Opleider en cursusleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep opleider en cursusleider
Wat doet een opleider en cursusleider
Definitie van een cursus
Wat is volwassenenonderwijs
Belang van onderwijs
Film: opleider en cursusleider
Film: volwassenenonderwijs
Opleidingen tot opleider en cursusleider
Bedrijven waar een opleider en cursusleider werkzaam kan zijn
Competenties opleider en cursusleider
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als opleider en cursusleider
Arbeidsvoorwaarden en salaris opleider en cursusleider
Eigen bedrijf starten als Opleider en cursusleider
Boekhoudprogramma vergelijken Opleider en cursusleider

Beroep opleider en cursusleider

Een opleider en cursusleider is verantwoordelijk voor het onderwijzen of bijscholen van mensen. De benaming opleider en cursusleider moet vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende opleiders en cursusleiders zijn, die kunnen beschikken over verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De opleidingssector is groot te noemen en kan betrekking hebben op alle denkbare branches. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een opleider en cursusleider het beste omschrijven als het geven van onderwijsprogramma's aan leerlingen, studenten of cursisten, met het doel om bepaalde kennis of vaardigheden bij te brengen. Afhankelijk van de opleiding en cursus kan een opleider en cursusleider verantwoordelijk zijn voor persoonlijke begeleiding en voor het afnemen van examens. Ook binnen het bedrijfsleven spelen opleidingen en cursussen een belangrijke rol. Er bestaan dan ook veel opleidingen en cursussen, die gericht kunnen zijn op verschillende doelgroepen. Het is niet zo dat alle opleidingen en cursussen die aangeboden worden, erkende opleidingen zijn. Een opleiding of cursus kan ook gewoon leerzaam zijn, zonder dat er sprake is van een erkende opleiding of cursus. Het is ook niet zo dat alle opleiders en cursusleiders over onderwijsbevoegdheid hoeven te beschikken, omdat dit per opleider en cursusleider kan verschillen. In alle gevallen is een opleider en cursusleider wel verantwoordelijk voor het bijbrengen van kennis of vaardigheden. In de meeste gevallen zal de term opleider en cursusleider inhouden dat het volwasseneneducatie betreft. Denk bijvoorbeeld aan mensen die moeite hebben met lezen of schrijven, aan mensen die willen leren programmeren, of aan mensen die een andere carrière willen. De benaming opleider en cursusleider hoeft geen betrekking te hebben op volwaardige onderwijskundigen, omdat ook ervaringsdeskundigen werkzaam kunnen zijn als opleider en cursusleider.

Wat doet een opleider en cursusleider

Een opleider en cursusleider kan dus op verschillende manieren werkzaam zijn en te maken hebben met verschillende leerlingen, studenten of cursisten. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat alle opleiders en cursusleiders aangemerkt kunnen worden als onderwijskundige. Een opleider en cursusleider kan bijvoorbeeld een instructeur zijn, die verantwoordelijk is voor het bijbrengen van kennis en/of vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan een politieagent, rijinstructeur of aan een paardrij-instructeur. Daarnaast kunnen leermeesters aangemerkt worden als opleider zonder dat een leermeester letterlijk aangemerkt kan worden als docent. Een leermeester is een praktijkopleider, die een gezel leerling zal begeleiden tijdens de werkzaamheden. Een gezel leerling staat in dat geval wel onder het toezicht van een stagebegeleider of de mentor van de leerling. Ook het bedrijfsleven maakt op verschillende manieren gebruik van opleidingen en cursussen om werknemers beter te laten worden in bepaalde vaardigheden. Binnen grotere organisaties is het zo dat werknemers ieder jaar een vast budget mogen besteden aan opleidingen en cursussen, omdat dit belangrijk is voor werknemers en werkgevers. Een andere vorm van opleiden kan een traineeship zijn. Een traineeship is van toepassing op afgestudeerde studenten, die over bepaalde unieke vaardigheden en/of talent beschikken. Denk bijvoorbeeld aan een talentvolle manager, natuurkundige of wiskundige, die in de toekomst een belangrijke functie gaan bekleden binnen de organisatie.

Definitie van een cursus

Een cursus is het best te omschrijven als een korte lesperiode die vaak in groepsvorm gehouden wordt door de cursusleider. Er zijn veel mensen die jaarlijks een cursus volgen om beter en/of bekender te worden met bepaalde onderwerpen. Daarnaast kan het volgen van specifieke cursussen ook verplicht zijn omdat iemand bepaalde werkzaamheden uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan beroepen waarbinnen iemand moet beschikken over het EHBO-diploma of bedrijfshulpverlening diploma. Mensen die een cursus volgen noemt men cursist en geen leerling of student, omdat een cursus over het algemeen niet gezien kan worden als opleiding. Mensen die cursussen volgen ontvangen over het algemeen geen diploma maar een certificaat.

Wat is volwassenenonderwijs

Volwassenenonderwijs is een verzamelnaam voor volwasseneneducatie, wat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten van onderwijs. In tegenstelling tot jongeren zijn deelnemers van volwasseneneducatie niet leerplichtig. Het kan wel zo zijn dat volwassen volwasseneneducatie volgen, omdat ze anders gekort zullen worden op hun mogelijke uitkering. Volwassenenonderwijs is redelijk vaak van toepassing op mensen die problemen hebben met de arbeidsmarkt, omdat ze bijvoorbeeld niet over opleidingen beschikken. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat ook goed opgeleide mensen er voor kunnen kiezen om extra opleidingen te volgen. Er zijn ook genoeg werkgevers die hun personeel stimuleren om door te leren, zodat de werknemers breder inzetbaar zijn voor de werkgever. In dat geval kan een werknemer volwassenenonderwijs volgen.

Belang van onderwijs

Het belang van onderwijs en educatie is erg groot te noemen, omdat zonder opleidingen mensen problemen ondervinden op de arbeidsmarkt. Onderwijs is van toepassing op iedereen en niet alleen op kinderen. Als jongvolwassen en volwassenen niet beschikken over opleidingen is het tegenwoordig heel moeilijk om een goede baan te krijgen. Het volgen van een opleiding kan dus ook voor jongvolwassenen en volwassenen heel belangrijk zijn, omdat het op een goede manier meedraaien in de maatschappij alleen mogelijk is als je beschikt over opleidingen. In veel gevallen is het zelfs verplicht om opleidingen te volgen, waardoor de arbeidskansen zullen toenemen. Denk bijvoorbeeld aan langdurige werklozen die onder begeleiding staan van een re-integratiecoach.

Film: opleider en cursusleider

Film: volwassenenonderwijs

Opleidingen tot opleider en cursusleider

Het beroep opleider en cursusleider is te algemeen om een mogelijke passende opleiding te benoemen. Er bestaan dan ook geen echte opleidingen tot opleider en cursusleider. Opleiders en cursusleiders kunnen over uiteenlopende soorten opleidingen beschikken op verschillende niveaus. Daarnaast bestaat er een groot verschil tussen opleiders en cursusleiders die wel of niet over onderwijsbevoegdheden beschikken. Niet alle opleiders en cursusleiders mogen zomaar alle opleidingen en cursussen geven, omdat dit afhankelijk zal zijn van de soort opleidingen en cursussen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je een eigen bedrijf gaat starten als zzp opleider en cursusleider, dan is het nodig om de boekhouding bij te houden. Dit werkt het beste met een speciaal zzp boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een opleider en cursusleider werkzaam kan zijn

Een opleider en cursusleider is over het algemeen werkzaam voor een opleidingsinstituut. Daarnaast is het denkbaar dat een opleider en cursusleider werkzaam is als ondernemer. Opleiders en cursusleiders kunnen actief zijn in alle denkbare branches op verschillende manieren. Een opleider en cursusleider kan intern werkzaam zijn voor bedrijven, instellingen en andere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan personeelstrainers, die verantwoordelijk zijn voor het trainen van verkoopmedewerkers. Daarnaast zijn er veel ervaringsdeskundigen die aangemerkt kunnen worden als opleider en cursusleider. Denk hierbij aan VCA-instructeurs, chirurgen, tandartsen, muzikanten en aan hoogleraren. Deze specialisten kunnen beroepsmatig ook te maken hebben met het opleiden van mensen. Ook leerkrachten kunnen werkzaam zijn als bijlesdocent. Denk bijvoorbeeld aan een docent Nederlands, docent Engels of aan een docent wiskunde.

Competenties opleider en cursusleider

De competenties waarover een opleider en cursusleider moet beschikken zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze per opleider en cursusleider kunnen verschillen. In zijn algemeenheid kunnen we wel stellen dat een opleider en cursusleider over didactische vaardigheden moet beschikken. Ook communicatie is aan te merken als een belangrijke competentie. Daarnaast moet een opleider en cursusleider leerlingen of cursisten op de juiste manier kunnen inspireren en motiveren. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, coachen, passie, energie, doorzettingsvermogen, leergierigheid, overtuigingskracht, controleren, monitoren, plannen en organiseren. Vanzelfsprekend kan een opleider en cursusleider te maken hebben met vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als opleider en cursusleider

Het arbeidsmarktperspectief van een opleider en cursusleider is niet zomaar aan te geven, omdat een opleider en cursusleider werkzaam kan zijn op verschillende manieren binnen verschillende branches. Over het algemeen zal het arbeidsmarktperspectief sterk afhankelijk zijn van de soort opleider en cursusleider en het opleidingsniveau. Wie over de juiste opleidingen beschikt zal als opleider en cursusleider zeker werk kunnen vinden, omdat de vraag naar opleiders en cursusleiders over het algemeen groot te noemen is. De doorgroeimogelijkheden als opleider en cursusleider moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden, zoals de functie teamleider of het volgen van extra opleidingen. Ook het werkzaam zijn als examinator behoort meestal tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris opleider en cursusleider

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als opleider en cursusleider, omdat een opleider en cursusleider werkzaam kan zijn binnen uiteenlopende soorten branches met verschillende cao's. Het is ook niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor het beroep opleider en cursusleider, omdat niet zomaar alle opleiders en cursusleiders met elkaar vergeleken kunnen worden. Daarnaast hoeft een opleider en cursusleider niet fulltime werkzaam te zijn als opleider en cursusleider.

Eigen bedrijf starten als Opleider en cursusleider

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Opleider en cursusleider, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Opleider en cursusleider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Opleider en cursusleider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Opleider en cursusleider.

Mijnzzp.nl