Team Mijnzzp

Beroep stratenmaker

Op mijnzzp.nl hebben wij alle denkbare beroepen opgenomen. Hierdoor krijgen we inzicht in welke beroepen populair zijn en toekomst hebben. Dit zijn beroepen op zowel MBO, HBO als universitair niveau. Alle beroepen zijn voorzien van uitgebreide informatie en filmpjes.

Door onder andere digitalisering en globalisering is de aard van ons werk de laatste jaren enorm veranderd. Omdat we nog midden in deze veranderingen zitten, is het goed om je hiervan bewust te zijn. Dat helpt je bij het oriënteren op gebied van banen, beroepen en werk in het algemeen. Maar wat zijn nu de meest gevraagde vaardigheden en beroepen? Welke banen hebben toekomst en welke juist niet? Wat kun je zelf doen om jezelf te blijven ontwikkelen, om de juiste keuzes te maken in veranderende tijden?

Inhoudsopgave
Meest gevraagde beroepen en vaardigheden
De 10 beroepen en banen met toekomst
Impact automatisering op de arbeidsmarkt
Impact automatisering op opleidingsniveau
Impact robotisering op de arbeidsmarkt
Beroepen en functies waar weinig vraag naar is
Flexibiliteit steeds belangrijker
Geschiktheid nieuwe functie of beroep
Best betaalde zzp banen

Meest gevraagde beroepen en vaardigheden

Al jarenlang speelt automatisering een steeds belangrijkere rol in ons leven, en hier is het einde nog lang niet van in zicht. Dit is goed te merken op het gebied van werk: er verdwijnen werkzaamheden en beroepen, maar er ontstaan ook nieuwe.

De ICT-sector is bijvoorbeeld een groeisector die veel nieuwe banen en beroepen oplevert. Beroepen waar in deze branche nu veel vraag naar is, zijn bijvoorbeeld softwareprogrammeurs, softwareontwikkelaars, data-analisten en digitaal rechercheur. ICT maakt het ook steeds beter mogelijk om vanuit huis te werken. Voor beroepen die je vanuit huis kunt uitoefenen zien we dan ook een stijgende populariteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan virtueel assistent, moderator of chatmedewerker.

Een andere ontwikkeling is het tekort aan vakmensen in technische beroepen. Er is veel vraag naar mensen met technische vaardigheden voor beroepen als bijvoorbeeld werktuigbouwkundige, ingenieur, loodgieter of timmerman.

De 10 beroepen en banen met toekomst

Wat zijn nu op mijnzzp.nl de beroepen waarop de meeste bezoekers binnenkomen? We hebben de tien meest gezochte beroepen op een rijtje gezet:

 • Medisch specialist: een vak waar altijd behoefte aan zal zijn, en waar automatisering nog relatief weinig invloed op heeft.
 • Laborant: voor dit beroep geldt in grote lijnen hetzelfde als voor de medisch specialist: ICT speelt hier wel steeds meer een rol, maar veel taken van de laborant zijn niet zo makkelijk te automatiseren. Het blijft specialistisch mensenwerk, en de vraag naar laboranten is groot.
 • Software-architect: bij het bouwen van ICT-systemen kwam men er steeds meer achter dat het noodzakelijk is de software te bouwen op basis van een gestructureerd ontwerp. Zo is het vakgebied van de software-architect ontstaan. ICT-systemen worden steeds complexer en worden vaak ook nog eens met elkaar geïntegreerd. De software-architect is daarbij onmisbaar voor zowel het maken van ontwerpen als het beschikbaar houden van gegevens.
 • Dierenarts: ook weer een beroep met – op de administratie na - weinig automatisering. Er is behoefte aan meer dierenartsen omdat het aantal huisdieren in Nederland nog altijd stijgt, net als het aantal eigenaren van huisdieren dat bereid is te betalen voor de gezondheid van hun huisdier.
 • Storyteller: een betrekkelijk nieuw beroep. Een storyteller past verhalen toe om een doel te bereiken. Dat kan individueel zijn, maar ook in het bedrijfsleven wordt storytelling steeds meer toegepast.
 • Industrieel vormgever: een voorbeeld van een beroep waar automatisering wel hulpmiddelen biedt, maar waar creativiteit een grote rol speelt. Creativiteit is nu net een vaardigheid waarin computers en robots de mens voorlopig nog niet hebben ingehaald.
 • Drone operator: het gebruik van drones neemt sterk toe, ook voor zakelijk gebruik. Daarmee groeit ook de behoefte aan bestuurders van drones op professioneel niveau.
 • Diagnose-technicus: autotechniek wordt steeds complexer en onze auto’s zitten vol met hoogstaande technische toepassingen. Dat verklaart de opkomst van de diagnose-technicus, die aan de slag gaat om technische storingen op te lossen.
 • Auto-ontwerper: een vrij exclusief beroep, maar wel eentje dat tot de verbeelding spreekt: je creativiteit gebruiken om auto’s te ontwerpen die er niet alleen mooi uitzien, maar ook voldoen aan steeds hogere eisen.
 • Destructief onderzoeker: zo wordt een test-ingenieur of wetenschapper genoemd die onderzoek uitvoert naar de eigenschappen van materialen en producten. Bij destructief onderzoek kunnen de materialen en producten beschadigd raken, in tegenstelling tot bij niet-destructief onderzoek.

Impact automatisering op de arbeidsmarkt

Voorbeelden van beroepen die door automatisering onder druk staan zijn vertaler en tolk. Vertalers zijn bijvoorbeeld steeds minder nodig, doordat vertaaltools zoals Google Translate steeds beter worden. Daardoor zie je een verschuiving: vertaalde een vertaler vroeger een complete tekst, nu wordt steeds vaker de tekst met een tool vertaald, en schakelt men de vertaler in om de tekst achteraf te checken.

Het is zeker niet uitgesloten dat ook de check achteraf op een bepaald moment niet meer nodig zal zijn. Hetzelfde geldt voor de tolk. Het beroep van tolk staat onder druk door de opkomst van automatische vertaling door spraakherkenning.

Het beroep datatypist is ook aan het verdwijnen. Voor de komst van automatisering hadden bedrijven veel datatypisten in dienst, elk document werd afzonderlijk op een typemachine gemaakt. Teksten in- of overtypen gebeurt tegenwoordig nauwelijks meer.

De mogelijkheden van geautomatiseerd scannen, of inlezen van teksten zijn namelijk sterk verbeterd. Dit gecombineerd met het samenstellen van teksten uit voorgeprogrammeerde zinnen of tekstblokken, wordt het werk van de datatypist steeds meer overbodig.

Impact automatisering op opleidingsniveau

Automatisering heeft ook impact op het gemiddelde gevraagde opleidingsniveau. Vakgebieden waarvoor een hoog opleidingsniveau vereist is, zoals ICT en wetenschap, worden steeds groter en belangrijker. Nieuwe beroepen die ontstaan door automatisering vragen ook vaak een hoog opleidingsniveau: minimaal HBO en vaak universitair niveau. Banen voor lager opgeleiden verdwijnen juist vaker door automatisering.

Alle beroepen met uitgebreide informatie:

Impact robotisering op de arbeidsmarkt

Door robotisering verdwijnen veel banen, met name in de productie-industrie. Banen die bijvoorbeeld onder druk staan zijn die van assemblagemedewerkers. Daarvan zijn er steeds minder nodig. Robots nemen namelijk een groot deel van het assemblagewerk over, omdat ze sneller en efficiënter zijn en daardoor uiteindelijk goedkoper. Hetzelfde geldt voor de orderpicker. Nu gebeurt orders picken in magazijnen nog deels met de hand, maar ook in deze sector zie je steeds meer robotisering.

Ook de kans op een baan als aspergesteker wordt steeds kleiner. Het steken van asperges was jarenlang handwerk, maar ook deze werkzaamheden worden steeds vaker machinaal gedaan. Als de verbetering van oogstmachines zich doorzet, zou het beroep van aspergesteker over een aantal jaren wel eens helemaal kunnen verdwijnen.

Beroepen en functies waar weinig vraag naar is

Automatisering en robotisering kunnen direct tot het verdwijnen van banen en beroepen leiden, maar ook indirect. Denk bijvoorbeeld aan het beroep bibliotheekmedewerker. Dit beroep zelf wordt niet weg-geautomatiseerd, maar doordat we steeds meer online doen, zijn er minder mensen nodig die echt fysiek in een bibliotheek aan het werk zijn. Een ander voorbeeld is de offset drukker. Die zal waarschijnlijk wel blijven bestaan, maar een groot deel van het drukwerk gaat tegenwoordig digitaal.

Dit zijn voorbeelden van beroepen die langzaam verdwijnen of in de marge nog blijven bestaan, net zoals de beroepen melkboer, kolenboer en mijnwerker: die inmiddels niet of nauwelijks meer voorkomen.

Flexibiliteit steeds belangrijker

De tijd dat iemand zijn hele leven werkzaam was voor één werkgever is voorbij. Flexibiliteit speelt in steeds meer vakgebieden een belangrijke rol. Het inzetbaar zijn van werknemers op verschillende manieren is dan ook een steeds belangrijker punt voor werkgevers. Voor werknemers is zelfontwikkeling en tijdige bij- en omscholing daarom verstandig.

De groeiende flexibilisering leidt tot een groei van de beroepsgroep die zich hiermee bezig houdt, zoals loopbaan- en ontwikkelingscoaches en beroepskeuzeadviseurs. In het verlengde daarvan ontstaan er nieuwe beroepen. Een relatief nieuw beroep is bijvoorbeeld gelukscoach, die zich bezighoudt met geluksbeleving van mensen.

Er is ook een groei in flexibiliteit in arbeidscontracten. Denk bijvoorbeeld aan het aantal zzp’ers dat enorm gegroeid is de afgelopen jaren. Daarnaast zijn er nog andere vormen van flexibele contracten bijgekomen zoals oproepkrachten en payrolling.

Geschiktheid nieuwe functie of beroep

Door alle grote veranderingen op de arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker om vooraf te testen of iemand wel geschikt is voor een bepaalde functie of beroep. Dit geldt niet voor alle beroepen. Simpel gesteld geldt: hoe zwaarder en hoger de functie, hoe groter de kans op een pittige selectieprocedure.

Selectieprocedures horen tot het vakgebied van de selectiepsycholoog. Een beroep dat al wat langer bestaat, maar de laatste jaren een groei doormaakt. Groei zowel inhoudelijk - door innovaties, verbreding en verdieping van selectiemethodes - als in aantal: er wordt steeds meer getest, en er is daardoor meer vraag naar selectiepsychologen.

Een bekende en steeds meer gebruikte vorm van selectie is assessment. Het wordt gebruikt bij sollicitatieprocedures, maar ook intern bij bedrijven. Het doel is om meetbaar te maken of de persoonlijkheid en de kwaliteiten van sollicitanten of medewerkers goed aansluiten bij hun functie. De beroepen van nu en van de toekomst stellen steeds hogere eisen aan flexibiliteit en andere vaardigheden. Bedrijven en instanties kiezen daarom steeds vaker voor assessment.

Goed om te weten is dat je jezelf kunt voorbereiden op een assessment procedure. Daarvoor kun je terecht bij assessment trainers. Ook dat is een specialisme dat we zeker tot de beroepen met toekomst mogen rekenen.

Best betaalde zzp banen

Als zelfstandige zonder personeel (zzp'er) zijn er verschillende banen waarin je potentieel een hoog inkomen kunt verdienen. De inkomsten als zzp'er kunnen echter sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de branche, ervaring, vaardigheden, netwerk en marktvraag. Hier zijn enkele sectoren waarin zzp'ers over het algemeen goede inkomsten kunnen genereren:

 • IT-consultant: Als zzp'er in de IT-sector kun je hoge tarieven hanteren, vooral als je gespecialiseerd bent in een specifiek gebied, zoals softwareontwikkeling, cybersecurity, data-analyse of cloud computing.
 • Managementconsultant: zzp'ers die adviesdiensten aanbieden op het gebied van bedrijfsstrategie, organisatieontwikkeling, financiën of human resources kunnen aanzienlijke vergoedingen ontvangen, vooral als ze een sterke reputatie en expertise hebben.
 • Juridische dienstverlening: Als zelfstandig jurist of advocaat kun je goed verdienen, vooral als je je richt op complexe zaken of gespecialiseerde juridische gebieden, zoals intellectueel eigendom, fusies en overnames, of internationaal recht.
 • Medisch specialist: Sommige medische professionals, zoals tandartsen, plastisch chirurgen, anesthesiologen of radiologen, kunnen ervoor kiezen om als zzp'er te werken en zo een hoog inkomen te genereren. Het vereist echter een uitgebreide opleiding en certificering.
 • Financieel adviseur: zzp'ers in de financiële dienstverlening, zoals financieel planners, beleggingsadviseurs of belastingadviseurs, kunnen een goed inkomen verdienen, vooral als ze een gevestigde klantenkring hebben en hoogwaardig advies kunnen leveren.

Het is belangrijk op te merken dat het succes en inkomen als zzp'er afhankelijk zijn van verschillende factoren, waaronder concurrentie, marktvraag, je eigen vaardigheden en ondernemerschap. Het kan nuttig zijn om marktonderzoek te doen en te kijken naar de tarieven en inkomsten in de specifieke branche waarin je geïnteresseerd bent om een realistisch beeld te krijgen van de verdienpotentie.

Lees ook: 21 beroepen die niet meer bestaan in Nederland

Mijnzzp.nl