Marktonderzoeker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep marktonderzoeker
Marktonderzoeken en marktstudies uitvoeren
Wat doet een marktonderzoeker?
Verschil marktonderzoek en marketingonderzoek
Een marktonderzoek opstellen
Een marktonderzoek uitvoeren
Beroepsfilm marktonderzoeker:
Opleiding tot marktonderzoeker
Bedrijven waar een marktonderzoeker werkzaam kan zijn
Competenties marktonderzoeker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als marktonderzoeker
Arbeidsvoorwaarden en salaris marktonderzoeker
Eigen bedrijf starten als Marktonderzoeker
Boekhoudprogramma vergelijken Marktonderzoeker

Beroep marktonderzoeker

Een marktonderzoeker is gespecialiseerd in het uitvoeren van marktonderzoeken en marktstudies. In het kort komen de werkzaamheden van een marktonderzoeker neer op het verzamelen van alle relevante informatie met betrekking tot mogelijke (nieuwe) producten of diensten die voor bedrijven belangrijk kunnen zijn. Veel bedrijven maken gebruik van marktonderzoekers, omdat het belangrijk is om als bedrijf te begrijpen waaraan precies behoefte is. Het beroep marktonderzoeker komt dan ook voor in uiteenlopende soorten bedrijven in verschillende branches. Een marktonderzoeker kan bijvoorbeeld ingezet worden om de klantvriendelijkheid van een bedrijf te toetsen of om een bepaalde nieuwe dienst of product te onderzoeken. Alle verzamelde gegevens zullen door de marktonderzoeker zorgvuldig geanalyseerd worden en overlegd worden met de directie van het bedrijf. Marktonderzoek heeft niet alleen betrekking op mogelijke nieuwe trends en nieuwe producten of diensten, maar heeft juist ook betrekking op het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken of imago-onderzoeken. Wat een marktonderzoeker precies zal onderzoeken is afhankelijk van het soort bedrijf waar de marktonderzoeker werkzaam zal zijn. In veel gevallen heeft marktonderzoek met commerciële activiteiten te maken, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. In algemene zin kan een marktonderzoeker verantwoordelijk zijn voor verschillende onderzoeken, zoals brancheonderzoeken, klantenonderzoeken, klanttevredenheidsonderzoeken, concurrentieonderzoeken, financieringsonderzoek of voor het uitvoeren van een omgevingsanalyse. De werkzaamheden van een marktonderzoeker gaan dus verder dan alleen het uitvoeren van marktstudies met betrekking tot nieuwe diensten of producten. Als marktonderzoeker ben je ook verantwoordelijk voor het opstellen van grafieken, tabellen en rapporten om bruikbare marketingplannen te kunnen maken.

Marktonderzoeken en marktstudies uitvoeren

Een marktonderzoeker is dus verantwoordelijk voor het uitvoeren van marktonderzoeken en marktstudies. Een belangrijke aanvulling op het beroep marktonderzoeker is dat een marktonderzoeker niet verantwoordelijk is voor het uitvoeren van marketingonderzoeken, omdat dit andere werkzaamheden betreft. Een marktonderzoeker kan op verschillende manieren aan gegevens komen, zoals het sturen van nieuwsbrieven met een korte enquête of mensen inzetten om publiek naar hun mening te vragen. Er zijn veel manieren om informatie te verkrijgen. Zo worden klanten bij kassa's regelmatig naar hun postcode gevraagd, zodat de marktonderzoeker goed in kaart kan brengen waar de klanten eigenlijk vandaan komen. Mocht blijken dat een bepaalde regio minder klanten oplevert dan kan het advies zijn aan de marketinganalist om meer reclame in die specifieke regio te maken. Dit soort analyses worden pas inzichtelijk na een gedegen onderzoek. Het uitvoeren van marktonderzoek is erg belangrijk, omdat bedrijven steeds op zoek zijn naar innovatie om succesvoller te worden. Zoals eerder omschreven is het als marktonderzoeker belangrijk om gebruik te maken van voldoende data om tot een gedegen marktonderzoek te kunnen komen.

Wat doet een marktonderzoeker?

Een marktonderzoeker is dus verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar de markt, consumentengedrag en concurrentie om waardevolle inzichten te verzamelen die kunnen worden gebruikt om zakelijke beslissingen te informeren. De taken en verantwoordelijkheden van een marktonderzoeker kunnen variëren, maar hier zijn enkele van de belangrijkste:

  • Onderzoeksplanning: Een marktonderzoeker bepaalt de doelstellingen van het onderzoek en ontwikkelt een onderzoeksplan. Ze bepalen welke onderzoeksmethoden, zoals enquêtes, interviews, observaties of focusgroepen, het meest geschikt zijn om de gewenste informatie te verzamelen.
  • Gegevensverzameling: Marktonderzoekers voeren het onderzoek uit door gegevens te verzamelen van verschillende bronnen. Dit kan onder meer het uitvoeren van enquêtes, het afnemen van interviews, het observeren van consumentengedrag, het analyseren van bestaande marktgegevens en het bestuderen van concurrenten en trends.
  • Gegevensanalyse: Na het verzamelen van gegevens analyseert een marktonderzoeker deze gegevens om trends, patronen en inzichten te identificeren. Ze maken gebruik van statistische analyse, dataverwerkingstechnieken en andere methoden om de gegevens te interpreteren en betekenisvolle conclusies te trekken.
  • Concurrentieanalyse: Een marktonderzoeker evalueert de concurrentie door het bestuderen van de strategieën, producten, prijzen, distributiekanalen en marketinginspanningen van concurrenten. Ze identificeren de sterke punten en zwakke punten van concurrenten om inzicht te krijgen in de marktpositie van het eigen bedrijf.
  • Consumentengedrag en doelgroepanalyse: Marktonderzoekers bestuderen het gedrag, de voorkeuren, de behoeften en de attitudes van consumenten. Ze identificeren demografische kenmerken, sociografische factoren en koopgedrag om doelgroepen beter te begrijpen en gerichte marketingstrategieën te ontwikkelen.
  • Rapportage en presentatie: Na het analyseren van de gegevens en het verkrijgen van inzichten, stelt een marktonderzoeker rapporten en presentaties op om de bevindingen te communiceren aan belanghebbenden binnen de organisatie. Deze rapporten bevatten vaak aanbevelingen voor marketingstrategieën en besluitvorming.
  • Trends en marktontwikkeling: Marktonderzoekers volgen trends in de markt, consumentengedrag en opkomende technologieën. Ze identificeren nieuwe kansen en uitdagingen die relevant kunnen zijn voor de organisatie en stellen aanbevelingen voor om hierop in te spelen.

De rol van een marktonderzoeker is van cruciaal belang bij het vergaren van informatie en inzichten die bedrijven helpen bij het begrijpen van hun doelgroep, het identificeren van kansen in de markt en het nemen van datagestuurde beslissingen.

Verschil marktonderzoek en marketingonderzoek

Zoals eerder omschreven is een marktonderzoeker op een brede manier verantwoordelijk voor het uitvoeren van marktonderzoeken en marktstudies en niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van marketingonderzoeken. Het uitvoeren van marketingonderzoeken behoort tot de werkzaamheden van een marketinganalist. Het is de marketinganalist die verantwoordelijk is voor het op de beste manier in de markt zetten van producten en/of diensten. De inhoudelijke werkzaamheden van een marktonderzoeker moeten veel breder gezien worden, zoals het houden van klanttevredenheidsonderzoeken en financiële onderzoeken. Ook het in kaart brengen van mogelijke concurrenten behoort tot de werkzaamheden van een marktonderzoeker.

Een marktonderzoek opstellen

Het opstellen van marktonderzoeken is alleen mogelijk na overleg met de opdrachtgever, omdat een marktonderzoeker eerst moet weten wat er precies onderzocht moet worden. Een marktonderzoeker zal dan ook eerst met de opdrachtgever overleggen wat er precies onderzocht dient te worden, en met welk doel dit gedaan moet worden, en de kosten en de mogelijke baten bespreken met zijn opdrachtgever. Ook het tijdsbestek van het onderzoek en de mogelijke eerste resultaten zullen besproken worden. Afhankelijk van de soort opdracht kan het nodig zijn dat de marktonderzoeker zichzelf eerst moet verdiepen in de materie. Als de marktonderzoeker alle gegevens verwerkt heeft, zal hij een duidelijk rapport opstellen met mogelijke verbeteringen en verdere aanbevelingen. Marketinganalyses zijn belangrijk voor bedrijven, omdat goede marketinganalyses bedrijven de mogelijkheid geven om op een gezonde manier te groeien. Een marktonderzoeker kan bijvoorbeeld onderzoeken wie de concurrenten zijn en waar ze zich mee bezighouden, of juist niet. Ook het in kaart brengen van de juiste klantengroep en de behoefte van klanten speelt een belangrijke rol binnen marktonderzoeken.

Een marktonderzoek uitvoeren

Alle grotere bedrijven voeren marktonderzoek uit, omdat het erg belangrijk is om te weten wat nieuwe mogelijke trends zijn. Een marktonderzoek kan ook uitgevoerd worden om het imago van bedrijven te toetsen of om achter de behoefte van mensen te komen. Ook marketingbureaus maken gebruik van marktonderzoeken om te achterhalen waar precies behoefte aan is. Als bedrijven aan marketing doen is het belangrijk om te weten hoe dit het beste gedaan kan worden. Een marktonderzoeker kan ook verantwoordelijk zijn voor het optimaliseren van email marketing.

Beroepsfilm marktonderzoeker:

Opleiding tot marktonderzoeker

Wie als marktonderzoeker wil gaan werken kan bijvoorbeeld de hbo-opleiding Commerciële Economie volgen of de hbo-opleiding Marketing Management. Beide opleidingen zullen ongeveer vier jaar in beslag nemen. Voor meer informatie verwijzen wij ook naar de beroepen marketeer, reclameontwerper en trendwachter, die raakvlakken hebben met het beroep marktonderzoeker. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je een eigen bedrijf gaat starten als zzp'er, dan is het erg belangrijk om op de juiste manier de boekhouding bij te houden. Dit kan het beste gedaan worden door middel van een online boekhouding. Als je dit wilt, heb je een goed zzp boekhoudprogramma nodig.

Bedrijven waar een marktonderzoeker werkzaam kan zijn

Een marktonderzoeker werkt over het algemeen voor een reclamebureau of is werkzaam voor gespecialiseerde onderzoeksbureaus. Daarnaast kan een marktonderzoeker werkzaam zijn voor grotere bedrijven zoals een fabrikant. Het is ook denkbaar dat een marktonderzoeker werkzaam is als ondernemer. Het beroep marktonderzoeker komt eigenlijk in alle branches wel voor op verschillende manieren.

Competenties marktonderzoeker

Een van de belangrijkste competenties van een marktonderzoeker is je financiële bewustzijn. Daarnaast is het belangrijk dat je over een goed analytisch vermogen beschikt, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken weet te scheiden. Maar ook het kritisch durven zijn en dit uitspreken is belangrijk binnen dit beroep. Omdat je als marktonderzoeker met verschillende medewerkers en managers te maken hebt moet je over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Ook cijfermatig inzicht en het begrijpen van statistieken is belangrijk als marktonderzoeker. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, plannen, flexibiliteit, onderzoeken, waakzaamheid, organiseren en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als marktonderzoeker

Het arbeidsmarktperspectief voor marktonderzoekers is goed te noemen. Er zijn veel verschillende bedrijven die gebruik van marktonderzoekers en reclamebureaus om hun diensten of producten goed of beter weg te zetten in de markt. Wel is het belangrijk dat je als marktonderzoeker minimaal over een opleiding op Hbo-niveau beschikt. De doorgroeimogelijkheden van een marktonderzoeker moeten gezien worden in het verkrijgen van grotere en belangrijkere opdrachten, of het starten van je eigen onderzoeksbureau. Ook een leidinggevende functie behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van de soort werkgever. Denk bijvoorbeeld aan de functie teamleider of aan de functie afdelingsmanager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris marktonderzoeker

Er zijn voor het beroep marktonderzoeker geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Een Hbo-opgeleide marktonderzoeker zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 4500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verantwoordelijkheden. Het is denkbaar dat een marktonderzoeker met bewezen diensten een hoger salaris kan verdienen, omdat deze doorgaans ook meer verantwoordelijkheden zal hebben.

Eigen bedrijf starten als Marktonderzoeker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Marktonderzoeker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Marktonderzoeker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Marktonderzoeker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Marktonderzoeker.

Mijnzzp.nl