Personeelstrainer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een personeelstrainer traint personeel, wat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten van trainingen. Trainingen kunnen gegeven worden aan een individu of aan hele groepen tegelijk, als er bijvoorbeeld informatietrainingen gegeven worden die voor alle medewerkers van belang zijn. Het komt vaak voor dat bedrijven externe personeelstrainers inhuren als bepaalde specifieke kennis niet binnen het bedrijf beschikbaar is. Deze trainingen kunnen op alle niveaus gegeven worden. Ook het doel van de training kan per training verschillen, omdat er nu eenmaal verschillende soorten bedrijven bestaan. Een doel van de training kan bijvoorbeeld zijn het op één lijn brengen van alle medewerkers, zodat er aan een gezamenlijk doel gewerkt kan worden, of een training heeft betrekking op de managers van een organisatie.

De meeste trainingen worden gegeven om iemand te helpen te ontwikkelen, waar de medewerker beter van wordt. En dus ook het bedrijf een voordeel bij heeft. Door een specifieke training kan bijvoorbeeld een manager leren hoe collega's effectiever aangestuurd kunnen worden, waar de manager, het bedrijf en andere collega's weer voordeel bij hebben.

De meeste trainers beginnen met een persoonlijk intakegesprek, om de doelen van de training vast te stellen. De specifieke aanpak van de training kan per persoon verschillen, maar er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met tussentijdse evaluatiegesprekken om de voortgang te monitoren.

De trainingen kunnen dus op veel manieren ingezet worden. De trainingen kunnen werknemers helpen om beter om te gaan met bepaalde situaties, of juist leren om te gaan met nieuwe aspecten binnen een bedrijf. Een voorbeeld hiervan is het omgaan met contacten via social media. Het reageren via social media kan nogal eens hard en persoonlijk zijn, waar een verantwoordelijk medewerker mee moet omgaan op een goede manier. Via de trainingen kan dan geleerd worden om problemen te voorkomen, of op een juiste manier te reageren bij moeilijke vragen.

Film over een training van personeel:

Opleidingen tot personeelstrainer

Zoals eerder omschreven kunnen personeelstrainingen op diverse manieren gegeven worden, zoals door het coachen van personeel of het geven van een ander soort training. Er zijn dan ook geen specifieke opleidingsmogelijkheden aan te geven voor het beroep personeelstrainer. Het beroep is zeer breed te noemen. Er zijn natuurlijk veel soorten trainingen mogelijk, zoals op computergebied, persoonlijke ontwikkelingstrainingen, bouwtrainingen en bijvoorbeeld veiligheidstrainingen. Zie voor meer informatie ook het beroep opleider en cursussenleider in de branche onderwijs.

Bedrijven waar een personeelstrainer werkzaam kan zijn

Als personeelstrainer kan je voor uiteenlopende soorten bedrijven werken in verschillende branches. Maar over het algemeen zijn coaches en ander soort trainers vaak werkzaam als zelfstandig ondernemers. Maar dit hoeft zeker niet altijd het geval te zijn, omdat er ook genoeg trainers in loondienst werkzaam zijn.

Competenties personeelstrainer

Welke competenties een personeelstrainer precies moet bezitten kan verschillen per vakgebied, maar over het algemeen kunnen we stellen dat een personeelstrainer communicatief goed onderlegd zal moeten zijn. Dit omdat je de hele dag met verschillende soorten mensen bezig zal zijn. Daarnaast zal je binnen je vakgebied een specialist moeten zijn, en een brede kennis moeten bezitten.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als personeelstrainer

Als trainer is er zeker voldoende werk te vinden, mits je de juiste opleidingen hebt genoten en kennis hebt binnen je vakgebied. De laatste jaren is er steeds meer vraag naar trainingen binnen het bedrijfsleven. Zoals eerder omschreven kunnen er op veel manieren trainingen aangeboden worden aan personeel. De doorgroeimogelijkheden zijn afhankelijk van je vakgebied, en niet eenduidig aan te geven.

Arbeidsvoorwaarden en salaris personeelstrainer

Er zijn geen arbeidsvoorwaarden of salarisindicatie aan te geven voor dit beroep, omdat het beroep te algemeen is en te uiteenlopend kan zijn qua opleidingsniveau en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl