Medewerker bijzonder beheer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een medewerker bijzonder beheer is werkzaam binnen een functie, waarbij er sprake is van het hulp bieden aan klanten met betalingsproblemen. Een van de belangrijke taken is het vroegtijdig signaleren van het mogelijk ontstaan van betalingsproblemen. Bijvoorbeeld indien blijkt dat een klant de aflossing van een krediet niet nakomt. Of als er geen betaling meer binnenkomt om de hypotheek af te lossen. Naast het signaleren van mogelijke betalingsproblemen biedt de medewerker bijzonder beheer concreet hulp. De medewerker bijzonder beheer gaat in gesprek met de klant om te achterhalen wat de reden is van het uitblijven van betaling. Naast het vaststellen van de reden van achterstallige betaling zoekt de medewerker bijzonder beheer samen met de klant naar een oplossing. Dit met als doel om betalingsproblemen in de toekomst te voorkomen. Het is in het beroep van medewerker bijzonder beheer belangrijk om zo snel mogelijk tot de kern te komen van het financiële probleem. In de uitoefening van de werkzaamheden vindt het eerste contact met de klant doorgaans telefonisch plaats. Het is het doel van de medewerker bijzonder beheer om te voorkomen dat de betalingsproblemen tot grotere gevolgen leiden. Bijvoorbeeld tot het gevolg bij een achterstallige hypotheek dat het huis gedwongen in de verkoop moet. Daar is de hypotheekverstrekker niet bij gebaat en de eigenaar van de woning ook niet. De medewerker bijzonder beheer speelt dan ook een belangrijke rol om verstrekkende gevolgen te voorkomen. In de uitvoering van het beroep medewerker bijzonder beheer is er sprake van behartiging van de belangen van de klant en het bedrijf. Het is belangrijk om daarin een balans te vinden. Ondernemers die te maken krijgen met de afdeling bijzonder beheer krijgen vaak te maken met hogere rente en zwaardere aflossingsverplichtingen.

In het beroep van medewerker bijzonder beheer is het belangrijk om te communiceren met de klant. Dat betekent soms ook dat er slechtnieuwsgesprekken plaatsvinden. Bijvoorbeeld indien de betalingsachterstand tot verstrekkende gevolgen heeft geleid. Daarnaast is het analyseren van de financiële situatie eveneens een belangrijk onderdeel van het beroep medewerker bijzonder beheer. De medewerker bijzonder beheer stelt aan de hand van de situatie en achterstand een behandelplan op. Verder behoort het tot de werkzaamheden van de medewerker bijzonder beheer om alle gegevens in de administratie op te nemen. Het beroep van medewerker bijzonder beheer staat in relatie tot verschillende andere functie. Bijvoorbeeld in de functie van hypotheekadviseur in verband met een achterstand van de hypotheek. Zo heeft een financieel administratief medewerker bijvoorbeeld net als de medewerker bijzonder beheer een signalerende taak. Bij de gemeente is een medewerker bijzonder beheer doorgaans actief in de rol van medewerker invordering en heffingen. Bij een huurachterstand is er een taak weggelegd voor de vastgoedmedewerker. Het is dus niet zo dat de functie medewerker bijzonder beheer alleen binnen banken voorkomt. Ook andere organisatie kunnen beschikken over een interne afdeling bijzonder beheer.

Wat doet een medewerker bijzonder beheer?

Een medewerker bijzonder beheer, ook wel bekend als een medewerker recovery of medewerker debiteurenbeheer, is een professional die verantwoordelijk is voor het beheer van problematische leningen of kredieten. De belangrijkste taak van een medewerker bijzonder beheer is het omgaan met klanten die in financiële moeilijkheden verkeren en het nemen van maatregelen om de risico's voor de kredietverstrekker te beperken. Hier zijn enkele specifieke taken en verantwoordelijkheden van een medewerker bijzonder beheer:

 • Klantcommunicatie: Een medewerker bijzonder beheer fungeert als het primaire contactpunt voor klanten die achterstallige betalingen hebben of andere financiële problemen ondervinden. Ze communiceren met klanten om hun financiële situatie te begrijpen, betalingsmoeilijkheden te bespreken en mogelijke oplossingen aan te bieden.
 • Analyse van financiële gegevens: Medewerkers bijzonder beheer analyseren de financiële gegevens van klanten, inclusief inkomsten, uitgaven, schuldenlast, cashflow en andere relevante informatie. Ze beoordelen de financiële positie van de klant en identificeren de oorzaken van de betalingsproblemen.
 • Opstellen van herstelplannen: Op basis van de financiële analyse en klantgesprekken stellen medewerkers bijzonder beheer herstelplannen op. Deze plannen omvatten vaak herstructurering van schulden, betalingsregelingen, aflossingsvoorstellen of andere maatregelen om de financiële situatie van de klant te verbeteren en de betalingsachterstand te verminderen.
 • Onderhandelingen voeren: Medewerkers bijzonder beheer onderhandelen met klanten over betalingsregelingen en andere afspraken. Ze proberen een evenwicht te vinden tussen de belangen van de kredietverstrekker en het helpen van de klant om hun financiële verplichtingen na te komen.
 • Risicobeheer: Medewerkers bijzonder beheer beoordelen en beperken de risico's die verband houden met problematische leningen. Ze monitoren de financiële situatie van klanten, identificeren potentiële risico's en nemen passende maatregelen om het risico van verlies voor de kredietverstrekker te minimaliseren.
 • Samenwerking met interne en externe belanghebbenden: Medewerkers bijzonder beheer werken vaak samen met andere afdelingen binnen de organisatie, zoals juridische, risicobeheer- of collectieafdelingen. Ze kunnen ook externe partijen betrekken, zoals incassobureaus of juridische adviseurs, om te helpen bij het herstelproces.

Het werk van een medewerker bijzonder beheer vereist sterke communicatieve vaardigheden, onderhandelingsvaardigheden en kennis van financiën en risicobeheer. Ze spelen een cruciale rol bij het beheren van problematische leningen en het beschermen van de belangen van de kredietverstrekker.

Zorgplicht financiële instellingen

Een medewerker bijzonder beheer kan onder de verantwoordelijkheid van een compliance manager vallen. Dat is voor financiële instellingen, zoals banken een belangrijke functie. Dit omdat er sprake is van een bepaalde zorgplicht voor banken voor ondernemers die in financieel zwaar verkeren. Overigens kunnen ook natuurlijke personen in financieel zwaar weer verkeren. In alle gevallen is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Een compliance manager heeft in een breder verband verantwoordelijkheid in vergelijking tot een medewerker bijzonder beheer. Een medewerker bijzonder beheer is vooral gericht op individuele klanten met betalingsproblemen. Een compliance manager draagt verantwoordelijkheid ten aanzien van het voorkomen van integriteitsrisico’s en reputatieschade.

Taken als medewerker bijzonder beheer:

 • Betalingsproblemen signaleren.
 • Contact opnemen met klant.
 • Communiceren en adviseren.
 • Financiële situatie analyseren.
 • Slechtnieuwsgesprekken voeren.
 • Inventariseren.
 • Behandelplan opstellen.
 • Complexe financiële situaties doorgronden.
 • Wettelijke kaders en richtlijnen bewaken.
 • Samenwerken verschillende afdelingen.
 • Terugbetalings-traject inrichten.

In bijzonder beheer komen:

Ondernemers in financiële problemen:

OPLEIDINGEN TOT MEDEWERKER BIJZONDER BEHEER

Er zijn verschillende opleidingen die een basis vormen om als medewerker bijzonder beheer aan de slag te gaan. Het is afhankelijk van de werkgever en de zwaarte van de functie of een vooropleiding in de vorm van mbo of hbo nodig is. Het is in elk geval belangrijk om binnen financiële instellingen de beschikking te hebben over WFT Basis. Er zijn meerdere soorten opleidingen als vooropleiding geschikt, zoals een hbo-opleiding commerciële economie. Afhankelijk van het bedrijf waar de medewerker bijzonder beheer actief is, kan ook gevraagd worden om WFT Schade, zoals binnen een verzekeringsmaatschappij. Het is ook mogelijk dat het bedrijf voor een vacature van medewerker bijzonder beheer de cursus WFT Basis aanbiedt. Of voorziet in de mogelijkheid om WFT Schade te halen. In de meeste gevallen zal het gaan om de opleiding WFT basis. Wanneer je gaat starten als zzp'er, dan is het raadzaam om gebruik te maken van een zzp boekhoudprogramma.

BEDRIJVEN WAAR EEN MEDEWERKER BIJZONDER BEHEER WERKZAAM KAN ZIJN

In het beroep van medewerker bijzonder beheer is het mogelijk om bij uiteenlopende bedrijven en organisaties werkzaam te zijn. Een medewerker bijzonder beheer wekt meestal bij een financiële instellingen, zoals een bank of hypotheekverstrekker. Het is ook mogelijk om als medewerker bijzonder beheer werkzaam te zijn bij een verzekeringsmaatschappij. Een ander type financiële instelling waar het beroep kan worden uitgeoefend is bij een vermogensbeheerder. Ook gemeenten en woningstichtingen hebben financiële afdelingen waar de functie van medewerker bijzonder beheer aanwezig is. Het is wel mogelijk dat er in dat geval een andere benaming aan de functie wordt gegeven, zoals medewerker invordering en heffingen.

COMPETENTIES MEDEWERKER BIJZONDER BEHEER

Een medewerker bijzonder beheer dient over verschillende competenties te beschikken om de functie goed uit te oefenen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te luisteren en net als om te overleggen. Communicatie speelt in deze functie een belangrijke rol. Verder is het bij financiële problemen van een klant belangrijk om empathisch te zijn. Een medewerker bijzonder beheer dient ook te kunnen adviseren en te coachen. Bij het voeren van slechtnieuwsgesprekken is het ook handig als de medewerker bijzonder beheer over de competentie conflictbeheersing beschikt. Behulpzaam zijn is weer een andere competentie net als het tonen van daadkracht.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS MEDEWERKER BIJZONDER BEHEER

Financiële instellingen zijn altijd aanwezig in de maatschappij. Ook zijn er altijd klanten die met betalingsproblemen te maken krijgen. In dat opzicht is er een goed vooruitzicht op de arbeidsmarkt voor een medewerker bijzonder beer. Bovendien is er een grote verscheidenheid aan financiële instellingen, variërend van banken tot vermogensbeheerders en van hypotheekverstrekkers tot kredietverleners. De fulltime functie bijzonder beheer komt dan ook veel voor. Voor wat betreft de doorgroeimogelijkheden zijn er verschillende opties. Het is bijvoorbeeld mogelijk om door te groeien als medewerker bijzonder beheer naar de functie van teamleider. Zo is het ook mogelijk om de functie van office manager uit te gaan oefenen of om in de functie van afdelingsmanager te gaan werken.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS MEDEWERKER BIJZONDER BEHEER

Het salaris van een medewerker bijzonder beheer komt uit op een bedrag tussen 2.800 euro en 3.800 bruto per maand. De hoogte van het salaris is onder meer afhankelijk van de taken die tot de functie behoren. Ook de vooropleiding speelt daarbij een rol net als uiteraard de werkervaring in de betreffende sector. Bijvoorbeeld werkervaring bij een bancaire instelling als er sprake is van een functie medewerker bijzonder beheer bij een bank. De overige arbeidsvoorwaarden variëren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de medewerker bijzonder beheer cursussen en scholing mag volgen. Ook kan er sprake zijn van een volledige reiskostenvergoeding. Afhankelijk van het bedrijf is het ook nog mogelijk dat de medewerker bijzonder beheer korting krijgt op bijvoorbeeld verzekeringen of op het pensioen. Daarnaast zijn er afhankelijk van de werkomgeving kortingen beschikbaar op bijvoorbeeld sportschoolabonnement. Deze specifieke arbeidsvoorwaarden variëren per werkgever. Het is natuurlijk mogelijk om te onderhandelen over de invulling van de arbeidsvoorwaarden. Dat geldt eveneens voor de hoogte van het brutosalaris. Het is eveneens nog mogelijk dat er bonussen beschikbaar worden gesteld door de werkgever afhankelijk van de behaalde resultaten.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Medewerker bijzonder beheer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Medewerker bijzonder beheer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl