Marktonderzoeker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een marktonderzoeker is gespecialiseerd in het uitvoeren van marktonderzoeken en marktstudies. In het kort komen de werkzaamheden van een marktonderzoeker neer op het verzamelen van alle relevante informatie met betrekking tot mogelijke (nieuwe) producten en/of diensten die voor bedrijven belangrijk kunnen zijn. Veel bedrijven maken gebruik van marktonderzoekers, omdat het belangrijk is om als bedrijf te begrijpen waaraan nu precies behoefte is. Het beroep marktonderzoeker komt dan ook voor in uiteenlopende soorten bedrijven in verschillende branches. Een marktonderzoeker kan bijvoorbeeld ingezet worden om de klantvriendelijkheid van een bedrijf te toetsen of om een bepaalde nieuwe dienst of product te onderzoeken. Alle verzamelde gegevens zullen door de marktonderzoeker zorgvuldig geanalyseerd worden en overlegd worden met de directie van het bedrijf. Marktonderzoek heeft niet alleen betrekking op mogelijke nieuwe trends en nieuwe producten en/of diensten maar heeft juist ook betrekking op het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken of imago-onderzoeken. Wat een marktonderzoeker precies zal onderzoeken is afhankelijk van het soort bedrijf waar de marktonderzoeker werkzaam zal zijn. In veel gevallen heeft marktonderzoek met commerciële activiteiten te maken, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn.

Een marktonderzoeker kan op verschillende manieren aan gegevens komen, zoals het sturen van nieuwsbrieven met een korte enquête of mensen inzetten om publiek naar hun mening te vragen. Er zijn veel manieren om informatie te verkrijgen. Zo worden klanten bij kassa's regelmatig naar hun postcode gevraagd, zodat de marktonderzoeker goed in kaart kan brengen waar de klanten eigenlijk vandaan komen. Mocht blijken dat een bepaalde regio minder klanten oplevert dan kan het advies zijn aan de marketinganalist om meer reclame in die specifieke regio te maken. Dit soort analyses worden pas inzichtelijk na een gedegen onderzoek. Het uitvoeren van marktonderzoek is erg belangrijk, omdat bedrijven steeds op zoek zijn naar innovatie om succesvoller te worden.

Verschil marktonderzoek en marketingonderzoek

Een marktonderzoeker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van marktonderzoeken en niet voor marketingonderzoeken. Het is de marketinganalist die onderzoek zal uitvoeren naar marketingonderzoeken. Een marktonderzoeker kan dus niet zomaar gezien worden als een marketinganalist; deze beroepen verschillen inhoudelijk van elkaar. Een marketinganalist is juist verantwoordelijk voor het op de beste manier in de markt zetten van producten en/of diensten. De werkzaamheden van een marktonderzoeker en marketinganalist hebben wel raakvlakken met elkaar.

Marktonderzoek opstellen

Een marktonderzoeker zal eerst goed met zijn opdrachtgever overleggen wat er precies onderzocht dient te worden en met welk doel dit gedaan moet worden, maar ook de kosten en de mogelijke baten bespreken met zijn opdrachtgever. Ook het tijdsbestek van het onderzoek en de mogelijke eerste resultaten zullen besproken worden. Afhankelijk van de soort opdracht kan het nodig zijn dat de marktonderzoeker zichzelf eerst moet verdiepen in de materie. Wanneer de marktonderzoeker alle gegevens verwerkt heeft zal hij een duidelijk rapport opstellen met mogelijke verbeteringen en verdere aanbevelingen.

Wie doet er allemaal marktonderzoek

Alle grotere bedrijven voeren marktonderzoek uit, omdat het erg belangrijk is om te weten wat nieuwe mogelijke trends zijn. Een marktonderzoek kan ook uitgevoerd worden om het imago van bedrijven te toetsen of om achter de behoefte van mensen te komen. Ook marketingbureaus maken gebruik van marktonderzoeken om te achterhalen waar precies behoefte aan is. Als bedrijven aan marketing doen is het belangrijk om te weten hoe dit het beste gedaan kan worden.

Marktonderzoeker:

Opleiding tot marktonderzoeker

Wie als marktonderzoeker wil gaan werken kan bijvoorbeeld de Hbo-opleiding Commerciële Economie volgen of de Hbo-opleiding Marketing Management. Beide opleidingen zullen ongeveer vier jaar in beslag nemen. Voor meer informatie verwijzen wij ook naar de beroepen marketeer, reclameontwerper en trendwachter, die raakvlakken hebben met het beroep marktonderzoeker.

Bedrijven waar een marktonderzoeker werkzaam kan zijn

Een marktonderzoeker werkt over het algemeen voor een reclamebureau of is werkzaam voor gespecialiseerde onderzoeksbureaus. Daarnaast kan een marktonderzoeker werkzaam zijn voor grotere bedrijven zoals een fabrikant. Het is ook niet ondenkbaar dat een marktonderzoeker werkzaam is als ondernemer. Het beroep marktonderzoeker komt eigenlijk in alle branches wel voor op verschillende manieren.

Competenties marktonderzoeker

Een van de belangrijkste competenties als marktonderzoeker is je financiële bewustzijn. Daarnaast is het belangrijk dat je over een goed analytisch vermogen beschikt, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken weet te scheiden. Maar ook het kritisch durven zijn en dit uitspreken zal niet onbelangrijk zijn binnen dit beroep. Communicatief gezien zal je ook goed onderlegd moeten zijn, omdat je met meerdere mensen te maken krijgt die je moet weten te overtuigen wanneer je bepaalde voorstellen doet. Als laatste moge het duidelijk zijn dat je cijfermatig goed moet zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als marktonderzoeker

Het arbeidsmarktperspectief voor goed opgeleid marktonderzoekers is goed te noemen. Er zijn veel verschillende soorten bedrijven die gebruik van marktonderzoekers en reclamebureaus om hun diensten of producten goed of beter weg te zetten in de markt. De doorgroeimogelijkheden als marktonderzoeker moeten gezien worden in het verkrijgen van grotere en belangrijkere opdrachten, of het starten van je eigen onderzoeksbureau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris marktonderzoeker

Er zijn voor het beroep marktonderzoeker geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Een Hbo opgeleide marktonderzoeker zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verantwoordelijkheden. Het is niet ondenkbaar dat een marktonderzoeker met bewezen diensten een hoger salaris kan verdienen, omdat deze doorgaans ook meer verantwoordelijkheden zal hebben.

Mijnzzp.nl