Productiemedewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een productiemedewerker is iemand die hoofdzakelijk assisterende werkzaamheden uitvoert met betrekking tot een bepaald productieproces in een fabriek. De werkzaamheden van een productiemedewerker kunnen in alle branches voorkomen en zijn daarom niet eenduidig aan te geven. Een productiemedewerker kan op een vaste werkplek zijn werkzaamheden uitvoeren of op verschillende locaties, afhankelijk van de soort werkgever. De werkzaamheden van een productiemedewerker zijn doorgaans simpel van aard, waar niet direct een specifieke opleiding voor nodig is. Wel kan een interne opleiding of cursus noodzakelijk zijn, afhankelijk van de werkzaamheden en de verdere verantwoordelijkheden. Het beroep productiemedewerker komt over het algemeen veel voor in de industriële sector. Een productiemedewerker werkt doorgaans met meerdere collega's samen en de werkzaamheden worden meestal in zogenaamde ploegendiensten uitgevoerd. Een productiemedewerker doet doorgaans iedere dag hetzelfde werk, dat zich kenmerkt door een groot repeterend karakter. Vaak betreft het werkzaamheden aan een lopende band. Een productiemedewerker staat meestal onder toezicht van een ploegchef, die in veel gevallen zelf ook op de werkvloer actief is. Productiewerkzaamheden hoeft niet betrekking te hebben op lopendebandwerk, omdat het prima denkbaar is dat een productiemedewerker verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld ook aan het bedienen van een machine of aan het opbouwen van losse onderdelen tot een product aan een werktafel. Het is dus niet zo dat een productiemedewerker alleen aan de lopende band zal staan. Het beroep productiemedewerker moet verder vrij algemeen gezien worden. De werkzaamheden zijn in alle gevallen wel aan te merken als makkelijke werkzaamheden, waarvoor verder geen echte opleiding nodig is.

Als productiemedewerker ben je dus verantwoordelijk voor assisterende werkzaamheden binnen een productieproces. Het beroep productiemedewerker kent raakvlakken met de beroepen assemblagemedewerker en assemblagetechnicus, met het belangrijke verschil dat voor de beroepen assemblagemedewerker en assemblagetechnicus over het algemeen wel een opleiding nodig is. Vooral het beroep assemblagetechnicus kan niet zomaar vergeleken worden met het beroep productiemedewerker, omdat een assemblagetechnicus moet beschikken over technische kennis. Als een productiemedewerker verantwoordelijk is voor het bedienen van een machine binnen een productieproces kan ook de benaming machineoperator van toepassing zijn. Dit betreft dan wel simpele handelingen, omdat een machineoperator in sommige gevallen ook over de juiste opleidingen moet beschikken. In sommige gevallen kan ook de benaming assemblage monteur van toepassing zijn.

Werken als productiemedewerker

Zoals eerder omschreven is een productiemedewerker meestal werkzaam binnen een industriële omgeving waar sprake is van een productieproces. Daarnaast is het prima denkbaar dat een productiemedewerker werkzaam is voor meer algemene fabrieken, die te maken kunnen hebben met productiewerkzaamheden. De inhoudelijke werkzaamheden van een productiemedewerker moet verder heel ruim gezien worden. Denk bijvoorbeeld aan het samenstellen van losse onderdelen (halffabricaten) tot een eindproduct, het sorteren van losse onderdelen, het inpakken van producten en aan het verzendklaar maken van producten. In een bredere zin kan een productiemedewerker dan ook gezien worden als soort logistiek medewerker of orderpicker.

Werkzaamheden van een productiemedewerker:

  • Afval opruimen en scheiden
  • Controleren goederen of machines
  • Inpakken goederen
  • Instellen machines
  • Lopendebandwerk
  • Productie maken
  • Schoonmaakwerkzaamheden
  • Simpel montagewerk
  • Voorraden aanvullen

Productiemedewerker metaal:

Opleidingen tot productiemedewerker

Er zijn geen erkende opleidingsmogelijkheden voor het beroep productiemedewerker. Over het algemeen zal het beroep productiemedewerker gezien moeten worden als ongeschoolde arbeid. Dit neemt niet weg dat nieuwe productiemedewerkers een interne opleiding en/of cursus krijgen aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er gewerkt wordt binnen een industriële omgeving. Binnen industriële bedrijven en fabrieken in het algemeen speelt de veiligheid een belangrijke rol. Daarnaast is het denkbaar dat nieuwe productiemedewerkers ingewerkt worden door ervaren collega's, die aangemerkt kunnen worden als leermeester. Zoals eerder omschreven komt het beroep productiemedewerker in de praktijk op verschillende manieren voor. Het is dus denkbaar dat een productiemedewerker wel over een passende beroepsopleiding moet beschikken. Niet alle productiewerkzaamheden kunnen zomaar aangemerkt worden als ongeschoolde arbeid. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een productiemedewerker werkzaam kan zijn

Een productiemedewerker kan voor uiteenlopende industriële bedrijven en fabrieken werkzaam zijn, die te maken hebben met productiewerkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan fietsfabrieken, de voedingsindustrie of aan de metaalsector. Eigenlijk kan een productiemedewerker overal wel werkzaam zijn waar sprake is van productieprocessen. Zoals eerder omschreven betreft dit over het algemeen wel simpele werkzaamheden. Een productiemedewerker kan bijvoorbeeld niet werkzaam zijn binnen de auto-industrie, omdat er dan sprake moet zijn van een assemblagetechnicus. Het is ook denkbaar dat een productiemedewerker werkzaam is via een uitzendorganisatie.

Competenties productiemedewerker

De belangrijkste competenties van een productiemedewerker zijn het zelfstandig kunnen werken, flexibel zijn, routinematig kunnen werken en het kunnen doorpakken als dat nodig is. Daarnaast is het zo dat een productiemedewerker over het algemeen minimaal aangemerkt kan worden als monteur. Een belangrijke aanvulling hierop is dat het meestal wel gaat om simpele handelingen. Ook motivatie kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat dit belangrijk is als productiemedewerker. Omdat een productiemedewerker meestal werkzaam is binnen een team van productiemedewerkers kan ook communicatie in het algemeen aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn verantwoordelijkheidsgevoel, energie, controleren en waakzaamheid. Als het potentieel gevaarlijke werkzaamheden betreft kan ook veiligheid aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als productiemedewerker

Het arbeidsmarktperspectief van een productiemedewerker is over het algemeen redelijk goed te noemen, omdat veel bedrijven gebruikmaken van productiemedewerkers. Wel is het zo dat het meestal ongeschoolde arbeid betreft, waardoor er sprake is van veel concurrentie met betrekking tot mogelijke vacatures. Het verkrijgen van werk als productiemedewerker zal vroeg of laat wel moeten lukken, omdat de vraag naar productiemedewerkers wel redelijk groot te noemen is. Daarnaast zijn lang niet alle productiemedewerkers fulltime werkzaam. De doorgroeimogelijkheden van een productiemedewerker kunnen gezien worden in het worden van een teamleider of ploegbaas. Dit is wel afhankelijk van de soort werkgever, het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris productiemedewerker

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep productiemedewerker omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende sectoren. Een productiemedewerker zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1600 en 2300 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en specifieke verantwoordelijkheden. Wanneer je als productiemedewerker veel in de avond of nacht zal werken kun je doorgaans iets meer verdienen afhankelijk van werkgever.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Productiemedewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Productiemedewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl