Opleider en cursusleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een opleider en cursusleider heeft meestal te maken met het volwassenenonderwijs. De termen opleider en cursusleider zijn verder vrij algemeen en kunnen betrekking hebben op uiteenlopende soorten opleidingen en cursussen. In Nederland zijn er veel mensen die gebruik maken van externe opleidingsmogelijkheden om een vak te leren, of om beter te worden in een bepaalde vaardigheid. De opleidingssector is binnen Nederland dan ook groot en divers te noemen. Ook binnen het bedrijfsleven spelen opleidingen en cursussen meestal een grote rol. Er bestaan verschillende soort opleidingen die gericht kunnen zijn op verschillende doelgroepen. Het is niet zo dat alle opleidingen en cursussen die aangeboden worden erkende opleidingen zijn. Een opleiding of cursus kan ook gewoon leerzaam zijn, zonder dat er echt sprake is van een erkende opleiding.

Een opleiding binnen het bedrijfsleven is vaak bedoeld om de specialistische vaardigheden van een medewerker te verbeteren. Het gaat dan om specifieke onderdelen binnen een vakgebied. Soms kan het nodig zijn dat een manager hiervoor een extra opleiding krijgt om zijn vaardigheden te verbeteren.

Een andere vorm van opleidingen kan bijvoorbeeld zijn het opleiden tot BHV wat voor bedrijfshulpverlening staat. Het aantal BHV'ers die nodig zijn binnen een bedrijf hangt af van het aantal werknemers en de risico's binnen het bedrijf. Om aan de veiligheids- en risico-eisen te kunnen voldoen is het nodig dat een aantal mensen opgeleid worden tot BHV'er. Deze opleiding is geen cursus te noemen omdat er geen sprake is van vrijblijvendheid. De bedrijven zijn verplicht om werknemers op te leiden tot BHV'er aan de hand van een BHV-plan. Deelnemers en het bedrijf krijgen na de opleiding een certificering om aan te tonen dat deze verplichte opleiding met goed resultaat gevolgd is en het bedrijf aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Cursus

Een cursus is het best te omschrijven als een korte lesperiode die vaak in groepsvorm gehouden wordt door de cursusleider. Er zijn veel bedrijven die hiervan gebruik maken om een bepaald onderwerp onder de aandacht te brengen bij medewerkers zodat deze de opgedane kennis weer kunnen gebruiken. Ook is een cursus een goed middel om nieuwe medewerkers op de hoogte te brengen van de werkzaamheden binnen een bedrijf.

Een mooi voorbeeld hiervan is een callcenter. Dit soort bedrijven heeft vaak te maken met personeelsverloop. Om nieuwe medewerkers snel te kunnen trainen is het handig om deze een cursus aan te bieden. Tijdens deze cursus krijgen nieuwe medewerkers bijvoorbeeld bijscholing op het gebied van communicatie en verkoop.

Workshops

Tijdens workshops krijgen de deelnemers les over een of meerdere onderwerpen en kunnen de workshops een of meerder dagen in beslag nemen. Tijdens een workshop zullen er een of meerdere personen zijn die de workshop leiden en de deelnemers over een bepaald onderwerp informeren. Deze workshops zijn bedoel om de kennis en vaardigheden van de deelnemers te verbeteren. Omdat er vaak meerder deelnemers zijn tijdens een workshop kunnen de deelnemers elkaar ook voorzien van informatie en ervaringen uitwisselen.

Een workshop is een opleiding of cursus waar theorie en praktijk vaak tegelijkertijd gegeven worden. Het is vaak de bedoeling dat de deelnemers de opgedane kennis meteen in de praktijk toepassen. Het leuke aan een workshop is dat men er nieuwe mensen leert kennen die ook nog eens dezelfde interesse hebben.

Een workshop is voor veel mensen leuk om te doen. De workshop is een prima manier om onder begeleiding samen, of alleen les, te krijgen in een bepaald onderwerp. Zo kunnen bij de juwelier mensen die gaan trouwen zelf hun trouwring ontwerpen en maken, onder begeleiding van de juwelier. Voor veel mensen is het volgen van een workshop ook een leuke manier om andere mensen te leren kennen. Ook is het volgen van een workshop een begin van hun nieuwe hobby. Voordat iemand zelf dure materialen en gereedschap koopt, is het vaak beter het eerst een keer te proberen door middel van het volgen van een workshop.

Volwassenenonderwijs

Volwassenenonderwijs is een vorm van onderwijs die in de behoefte voorziet van van veel verschillende mensen. Er zijn dan ook veel studiegebieden beschikbaar. De redenen dat iemand hier aan meedoet kan ook erg verschillen. Zo kan het nodig zijn om voor het werk extra les te volgen of omdat iemand gewoon extra les nodig heeft in een bepaald vakgebied. Ook kan de manier van onderwijs erg verschillen. Tegenwoordig is het al lang niet meer nodig om de lessen in een klas te moeten volgen. Er zijn tegenwoordig ook mogelijkheden om de lessen via het internet te volgen.

Wie geen opleiding heeft en zijn kansen op de arbeidsmarkt wil vergroten kan overwegen om een opleiding te volgen door middel van volwassenenonderwijs. De kansen op een baan zijn nu eenmaal veel groter met een opleiding. Maar ook de doorgroeimogelijkheden binnen een bedrijf zijn beter met een diploma. Er zijn genoeg werkgevers die hun personeel stimuleren om door te leren in een bepaalde richting. De werknemers werken dan overdag en kunnen in de avonduren extra lessen volgen via het volwassenenonderwijs. Door in de avond naar school te gaan komen mensen niet in de problemen met hun baan overdag en hoeven ze vaak niet minder te gaan werken.

In Nederland noemt men volwassenenonderwijs ook wel volwasseneneducatie. Dit is een verzamelnaam voor onderwijs dat aan volwassen wordt gegeven. Deze volwassenen zijn niet leerplichtig meer. In Nederland zijn er jaarlijks ongeveer 200.000 mensen die gebruik maken van deze vorm van onderwijs. Het volwassenenonderwijs is toegankelijk voor iedereen boven de 18 jaar.

Belangrijk goede opleiding

Tegenwoordig is het erg belangrijk om een goede opleiding te volgen om goed mee te kunnen komen in de maatschappij. Zo kan het niet kunnen lezen of schrijven een grote belemmering zijn voor iemand. Dit komt vaak door schaamte en een minderwaardigheidsgevoel. De drempel om op latere leeftijd te leren lezen of schrijven is dan ook vaak erg hoog uit schaamte. Dit is onterecht en jammer. Een persoon die niet kan lezen of schrijven zal vaak na de moeilijkste stap tot het volgen van zijn eerste les denken had ik dit maar jaren eerder gedaan. Niet iedereen heeft in zijn jeugd de kans gekregen om een goede opleiding te volgen om uiteenlopende redenen.

Ook oudere mensen, die bijvoorbeeld eerst op de kinderen gepast hebben en terug willen komen op de arbeidsmarkt, kunnen terecht op school om zo hun kansen te vergroten. Maar er zijn ook voldoende mensen die gewoon een bepaalde studie leuk vinden en zichzelf hiervoor opgeven zodat ze zo meer kennis opdoen van een bepaald onderwerp.

Volwassenenonderwijs:

Opleidingen tot opleider en cursusleider

Voor het beroep opleider en cursusleider zijn geen specifieke opleidingsmogelijkheden. Het beroep opleider en cursusleider is natuurlijk geen echt beroep maar een algemene benaming voor iemand die in het onderwijs actief is. Als opleider of cursusleider kan je op diverse niveaus actief zijn, zoals in het volwassenenonderwijs, of korte cursussen geven aan bepaalde doelgroepen.

Bedrijven waar een opleider en cursusleider werkzaam kan zijn

Als opleider en cursusleider kan je in veel verschillende branches werkzaam zijn. Naast het onderwijs maakt het bedrijfsleven op vele manieren gebruik van zogenaamde opleiders of cursusleiders.

Competenties opleider en cursusleider

Als opleider en cursusleider is het zeer belangrijk dat je voldoende inhoudelijke kennis bezit van de specifieke branche waar je werkzaam bent om les te kunnen geven. Alleen theoretische kennis zal doorgaans niet voldoende zijn, omdat je meestal ook praktijkles zal geven. Daarnaast speelt communicatie een grote rol als docent of cursusleider, zodat je in staat bent je kennis over te dragen. Maar ook het motiveren is erg belangrijk.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als opleider en cursusleider

De werkgelegenheid en het arbeidsmarktperspectief zijn niet aan te geven voor de algemene benaming opleider of cursusleider. Wel is het zo dat in het onderwijs over het algemeen voldoende werk te vinden is, afhankelijk van het opleidingsniveau als onderwijzer of cursusleider. Naast het reguliere onderwijs zijn er nog meer onderwijsinstellingen te vinden waar men als bedrijf of als particulier terecht kan voor opleidingen of trainingen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris opleider en cursusleider

Er zijn voor dit beroep geen arbeidsvoorwaarden of salaris aan te geven, omdat de diverse branches en niveaus te verschillend zijn. Zo zal een eerstegraads onderwijzer meer verdienen dan een algemene cursusleider op een bepaald vakgebied. Voor de arbeidsvoorwaarden of het salaris verwijzen wij dan ook naar de brancheoverzichten, waar diverse specifieke beroepen te vinden zijn.

Mijnzzp.nl