Arbeidsanalist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een arbeidsanalist is een onderzoeker die zich gespecialiseerd heeft in het onderzoeken en analyseren van bedrijfsprocessen. Deze onderzoeken en analyses zijn gericht op het efficiënter en dus goedkoper maken van bedrijfsprocessen. Welke bedrijfsprocessen een arbeidsanalist zal onderzoeken kan per bedrijf en organisatie verschillen, maar heeft altijd te maken met efficiëntie van bedrijfsprocessen. Denk bijvoorbeeld aan het veranderen van een productieproces, zodat het productieproces sneller uitgevoerd kan worden waardoor het bedrijf of de organisatie geld zal besparen. In dit geval zal er dus sprake zijn van kostenreductie, omdat een productieproces sneller uitgevoerd kan worden. Het is niet zo dat een arbeidsanalist alleen maar maatregelen zal bedenken waardoor er minder personeel nodig is binnen de organisatie. Een arbeidsanalist bekijkt en onderzoekt processen op efficiëntie en geeft belangrijke adviezen aan de directie of management om mogelijke processen beter en efficiënter uit te kunnen voeren. Daarnaast kan een arbeidsanalist zich bezighouden met het onderzoeken van arbeidsomstandigheden. Denk hierbij aan het geven van belangrijke adviezen met betrekking tot mogelijke maatregelen, waardoor de arbeidsomstandigheden van werknemers verbeteren. Betere arbeidsomstandigheden zullen automatisch inhouden dat werknemers minder snel ziek worden of andere problemen krijgen, waardoor ook de efficiënte van werknemers zal toenemen. De inhoudelijke werkzaamheden van een arbeidsanalist moeten vrij breed gezien worden, omdat efficiënte met betrekking op bedrijfsprocessen betrekking kan hebben op verschillende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsanalist die betrokken is bij de ontwikkeling van een nieuwe productielijn, waardoor er uiteindelijk goedkoper gewerkt kan worden. In veel gevallen heeft het efficiënter werken wel te maken met automatisering. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe robots of aan een geautomatiseerd magazijn.

Een arbeidsanalist moet dus aangemerkt worden als onderzoeker en als data-analist. Het besparen op bedrijfsprocessen en op arbeidskosten is voor werkgevers belangrijk, omdat dit meestal een direct winst zal opleveren. Het is de arbeidsanalist die processen analyseert op de werkvloer om dit mogelijk te maken. Het verhogen van de arbeidsproductiviteit speelt hierbij een belangrijke rol. De arbeidsanalist bekijkt niet alleen bedrijfsprocessen, maar ook naar andere factoren die van invloed kunnen zijn op het bedrijfsproces. Denk bijvoorbeeld aan de toiletten of aan de kantine die onnodig ver geplaatst is van de werkplek. Bij een grote fabriek of kantoor met veel arbeiders kan al snel berekend worden dat iedere minuut lopen op jaarbasis veel verliesuren zal opleveren voor de werkgever. Vooral bij grote fabrieken is het belangrijk om de bedrijfsprocessen te optimaliseren. Hierbij kan een arbeidsanalist in een vroeg stadium helpen door te analyseren waar de moeilijke punten liggen. Denk aan een autofabriek die een nieuw model auto op de markt wil brengen, waarbij een nieuwe productielijn opgezet moet worden. Het is in dat geval belangrijk dat een assemblagetechnicus of productiemedewerker efficiënt kan werken. Voor dit soort productielijnen is het belangrijk dat ze optimaal functioneren. Maar de medewerkers moeten bijvoorbeeld ook precies weten wat ze moeten doen wanneer de productielijn stil komt te liggen, om de schade te beperken.

Wat doet een arbeidsanalist

Een arbeidsanalist is niet alleen bezig met het zoeken naar tijdwinst of methodes om minder personeel in te kunnen zetten. Het analyseren heeft ook betrekking op het efficiënter inzetten van personeel en het verbeteren van bestaande bedrijfsprocessen. Dit doet de arbeidsanalist door te analyseren, te onderzoeken en uiteindelijk te rapporteren aan het management. Ook het opstellen van tijdschema's en het klokken van bestaande bedrijfsprocessen kan hierbij een belangrijke rol spelen. Uit een onderzoek kan bijvoorbeeld blijken dat de werkgever beter gebruik kan maken van shiftleaders, omdat productiemedewerkers beter functioneren als er een leidinggevende aanwezig is. Een arbeidsanalist zal over het algemeen ook te maken hebben met verschillende automatiseringsmedewerkers. Ook het onderzoeken van de fysieke arbeidsomstandigheden kan een belangrijke rol spelen. In dat geval hebben we het meestal over ergonomie.

Arbeidsanalist en bedrijven

Een arbeidsanalist onderzoekt dus op verschillende manieren bedrijfsprocessen en adviseert bedrijven hierover zodat processen efficiënter gemaakt kunnen worden. Vanzelfsprekend betreft de werkzaam verschillende onderdelen en kan het gaan om verschillende bedrijven. Als arbeidsanalist is overtuigingskracht belangrijk omdat je vaak met het management te maken zal hebben.

Wat doet een arbeidsanalist allemaal:

  • Het analyseren van bestaande bedrijfsprocessen
  • Het analyseren van nieuwe bedrijfsprocessen
  • Het adviseren van managers en de directie
  • Het doen van verbetervoorstellen
  • Het overleggen met ontwikkelaars

Het productieproces van begin tot eind:

Opleidingen tot arbeidsanalist

Als arbeidsanalist bestaan er verschillende passende opleidingen op verschillende niveaus, zoals de hbo-opleiding Bedrijfseconomie, de hbo-opleiding Commerciële Economie of de hbo-opleiding Human Resource Management. Op universitair niveau kan de opleiding Bedrijfskunde of de opleiding International Business Administration een aanrader zijn. Over het algemeen zal het beroep arbeidsanalist gezien moeten worden als beroep op minimaal Hbo-niveau. Een andere omschrijving voor het analyseren van bedrijfsprocessen is soms ook wel arbeidsanalyse. Ook de boekhouding bijhouden is belangrijk als startende arbeidsanalist. Dit kan het beste gedaan worden door het gebruiken van slimme boekhoudsoftware.

Bedrijven waar een arbeidsanalist werkzaam kan zijn

Een arbeidsanalist kan werkzaam zijn binnen alle denkbare sectoren, omdat het analyseren van bedrijfsprocessen binnen de meeste organisaties belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan grote fabrieken die veel met verschillende bedrijfsprocessen te maken hebben. Daarnaast is het denkbaar dat een arbeidsanalist werkt als consultant binnen verschillende organisaties. Een arbeidsanalist kan daarnaast werkzaam zijn voor adviesbureaus op het gebied van arbo.

Competenties arbeidsanalist

Een arbeidsanalist moet over een goed analytisch vermogen beschikken, zodat hij of zij snel kan doordringen tot de kerntaak. Het analytisch vermogen moet dan ook goed zijn als arbeidsanalist. Het analytisch vermogen heeft ook veel aandacht tijdens de opleiding. Dit heeft ook betrekking op conceptueel denken. Conceptueel denken heeft betrekking op het kunnen leggen van verbanden. Daarnaast speelt inzicht en het conceptueel denken een belangrijke rol, om zo op een goede manier inzicht te kunnen krijgen in bepaalde bedrijfsprocessen. Ook overtuigingskracht en doorzettingsvermogen zijn binnen dit beroep belangrijke woorden, omdat de arbeidsanalist meestal diverse mensen zal moeten overtuigen, zoals het management. Het doorzettingsvermogen heeft ook betrekking op het bedenken van oplossingen. In het algemeen is ook communicatie aan te merken als belangrijke competentie, omdat je in veel gevallen zal samenwerken met verschillende collega's en eventuele externe bedrijven. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, overleggen, zelfstandigheid, stressbestendigheid, energie, onderzoeken, waakzaamheid, controleren, plannen, organiseren en analyseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als arbeidsanalist

Het arbeidsmarktperspectief als arbeidsanalist is over het algemeen redelijk goed te noemen. Er is voldoende vraag naar goed opgeleide arbeidsanalisten vanuit grote bedrijven en overheden. De doorgroeimogelijkheden als arbeidsanalist moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie. Het is denkbaar dat een arbeidsanalist kan doorgroeien tot innovatiemanager. Een innovatiemanager is juist gespecialiseerd in het opzetten en begeleiden van innovatieprojecten. Innovatieprojecten hebben ook direct te maken met de efficiëntie van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris arbeidsanalist

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven in verschillende branches werkzaam kan zijn. Een arbeidsanalist in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 4000 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Dit beroep komt in de praktijk op verschillende niveaus voor, waardoor het salaris erg kan verschillen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Arbeidsanalist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Arbeidsanalist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl