Opleider en cursusleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Opleider en cursusleider is een algemene benaming voor vaklieden die verantwoordelijk zijn voor het opleiden en/of bijscholen van mensen. De benaming opleider en cursusleider moet vrij algemeen gezien worden, omdat er veel verschillende soorten opleiders en cursusleiders zijn die ook kunnen beschikken over verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De opleidingssector is heel groot te noemen en kan betrekking hebben op alle denkbare branches. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een opleider en cursusleider het beste omschrijven als het geven van onderwijsprogramma's aan leerlingen, studenten of cursisten met het doel om bepaalde kennis en/of vaardigheden bij te brengen. Afhankelijk van de soort opleidingen en cursussen kan een opleider en cursusleider ook weer verantwoordelijk zijn voor persoonlijke begeleiding of voor het afnemen van examens. Ook binnen het bedrijfsleven spelen opleidingen en cursussen in veel gevallen een grote rol. Er bestaan dan ook veel soorten opleidingen die gericht kunnen zijn op verschillende doelgroepen. Het is niet zo dat alle opleidingen en cursussen die aangeboden worden erkende opleidingen zijn. Een opleiding of cursus kan ook gewoon leerzaam zijn, zonder dat er echt sprake is van een erkende opleiding. Het is ook niet zo dat alle opleiders en cursusleiders over onderwijsbevoegdheden hoeven te beschikken, omdat dit per opleider en cursusleider kan verschillen. Ook de soort opleiding en cursus zal bepalen over welke bevoegdheden een opleider en cursusleider moet beschikken.

Het beroep opleider en cursusleider moet vrij algemeen gezien worden, omdat bijvoorbeeld ook een leermeester aangemerkt kan worden als opleider ondanks dat een leermeester zeker niet gezien kan worden als docent of leraar. Een leermeester is een praktijkopleider die gezelleerlingen zal begeleiden tijdens de werkzaamheden. Een gezelleerling staat in dat geval wel weer onder het toezicht van een stagebegeleider of de mentor van de betreffende leerling. Ook het bedrijfsleven maakt op veel verschillende manieren gebruik van opleidingen en cursussen om werknemers beter te laten worden in bepaalde vaardigheden. Binnen grotere organisaties is het zelfs zo dat werknemers ieder jaar een vast budget mogen besteden aan opleidingen en cursussen, omdat dit belangrijk is voor werknemers en werkgevers. Een andere vorm met betrekking tot het opleiden van personeel kan weer zijn traineeship. Een traineeship is over het algemeen van toepassing op afgestudeerde studenten die over bepaalde unieke talenten beschikken.

Wat is een cursus

Een cursus is het best te omschrijven als een korte lesperiode die vaak in groepsvorm gehouden wordt door de cursusleider. Er zijn veel mensen die jaarlijks een cursus volgen om beter en/of bekender te worden met bepaalde onderwerpen. Daarnaast kan het volgen van specifieke cursussen ook verplicht zijn omdat iemand bepaalde werkzaamheden uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan beroepen waarbinnen iemand moet beschikken over het EHBO-diploma of bedrijfshulpverlening diploma. Mensen die een cursus volgen noemt men cursist en geen leerling of student, omdat een cursus over het algemeen niet gezien kan worden als opleiding. Mensen die cursussen volgen ontvangen over het algemeen geen diploma maar een certificaat.

Wat is volwassenenonderwijs

Volwassenenonderwijs is een verzamelnaam voor volwasseneneducatie, wat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten van onderwijs. In tegenstelling tot jongeren zijn deelnemers van volwasseneneducatie niet leerplichtig. Het kan wel zo zijn dat volwassen volwasseneneducatie volgen omdat ze anders gekort zullen worden op hun mogelijke uitkering. Volwassenenonderwijs is redelijk vaak van toepassing op mensen die problemen hebben met de arbeidsmarkt, omdat ze bijvoorbeeld niet over opleidingen beschikken. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat ook goed opgeleide mensen er voor kunnen kiezen om extra opleidingen te volgen. Er zijn ook genoeg werkgevers die hun personeel stimuleren om door te leren zodat de werknemers breder inzetbaar zijn voor de werkgever. In dat geval kan een werknemer volwassenenonderwijs volgen.

Belang van onderwijs

Het belang van onderwijs en educatie is erg groot te noemen, omdat zonder opleidingen mensen problemen ondervinden op de arbeidsmarkt. Onderwijs is van toepassing op iedereen en niet alleen op kinderen. Als jongvolwassen en volwassenen niet beschikken over opleidingen is het tegenwoordig heel moeilijk om een goede baan te krijgen. Het volgen van een opleiding kan dus ook voor jongvolwassenen en volwassenen heel belangrijk zijn, omdat het op een goede manier meedraaien in de maatschappij alleen mogelijk is als je beschikt over opleidingen. In veel gevallen is het zelfs verplicht om opleidingen te volgen, waardoor de arbeidskansen zullen toenemen. Denk bijvoorbeeld aan langdurige werklozen die onder begeleiding staan van een re-integratiecoach.

Volwassenenonderwijs:

Opleidingen tot opleider en cursusleider

Het beroep opleider en cursusleider is te algemeen om een mogelijke passende opleiding te benoemen. Er bestaan dan ook geen echte opleidingen tot opleider en cursusleider. Opleiders en cursusleiders kunnen over uiteenlopende soorten opleidingen beschikken op verschillende niveaus. Daarnaast bestaat er een groot verschil tussen opleiders en cursusleiders die wel of niet over onderwijsbevoegdheden beschikken. Niet alle opleiders en cursusleiders mogen zomaar alle opleidingen en cursussen geven, omdat dit afhankelijk zal zijn van de soort opleidingen en cursussen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een opleider en cursusleider werkzaam kan zijn

Een opleider en cursusleider is over het algemeen werkzaam voor een opleidingsinstituut. Er zijn veel verschillende soorten opleidingsinstituten die op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een opleider en cursusleider werkzaam zal zijn als ondernemer. Opleiders en cursusleiders kunnen actief zijn in alle denkbare branches op verschillende manieren. Een opleider en cursusleider kan ook intern werkzaam zijn voor bedrijven, instellingen en andere organisaties.

Competenties opleider en cursusleider

De competenties waarover een opleider en cursusleider moet beschikken zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze per opleider en cursusleider kunnen verschillen. In zijn algemeenheid kunnen we wel stellen dat een opleider en cursusleider over didactische vaardigheden moet beschikken. Ook communicatie is aan te merken als een belangrijke competentie. Daarnaast is het kunnen motiveren en inspireren van leerlingen, studenten en cursisten over het algemeen belangrijk. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, passie, energie, doorzettingsvermogen, leergierigheid, overtuigingskracht, controleren, monitoren, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als opleider en cursusleider

Het arbeidsmarktperspectief als opleider en cursusleider is niet zomaar aan te geven, omdat een opleider en cursusleider werkzaam kan zijn op verschillende manieren binnen verschillende branches. Over het algemeen zal het arbeidsmarktperspectief sterk afhankelijk zijn van de soort opleider en cursusleider en het opleidingsniveau. Wie over de juiste opleidingen beschikt zal als opleider en cursusleider zeker werk kunnen vinden, omdat de vraag naar opleiders en cursusleiders over het algemeen groot te noemen is. De doorgroeimogelijkheden als opleider en cursusleider moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden, zoals de functie teamleider of het volgen van extra opleidingen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris opleider en cursusleider

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als opleider en cursusleider, omdat een opleider en cursusleider werkzaam kan zijn binnen uiteenlopende soorten branches met verschillende cao's. Het is ook niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor het beroep opleider en cursusleider, omdat niet zomaar alle opleiders en cursusleiders met elkaar vergeleken kunnen worden. Daarnaast hoeft een opleider en cursusleider niet fulltime werkzaam te zijn als opleider en cursusleider.

Mijnzzp.nl