Compliance manager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep compliance manager
Een baan als compliance manager is niet eenvoudig
Wat doet de afdeling compliance?
Diverse taken van een compliance manager:
Compliance betekenis
Monitoren en evalueren van regels en voorschriften
Wat doet een compliance manager:
Beroepsfilm compliance officer:
Opleidingen tot compliance manager
Bedrijven waar een compliance manager werkzaam kan zijn
Competenties compliance manager
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als compliance manager
Arbeidsvoorwaarden en salaris compliance manager
Eigen bedrijf starten als Compliance manager
Boekhoudprogramma vergelijken Compliance manager

Beroep compliance manager

Een compliance manager geeft leiding aan de afdeling compliance, waarbinnen in de meeste gevallen diverse compliance officers werkzaam zijn. Een compliance manager is meestal werkzaam binnen de financiële sector, bijvoorbeeld voor banken of verzekeraars. Als compliance manager is je voornaamste taak het voorkomen van reputatieschade of integriteitsrisico's. Compliance staat in het Nederlands voor “overeenstemmen”. De Engelse term is “to comply with”. Overeenstemming of compliance heeft betrekking op geldende wet- en regelgeving. Daarnaast heeft compliance betrekking op normen en regels die door de betreffende organisatie zelf zijn opgesteld. De belangrijkste reden dat organisaties zoals financiële instellingen gebruikmaken van de speciale compliance afdeling is het voorkomen van mogelijke strafbare feiten of fraude. Het is de verantwoordelijkheid van de compliance manager en de compliance officers dat de organisatie zal voldoen aan de Wet op financieel toezicht (Wft). Het beroep compliance manager is dus aan te merken als een beroep waarbinnen je grote verantwoordelijkheden hebt, omdat reputatieschade of imagoschade grote gevolgen kan hebben voor de organisatie. Een ander belangrijk aandachtspunt van de compliance manager is het beschermen van gegevens, zoals persoonsgegevens. Financiële instellingen, zoals banken, pensioenfondsen en verzekeraars die onder toezicht staan van een toezichthouder zijn verplicht om gebruik te maken van een compliance officer of manager. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van de afdeling compliance, waarbinnen verschillende medewerkers werkzaam zijn. Dit is het geval, omdat financiële instellingen meestal grote organisaties betreft. Deze verschillende compliance medewerkers zijn dus verantwoordelijk voor het voorkomen van compliance-issues.

Een baan als compliance manager is niet eenvoudig

Een compliance manager is dus een manager die onder andere de taak heeft het voorkomen van reputatieschade. Enkele voorbeelden waarop een compliance manager zich kan focussen zijn het handelen met voorkennis, het witwassen van crimineel geld of het ingrijpen bij verdachte transacties. Daarnaast is een compliance manager verantwoordelijk voor het toezien en controleren van eigen medewerkers met betrekking tot wet- en regelgeving. De inhoudelijke werkzaamheden van een compliance manager kunnen wel verschillen per organisatie. Compliance managers en compliance officers zijn over het algemeen alleen te vinden bij financiële instellingen zoals banken, beleggingsbedrijven, vermogensbeheerders en verzekeraars. Er bestaan ook andere bedrijven die raakvlakken hebben met financiële instellingen, zoals pensioenorganisaties, waarbinnen de functie kan voorkomen. In alle gevallen is een compliance manager verantwoordelijk voor het doorvoeren en naleven van opgelegde maatregelen vanuit de overheid. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kunnen maatregelen opleggen als toezichthouder.

Wat doet de afdeling compliance?

Het voornaamste doel is het voorkomen van strafbare feiten of het voorkomen van reputatieschade. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die vanuit zijn functie voorkennis heeft en snel wat aandelen koopt. Deze handel met voorkennis is niet toegestaan en kan het bedrijf reputatieschade opleveren. Ook kan er mogelijk strafvervolging plaatsvinden die, afhankelijk van de situatie, de werkgever en de werknemer kan betreffen. Het is overigens wel denkbaar dat een werknemer bepaalde vrijheden heeft met betrekking tot handel, maar dit zal dan wel binnen de richtlijnen van het bedrijf moeten gebeuren en geldende wet- en regelgeving. In de meeste gevallen heeft de compliance manager ook te maken met interne beleidsadviseurs, die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de interne beleidsregels. Binnen de beleidsregels is precies opgenomen, wat medewerkers van een organisatie mogen doen. Het is dus denkbaar dat compliance officers ook toezien op de naleving van de interne beleidsregels.

Diverse taken van een compliance manager:

  • Het aansturen van de compliance officers.
  • Het bewust maken van personeelsleden van de regels.
  • Het implementeren van het beleid.
  • Het ingrijpen bij compliance conflicten.
  • Het ondersteunen van de directie.
  • Het opstellen van algemeen beleid.
  • Het opstellen van rapporten aan de raad van bestuur of commissarissen.
  • Het maken van risicoanalyses.
  • Het monitoren of de regels wel worden nageleefd.
  • Het monitoren van mogelijke nieuwe wet- en regelgeving.

Compliance betekenis

Compliance verwijst naar de naleving van wet- en regelgeving, interne beleidslijnen en ethische normen binnen een organisatie. Het houdt in dat een organisatie of individu zich conformeert aan de geldende regels en voorschriften die van toepassing zijn op hun activiteiten en sector. Compliance omvat het begrip, implementatie en handhaving van regels en voorschriften op verschillende gebieden, zoals financiën, privacy, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en zakelijke ethiek. Het heeft tot doel ervoor te zorgen dat organisaties opereren op een verantwoorde en ethische manier, met inachtneming van alle wettelijke en ethische verplichtingen. Voor bedrijven en organisaties is compliance van essentieel belang om mogelijke juridische problemen, reputatieschade en financiële sancties te voorkomen.

Monitoren en evalueren van regels en voorschriften

Compliance omvat ook het monitoren en evalueren van de naleving van regels en voorschriften, het identificeren van potentiële risico's en het nemen van corrigerende maatregelen indien nodig. Dit kan onder meer het uitvoeren van interne audits, het verstrekken van training en bewustwording aan medewerkers en het opzetten van systemen voor het melden van mogelijke overtredingen omvatten. Over het algemeen bevordert compliance transparantie, integriteit en verantwoordelijkheid in het bedrijfsleven en draagt het bij aan het opbouwen van vertrouwen bij belanghebbenden, zoals klanten, werknemers, investeerders en toezichthouders. Compliance management is steeds belangrijker aan het worden.

Wat doet een compliance manager:

Beroepsfilm compliance officer:

Opleidingen tot compliance manager

Er bestaan meerdere geschikte opleidingen als compliance manager. Denk bijvoorbeeld aan de universitaire studie rechtsgeleerdheid of de universitaire studie bedrijfskunde. Als compliance manager hoef je geen jurist te zijn, maar hier zul je binnen je functie wel mee te maken krijgen. Een andere mogelijke opleiding is de hbo-opleiding Financial Services Management met als aanvulling een extra opleiding Compliance & Integriteit Management. Binnen dit beroep speelt werkervaring meestal een grote rol voordat je in aanmerking komt voor de functie. Over het algemeen zal een compliance manager over veel kennis en ervaring moeten beschikken, omdat je niet zomaar compliance manager kan worden. In de meeste gevallen zal een compliance manager minimaal over tien jaar werkervaring beschikken. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je overweegt om te starten als zzp'er, dan is het van belang om de eigen boekhouding goed op te zetten. Hiervoor kun je een online boekhoudprogramma gebruiken.

Bedrijven waar een compliance manager werkzaam kan zijn

Een compliance manager is over het algemeen werkzaam voor financiële instellingen zoals banken, beleggingsbedrijven, vermogensbeheerders en verzekeraars. Ook bij bedrijven die raakvlakken hebben met financiële instellingen kan een compliance manager werkzaam zijn, zoals een pensioenorganisatie. Alleen bedrijven die onder toezicht staan van toezichthouders zijn verplicht om gebruik te maken van compliance officers en/of manager. Dit betreft over het algemeen alleen financiële instellingen.

Competenties compliance manager

Als compliance manager is het erg belangrijk dat je over algemene managementvaardigheden beschikt. Binnen dit beroep staat communicatie centraal, omdat je diverse medewerkers zal aansturen zoals de compliance officers. Daarnaast zul je regelmatig overleggen met de directie of bijvoorbeeld met toezichthouders. Binnen dit beroep is het erg belangrijk dat je over voldoende kennis beschikt van relevante wet- en regelgeving. Als compliance manager moet je integer zijn en over een uitgebreide kennis van de financiële markten beschikken. Algemeen belangrijke woorden zijn waakzaamheid, motivatie, oordeelvorming, overleggen, samenwerken, stressbestendigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als compliance manager

Het arbeidsmarktperspectief van een compliance manager is niet heel groot te noemen, omdat het een zeer specifieke functie betreft. Daarnaast is het zo dat niet alle financiële instellingen gebruikmaken van een compliance manager. In dat geval kan ook er ook sprake zijn van een medewerker die aangemerkt kan worden als compliance officer. Met andere woorden is een compliance manager in de meeste gevallen werkzaam voor grotere financiële instellingen. De doorgroeimogelijkheden van een compliance manager zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit per organisatie kan verschillen. Het beroep compliance manager betreft al een beroep op hoger niveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris compliance manager

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn met verschillen cao's. Een compliance manager verdient over het algemeen een salaris tussen de 6000 en 10.000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep zeker denkbaar, als de compliance manager grote verantwoordelijkheden heeft.

Eigen bedrijf starten als Compliance manager

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Compliance manager, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Compliance manager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Compliance manager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Compliance manager.

Mijnzzp.nl