Afdelingsmanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep afdelingsmanager
Werken als afdelingsmanager
Werkzaamheden afdelingsmanager
Verschil leiderschap en management
Taken en verantwoordelijkheden afdelingsmanager:
Beroepsfilm afdelingsmanager:
Opleidingen tot afdelingsmanager
Bedrijven waar een afdelingsmanager werkzaam kan zijn
Competenties afdelingsmanager
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als afdelingsmanager
Arbeidsvoorwaarden en salaris afdelingsmanager
Eigen bedrijf starten als Afdelingsmanager
Boekhoudprogramma vergelijken Afdelingsmanager

Beroep afdelingsmanager

Een afdelingsmanager is verantwoordelijk voor het aansturen van een bepaalde afdeling binnen een organisatie. De verschillende medewerkers die werkzaam zijn binnen de afdeling vallen onder de verantwoordelijkheid van de afdelingsmanager. Een afdelingsmanager is dus een manager en moet beschikken over managementvaardigheden. De belangrijkste werkzaamheden van een afdelingsmanager zijn het dagelijks aansturen van de afdeling en het doorvoeren van het beleid van de betreffende organisatie. Daarnaast is een afdelingsmanager het aanspreekpunt voor alle verschillende medewerkers binnen de afdeling en voor de directie. Ook het houden van functioneringsgesprekken valt over het algemeen onder de verantwoordelijkheid van de afdelingsmanager. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een afdelingsmanager het beste omschrijven als het coördineren van alle werkzaamheden binnen de afdeling en het controleren van alle werkzaamheden. Een afdelingsmanager is meestal zelf ook werkzaam op de afdeling, waardoor de lijnen tussen de verschillende medewerkers en de afdelingsmanager kort zijn. Het beroep afdelingsmanager heeft meestal betrekking op operationeel management of middenmanagement. Het beroep komt in de praktijk op veel verschillende manieren voor, omdat veel organisaties te maken hebben met verschillende afdelingen. Het beroep moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat afdelingsmanagers over verschillende verantwoordelijkheden kunnen beschikken. De specifieke verantwoordelijkheden van een afdelingsmanager verschillen over het algemeen per managementniveau. Daarnaast kan een afdelingsmanager te maken hebben met enkele medewerkers of juist te maken hebben met veel medewerkers. Afhankelijk van de organisatie kunnen er ook andere benamingen toegepast worden.

Werken als afdelingsmanager

Een afdelingsmanager kan in veel gevallen aangemerkt worden als operationeel manager. Een operationeel manager is zelf ook werkzaam op de afdeling. Dit is een belangrijk verschil met het topmanagement, omdat het topmanagement meestal niet werkzaam is binnen een afdeling. Als afdelingsmanager heb je dus te maken met verschillende personeelsleden binnen de afdeling. Daarnaast heb je als afdelingsmanager te maken met andere interen en externe medewerkers, die het personeel aangaan binnen de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan personeelszaken medewerkers, recruiters, personeelstrainers, loopbaanadviseurs en aan bedrijfsartsen. Dit zijn allemaal verschillende medewerkers waarmee je als afdelingsmanager te maken krijgt. Zoals eerder omschreven komt het beroep afdelingsmanager in de praktijk op verschillende manieren voor. Dit houdt in dat de inhoudelijke werkzaamheden van een afdelingsmanager per organisatie kunnen verschillen. Wanneer een organisatie te maken heeft met complexe projecten kan er ook sprake zijn van unitmanagers. Unitmanagers geven weer sturing aan enkele specifieke medewerkers binnen de afdeling. Er kan dus sprake zijn van andere managers en bepaalde doelen die per organisatie kunnen verschillen.

Werkzaamheden afdelingsmanager

Een afdelingsmanager heeft verschillende taken, zoals het uitbeelden van de bedrijfsvisie, het aansturen van de afdelingsmedewerkers, het maken van planningen en het houden van toezicht op de afdeling. Afdelingsmanagers komen binnen het bedrijfsleven overal voor en kunnen ook andere benamingen hebben, zoals fleet manager, logistiek manager of interim-manager als de afdelingsmanager ingehuurd is. De term afdelingsmanager is dan ook vrij algemeen en kan per bedrijf of organisatie verschillen. Daarnaast bestaan er verschillende niveaus van management, die erg wisselend kunnen zijn per bedrijf of organisatie. Het beroep kan voorkomen op Mbo-niveau, hbo-niveau en op universitair niveau. Een belangrijk kenmerk voor de afdelingsmanager is het kunnen motiveren van het personeel op de afdeling. Doordat de afdelingsmanager dicht bij de werkvloer staat kan deze snel ingrijpen als hij of zij ziet dat bepaalde zaken niet goed gaan. Dit hoeft natuurlijk niet alleen bedrijfsactiviteiten te betreffen, het kan juist ook het personeel betreffen. Als afdelingsmanager ben je dan in veel gevallen een vertrouwenspersoon van de medewerkers.

Verschil leiderschap en management

Een afdelingsmanager behoort meestal toe tot het operationeel management. Operationeel management is binnen de meeste bedrijven de eerste vorm van management. Er bestaat een belangrijk verschil tussen operationeel management, middenmanagement en het topmanagement van een bedrijf of organisatie. Management moet niet verward worden met leiderschap, omdat leiderschap juist toehoort tot het topmanagement. Het is het topmanagement, zoals de directeur van een organisatie, die de diverse afdelingsmanagers zal aansturen. Operationeel management heeft juist meer betrekking op uitvoerende managementwerkzaamheden. Het is wel denkbaar dat een afdelingsmanager ook gebruik zal maken van specifieke managers, zoals een unitmanager of een teamleider, die onder de verantwoordelijkheid vallen van de afdelingsmanager. Het is denkbaar dat een afdelingsmanager gebruik zal maken van de scrum methodiek. Het worden van een goede manager is in de praktijk nog niet zo makkelijk. Voor een goede werksfeer is dit belangrijk.

Taken en verantwoordelijkheden afdelingsmanager:

  • Het aanspreekpunt zijn voor medewerkers.
  • Het controleren en beheersen van de medewerkers.
  • Het coördineren van de medewerkers.
  • Het delegeren naar de medewerkers.
  • Het hebben van een vooruitziende blik.
  • Het omzetten van informatie naar planmatige actie.
  • Het vertegenwoordigen van de afdeling.

Beroepsfilm afdelingsmanager:

Opleidingen tot afdelingsmanager

Om als afdelingsmanager te kunnen werken kan het beste de hbo-opleiding Bedrijfskunde, hbo-opleiding Commerciële Economie of de hbo-opleiding Business Management gevolgd worden. Deze opleidingen duren afhankelijk van je vooropleiding vier jaar en stomen je klaar om als manager te gaan werken. Tijdens deze opleidingen is er veel aandacht voor bedrijfseconomie, administratie, vervoerseconomie, productietechnieken en natuurlijk voor vreemde talen. Het is niet zo dat het beroep afdelingsmanager alleen voorkomt op minimaal Hbo-niveau. Binnen kleinere organisaties is het over het algemeen voldoende dat een afdelingsmanager beschikt over een gerichte Mbo-opleiding. Welke Mbo-opleiding dit precies is kan per organisatie verschillen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende ondernemer met een eigen bedrijf, is het ook van belang om de boekhouding op de juiste manier op te zetten. Hiervoor zijn verschillende goede boekhoudpakketten beschikbaar.

Bedrijven waar een afdelingsmanager werkzaam kan zijn

Een afdelingsmanager kan overal werkzaam zijn, in alle branches en op verschillende manieren, omdat veel bedrijven, organisaties en overheden te maken hebben met verschillende afdelingen. Denk bijvoorbeeld aan expediteurs, callcentra, gemeentehuizen, semi-overheid of aan fabrieken binnen de industrie. Het beroep kan ook onder andere benamingen voorkomen, afhankelijk van waar de afdelingsmanager precies werkzaam is. Denk bijvoorbeeld ook aan de benaming office manager. Een office manager kan in veel gevallen ook aangemerkt worden als afdelingsmanager.

Competenties afdelingsmanager

De competenties waarover een afdelingsmanager moet beschikken kunnen verschillen per soort afdelingsmanager, omdat het beroep afdelingsmanager betrekking kan hebben op diverse niveaus. In alle gevallen zal een afdelingsmanager moeten beschikken over managementvaardigheden. Daarnaast is het belangrijk dat een afdelingsmanager beschikt over leiderschap en doorzettingsvermogen. Een andere belangrijke competentie van een afdelingsmanager is communicatie, omdat een afdelingsmanager over het algemeen met veel verschillende medewerkers zal samenwerken. Ook het kunnen inspireren en motiveren van de diverse medewerkers als afdelingsmanager kan gezien worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn plannen, organiseren, visie, lef, zelfstandigheid, besluitvaardigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en analytisch. Analytisch heeft vooral betrekking op het kunnen onderscheiden van de bijzaken van de hoofdzakken. De specifieke competenties waarover een afdelingsmanager moet beschikken moeten vrij algemeen gezien worden, ook omdat het beroep betrekking kan hebben op verschillende niveaus van management.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als afdelingsmanager

Het arbeidsmarktperspectief van een afdelingsmanager is over het algemeen redelijk goed te noemen, omdat veel organisaties gebruikmaken van afdelingsmanagers. In het algemeen is het zo dat je als afdelingsmanager de meeste kans op werk maakt als je minimaal over een passende hbo-opleiding beschikt. Daarnaast is het zo dat de werkervaring in de meeste gevallen zal bepalen of je in aanmerking komt voor de functie afdelingsmanager. Niet iedereen kan zomaar afdelingsmanager worden, omdat ervaring in de meeste gevallen wel belangrijk is. Vacatures afdelingsmanager zijn over het algemeen wel veel te vinden. Daarnaast moet je over de juiste competenties beschikken. De doorgroeimogelijkheden van een afdelingsmanager kunnen gezien worden in het verkrijgen van een hogere managementfunctie. Denk bijvoorbeeld aan de functie kennismanager, financieel manager of de functie bedrijfsleider. Dit kan wel per organisatie verschillen. In dat geval moet je wel aangemerkt kunnen worden als goede manager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris afdelingsmanager

Als afdelingsmanager heb je doorgaans lange werkdagen met veel verschillende verantwoordelijkheden. Een Hbo-opgeleide manager in loondienst kan afhankelijk van zijn leeftijd en ervaring tussen de 3000 en 4000 euro bruto per maand verdienen. Wel kan het salaris erg verschillend zijn per werkgever en de precieze verantwoordelijkheden als manager.

Eigen bedrijf starten als Afdelingsmanager

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Afdelingsmanager, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Afdelingsmanager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Afdelingsmanager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Afdelingsmanager.

Mijnzzp.nl