Decaan

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep decaan
Wat doet een decaan
Informatie vervolgopleidingen
Werkzaamheden van een decaan:
Informatiefilm:
Wat kan de decaan voor je betekenen:
Opleidingen tot decaan
Bedrijven waar een decaan werkzaam kan zijn
Competenties decaan
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als decaan
Arbeidsvoorwaarden en salaris decaan
Eigen bedrijf starten als Decaan
Boekhoudprogramma vergelijken Decaan

Beroep decaan

Een decaan is een docent of studieadviseur, die meestal werkzaam is in het voortgezet onderwijs. Als decaan ben je verantwoordelijk voor het geven van voorlichting over studie- en beroepskeuzes aan leerlingen en de ouders van leerlingen. In de meeste gevallen is een decaan ook werkzaam als docent, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Dit omdat binnen grotere scholen het beroep decaan ook zelfstandig uitgevoerd kan worden. Als een school beschikt over aparte decanen, die geen les geven, spreekt men ook wel eens van het decanaat. Eén van de belangrijkste taken van een decaan is het verschaffen van informatie met betrekking tot mogelijke studie- en beroepsmogelijkheden aan scholieren en hun ouders of verzorgers. Een andere benaming voor een decaan is ook wel schooldecaan of adviseur LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding). De werkzaamheden van een decaan zijn belangrijk, omdat het voor leerlingen en ouders belangrijk is om te weten welke vervolgopleiding of studie geschikt is voor de leerling. Het is de decaan die leerlingen en ouders op een brede manier kan voorzien van de juiste informatie. De informatieverstrekking die een decaan kan bieden gaat over het algemeen ver, omdat een decaan ook informatie kan verschaffen over mogelijke studiefinancieringen en andere bijkomende zaken. Ook het bezoeken van opleidingsinstituten samen met leerlingen behoort over het algemeen tot het takenpakket van een decaan. Al deze verschillende werkzaamheden moeten ervoor zorgen dat leerlingen een juiste keuze maken waarvan ze later geen spijt krijgen. De werkzaamheden van een decaan zijn dus behoorlijk uitgebreid en houden meer in dan alleen het adviseren over studie- en beroepsmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld ook aan het houden van een belangstellingsonderzoek, als leerlingen niet goed weten welke opleiding ze precies moeten kiezen. Een belangstellingsonderzoek is een uitgebreid onderzoek dat raakvlakken heeft met psychologie.

Wat doet een decaan

Een decaan is dus een studieadviseur, die ook aangemerkt kan worden als beroepskeuzebegeleider. Een belangrijk verschil met het beroep beroepskeuzebegeleider is dat een decaan meestal niet werkzaam is als docent. Een beroepskeuzebegeleider is meestal wel werkzaam als docent. Denk bijvoorbeeld aan een docent bouwkunde of aan een docent motorvoertuigentechniek, die samen met de leerlingen verschillende opleidingsinstituten zal bezoeken. Een decaan is daarnaast niet specifiek verantwoordelijk voor het geven van informatie over vakopleidingen. Een decaan kan bijvoorbeeld ook advies geven over een passend vakkenpakket en onderwijssoorten, en informatie verstrekken over verschillende hogescholen en universiteiten. Een decaan kan dit bijvoorbeeld doen door het verstrekken van schoolfolders of door het vermelden van open dagen. Ook het geven van algemene voorlichtingslessen in samenspraak met de mentor van leerlingen behoort tot de werkzaamheden van een decaan. Daarnaast zijn decanen gespecialiseerd in het houden van belangstellingsonderzoek. Een belangstellingsonderzoek wordt in de meeste gevallen opgesteld door psychologen en zijn specifiek gericht op het inzichtelijk krijgen van mogelijke passende vervolgstudies.

Informatie vervolgopleidingen

Een decaan is verantwoordelijk voor het bieden van passende en relevante informatie over mogelijke vervolgopleidingen. Het beroep decaan is belangrijk, omdat veel leerlingen niet precies weten wat beroepen inhouden en welke opleiding het beste past bij een beroep. Daarnaast is het zo dat veel beroepen op verschillende niveaus voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die (nog) geen universitaire studie aankunnen. In dat geval kan het advies zijn om eerst een passende hbo-opleiding te volgen. Het komt redelijk vaak voor dat Hbo-studenten uiteindelijk doorgroeien tot een universitaire studie. Een leerling die bioloog wenst te worden kan bijvoorbeeld eerst een hbo-opleiding volgen en later alsnog doorstromen tot een universitaire studie. Ook is het belangrijk dat leerlingen goed begrijpen wel vakken belangrijk zijn binnen specifiek beroepen. Denk bijvoorbeeld aan het beroep astronoom, waarbinnen de vakken wiskunde, scheikunde en natuurkunde belangrijk zijn.

Werkzaamheden van een decaan:

  • Het adviseren over passende vervolgopleidingen.
  • Het houden van belangstellingsonderzoek(en).
  • Het informeren van andere docenten of de mentor.
  • Het onderhouden van contacten met andere opleidingsinstituten.
  • Het op een brede manier adviseren van leerlingen en ouders.
  • Het organiseren van bezoeken aan andere opleidingsinstituten.
  • Het verstrekken van educatiemateriaal aan leerlingen en ouders.
  • Het verzamelen van passende informatie over vervolgopleidingen.

Informatiefilm:

Wat kan de decaan voor je betekenen:

Opleidingen tot decaan

Er bestaan geen specifieke voltijds opleidingsmogelijkheden voor het beroep decaan. De meeste decanen zijn docent, die zich beroepsmatig opgewerkt hebben tot decaan. Wel kan de studie psychologie aangemerkt worden als passende opleiding. Ook de Hbo-opleiding human resource management kan aangemerkt worden als geschikte opleiding. In de praktijk zijn decanen meestal oud-docenten, die over een onderwijskundige opleiding beschikken. Zie voor meer informatie ook de NVS-NVL. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als zelfstandig ondernemer is het ook nodig om de boekhouding op de juiste manier bij te houden. De financiële administratie kun je bijvoorbeeld opzetten door middel van online boekhoudsoftware.

Bedrijven waar een decaan werkzaam kan zijn

Een decaan is meestal werkzaam binnen het voorgezet onderwijs. Binnen het lagere onderwijs maakt men over het algemeen geen gebruik van fulltime decanen. Ook op universiteiten komt het beroep decaan voor. Binnen het bedrijfsleven kan een decaan aangemerkt worden als loopbaanadviseur. In dat geval heb je te maken met werknemers die een andere carrière willen. Dit kan ook betrekking hebben op volwasseneneducatie.

Competenties decaan

De belangrijke competentie van een decaan is het kunnen adviseren en coachen van leerlingen. Als decaan is het ook belangrijk dat je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zodat leerlingen en ouders de juiste indruk krijgen van een mogelijke vervolgopleiding. Ook is een actuele kennis van opleidingsmogelijkheden belangrijk. Vanzelfsprekend moet een decaan leerlingen ook kunnen motiveren en inspireren met betrekking tot nieuwe ideeën en mogelijkheden. Algemeen belangrijke woorden zijn realistisch, netwerken, samenwerken, plannen, organiseren, inzicht, zelfstandigheid, kennis, luisteren en mensenkennis.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als decaan

Het arbeidsmarktperspectief van een decaan is over het algemeen redelijk te noemen. Het is niet zo dat er snel vacatures te vinden zijn voor het beroep decaan. Het zijn meestal interne docenten die doorgroeien tot decaan. Daarnaast komt het beroep decaan niet binnen alle vormen van het onderwijs voor. De doorgroeimogelijkheden van een decaan moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie of bijvoorbeeld in het worden van sectordirecteur.

Arbeidsvoorwaarden en salaris decaan

Als decaan zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Een decaan zal ongeveer een salaris verdienen tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Decanen die werkzaam zijn voor universiteiten verdienen over het algemeen veel meer.

Eigen bedrijf starten als Decaan

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Decaan, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Decaan

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Decaan bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Decaan.

Mijnzzp.nl