Afdelingsmanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een afdelingsmanager is verantwoordelijk voor een bepaalde afdeling binnen een organisatie. De verschillende medewerkers die werkzaam zijn binnen de betreffende afdeling vallen onder de verantwoordelijkheid van de afdelingsmanager. Een afdelingsmanager is dus een manager die moet beschikken over managementvaardigheden. De belangrijkste werkzaamheden van een afdelingsmanager zijn het dagelijks aansturen van de afdeling en het doorvoeren van het beleid van de betreffende organisatie. Daarnaast is een afdelingsmanager het aanspreekpunt voor alle verschillende medewerkers binnen de afdeling en voor de directie. Ook het houden van functioneringsgesprekken valt over het algemeen onder de verantwoordelijkheid van de afdelingsmanager. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een afdelingsmanager het beste omschrijven als het coördineren van alle werkzaamheden binnen de afdeling en het controleren van alle werkzaamheden. Een afdelingsmanager is meestal zelf ook werkzaam op de afdeling, waardoor de lijnen tussen de verschillende medewerkers en de afdelingsmanager kort zijn. Het beroep afdelingsmanager heeft meestal betrekking op operationeel management of middenmanagement. Het beroep afdelingsmanager komt binnen de praktijk op veel verschillende manieren voor, omdat veel organisaties te maken hebben met verschillende afdelingen.

Een afdelingsmanager heeft over het algemeen verschillende taken, zoals het uitbeelden van de bedrijfsvisie, het aansturen van de afdelingsmedewerkers, het maken van planningen en het houden van toezicht op de afdeling. Afdelingsmanagers komen binnen het bedrijfsleven overal voor en kunnen ook andere benamingen hebben, zoals een fleet manager, logistiek manager of interim manager als de afdelingsmanager ingehuurd is. De term afdelingsmanager is dan ook vrij algemeen en kan per bedrijf of organisatie verschillen. Daarnaast bestaan er verschillende niveaus van management, die erg wisselend kunnen zijn per bedrijf of organisatie. Dit beroep kan voorkomen op Mbo-niveau, Hbo-niveau en op universitair niveau.

Een belangrijk kenmerk voor de afdelingsmanager is het kunnen motiveren van het personeel op de afdeling. Doordat de afdelingsmanager dicht bij de werkvloer staat kan deze snel ingrijpen als hij of zij ziet dat bepaalde zaken niet goed gaan. Dit hoeft natuurlijk niet alleen bedrijfsactiviteiten te betreffen, het kan juist ook het personeel betreffen. Als afdelingsmanager ben je dan in veel gevallen een vertrouwenspersoon van de medewerkers.

Verschil leiderschap en management

Een afdelingsmanager behoort over het algemeen toe tot het operationeel management. Operationeel management is binnen de meeste bedrijven de eerste vorm van management. Er bestaat een belangrijk verschil tussen operationeel management, middenmanagement en het topmanagement van een bedrijf of organisatie. Management moet niet zomaar verward worden met leiderschap, omdat leiderschap juist toehoort tot het topmanagement. Het is de topmanagement, zoals de directeur van een organisatie, die de diverse afdelingsmanagers zal aansturen. Operationeel management heeft juist meer betrekking op uitvoerende managementwerkzaamheden. Het is wel denkbaar dat een afdelingsmanager ook gebruik zal maken van specifieke managers, zoals een unitmanager of een teamleider, die onder de verantwoordelijkheid vallen van de afdelingsmanager.

Taken en verantwoordelijkheden afdelingsmanager:

  • Het aanspreekpunt zijn voor medewerkers
  • Het controleren en beheersen van de medewerkers
  • Het coördineren van de medewerkers
  • Het delegeren naar de medewerkers
  • Het hebben van een vooruitziende blik
  • Het omzetten van informatie naar planmatige actie
  • Het vertegenwoordigen van de afdeling

Beroep afdelingsmanager:

Opleidingen tot afdelingsmanager

Om als afdelingsmanager te kunnen werken kan het het beste de Hbo-opleiding Bedrijfskunde, Hbo-opleiding Commerciële Economie of de Hbo-opleiding Business Management gevolgd worden. Deze opleidingen duren afhankelijk van je vooropleiding vier jaar en stomen je klaar om als manager te gaan werken. Tijdens deze opleidingen is er veel aandacht voor bedrijfseconomie, administratie, vervoerseconomie, productietechnieken en natuurlijk voor vreemde talen.

Bedrijven waar een afdelingsmanager werkzaam kan zijn

Een afdelingsmanager kan overal werkzaam zijn, in alle branches en op verschillende manieren, omdat veel bedrijven, organisaties en overheden te maken hebben met verschillende afdelingen. Denk bijvoorbeeld aan expediteurs, callcentra, gemeentehuizen, semi-overheid of aan fabrieken binnen de industrie. Het beroep afdelingsmanager kan ook onder andere benamingen voorkomen, afhankelijk van waar de afdelingsmanager precies werkzaam is.

Competenties afdelingsmanager

De competenties waarover een afdelingsmanager moet beschikken kunnen verschillen per soort afdelingsmanager, omdat het beroep afdelingsmanager betrekking kan hebben op verschillende niveaus. In alle gevallen zal een afdelingsmanager moeten beschikken over managementvaardigheden. Daarnaast is het belangrijk dat een afdelingsmanager beschikt over leiderschap en doorzettingsvermogen. Een andere belangrijke competentie van een afdelingsmanager is communicatie, omdat een afdelingsmanager over het algemeen met veel verschillende medewerkers zal samenwerken. Ook het kunnen inspireren en motiveren van de diverse medewerkers als afdelingsmanager kan gezien worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn plannen, organiseren, visie, lef, zelfstandigheid, besluitvaardigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en analytisch. Analytisch heeft vooral betrekking op het kunnen onderscheiden van de bijzaken van de hoofdzakken. De specifieke competenties waarover een afdelingsmanager moet beschikken moeten vrij algemeen gezien worden, mede omdat het beroep afdelingsmanager betrekking kan hebben op verschillende niveaus van management.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als afdelingsmanager

Als goed opgeleide manager is er doorgaans voldoende werk te vinden. Meestal volgt een vaste baan vanzelf tijdens de opleiding. De management sector is in Nederland erg groot en daarom zal het doorgaans niet moeilijk zijn om een baan te vinden. Wel is het zo dat een nieuwe afdelingsmanager niet altijd direct als manager aan de slag kan, maar zich eerst zal moeten bewijzen en zo kan doorgroeien binnen de organisatie. Het doorgroeien is dan ook meestal een kwestie van tijd en ervaring.

Arbeidsvoorwaarden en salaris afdelingsmanager

Als afdelingsmanager heb je doorgaans lange werkdagen met veel verschillende verantwoordelijkheden. Een Hbo-opgeleide manager in loondienst kan afhankelijk van zijn leeftijd en ervaring tussen de 2000 en 4000 euro bruto per maand verdienen. Wel kan het salaris erg verschillend zijn per werkgever en de precieze verantwoordelijkheden als manager.

Mijnzzp.nl