Econometrist

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Econometrist?

Een econometrist is een wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in economische wetenschap. Een andere benaming voor econometrie is ook wel economisch modelleren. Economisch modelleren is het weergeven van een economisch proces door middel van een model, dat is opgebouwd uit variabelen en logische en kwantitatieve relaties om complexe processen inzichtelijk te maken. Binnen de econometrie speelt wiskunde en statistiek een grote rol. Wiskunde en statistiek kunnen toegepast worden om kansberekeningen te maken. Een andere benaming voor kansberekening is ook wel waarschijnlijkheidsrekening. Een econometrist kan met behulp van technieken uit de econometrie economische theorieën toetsen, waardoor de econometrist de sterkte van economische verbanden kan inschatten. Door middel van het toepassen van deze techniek kan een econometrist bijvoorbeeld inschatten of de vraag van bepaalde goederen zal toenemen, waardoor bijvoorbeeld ook de prijs zal toenemen. In de economie noemt men dit ook wel de vraagcurve of prijsafzetcurve. Een vraagcurve is een grafiek, die de relatie afbeeldt tussen diverse prijzen van bepaalde goederen en de hoeveelheid van de goederen in relatie tot wat mensen of bedrijven willen betalen voor de goederen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een econometrist het beste omschrijven als het kwantificeren van goederen in relatie tot de behoefte. Het beroep econometrist is een beroep op universitair niveau. Een econometrist is over het algemeen gespecialiseerd in bepaalde vormen van de econometrie. Het is niet zo dat econometristen alleen werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld ook aan planbureaus, zoals het Centraal Planbureau, centraal bureau voor de statistiek en aan verschillende ministeries. De meeste econometristen zijn wel werkzaam binnen het bedrijfsleven. Dit betreft meestal banken, verzekeraars, pensioenfondsen, energiebedrijven en vermogensbeheerders.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Econometrist

Wat is het salaris en tarief van een Econometrist? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Econometrist in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Econometrist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Econometrist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl