Econometrist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een econometrist is gespecialiseerd in econometrie, wat een discipline is binnen de economische wetenschap. Een andere benaming voor econometrie is ook wel economisch modelleren. Economisch modelleren is het weergeven van een economisch proces door middel van een model, dat is opgebouwd uit variabelen en logische en kwantitatieve relaties om complexe processen inzichtelijk te maken. Binnen de econometrie speelt wiskunde en statistiek een grote rol. Wiskunde en statistiek kunnen toegepast worden om kansberekeningen te maken. Een andere benaming voor kansberekening is ook wel waarschijnlijkheidsberekeningen. Een econometrist kan met behulp van technieken uit de econometrie economische theorieën toetsten waardoor de econometrist de sterkte van economische verbanden kan inschatten. Door middel van het toepassen van deze techniek kan een econometrist bijvoorbeeld inschatten of de vraag van bepaalde goederen zal toenemen waardoor ook de prijs zal toenemen. In de economie noemt men dit ook wel de vraagcurve en/of prijsafzetcurve. Een vraagcurve is een grafiek die de relatie afbeeldt tussen diverse prijzen van bepaalde goederen en de hoeveelheid van de goederen in relatie tot wat mensen of bedrijven willen betalen voor de goederen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een econometrist het beste omschrijven als het kwantificeren van goederen in relatie tot de behoefte. Het beroep econometrist is een beroep op universitair niveau. Een econometrist kan ook gezien worden als een specialist in de econometrie op wetenschappelijk niveau. Een econometrist is over het algemeen gespecialiseerd binnen bepaalde vormen van de econometrie.

Alle verschillende technieken die toegepast worden binnen de econometrie kunnen helpen om economische theorieën te toetsen op economische verbanden en grootheden. De samenhang van alle theorieën speelt een belangrijke rol bij de uiteindelijke besluitvorming. Een mogelijke uitkomst kan bijvoorbeeld zijn dat een bedrijf zijn prijzen zal moeten laten zaken, waardoor de verkoop en de uiteindelijke winst van het bedrijf toenemen. Deze gegevens kunnen worden weergegeven in een vraagcurve. Een vraagcurve is een statistiek die precies aangeeft wat de relatie is tussen prijzen, de afzetmarkt en de hoeveelheden die verkocht zullen worden.

Kansberekening

Kansberekening zijn voor bedrijven, overheden en andere organisaties belangrijk om te kunnen bepalen wat de kans is op een eventueel risico of andere onzekerheden. Tegenwoordig maakt ook informatie een belangrijk deel uit van de econometrie. Informatie binnen de econometrie hebben een raakvlak met computerwetenschap. Computerwetenschappen kunnen helpen om risico's of andere onzekerheden te bepalen, door het verzamelen en koppelen van gegevens.

Toekomstvoorspellingen

Econometrie heeft niet zo zeer te maken met de directe omzet of resultaten van een bedrijf maar juiste met toekomstvoorspellingen van bedrijven. Bedrijven, organisaties en overheden maken allemaal gebruik van econometristen om hun strategieën voor de toekomst te kunnen bepalen. Wat een econometrist precies uitvoert qua werkzaamheden kan verschillen per bedrijf, maar het heeft meestal te maken met economische verwachtingen.

Verschillende vakgebieden binnen de econometrie zijn:

  • Algemene econometrie
  • Bedrijfseconometrie
  • Operationeel onderzoek
  • Theoretische econometrie
  • Wiskundige economie

Econometrie en Operationele Research:

Econometrie en Operationele Research:

Opleidingen tot econometrist

Wie een carrière ambieert als econometrist kan het beste kiezen voor de universitaire studie Econometrie van ongeveer vier jaar. Het is wel belangrijk dat je een brede interesse hebt voor economie en econometrie, omdat deze studie aangemerkt kan worden als pittig. Het is niet zo dat je automatisch een wiskundige hoeft te zijn, maar dit zal wel enorm helpen binnen de studie. Een andere mogelijk geschikte studie is de studie actuariële wetenschappen. Zie voor meer informatie ook het beroep actuaris en de website econometrie. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een econometrist werkzaam kan zijn

Een econometrist kan voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam zijn in verschillende branches. Denk bijvoorbeeld aan banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, expediteurs of overheden. Het is ook mogelijk dat een econometrist werkzaam is als consultant voor verschillende bedrijven en overheden.

Competenties econometrist

Als econometrist moet je over behoorlijk wat verschillende competenties beschikken, waarvan het kritisch denken een van de belangrijkste competenties is. Ook communicatie kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je over het algemeen met diverse collega's en andere specialisten zal samenwerken. Algemeen belangrijke woorden zijn presteren, analytisch, overtuigingskracht, samenwerken, wiskunde en financiële kennis. Als laatste is het niet onbelangrijk dat een econometrist moet beschikken over onderzoeksvaardigheden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als econometrist

Het arbeidsmarktperspectief als afgestudeerde econometrist is over het algemeen goed te noemen. Het bedrijfsleven en andere organisaties zoals overheden zitten meestal te springen om goed opgeleide econometristen. De doorgroeimogelijkheden als econometrist moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden, zoals een leidinggevende functie. Ook promoveren kan als econometrist gezien worden als het doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris econometrist

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een econometrist verdient doorgaans een salaris tussen de 2700 en 4500 euro bruto per maand, afhankelijk van opleidingen, leeftijd en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep zeker niet ondenkbaar.

Mijnzzp.nl