Personeelstrainer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een personeelstrainer is een opleider die verantwoordelijk is voor het trainen van personeel. Het trainen van personeel kan betrekking kan hebben op verschillende trainingen, omdat training een ruim begrip is. Trainingen kunnen gegeven worden aan een individu of aan hele groepen tegelijk, als er bijvoorbeeld informatietrainingen gegeven worden die voor alle medewerkers van belang zijn. Het komt redelijk vaak voor dat bedrijven personeelstrainers inhuren als bepaalde specifieke kennis niet binnen het bedrijf beschikbaar is. Deze trainingen kunnen op alle niveaus gegeven worden. Ook het doel van de training kan per training verschillen, omdat er nu eenmaal verschillende soorten bedrijven bestaan. Een doel van de training kan bijvoorbeeld zijn het op één lijn brengen van alle medewerkers, zodat er aan een gezamenlijk doel gewerkt kan worden, of een training heeft betrekking op de managers van een organisatie. De meeste trainingen worden echter gegeven om bepaalde werknemers te helpen ontwikkelen, waar de medewerker en de organisatie beter van worden. Door het volgen van een specifieke training kan bijvoorbeeld een manager aanleren hoe collega's effectiever aangestuurd kunnen worden, waar de manager, het bedrijf en andere collega's voordeel bij zullen hebben. Het beroep personeelstrainer moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat veel werknemers op verschillende manieren met trainingen te maken kunnen krijgen. Denk bijvoorbeeld ook aan het trainen van verkoopmedewerkers, zodat een organisatie commercieel gezien betere resultaten zal behalen. Binnen de detailhandel is het trainen van personeelsleden heel belangrijk om goede resultaten te kunnen bepalen. Dit soort trainingen is over het algemeen sterk gericht op het bieden van alle relevante informatie over producten, zodat klanten beter geïnformeerd worden. Een ander voorbeeld is weer het trainen van personeel op het gebied van veiligheid en beleidsregels. Het is niet zo dat een personeelstrainer over onderwijsbevoegdheid hoeft te beschikken. Het kan ook gaan om ervaringsdeskundige.

Een personeelstrainer kan dus op verschillende manieren werkzaam zijn en lang niet alle personeelstrainers kunnen aangemerkt worden als docent. In veel gevallen spreken we eerder van een opleider en cursusleider, instructeur of bijvoorbeeld van een ervaringsdeskundige. Daarnaast kan het gaan om branche specifieke kennis, zoals een fraude-expert of VCA instructeur. De meeste personeelstrainers beginnen met een persoonlijk intakegesprek met de betreffende werkgever, om de doelen van de training vast te stellen. De specifieke aanpak van trainingen kan per werkgever verschillen, omdat niet iedereen de behoefte heeft aan dezelfde soort trainingen. Het geven van trainingen aan medewerkers als personeelstrainer betreft in veel gevallen maatwerk. Daarnaast maken de meeste personeelstrainers gebruik van tussentijdse evaluatiegesprekken om de voortgang te monitoren. Als trainingen geen herhaling kennen, moeten ze in de meeste gevallen eerder gezien worden als een coachingsgesprek of coachingsdag. De term training is dan ook alleen van toepassing als trainingen meerdere dagen en/of weken in beslag nemen. In bijna alle gevallen is een personeelstrainer verantwoordelijk voor het bijbrengen van educatie.

Personeelstrainingen geven

De trainingen die een personeelstrainer kan inzetten kunnen om verschillende redenen toegepast worden. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die een nieuwe functie gaat bekleden binnen de organisatie, waardoor de betreffende werknemer meer verantwoordelijkheden krijgt. Een ander voorbeeld kan weer zijn het helpen van werknemers om beter om te gaan met bepaalde situaties, of juist leren om te gaan met nieuwe aspecten binnen een bedrijf. Dit soort trainingen heeft in veel gevallen te maken met het aanpassingsvermogen van werknemers. Trainingen zijn voor veel werknemers belangrijk op verschillende manieren. In de meeste gevallen is het doel van trainingen het aanleren van bepaalde vaardigheden, of het leren omgaan moet laste en/of moeilijke situaties. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die beroepsmatig te maken kunnen krijgen met agressie, zoals winkelpersoneel of ambulancechauffeurs.

Personeel trainen

Personeelstrainers kunnen in de praktijk op verschillende manieren werkzaam zijn, omdat personeelstrainers niet alleen te maken hebben met het aanleren van vaardigheden. Een personeelstrainer kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als demonstrateur. Een demonstrateur is meestal een vertegenwoordiger, die bijvoorbeeld binnen een groothandel nieuwe producten en/of machines zal demonstreren aan verschillende vaklieden. In dat geval is de demonstrateur niet direct verantwoordelijk voor het trainen van personeelsleden, maar wel verantwoordelijk voor het bijbrengen van kennis en/of bepaalde vaardigheden. Een ander voorbeeld is dat personeelstrainers te maken hebben met trainees. Voor de meeste trainees is goede training belangrijk, omdat trainees uiteindelijk een managersfunctie kunnen krijgen in de organisatie. Een andere benaming voor personeelstrainer kan ook zijn trainer bedrijfsleven.

Wat doet een personeelstrainer allemaal:

  • Het analyseren van vaardigheden.
  • Het begeleiden van toekomstige managers.
  • Het bijbrengen van kennis.
  • Het coachen van werknemers.
  • Het motiveren van werknemers.
  • Het verbeteren van vaardigheden.

Film over een training van personeel:

Opleidingen tot personeelstrainer

Het beroep personeelstrainer is te algemeen om een specifieke opleiding te kunnen benoemen. Een personeelstrainer kan werkzaam zijn binnen verschillende branches op verschillende manieren. In alle gevallen is het belangrijk dat een personeelstrainer aan te merken is als coach. Het beroep personeelstrainer moet over het algemeen gezien worden als een beroep op minimaal Hbo-niveau. Zoals eerder omschreven is het geven van trainingen een ruim begrip, dat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten van vaklieden die op verschillende manieren actief kunnen zijn als trainer. Denk bijvoorbeeld ook aan leermeesters die in de praktijk verantwoordelijk zijn voor het trainen van leerlingen. Leermeesters kunnen ook aangemerkt worden als personeelstrainer. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je voor jezelf gaat beginnen met een eigen bedrijf, dan is het verstandig om meteen gebruik te maken van online administratie software voor de boekhouding. Dit werkt veel sneller en voorkomt ook fouten in de administratie.

Bedrijven waar een personeelstrainer werkzaam kan zijn

Een personeelstrainer kan voor uiteenlopende soorten bedrijven, organisaties en instellingen werkzaam zijn binnen verschillende branches. Het is daarnaast denkbaar dat een personeelstrainer werkzaam is als ondernemer binnen een eigen trainingsbureau. Trainingsbureaus bieden over het algemeen meerdere vormen van trainingen aan, zoals trainingen gericht op management en leiderschap, klantgerichtheid en sales en trainingen gericht op persoonlijke effectiviteit. Daarnaast kan een personeelstrainer werkzaam zijn als consultant voor verschillende organisaties. Het beroep personeelstrainer kan ook voorkomen op andere manieren. Denk bijvoorbeeld ook aan jobcoaches, intercedenten, recruiters of aan activiteiten organisators, die zich gespecialiseerd hebben in teambuilding. Daarnaast kunnen mediatrainers en spindoctors aangemerkt worden als gespecialiseerde personeelstrainers. Zoals eerder omschreven komen personeelstrainers in de praktijk op veel verschillende manieren voor.

Competenties personeelstrainer

Over welke competenties een personeelstrainer precies moet bezitten kan verschillen per vakgebied, maar over het algemeen kunnen we stellen dat een personeelstrainer communicatief goed onderlegd moet zijn, omdat je met verschillende soorten mensen te maken zal krijgen binnen je werkzaamheden. Daarnaast moet een personeelstrainer aan te merken zijn als een inspirator en als motivatiecoach. Algemeen belangrijk woorden zijn zelfkennis, leergierigheid, passie, sociaal, didactisch, doorzettingsvermogen, analyseren, plannen, organiseren en trainen. Als je werkzaam bent als ondernemer zal je ook over een commerciële instelling moeten beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als personeelstrainer

Als trainer is er zeker voldoende werk te vinden, mits je de juiste opleidingen hebt genoten en kennis hebt binnen je vakgebied. De laatste jaren is er steeds meer vraag naar trainingen binnen het bedrijfsleven. Zoals eerder omschreven kunnen er op veel manieren trainingen aangeboden worden aan personeel. De doorgroeimogelijkheden zijn afhankelijk van je vakgebied, en niet eenduidig aan te geven. Het is prima denkbaar dat een personeelstrainer ook verantwoordelijk kan zijn voor andere werkzaamheden. Lang niet alle personeelstrainers zijn fulltime werkzaam als trainer. Een personeelstrainer kan bijvoorbeeld ook werkzaam zijn als mediator of als arbeidsanalist. Dit kan wel verschillen per personeelstrainer, omdat het beroep in de praktijk op verschillende manieren voorkomt.

Arbeidsvoorwaarden en salaris personeelstrainer

Er zijn geen arbeidsvoorwaarden of salarisindicatie aan te geven voor dit beroep, omdat het beroep te algemeen is en te uiteenlopend kan zijn qua opleidingsniveau en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Personeelstrainer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Personeelstrainer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl