Compliance manager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een compliance manager geeft leiding aan de afdeling compliance, waarbinnen in de meeste gevallen diverse compliance officers werkzaam zijn. Een compliance manager is meestal werkzaam binnen de financiële sector, bijvoorbeeld voor banken of verzekeraars. Als compliance manager is je voornaamste taak het voorkomen van reputatieschade of integriteitsrisico's. Compliance staat in het Nederlands voor “overeenstemmen”. De Engelse term is “to comply with”. Overeenstemming of compliance heeft betrekking op geldende wet- en regelgeving. Daarnaast heeft compliance betrekking op normen en regels die door de betreffende organisatie zelf zijn opgesteld. De belangrijkste reden dat organisaties zoals financiële instellingen gebruikmaken van de speciale compliance afdeling is het voorkomen van mogelijke strafbare feiten of fraude. Het is de verantwoordelijkheid van de compliance manager en de compliance officers dat de organisatie zal voldoen aan de Wet op financieel toezicht (Wft). Het beroep compliance manager is dus aan te merken als een beroep waarbinnen je grote verantwoordelijkheden hebt, omdat reputatieschade of imagoschade grote gevolgen kan hebben voor de organisatie. Een ander belangrijk aandachtspunt van de compliance manager is het beschermen van gegevens, zoals persoonsgegevens. Financiële instellingen, zoals banken, pensioenfondsen en verzekeraars die onder toezicht staan van een toezichthouder zijn verplicht om gebruik te maken van een compliance officer of manager. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van de afdeling compliance, waarbinnen verschillende medewerkers werkzaam zijn. Dit is het geval, omdat financiële instellingen meestal grote organisaties betreft. Deze verschillende compliance medewerkers zijn dus verantwoordelijk voor het voorkomen van compliance-issues.

Een compliance manager is dus een manager die onder andere de taak heeft het voorkomen van reputatieschade. Enkele voorbeelden waarop een compliance manager zich kan focussen zijn het handelen met voorkennis, het witwassen van crimineel geld of het ingrijpen bij verdachte transacties. Daarnaast is een compliance manager verantwoordelijk voor het toezien en controleren van eigen medewerkers met betrekking tot wet- en regelgeving. De inhoudelijke werkzaamheden van een compliance manager kunnen wel verschillen per organisatie. Compliance managers en compliance officers zijn over het algemeen alleen te vinden bij financiële instellingen zoals banken, beleggingsbedrijven, vermogensbeheerders en verzekeraars. Er bestaan ook andere bedrijven die raakvlakken hebben met financiële instellingen, zoals pensioenorganisaties, waarbinnen de functie kan voorkomen. In alle gevallen is een compliance manager verantwoordelijk voor het doorvoeren en naleven van opgelegde maatregelen vanuit de overheid. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kunnen maatregelen opleggen als toezichthouder.

Afdeling compliance

Het voornaamste doel is het voorkomen van strafbare feiten of het voorkomen van reputatieschade. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die vanuit zijn functie voorkennis heeft en snel wat aandelen koopt. Deze handel met voorkennis is niet toegestaan en kan het bedrijf reputatieschade opleveren. Ook kan er mogelijk strafvervolging plaatsvinden die, afhankelijk van de situatie, de werkgever en de werknemer kan betreffen. Het is overigens wel denkbaar dat een werknemer bepaalde vrijheden heeft met betrekking tot handel, maar dit zal dan wel binnen de richtlijnen van het bedrijf moeten gebeuren en geldende wet- en regelgeving. In de meeste gevallen heeft de compliance manager ook te maken met interne beleidsadviseurs, die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de interne beleidsregels. Binnen de beleidsregels is precies opgenomen, wat medewerkers van een organisatie mogen doen. Het is dus denkbaar dat compliance officers ook toezien op de naleving van de interne beleidsregels.

Diverse taken van een compliance manager:

  • Het aansturen van de compliance officers
  • Het bewust maken van personeelsleden van de regels
  • Het implementeren van het beleid
  • Het ingrijpen bij compliance conflicten
  • Het ondersteunen van de directie
  • Het opstellen van algemeen beleid
  • Het opstellen van rapporten aan de raad van bestuur of commissarissen
  • Het maken van risicoanalyses
  • Het monitoren of de regels wel worden nageleefd
  • Het monitoren van mogelijke nieuwe wet- en regelgeving

Wat doet een compliance manager:

Beroep compliance officer:

Opleidingen tot compliance manager

Er bestaan meerdere geschikte opleidingen als compliance manager. Denk bijvoorbeeld aan de universitaire studie rechtsgeleerdheid of de universitaire studie bedrijfskunde. Als compliance manager hoef je geen jurist te zijn, maar hier zul je binnen je functie wel mee te maken krijgen. Een andere mogelijke opleiding is de Hbo-opleiding Financial Services Management met als aanvulling een extra opleiding Compliance & Integriteit Management. Binnen dit beroep speelt werkervaring meestal een grote rol voordat je in aanmerking komt voor de functie. Over het algemeen zal een compliance manager over veel kennis en ervaring moeten beschikken, omdat je niet zomaar compliance manager kan worden. In de meeste gevallen zal een compliance manager minimaal over tien jaar werkervaring beschikken. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een compliance manager werkzaam kan zijn

Een compliance manager is over het algemeen werkzaam voor financiële instellingen zoals banken, beleggingsbedrijven, vermogensbeheerders en verzekeraars. Ook bij bedrijven die raakvlakken hebben met financiële instellingen kan een compliance manager werkzaam zijn, zoals een pensioenorganisatie. Alleen bedrijven die onder toezicht staan van toezichthouders zijn verplicht om gebruik te maken van compliance officers en/of manager. Dit betreft over het algemeen alleen financiële instellingen.

Competenties compliance manager

Als compliance manager is het erg belangrijk dat je over algemene managementvaardigheden beschikt. Binnen dit beroep staat communicatie centraal, omdat je diverse medewerkers zal aansturen zoals de compliance officers. Daarnaast zul je regelmatig overleggen met de directie of bijvoorbeeld met toezichthouders. Binnen dit beroep is het erg belangrijk dat je over voldoende kennis beschikt van relevante wet- en regelgeving. Als compliance manager moet je integer zijn en over een uitgebreide kennis van de financiële markten beschikken. Algemeen belangrijke woorden zijn waakzaamheid, motivatie, oordeelvorming, overleggen, samenwerken, stressbestendigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als compliance manager

Het arbeidsmarktperspectief van een compliance manager is niet heel groot te noemen, omdat het een zeer specifieke functie betreft. Daarnaast is het zo dat niet alle financiële instellingen gebruikmaken van een compliance manager. In dat geval kan ook er ook sprake zijn van een medewerker die aangemerkt kan worden als compliance officer. Met andere woorden is een compliance manager in de meeste gevallen werkzaam voor grotere financiële instellingen. De doorgroeimogelijkheden van een compliance manager zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit per organisatie kan verschillen. Het beroep compliance manager betreft al een beroep op hoger niveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris compliance manager

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn met verschillen cao's. Een compliance manager verdient over het algemeen een salaris tussen de 6000 en 10.000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep zeker denkbaar, als de compliance manager grote verantwoordelijkheden heeft.

Read this information on Compliance manager in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Compliance Manager auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Gerente de cumplimiento en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Compliance manager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Compliance manager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl