Innovatiemanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een innovatiemanager is verantwoordelijk voor het opstarten en begeleiden van innovatieprojecten. Innovatie kan in het kort het beste omschreven worden als vernieuwing van bepaalde processen en/of diensten binnen organisaties. Met andere woorden is een innovatiemanager verantwoordelijk voor het uitwerken en begeleiden van nieuwe ideeën, waardoor de organisatie innovatiever zal worden. Innovatie is een ruim begrip, omdat eigenlijk alle verbeteringen aangemerkt kunnen worden als innovatie. Een innovatiemanager is dan ook verantwoordelijk voor innovatieprocessen. Innovatieprocessen omvatten het geheel aan handelingen gericht op vernieuwing van bijvoorbeeld producten, diensten, productieprocessen of een combinatie hiervan. Het uitwerken van innovatieprocessen noemt men ook wel innovatiediffusie. Innovatiediffusie heeft weer betrekking op alle stappen binnen innovatieprocessen zoals het primaire stadium, het diffusie stadium, het condensatie stadium en de eindfase. Omdat innovatieprocessen in veel gevallen door elkaar heen zullen lopen spreekt men ook wel eens van innovatiegolven. Innovatie heeft niet alleen betrekking op technische verbeteringen. Ook andere verbeteringen kunnen gezien worden als innovatie, zoals het verbeteren van het management of het verder verbeteren van de dienstverlening van organisaties. Het beroep innovatiemanager moet dan ook vrij algemeen gezien worden, omdat innovatie binnen uiteenlopende soorten bedrijven, organisaties en instellingen van toepassing kan zijn op verschillende manieren. Over het algemeen zal een innovatiemanager op een brede manier betrokken zijn bij innovatieprocessen, waarbij creativiteit en inspiratie belangrijke woorden zijn. Ook het stimuleren om nieuwe ideeën tastbaar te maken is belangrijk als innovatiemanager.

Omdat innovatie in alle gevallen te maken heeft met veranderingen kan een innovatiemanager ook aangemerkt worden als een verandermanager. Daarnaast heeft innovatie in veel gevallen te maken met vooruitlopen waardoor een innovatiemanager ook gezien kan worden als een kwartiermaker. Een kwartiermaker is een verkenner die probeert in te schatten hoe bepaalde samenwerking en/of veranderingen gaan verlopen binnen de organisatie. Het is niet zo dat een innovatiemanager gezien moet worden als een uitvinder van nieuwe ideeën, omdat innovatie niet alleen betrekking heeft op mogelijke nieuwe ideeën. Innovatie heeft juist ook betrekking op het verder verbeteren van bepaalde diensten en/of productieprocessen. Daarnaast is het in veel gevallen niet de innovatiemanager die innovatie bedenkt, omdat een innovatiemanager juist verantwoordelijk is voor het mogelijk maken van innovatie. Het bedenken van mogelijke nieuwe innovatie kan ook door andere medewerkers gedaan worden binnen de organisatie, bijvoorbeeld door ingenieurs.

Werken als innovatiemanager

Het is de innovatiemanager die samen met de directie en fabrikanten zal onderzoeken hoe bepaalde innovaties het beste in de markt gezet kunnen worden. Daarnaast kunnen er andere specialisten betrokken zijn binnen het proces. Denk bijvoorbeeld aan industrieel vormgevers die bepaalde producten technisch gezien wel moeten kunnen maken. Ook marketeers kunnen onderdeel uitmaken van het proces, omdat marketeers uiteindelijk de producten op de juiste manier in de markt moeten zetten. De meeste organisaties die gebruikmaken van een innovatiemanager doen dit, omdat andere werknemers niet fulltime bezig kunnen zijn met innovatieprocessen. Het is dan ook de innovatiemanager die fulltime bezig is met innovatie. Over het algemeen is het zo dat je als innovatiemanager op een brede manier werkzaam bent binnen de organisatie. Innovatie heeft meestal niet betrekking op een specifieke afdeling. Als innovatiemanager zal je dan ook te maken hebben met verschillende afdelingsmanagers, omdat innovatie de gehele organisatie aangaat.

Werkzaamheden van een innovatiemanager

Het is niet zo dat een innovatiemanager zelf verantwoordelijk is voor het bedenken van vernieuwingen. Een innovatiemanager is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van vernieuwingen. Een innovatiemanager werkt dus op managementniveau samen met diverse andere collega's om vernieuwing mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan de financieel manager, aan de brand manager en aan marktonderzoekers. Omdat innovaties binnen organisaties erg belangrijk zijn kan een innovatiemanager in veel gevallen ook gezien worden als een soort trendwachter.

Enkele werkzaamheden van een innovatiemanager:

  • Het aansturen van medewerkers
  • Het begeleiden van innovatieprojecten
  • Het toetsen van innovatie op haalbaarheid
  • Het opstarten van innovatieprojecten
  • Het organiseren en deelnemen aan vergaderingen
  • Het vertalen van innovatie naar winstgevendheid
  • Het waken over de doelstellingen
  • Het waken over het budget

Innovatiemanagement:

Beroep innovatiemanager:

Opleidingen tot innovatiemanager

Wie een carrière ambieert als innovatiemanager kan het beste kiezen voor een aanvullende Hbo-opleiding in de richting innovatiemanagement. Binnen de aanvullende opleiding innovatiemanagement is er onder andere aandacht voor verandermanagement, corporate storytelling (vertalen innovatie) en business development. Het is verder niet mogelijk om een specifieke volwaardige Hbo-opleiding te benoemen, omdat een innovatiemanager werkzaam kan zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven die om specifieke opleidingen kunnen vragen. Het beroep innovatiemanager moet gezien worden als een beroep op minimaal Hbo-niveau. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een innovatiemanager werkzaam kan zijn

Een innovatiemanager is over het algemeen werkzaam voor de grotere bedrijven die zich bijvoorbeeld richten op commerciële activiteiten. Maar een innovatiemanager kan ook voor andere soorten bedrijven werkzaam zijn, omdat innovatie niet alleen betrekking heeft op commerciële diensten. Innovatie kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op het verbeteren van de dienstverlening van organisaties. Als innovatiemanager kan je dus voor verschillende organisaties werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan middenstanders, hotelketens en fabrikanten. Zoals eerder omschreven is innovatie op verschillende manieren belangrijk. Denk bijvoorbeeld ook aan universiteiten, die zich bezighouden met innovatie. Een innovatiemanager kan ook werkzaam zijn als consultant voor een adviesbureau. In dat geval kan een innovatiemanager ook aangemerkt worden als interim-manager.

Competenties innovatiemanager

De belangrijkste competentie van een innovatiemanager is dat de innovatiemanager beschikt over algemene managementvaardigheden, omdat een innovatiemanager diverse medewerkers zal aansturen. Een andere belangrijke competentie kan zijn dat de innovatiemanager gezien moet kunnen worden als inspirator, omdat innovatie en inspiratie eigenlijk niet los van elkaar gezien kunnen worden. Ook communicatie is aan te merken als een belangrijke competentie, omdat een innovatiemanager veel te maken zal krijgen met andere mensen. Algemeen belangrijke woorden zijn visie, lef, kritisch, motiveren, coachen, kennis, plannen, organiseren, waakzaamheid, controleren en natuurlijk innovatief. Als laatste is het ook belangrijk om te benoemen dat een innovatiemanager aangemerkt kan worden als futurist.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als innovatiemanager

Het arbeidsmarktperspectief als innovatiemanager is niet heel groot te noemen, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. Wie beschikt over de juiste opleidingen zal vroeg of laat zeker werk kunnen vinden als innovatiemanager, echter is het in de meeste gevallen wel belangrijk om eerst voldoende werkervaring op te doen. In veel gevallen is het niet mogelijk om zomaar innovatiemanager te worden. De doorgroeimogelijkheden als innovatiemanager zijn verder niet zomaar aan te geven omdat de doorgroeimogelijkheden sterk afhankelijk zullen zijn van het bedrijf waarbinnen je werkzaam bent. Daarnaast betreft het beroep innovatiemanager al een beroep op managementniveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris innovatiemanager

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als innovatiemanager, omdat een innovatiemanager werkzaam kan zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven, overheden en instellingen die verschillende cao's hanteren. Een innovatiemanager die over een Hbo-opleiding beschikt zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 5000 en 8500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep denkbaar als je beschikt over veel verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl