Docent Engels

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een docent Engels is verantwoordelijk voor het onderwijzen van de Engelse taal aan leerlingen en/of studenten, wat betrekking kan hebben op verschillende scholen en niveaus. Een docent Engels zal over het algemeen les geven binnen het voortgezet onderwijs en het volwassenenonderwijs. Afhankelijk van het niveau zal de docent Engels de woordenschat en grammatica met betrekking tot de Engelse taal van de leerlingen of studenten proberen te verhogen door middel van het geven van les. Deze lessen kunnen schriftelijk uitgevoerd worden, maar ook door middel van kijk- en luisteroefeningen. De Engelse taal wordt door veel mensen als tweede taal gesproken en is een belangrijke taal voor Nederlanders. De Engelse taal is niet alleen belangrijk voor mensen die op vakantie gaan, omdat de Engelse taal ook binnen het bedrijfsleven een belangrijke rol kan spelen. Het spreken van Engels is voor de meeste Nederlanders niet moeilijk, maar het perfect spreken en schrijven van de Engelse taal is dat vaak wel. Toch kunnen de meeste Nederlanders zich wel redden in de Engelse taal. Wie de Engelse taal machtig is kan zich eigenlijk in de meeste landen wel redden, omdat er veel mensen zijn die Engels spreken. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een docent Engels het beste omschrijven als het voorbereiden van lessen en het geven van lessen aan leerlingen of studenten. De inhoudelijke lessen met betrekking tot de Engelse taal kunnen wel verschillen per school en opleidingsniveau. Daarnaast kan een docent Engels onderwijs geven aan volwassenen die de Engelse taal willen leren beheersen. Vanzelfsprekend moet een docent Engels over didactische vaardigheden beschikken om leerlingen, studenten en volwassenen op de juiste manier de Engelse taal aan te leren. Een docent Engels kan naast het geven van Engelse les in sommige gevallen verantwoordelijk zijn voor het geven van andere lessen in de Engelse taal. Denk bijvoorbeeld aan studenten, die een internationale studie aan het volgen zijn.

Een docent Engels is dus verantwoordelijk voor het bijbrengen van de Engelse taal aan leerlingen. Het bijbrengen van een vreemde taal zoals Engels zal in de meeste gevallen stap voor stap gedaan worden door middel van verdieping. Ook het regelmatig afnemen van schriftelijke en mondelinge toetsen behoort tot de werkzaamheden van een docent Engels. Van een docent Engels mag verwacht worden dat hij of zij zelf de Engelse taal mondeling en schriftelijk uitstekend zal beheersen. De mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden van een docent Engels moeten dan ook goed zijn. Als docent Engels moet je ook over didactische vaardigheden beschikken om leerlingen op een goede manier les te kunnen geven. Studenten die beginnen aan de studie leraar Engels zullen over het algemeen ook een langere periode stage moeten lopen in het buitenland, zoals in Engeland, om de taal nog beter te leren beheersen. De belangrijkste beroepstaken als docent Engels zijn het lesgeven en trainen van leerlingen, het begeleiden van leerlingen, het ontwikkelen van vakdeskundigheid en het ontwerpen van leerarrangementen. Daarnaast mag van een docent Engels verwacht worden dat hij of zij bijdraagt aan de onderwijsorganisatie.

Engelse taal

De Engelse taal is vanaf de 20e eeuw de invloedrijkste taal ter wereld. Dit komt deels door de Britse expansie naar andere werelddelen in de 19e eeuw waardoor vandaag de dag nog steeds veel mensen de Engelse taal spreken. De Engelse taal is de eerste officiële taal in diverse landen zoals Australië, Belize, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. Daarnaast zijn er veel landen die de Engelse taal als tweede officiële taal aangemerkt hebben, zoals Ierland en Canada. Het is niet zo dat een docent Engels zomaar vergeleken kan worden met een docent Amerikaans, omdat de Amerikaanse taal een variant is van de Engelse taal. Met andere woorden bestaan er belangrijke verschillen tussen de Engelse en Amerikaanse taal. Amerikanen hanteren bijvoorbeeld vaak een andere uitspraak en hebben een andere woordenschat. Ook de spelling is in veel gevallen anders.

Het leren van de Engelse taal is voor Nederlanders steeds belangrijker aan het worden, omdat de Engelse taal binnen het bedrijfsleven veel voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan importeurs en aan handelaren, die veel internationaal werken. Daarnaast is het beheersen van de Engelse taal belangrijk voor zakenlieden, ministers, ambassadeurs en voor wetenschappers. Net zo als de Engelse taal is het voor de meeste Nederlanders ook belangrijk om de Duitse taal te beheersen.

Wat doet een docent Engels:

Opleidingen tot docent Engels

Wie als leraar Engels wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding Engels mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo-opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo-opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent Engels is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent Engels tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als zzp docent Engels kun je voor de boekhouding gebruikmaken van een goed boekhoudpakket. Er zijn overigens ook online boekhoudprogramma's beschikbaar in de Engelse taal. Zie hiervoor de verschillende boekhoudsoftware aanbieders.

Bedrijven waar een docent Engels werkzaam kan zijn

Als docent Engels zal je in veel gevallen werken in het middelbaar beroepsonderwijs, voorgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Op een basisschool komen leraren Engels een stuk minder voor, wat natuurlijk niet betekent dat dit niet mogelijk is. In dat geval spreken we meestal wel over een leraar basisonderwijs. Een leraar basisonderwijs moet eerder aangemerkt worden als allround leerkracht, die verantwoordelijk is voor het onderwijzen van verschillende vakken.

Competenties docent Engels

De belangrijkste competentie van een docent Engels is dat een docent Engels beschikt over didactische vaardigheden. Daarnaast moet een docent Engels over de nodige vakkennis beschikken met betrekking tot de Engelse taal. Ook communicatie in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie, omdat een docent Engels met veel verschillende leerlingen, studenten en verzorgers te maken kan krijgen. Daarnaast kunnen motiveren, inspireren en coachen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, zelfstandigheid, stressbestendigheid, overwicht, flexibiliteit, plannen, organiseren en controleren. Vanzelfsprekend heeft een docent Engels te maken met vaste beroepscompetenties die allemaal aangeleerd worden tijden de opleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent Engels

Het vinden van werk als een docent Engels is doorgaans geen enkel probleem. Of je nu de eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebt, maakt voor de kans op werk niet veel uit. Wel is het zo dat je met de eerstegraads opleiding natuurlijk veel meer mogelijkheden hebt als docent Engels. De meeste scholen of onderwijsinstellingen zitten te springen om bevoegde leraren. Het doorgroeien als docent Engels moet gezien worden in het behalen van je eerstegraads bevoegdheid en verdere specialisaties in het onderwijs. Een mogelijke aanvullende functie als docent Engels kan zijn de functie mentor. Ook het werken als decaan of als beroepskeuzebegeleider kan tot de mogelijkheden behoren, afhankelijk van de soort school waar een docent Engels werkzaam is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent Engels

Als docent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent Engels wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt, is sterk afhankelijk van de soort school en/of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijke factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent Engels zal doorgaans tussen de 2200 en 4600 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Read this information on Teacher English in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Englischlehrer auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Profesor de ingles en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Docent Engels

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Docent Engels bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl