Bedrijvendokter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een bedrijvendokter is een bedrijfsspecialist, die in veel gevallen ook aangemerkt kan worden als zakenman, zakenvrouw, ondernemer of investeerder. In het kort komen de werkzaamheden van een bedrijvendokter neer op het helpen van andere ondernemers. Het helpen van ondernemers hoeft niet alleen betrekking te hebben op financiële hulp of andere problemen. De werkzaamheden van een bedrijvendokter kunnen ook betrekking hebben op innovatie of het helpen groeien van een bepaalde onderneming. Het is dus niet zo dat een bedrijvendokter alleen maar bezig is met het redden van bedrijven van de ondergang. Welke werkzaamheden een bedrijvendokter precies uitvoert kan per bedrijvendokter verschillen. Over het algemeen zijn dit werkzaamheden op het gebied van advies, coachen, innovatie, financiën en administratie. Het is wel zo dat de meeste ondernemers een bedrijvendokter inschakelen omdat ze tegen bepaalde problemen aanlopen. Vaklieden die aangemerkt kunnen worden als bedrijvendokter beschikken over het algemeen over veel ervaring en specifieke kennis, waardoor bedrijvendokters andere ondernemers kunnen helpen. Ook zijn de meeste  bedrijvendokters aan te merken als echte netwerkers die precies weten waar ze terecht moeten om bepaalde problemen effectief aan te kunnen pakken. Het beroep bedrijvendokter moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een bedrijvendokter ook weer gespecialiseerd kan zijn binnen bepaalde branches.

Een bedrijvendokter kan gezien worden als een ondernemer met een helikopterview. Een bedrijvendokter met een helikopterview is in staat om in één blik alle informatie te verzamelen die belangrijk is om een ondernemer te kunnen helpen. Dit betekent ook het verzamelen van informatie die wellicht niet meteen vanzelf gegeven wordt door de betreffende ondernemer. Een  bedrijvendokter is in sommige gevallen ook aan te merken als een omzetcoach, als bedrijven specifiek zoekende zijn naar nieuwe verdienmodellen. Als bedrijvendokter kan je alleen goed functioneren als je beschikt over alle relevante informatie, zoals waar liggen de pijnpunten binnen het bedrijf, hoe staat het bedrijf er echt voor, zijn er nog mogelijkheden en zijn de verwachtingen van de ondernemer wel realistisch. Een goed analytisch vermogen als bedrijvendokter is dan ook onmisbaar.

Ondernemers en bedrijvendokters

Ondernemers kunnen om verschillende redenen een bedrijvendokter inhuren. Denk bijvoorbeeld aan een onderneming die zeer snel groeit. In dit geval kan een bedrijvendokter adviezen geven op het gebied van groeimogelijkheden, zoals het in contact brengen met mogelijke investeerders of banken. Ook behoren subsidies meestal tot de mogelijkheden, afhankelijk van het bedrijf. Het is de bedrijvendokter die over een groot netwerk beschikt van andere ondernemers, banken en investeerders, die mogelijk kunnen helpen met de snelle groei. Andere punten waarmee een bedrijvendokter kan helpen is het bepalen van de strategie binnen de onderneming of het versterken van het leiderschap binnen de onderneming. Dit zijn beide belangrijke punten, waardoor een onderneming stil kan komen te staan zonder dat dit nodig is. Een duidelijke strategie als ondernemer en goed leiderschap, zoals een goede manager, kunnen er al snel voor zorgen dat de onderneming verder groeit en dat de winst toeneemt.

Wie is de bedrijvendokter precies

De meeste bedrijvendokters zijn allround vakmannen of vakvrouwen, die beschikken over een gedegen kennis als ondernemer. Over welke kennis een bedrijvendokter precies beschikt is niet zomaar aan te geven, omdat dit per branche kan verschillen. Algemene kennis als bedrijvendokter zijn managementvaardigheden, netwerkvaardigheden en een gedegen financiële kennis. Bedrijvendokters komen binnen het bedrijfsleven op verschillende manieren voor en ze kunnen andere benamingen hanteren, zoals retaildeskundige of bedrijfsadviseur.

Bedrijvendokter probeert Fokker-vliegtuigen te bouwen:

Opleidingen tot bedrijvendokter

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot bedrijvendokter. Een passende opleiding als bedrijvendokter kan zijn de Hbo-opleiding Financial Services Management of de Hbo-opleiding Business Management. Een geheel andere opleiding als bedrijvendokter is ook prima denkbaar, omdat een bedrijvendokter in verschillende branches werkzaam kan zijn.

Bedrijven waar een bedrijvendokter werkzaam kan zijn

Een bedrijvendokter kan voor verschillende soorten bedrijven werkzaam zijn zoals adviesbureaus of financiële instellingen, of kan werkzaam zijn als ondernemer. In veel gevallen betreft het beroep bedrijvendokter zakenmensen die over veel kennis en ervaring beschikken. Denk bijvoorbeeld aan een oud directeur die wellicht zelf een eigen fabriek heeft gehad. Dit soort zakenmensen weet over het algemeen precies hoe ze andere ondernemers het beste kunnen helpen.

Competenties bedrijvendokter

De belangrijkste competentie van een bedrijvendokter is de vakinhoudelijke kennis met betrekking tot ondernemen. Daarnaast mag van een bedrijvendokter verwacht worden dat hij of zij over financiële kennis zal beschikken. Omdat een bedrijvendokter over een groot netwerk zal beschikken moet een bedrijvendokter ook aangemerkt kunnen worden als influencer. Met andere woorden moet een bedrijvendokter over bepaalde autoriteit beschikken. Andere belangrijke competenties zijn weer het kunnen motiveren en inspireren van ondernemers. Algemeen belangrijke woorden zijn verantwoordelijkheidsgevoel, passie, energie, zelfstandigheid, management, leiderschap, inzicht, visie en overtuigingskracht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijvendokter

Het arbeidsmarktperspectief als bedrijvendokter is in de meeste gevallen sterk afhankelijk van je eigen competenties en netwerk. Het betreft geen regulier beroep, waar zomaar vacatures voor te vinden zijn. De doorgroeimogelijkheden als bedrijvendokter moeten gezien worden in het kunnen begeleiden van steeds grotere ondernemingen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijvendokter

Omdat wij er vanuit gaan dat je als bedrijvendokter werkzaam bent als zelfstandig ondernemer zijn er verder geen arbeidsvoorwaarden van toepassing, omdat je deze als ondernemer zelf zal bepalen. Het is voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat dat geheel afhankelijk van het aantal en soort opdrachten.

Mijnzzp.nl