Sales trainer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep sales trainer
Werken als sales trainer
Wat is een effectieve aanpak van een sales trainer?
Diverse taken als sales trainer:
Wat doet een sales trainer:
Hoe overtuigt u klanten:
Opleidingen tot sales trainer
Bedrijven waar een sales trainer werkzaam kan zijn
Competenties sales trainer
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als sales trainer
Arbeidsvoorwaarden en salaris sales trainer
Eigen bedrijf starten als Sales trainer
Boekhoudprogramma vergelijken Sales trainer

Beroep sales trainer

Een sales trainer richt zich met training en coaching op commerciële medewerkers met als doel hen te leren, omzet te genereren en dit te vergroten. Bijvoorbeeld als het gaat om het leren op welke manier het mogelijk is om prospects en leads te werven. De sales trainer maakt de deelnemers aan de training bewust van allerlei verkooptechnieken. Er zijn verschillende doelen te bereiken met deelname aan een salestraining die een sales trainer verzorgt. Het is uiteraard belangrijk dat de sales trainer daarin maatwerk levert, aangezien elke branche weer anders is. De sales trainer biedt bijvoorbeeld coaching aan bij het geven van hulp en advies om een verkoopplan op te stellen. Het is ook mogelijk dat het doel zich specifiek richt op het genereren van meer omzet. Een ander doel waar de sales trainer voor in te zetten is, betreft het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen bij medewerkers in de functie van verkoop. De sales trainer heeft dan ook een breed werkterrein. Het is bijvoorbeeld ook nog mogelijk dat een sales trainer helpt om betere gesprekstechnieken te ontwikkelen. Of om te leren hoe de onderhandelingsvaardigheden te vergroten zijn. Deze doelstellingen bevinden zich vaak op individueel niveau, waarbij de sales trainer een-op-een werkt. Er zijn echter ook andere opties, waarbij de sales trainer zich richt op teamniveau of zelfs op organisatieniveau. In dat kader richt de sales trainer zich bijvoorbeeld op het veranderen van de mindset binnen een team. Of op de ontwikkeling van een meer proactieve benadering van verkopers. Op organisatieniveau verricht de sales trainer ook belangrijke taken. Bijvoorbeeld om sales managers ondersteuning te bieden bij het aansturen van de verkoopafdeling. Zo geeft de sales trainer eveneens advies aan leidinggevende om omzetdoelstellingen te behalen. Een andere benaming voor sales trainer kan zijn sales coach.

Werken als sales trainer

Een sales trainer is doorgaans een ervaringsdeskundige die als coach werkzaam is. Er zijn bekende sales trainers actief die ook wel zijn aan te merken als goeroe. Bijvoorbeeld als de sales coach een autoriteit is op zijn vakgebied. Doorgaans is de sales trainer vooral binnen het bedrijfsleven actief om commercieel medewerkers te trainen. Er is dan vaak sprake van een gericht doel om de verkoopmedewerkers te trainen in het verkrijgen van meer leads. Zij worden dan specifiek getraind om als lead generator te werken of zich te ontwikkelen tot verkoopspecialist. Bijvoorbeeld als showroomverkoper, zoals een autoverkoper of in de functie van sales medewerker in een andere branche. Een sales trainer voorziet in training en coaching in allerlei branches, net als voor algemene beroepen, zoals vertegenwoordiger. Ook is het mogelijk dat de sales trainer optreedt als omzetcoach om de omzet te laten stijgen. Bijvoorbeeld door als personeelstrainer medewerkers in de functie van B2B marketeer of B2C marketeers te trainen en te coachen. Op hoger niveau binnen bedrijven voorziet de sales trainer in ondersteuning aan het management, zoals aan de sales manager of aftersales manager. Een andere benaming voor sales trainer kan ook zijn trainer bedrijfsleven.

Wat is een effectieve aanpak van een sales trainer?

Een sales trainer die een effectieve aanpak nastreeft, houdt rekening met verschillende aspecten. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat de sales trainer zich richt op de mindset om een gedragsverandering te bewerkstelligen. Een effectieve aanpak daarin is de focus te leggen op confrontatie en reflectie op het gedrag van de deelnemers. Dit met als doel invloed uit te oefenen op het koopgedrag van klanten. Een ander aspect van een effectieve aanpak is dat de sales trainer aan verkopers leert om waarde te creëren. Kennistraining van het product is daarin eveneens belangrijk. Een ander punt waar een sales trainer aandacht aan besteed, is de motivatie. Een gemotiveerder verkoper is nu eenmaal meer succesvol dan een verkoper die geen motivatie heeft. Geloof en overtuiging maken deel uit van de motivatie. Een ander onderdeel dat betrekking heeft op gedragsverandering is activatie. Hierbij coacht de sales trainer verkoopmedewerkers om buiten hun comfortzone te treden. De effectieve aanpak van de sales trainer richt zich eveneens op het kader. Dit om de aangeleerde vaardigheden toe te passen binnen de nieuwe werkcultuur. Bedrijven hechten veel waarde aan het trainen van medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan sales managers en aan aftersales managers die de omzet verder willen verhogen. Er kan bijvoorbeeld gebruikgemaakt worden van een mysteryshopper om het personeel te trainen.

Diverse taken als sales trainer:

  • Hulp en advies geven bij opstellen verkoopplan.
  • Coaching gericht op leadgeneratie en omzetvergroting.
  • Training geven om zelfvertrouwen van verkopers te verhogen.
  • Aanleren van betere gesprekstechnieken.
  • Onderhandelingsvaardigheden leren vergroten.
  • Concreet plan van aanpak opstellen om doelstellingen te halen.
  • Ondersteuning bieden op kaderniveau.
  • Advies geven over behalen van omzetdoelstellingen.
  • Managers leren hoe een salesafdeling effectief aan te sturen.

Wat doet een sales trainer:

Hoe overtuigt u klanten:

Opleidingen tot sales trainer

Een sales trainer heeft doorgaans de sporen in succesvol verkopen al verdiend. Er is eerder sprake van een ervaringsdeskundige met veel praktijkervaring dan dat er een gerichte opleiding tot sales trainer is gevolgd. Uiteraard helpt het wel als er een basis is als commercieel verkoper. Hiervoor biedt de mbo-opleiding commercieel medewerker bijvoorbeeld uitkomst. Doorgaans hebben sales trainers een leidinggevende functie gehad en ontwikkelen zich van daaruit door tot sales trainer. Er zijn wat dat betreft wel specifieke opleidingen te volgen om te leren hoe je training geeft en mensen coacht. Het is belangrijk dat een sales trainer weet hoe je een leertraject ontwikkelt en weet hoe je kennis moet overdragen aan anderen. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een sales trainer werkzaam kan zijn

Sales trainers zijn doorgaans werkzaam als ondernemer en laten zich inhuren door bedrijven. Er zijn allerlei branches, waarin een sales trainer werkzaam kan zijn. In de retail is het onder meer mogelijk dat een sales trainer optreedt als retaildeskundige. Het is echter eveneens mogelijk dat een sales trainer als bedrijvendokter werkt binnen het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld in bedrijven waar de omzet drastisch is teruggelopen en er een bedrijvendokter nodig is om de sales weer op de rails te krijgen.

Competenties sales trainer

Er zijn een aantal competenties die van belang zijn om succesvol als sales trainer werkzaam te zijn. Het trainen van anderen is de kern, waarbij motiveren en inspireren belangrijke elementen zijn. Als sales trainer ben je enthousiast en heb je overtuigingskracht, maar vooral ook inlevend vermogen. Een andere belangrijke competentie richt zich op de communicatie, want het is belangrijk dat je lesstof overdraagt. Een sales trainer werkt doorgaans zelfstandig, maar dient eveneens in staat te zijn om samen te werken. De contactvaardigheid is van belang net als de presentatievaardigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als sales trainer

Productverkoop is er altijd net als een aanbod van diensten. Daarom is er altijd ruimte om als sales trainer werkzaam te zijn. De economische omstandigheden hebben wel invloed op de vraag naar sales trainers. Indien de economie slecht draait, besparen bedrijven op de uitgaven. Toch is een sales trainer ook van waarde in een slechte economische tijd. Juist omdat het dan belangrijk is de sales naar een hoger niveau te brengen. De sales trainer werkt meestal als ondernemer en in dat opzicht zijn er verschillende mogelijkheden om door te groeien. Bijvoorbeeld door van ondernemer zonder personeel door te groeien naar een bedrijf met personeel. Of door een trainingsbureau op te zetten, waar niet alleen sales training, maar ook andere trajecten op het gebied van coaching zijn te volgen. Denk bijvoorbeeld ook aan het inzetten van een trainingsacteur.

Arbeidsvoorwaarden en salaris sales trainer

Aangezien een sales trainer meestal ondernemer is, gelden er geen algemene arbeidsvoorwaarden. Voor wat betreft het salaris is het zo dat de sales trainer per cursus of training doorgaans een vaste vergoeding vraagt. De hoogte daarvan is afhankelijk van het soort coaching, zoals op individuele basis of in teamverband. Een succesvolle sales trainer heeft bovendien de mogelijkheid de prijzen naar boven bij te stellen. Het hangt dan ook mede van de bekendheid en succes van de sales trainer af hoe hoog het inkomen is.

Eigen bedrijf starten als Sales trainer

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Sales trainer, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Sales trainer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Sales trainer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Sales trainer.

Mijnzzp.nl