Auto-ontwerper

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een auto-ontwerper of automotive designer is een ontwerper, vormgever en tekenaar, die zich gespecialiseerd heeft in het ontwerpen van nieuwe automodellen. Het beroep auto-ontwerper is voor veel mensen die binnen de auto-industrie werkzaam zijn en daarbuiten een droom. Het ontwerpen van een nieuw automodel is echter niet eenvoudig en niet voor iedereen weggelegd. Tegenwoordig komen de meeste automerken regelmatig met nieuwe auto's op de markt of met kleine veranderingen aan bekende modellen. De concurrentie binnen de auto-industrie is groot en daarom is het belangrijk om regelmatig met nieuwe modellen te komen. Het ontwerpen van nieuwe auto's is een samenspel tussen verschillende specialisten, die allemaal samenwerken met de ontwerper. Bij het ontwerpen van een nieuwe auto is het bijvoorbeeld ook belangrijk om te kijken naar de technische mogelijkheden en stroomlijning. Andere specialisten die te maken hebben met het ontwerpen van nieuwe auto's zijn autotechnisch ingenieurs, testingenieurs, constructeurs, elektrotechnisch ingenieurs, managers en de directie. Het ontwerpen van nieuwe auto's, die aanslaan bij de consument, is voor de auto-industrie belangrijk. Autofabrikanten besteden dan ook veel tijd en budget aan het ontwerpen van nieuwe auto's. De meeste auto-ontwerpers zijn alleen verantwoordelijk voor het ontwerpen van het exterieur of verantwoordelijk voor het ontwerpen van het interieur. Over het algemeen noemen autofabrikanten de hoogste ontwerper designbaas. Een designbaas heeft de verantwoordelijk over meerdere ontwerpers en ontwikkelaars. Ontwerpteams binnen de auto-industrie kunnen bestaan uit veel mensen. Het is dus niet zo dat een auto-ontwerper alleen verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitwerken van nieuwe automodellen. Het beroep auto-ontwerper moet niet onderschat worden, omdat dit in de meeste gevallen zal inhouden dat je over grote verantwoordelijkheden beschikt.

Een auto-ontwerper is dus een creatief vakman, die in sommige gevallen aangemerkt kan worden als beeldend kunstenaar of industrieel ontwerper. Een baan als auto-ontwerper is niet voor veel mensen weggelegd. Om te beginnen is het belangrijk om de juiste opleidingen te volgen wil je überhaupt een kans maken, zoals de opleiding industrieel vormgever. Het volgen van de juiste opleidingen geeft verder geen echte garantie op een baan als auto-ontwerper. Het ontwerpen van nieuwe auto's is voor de auto-industrie belangrijk en alleen de beste designers maken een kans. In veel gevallen zal een designer al een beroemdheid zijn met bewezen diensten voordat deze gevraagd wordt. Het is wel zo dat ontwerpteams bestaan uit veel verschillende vaklieden. Met andere woorden kunnen ontwerpers die beschikken over de juiste opleidingen wel een onderdeel vormen van het ontwerpteam. Er zijn ook redelijk veel mensen, die vanuit huis zelfstandig auto's ontwerpen en deze ontwerpen opsturen naar de bekende automerken in de hoop een autofabrikant voor hun ontwerp te interesseren. In veel gevallen hebben we het dan over grafisch vormgevers.

Nieuwe auto's ontwerpen

Zoals eerder omschreven komen er veel verschillende zaken kijken bij het ontwerpen van een nieuw automodel. Natuurlijk speelt het ontwerp van de auto een belangrijke rol en zal hier veel aandacht voor zijn. Consumenten komen in eerste instantie af op een nieuwe auto door zijn ontwerp en uiterlijk. Nieuwe modellen worden eerst op papier geschetst en vervolgens op de computer uitgewerkt. Als de resultaten van het ontwerp goed bevonden zijn zal de autofabrikant het model opbouwen in ware grootte door middel van een kleimodel. Het grote voordeel van een kleimodel is dat er beter te zien is waar eventueel veranderingen nodig zijn en dat de aanpassingen makkelijk doorgevoerd kunnen worden. Daarnaast is het bij kleimodellen mogelijk om luchtweerstand proeven te houden om de aerodynamica te testen. Als een ontwerp goedgekeurd is zal deze door middel van computers uitgewerkt worden in een technische tekening waarna de mallen gemaakt kunnen worden, zodat het nieuwe ontwerp in productie genomen kan worden.

Als auto-ontwerper heb je ook te maken met autotechnisch ingenieurs en elektrotechnisch ingenieurs, die verantwoordelijk zijn voor het uitwerken en toepassen van alle technische toepassingen. Denk hierbij aan de wielophanging, de motorruimte, het aantal accu's, de plek van de accu's, de veiligheidssystemen en aan alle knoppen en beeldschermen, die geplaatst worden. Vooral de veilheid van auto's moet gegarandeerd worden. Auto-fabrikanten besteden veel aandacht aan de veiligheid door bijvoorbeeld het houden van botsproeven. Bij botsproeven gaat het niet alleen om de kreukelzone. Denk bijvoorbeeld ook aan de accu's, die niet mogen scheuren of aan het voorkomen dat een elektrische auto onder stroom komt te staan. Vanzelfsprekend heeft een auto-ontwerper ook te maken met verschillende managers, de directie en bijvoorbeeld met een productmanager. Auto-ontwerpers, die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van het interieur moeten tegenwoordig aangemerkt worden als stylist. Vooral de duurdere auto-merken besteden veel aandacht aan het interieur. Bij het ontwerpen van het interieur zal er niet alleen gekeken worden naar de stoffering. Denk bijvoorbeeld ook aan de akoestiek van de dichtvallende deuren, die moet passen bij de exclusiviteit van een automerk.

Technische mogelijkheden nieuwe auto's

Tegenwoordig spelen nieuwe technische mogelijkheden een belangrijke rol bij nieuwe auto's. Niet alleen het model en uiterlijk van een auto zijn belangrijk, maar technische innovaties zullen voor een belangrijk deel bepalen of een nieuw model succesvol wordt. Denk hierbij aan het voldoend aan energie-emissies en bijtellingsregels, zodat een auto interessant is voor de zakelijke markt. Maar denk ook nieuwe functies, die het autorijden veiliger en comfortabeler maken. Het autorijden is tegenwoordig niet goedkoop en autofabrikanten besteden dan veel aandacht aan het ontwikkelen van nieuwe technieken, die het autorijden voordeliger maken, zoals het toepassen van hybride techniek, elektrische voertuigen en het ontwikkelen van zuiniger motoren. Het ontwerpen van nieuwe auto's is een complex proces dat meer inhoudt dan alleen het ontwerpen van een mooie auto. De innovatie binnen de auto-industrie gaat snel en heeft tegenwoordig alles te maken met milieu.

Zo word je auto-ontwerper:

Opleidingen tot auto-ontwerper

Wie een professionele carrière ambieert als auto-ontwerper kan het beste een opleiding volgen tot industrieel vormgever of een Hbo-opleiding binnen de autotechniek of automotive. Zoals eerder aangegeven zijn de meeste auto-ontwerpers designers en is het verkrijgen van werk als ontwerper binnen de auto-industrie niet gemakkelijk. Designers zullen eerder gevraagd worden door een autofabrikant. De Hbo-opleiding autotechniek kent verschillende specialisaties en zal ongeveer vier jaar in beslag nemen. Met een afgeronde Hbo-opleiding autotechniek kan je bij verschillende bedrijven werkzaam zijn, die niet alleen met auto's te maken hoeven te hebben. Ook de boekhouding kan belangrijk zijn als zelfstandig werkende auto-ontwerper.

Bedrijven waar een auto-ontwerper werkzaam kan zijn

Een auto-ontwerper zal in de meeste gevallen werkzaam zijn voor een autofabrikant. Daarnaast is het denkbaar dat een auto-ontwerper werkzaam is als ondernemer. In dat geval zal je ingehuurd worden voor het ontwerpen van een auto. Zoals eerder omschreven zijn er ook redelijk veel mensen die thuis voor de hobby auto's ontwerpen.

Competenties auto-ontwerper

De belangrijkste competentie van een auto-ontwerper is dat je beschikt over veel inspiratie en creativiteit. Daarnaast kan het belangrijk zijn dat we spreken van een trendsetter. Omdat een auto-ontwerper te maken heeft met verschillende collega's en leidinggevenden zal je moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Ook technische kennis is een competentie, die als auto-ontwerper niet onderschat moet worden. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, innovatie, verandering, overleggen, samenwerken, motivatie, lef, visie, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als auto-ontwerper

Het arbeidsmarktperspectief van een auto-ontwerper is niet groot te noemen, omdat er relatief gezien niet veel autofabrikanten zijn. Daarnaast betreft het beroep auto-ontwerper een populair beroep, waarbinnen veel concurrentie is. Dit neemt niet weg dat autofabrikanten gebruikmaken van grote ontwikkelteams, waarbinnen verschillende vaklieden werkzaam zijn. De doorgroeimogelijkheden van een auto-ontwerper moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam, waardoor het aantal opdracht zal toenemen. Als designbaas ben je al op hoog niveau werkzaam.

Arbeidsvoorwaarden en salaris auto-ontwerper

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende bedrijven binnen de auto-industrie werkzaam kan zijn. Daarnaast zijn veel designers werkzaam als zelfstandig ondernemer, die zelf hun arbeidsvoorwaarden bepalen. Er is niet veel bekend over het salaris of de vergoeding voor het ontwerpen van auto's. Voor bekende designers zal de vergoeding behoorlijk zijn. Over het algemeen zal een medewerker binnen een ontwerpteam een salaris verdienen tussen de 3500 en 5500 bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Auto-ontwerper

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Auto-ontwerper bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl