Personeelstrainer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Personeelstrainer is een algemene benaming voor vaklieden die verantwoordelijk zijn voor het trainen van personeel. Het trainen van personeel kan betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten van trainingen, omdat training een ruim begrip is. Trainingen kunnen gegeven worden aan een individu of aan hele groepen tegelijk, als er bijvoorbeeld informatietrainingen gegeven worden die voor alle medewerkers van belang zijn. Het komt redelijk vaak voor dat bedrijven externe personeelstrainers inhuren als bepaalde specifieke kennis niet binnen het bedrijf beschikbaar is. Deze trainingen kunnen op alle niveaus gegeven worden. Ook het doel van de training kan per training verschillen, omdat er nu eenmaal verschillende soorten bedrijven bestaan. Een doel van de training kan bijvoorbeeld zijn het op één lijn brengen van alle medewerkers, zodat er aan een gezamenlijk doel gewerkt kan worden, of een training heeft betrekking op de managers van een organisatie. De meeste trainingen worden echter gegeven om bepaalde werknemers te helpen ontwikkelen, waar de medewerker en de organisatie beter van worden. Door het volgen van een specifieke training kan bijvoorbeeld een manager aanleren hoe collega's effectiever aangestuurd kunnen worden, waar de manager, het bedrijf en andere collega's voordeel bij zullen hebben. Het beroep personeelstrainer moet vrij algemeen gezien worden, omdat veel werknemers op verschillende manieren met trainingen te maken kunnen krijgen.

De meeste personeelstrainers beginnen met een persoonlijk intakegesprek met de betreffende werknemer, om de doelen van de training vast te stellen. De specifieke aanpak van trainingen kan per persoon verschillen, omdat niet iedereen de behoefte heeft aan dezelfde soort trainingen. Het geven van trainingen aan medewerkers als personeelstrainer betreft in veel gevallen maatwerk. Daarnaast maken de meeste personeelstrainers gebruik van tussentijdse evaluatiegesprekken om de voortgang te monitoren. Als trainingen geen herhaling kennen, moeten ze in de meeste gevallen eerder gezien worden als een coachingsgesprek of coachingsdag. De term training is dan ook alleen van toepassing als trainingen meerdere dagen en/of weken in beslag nemen. In dat opzicht kan een training ook weer gezien worden als een cursus en/of opleiding.

De trainingen die een personeelstrainer kan inzetten kunnen om verschillende redenen toegepast worden. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die een nieuwe functie gaat bekleden binnen de organisatie, waardoor de betreffende werknemer meer verantwoordelijkheden krijgt. Een ander voorbeeld kan weer zijn het helpen van werknemers om beter om te gaan met bepaalde situaties, of juist leren om te gaan met nieuwe aspecten binnen een bedrijf. Dit soort trainingen heeft in veel gevallen te maken met het aanpassingsvermogen van werknemers. Trainingen zijn belangrijk voor veel verschillende werknemers op verschillende manieren. In de meeste gevallen is het doel van trainingen het aanleren van bepaalde vaardigheden, of het leren omgaan moet laste en/of moeilijke situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medewerkers die beroepsmatig te maken kunnen krijgen met agressie, zoals winkelpersoneel of ambulancechauffeurs.

Film over een training van personeel:

Opleidingen tot personeelstrainer

Het beroep personeelstrainer is te algemeen om een specifieke opleiding te kunnen benoemen. Een personeelstrainer kan werkzaam zijn binnen verschillende branches op verschillende manieren. In alle gevallen is het belangrijk dat een personeelstrainer aan te merken is als coach. Het beroep personeelstrainer moet over het algemeen gezien worden als een beroep op minimaal Hbo-niveau. Zoals eerder omschreven is het geven van trainingen een ruim begrip, dat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten van vaklieden die op verschillende manieren actief kunnen zijn als trainer.

Bedrijven waar een personeelstrainer werkzaam kan zijn

Een personeelstrainer kan voor uiteenlopende soorten bedrijven, organisaties en instellingen werkzaam zijn binnen verschillende branches. Het is daarnaast niet ondenkbaar dat een personeelstrainer werkzaam is als ondernemer binnen een eigen trainingsbureau. Trainingsbureaus bieden over het algemeen meerdere vormen van trainingen aan, zoals trainingen gericht op management en leiderschap, klantgerichtheid en sales en trainingen gericht op persoonlijke effectiviteit.

Competenties personeelstrainer

Welke competenties een personeelstrainer precies moet bezitten kan verschillen per vakgebied, maar over het algemeen kunnen we stellen dat een personeelstrainer communicatief goed onderlegd moet zijn, omdat je met verschillende soorten mensen te maken zal krijgen binnen je werkzaamheden. Daarnaast moet een personeelstrainer aan te merken zijn als een inspirator en als motivatiecoach. Algemeen belangrijk woorden zijn zelfkennis, leergierigheid, passie, doorzettingsvermogen, analyseren, plannen, organiseren en trainen. Als je werkzaam bent als ondernemer zal je ook over een commerciële instelling moeten beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als personeelstrainer

Als trainer is er zeker voldoende werk te vinden, mits je de juiste opleidingen hebt genoten en kennis hebt binnen je vakgebied. De laatste jaren is er steeds meer vraag naar trainingen binnen het bedrijfsleven. Zoals eerder omschreven kunnen er op veel manieren trainingen aangeboden worden aan personeel. De doorgroeimogelijkheden zijn afhankelijk van je vakgebied, en niet eenduidig aan te geven.

Arbeidsvoorwaarden en salaris personeelstrainer

Er zijn geen arbeidsvoorwaarden of salarisindicatie aan te geven voor dit beroep, omdat het beroep te algemeen is en te uiteenlopend kan zijn qua opleidingsniveau en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl