Marktonderzoeker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een marktonderzoeker is een specialist in marktonderzoeken. Veel bedrijven maken gebruik van marktonderzoekers, omdat het nu eenmaal belangrijk is om te begrijpen waar nu precies behoefte aan is bij het bedrijf. Het beroep marktonderzoeker is zeer breed te noemen en kan in alle branches toegepast worden. Een marktonderzoeker kan bijvoorbeeld ingezet worden om de klantvriendelijkheid van een bedrijf te toetsen of om een bepaalde dienst of product te onderzoeken. Alle verzamelde gegevens zullen door de marktonderzoeker zorgvuldig geanalyseerd worden en overlegd worden aan de directie van het bedrijf, met aanbevelingen. Een marktonderzoeker is doorgaans werkzaam voor een reclamebureau of marktonderzoeksbureau. Een andere benaming voor een marktonderzoeker kan ook zijn marketinganalist.

Een marktonderzoeker kan op verschillende manieren aan gegevens komen, zoals het sturen van nieuwsbrieven met een korte enquête of mensen inzetten om publiek naar hun mening te vragen. Er zijn veel manieren om informatie te verkrijgen. Zo worden klanten bij kassa's regelmatig naar hun postcode gevraagd, zodat de marktonderzoeker goed in kaart kan brengen waar de klanten eigenlijk allemaal vandaan komen. Mocht blijken dat een bepaalde regio minder klanten oplevert dan kan het advies zijn om meer reclame in die regio te maken. Dit soort analyses worden pas inzichtelijk na een gedegen onderzoek.

Marktonderzoek opstellen

Een marktonderzoeker zal eerst goed met zijn opdrachtgever overleggen wat er precies onderzocht dient te worden en met welk doel dit gedaan moet worden, maar ook de kosten en de mogelijke baten bespreken met zijn opdrachtgever. Ook het tijdsbestek van het onderzoek en de mogelijke eerste resultaten zullen besproken worden. Afhankelijk van de soort opdracht kan het nodig zijn dat de marktonderzoeker zichzelf eerst moet verdiepen in de materie. Wanneer de marktonderzoeker alle gegevens verwerkt heeft zal hij een duidelijk rapport opstellen met mogelijke verbeteringen en verdere aanbevelingen.

Wie doet er allemaal marktonderzoek

Alle grotere bedrijven voeren marktonderzoek uit, omdat het erg belangrijk is om te weten wat nieuwe mogelijke trends zijn. Een marktonderzoek kan ook uitgevoerd worden om het imago van bedrijven te toetsen of om achter de behoefte van mensen te komen. Ook marketingbureaus maken gebruik van marktonderzoeken om te achterhalen waar precies behoefte aan is. Als bedrijven aan marketing doen is het belangrijk om te weten hoe dit het beste gedaan kan worden. Door eerst marktonderzoek uit te voeren kan er over het algemeen gerichter reclame gemaakt worden.

Marktonderzoeker:

Opleiding tot marktonderzoeker

Wie als marktonderzoeker wil gaan werken kan bijvoorbeeld de Hbo-opleiding Commerciële Economie volgen of de Hbo-opleiding Marketing Management. Beide opleidingen zullen ongeveer vier jaar in beslag nemen. Voor meer informatie verwijzen wij ook naar de beroepen marketeer, reclameontwerper en trendwachter, die raakvlakken hebben met het beroep marktonderzoeker.

Bedrijven waar een marktonderzoeker werkzaam kan zijn

Een marktonderzoeker werkt doorgaans voor een reclamebureau of onderzoeksbureau, maar het kan ook voorkomen dat een marktonderzoeker bij een specifiek bedrijf werkzaam is. Het zijn doorgaans alleen de grote bedrijven die zelf een marktonderzoeker in dienst hebben. Mocht je als marktonderzoeker goed zijn in je werkzaamheden dan is het binnen dit beroep ook mogelijk om als zelfstandig ondernemer verder te gaan.

Competenties marktonderzoeker

Een van de belangrijkste competenties als marktonderzoeker is je financiële bewustzijn. Daarnaast is het belangrijk dat je over een goed analytisch vermogen beschikt, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken weet te scheiden. Maar ook het kritisch durven zijn en dit uitspreken zal niet onbelangrijk zijn binnen dit beroep. Communicatief gezien zal je ook goed onderlegd moeten zijn, omdat je met meerdere mensen te maken krijgt die je moet weten te overtuigen wanneer je bepaalde voorstellen doet. Als laatste moge het duidelijk zijn dat je cijfermatig goed moet zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als marktonderzoeker

Het arbeidsmarktperspectief voor goed opgeleid marktonderzoekers is goed te noemen. Er zijn veel verschillende soorten bedrijven die gebruik van marktonderzoekers en reclamebureaus om hun diensten of producten goed of beter weg te zetten in de markt. De doorgroeimogelijkheden als marktonderzoeker moeten gezien worden in het verkrijgen van grotere en belangrijkere opdrachten, of het starten van je eigen onderzoeksbureau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris marktonderzoeker

Er zijn voor het beroep marktonderzoeker geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Een Hbo opgeleide marktonderzoeker zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verantwoordelijkheden. Het is niet ondenkbaar dat een marktonderzoeker met bewezen diensten een hoger salaris kan verdienen, omdat deze doorgaans ook meer verantwoordelijkheden zal hebben.

Mijnzzp.nl