen. De doorgroeimogelijkheden als econometrist moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden, zoals een leidinggevende functie. Ook promoveren kan als econometrist gezien worden als het doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris econometrist

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een econometrist verdient doorgaans een salaris tussen de 2700 en 4500 euro bruto per maand, afhankelijk van opleidingen, leeftijd en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep zeker denkbaar.

Read this information on Econometrician in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Okonometriker auf Deutsch.

Lea esta información sobre Econometrista en español.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Econometrist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Econometrist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl