Bedrijvendokter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bedrijvendokter is een bedrijfsadviseur, die in veel gevallen aangemerkt kan worden als zakenman, zakenvrouw, ondernemer of investeerder. In het kort komen de werkzaamheden van een bedrijvendokter neer op het helpen van andere ondernemers. Het helpen van ondernemers hoeft niet alleen betrekking te hebben op financiële hulp of andere problemen. De werkzaamheden van een bedrijvendokter kunnen ook betrekking hebben op innovatie of het helpen groeien van een bepaalde onderneming. Het is dus niet zo dat een bedrijvendokter alleen maar bezig is met het helpen van ondernemers die met problemen te maken hebben. Welke werkzaamheden een bedrijvendokter precies uitvoert kan per bedrijvendokter verschillen. Over het algemeen zijn dit werkzaamheden op het gebied van advies, coachen, innovatie, financiën en administratie. Het is wel zo dat de meeste ondernemers een bedrijvendokter inschakelen omdat ze tegen bepaalde problemen aanlopen. Vaklieden, die aangemerkt kunnen worden als bedrijvendokter beschikken over het algemeen over veel ervaring en specifieke kennis, waardoor bedrijvendokters andere ondernemers kunnen helpen. Ook zijn de meeste bedrijvendokters aan te merken als echte netwerkers, die precies weten waar ze terecht moeten om bepaalde problemen effectief aan te kunnen pakken. Het beroep bedrijvendokter moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een bedrijvendokter ook gespecialiseerd kan zijn binnen bepaalde branches en vakgebieden. Een meer algemene term voor bedrijvendokter kan ook de term bedrijfsadviseur zijn. Een bedrijfsadviseur is meestal een consultant, die alleen verantwoordelijk is voor advieswerkzaamheden. Dit is een belangrijk verschil met de bedrijvendokter, omdat bedrijvendokters verder kunnen gaan dan alleen het geven van advies. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijvendokter, die aangemerkt kan worden als investeerder of aan een bedrijvendokter, die een aandeel neemt binnen een bedrijf.

Een bedrijvendokter kan dus meestal aangemerkt worden als bedrijfsadviseur, die beschikt over een helicopterview. Een bedrijvendokter met een helicopterview is in staat om in één blik alle informatie te verzamelen, die belangrijk is om een ondernemer te kunnen helpen. Dit betekent ook het verzamelen van informatie, die wellicht niet meteen vanzelf gegeven wordt door de betreffende ondernemer. Als bedrijvendokter kan je alleen goed functioneren als je beschikt over alle relevante informatie, zoals waar liggen de pijnpunten binnen het bedrijf, hoe staat het bedrijf er echt voor, zijn er nog mogelijkheden en zijn de verwachtingen van de ondernemer wel realistisch. Een goed analytisch vermogen als bedrijvendokter is dan ook onmisbaar. Een bedrijvendokter kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als coach, als bedrijven specifiek zoekende zijn naar nieuwe verdienmodellen. Zoals eerder omschreven heeft een bedrijvendokter niet alleen te maken met ondernemers, die in de problemen verkeren. Ondernemers, die om, wat voor reden dan ook vastlopen, kunnen ook gebruikmaken van een bedrijvendokter. Een bedrijvendokter kan vaak ook aangemerkt worden als verandermanager.

Ondernemers en bedrijvendokters

Ondernemers kunnen om verschillende redenen een bedrijvendokter inhuren. Denk bijvoorbeeld aan een onderneming die zeer snel groeit. In dit geval kan een bedrijvendokter adviezen geven op het gebied van groeimogelijkheden, zoals het in contact brengen met mogelijke investeerders of banken. Ook behoren subsidies meestal tot de mogelijkheden, afhankelijk van het bedrijf. Het is de bedrijvendokter die over een groot netwerk beschikt van andere ondernemers, banken en investeerders, die mogelijk kunnen helpen met de snelle groei. Andere punten waarmee een bedrijvendokter kan helpen is het bepalen van de strategie binnen de onderneming of het versterken van het leiderschap binnen de onderneming. Dit zijn beide belangrijke punten, waardoor een onderneming stil kan komen te staan zonder dat dit nodig is. Een duidelijke strategie als ondernemer en goed leiderschap, zoals een goede manager, kunnen er al snel voor zorgen dat de onderneming verder groeit en dat de winst toeneemt.

Wie is de bedrijvendokter precies

De meeste bedrijvendokters zijn allround vakmensen, die beschikken over een gedegen kennis als ondernemer. Over welke kennis een bedrijvendokter precies beschikt is niet zomaar aan te geven, omdat dit per branche kan verschillen. Algemene kennis als bedrijvendokter zijn managementvaardigheden, netwerkvaardigheden en een gedegen financiële kennis. Bedrijvendokters komen binnen het bedrijfsleven op verschillende manieren voor en ze kunnen andere benamingen hanteren, zoals retaildeskundige wanneer we spreken van de detailhandel.

Taken als bedrijvendokter:

  • Het aanpakken van liquiditeitsproblemen
  • Het analyseren van problemen
  • Het doorvoeren van veranderingen
  • Het financieel gezond maken van bedrijven
  • Het helpen groeien van bedrijven
  • Het helpen netwerken
  • Het voorkomen van faillissementen
  • Het zoeken naar nieuwe mogelijkheden

Wat doet een bedrijvendokter:

Bedrijvendokter:

Opleidingen tot bedrijvendokter

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot bedrijvendokter. Een passende opleiding als bedrijvendokter kan zijn de Hbo-opleiding Financial Services Management of de Hbo-opleiding Business Management. Een geheel andere opleiding als bedrijvendokter is ook prima denkbaar, omdat een bedrijvendokter in verschillende branches werkzaam kan zijn. Het beroep bedrijvendokter is verder te algemeen om een specifieke opleiding te kunnen benoemen. Over het algemeen moet een bedrijvendokter minimaal over een gerichte Hbo-opleiding beschikken. Daarnaast is het zo dat de meeste bedrijvendokters over veel praktijkervaring beschikken. Er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een bedrijvendokter werkzaam kan zijn

Een bedrijvendokter kan voor verschillende soorten bedrijven werkzaam zijn zoals adviesbureaus of financiële instellingen, of kan werkzaam zijn als ondernemer. In veel gevallen betreft het beroep bedrijvendokter zakenmensen die over veel kennis en ervaring beschikken. Denk bijvoorbeeld aan een oud-directeur die wellicht zelf een eigen fabriek heeft gehad. Dit soort zakenmensen weet over het algemeen precies hoe ze andere ondernemers het beste kunnen helpen. Het is denkbaar dat een bedrijvendokter werkzaam is als consultant. Een consultant is ook een adviseur. Zoals eerder omschreven gaan de inhoudelijke werkzaamheden van een bedrijvendokter meestal verder dan alleen het geven van advies.

Competenties bedrijvendokter

De belangrijkste competentie van een bedrijvendokter is de vakinhoudelijke kennis met betrekking tot ondernemen. Daarnaast mag van een bedrijvendokter verwacht worden dat hij of zij over financiële kennis zal beschikken. Omdat een bedrijvendokter over een groot netwerk zal beschikken moet een bedrijvendokter ook aangemerkt kunnen worden als influencer. Met andere woorden moet een bedrijvendokter over bepaalde autoriteit beschikken. Andere belangrijke competenties zijn weer het kunnen motiveren en inspireren van ondernemers. Algemeen belangrijke woorden zijn verantwoordelijkheidsgevoel, passie, energie, zelfstandigheid, management, leiderschap, inzicht, visie en overtuigingskracht. Als laatste is het ook belangrijk om communicatie te benoemen als belangrijke competentie. Dit is het geval omdat je als bedrijvendokter meestal te maken hebt met verschillende ondernemers en externe partijen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijvendokter

Het arbeidsmarktperspectief als bedrijvendokter is in de meeste gevallen sterk afhankelijk van je eigen competenties en netwerk. Het betreft geen gewoon beroep, waar zomaar vacatures voor te vinden zijn. De doorgroeimogelijkheden als bedrijvendokter moeten gezien worden in het kunnen begeleiden van steeds grotere ondernemingen. De doorgroeimogelijkheden kunnen wel verschillen per bedrijvendokter, omdat bedrijvendokters in de praktijk op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een bedrijvendokter verder gaat dan alleen het adviseren van ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijvendokter die zelf zal investeren in ondernemers.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijvendokter

Omdat wij er vanuit gaan dat je als bedrijvendokter werkzaam bent als zelfstandig ondernemer zijn er verder geen arbeidsvoorwaarden van toepassing, omdat je deze als ondernemer zelf zal bepalen. Het is voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat dat geheel afhankelijk van het aantal en soort opdrachten.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bedrijvendokter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bedrijvendokter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl