Team Mijnzzp

Reputatie bedrijf

Het is als bedrijf belangrijk om de reputatie hoog te houden. Dat betekent dat je flink aan de weg moet timmeren om klanten tevreden te laten zijn. Je hebt daar als ondernemer zelf een grote invloed op. Bijvoorbeeld door constante kwaliteit te leveren en je te onderscheiden met een hoog service niveau. Een beschadiging van je reputatie kan tot een sneeuwbaleffect leiden en dat wil je liever voorkomen. Er zijn redelijk veel bedrijven die problemen ondervinden met een slechte online reputatie. Het is daarom zo belangrijk om je online reputatie goed in de gaten te houden. Check daarom onderstaande tips, waarmee het eenvoudig is je reputatie hoog te houden.

Inhoudsopgave
Snel en duidelijk communiceren
Houd social media in de gaten
Persoonlijk contact opnemen

Snel en duidelijk communiceren

Een van de methoden om de bedrijfsreputatie hoog te houden, is snel en duidelijk te communiceren met je klanten. Niet alleen als het goed gaat met je bedrijf, maar juist ook als er sprake is van bijvoorbeeld een klacht van een klant. Laat zien dat je daar goed mee omgaat door te reageren en indien mogelijk een oplossing te bieden.

Het is vooral belangrijk dat je de klant in dat opzicht serieus neemt. Ga bijvoorbeeld in gesprek en toon begrip voor de situatie. Zorg bovendien voor een plan in het geval er zich een situatie voordoet die mogelijk tot reputatieschade leidt, zoals het in kaart brengen van je communicatiekanalen.

Houd social media in de gaten

Het is aan te raden om social media in de gaten te houden, zodat je snel kan reageren als er zich een probleem aandient dat geopenbaard wordt. Indien er eenmaal een negatief bericht over je bedrijf op de socials staat, is het zaak om er op een goede manier mee om te gaan. Ook hiervoor geldt dat een snelle reactie op zijn plaats is. Reageer daarbij niet uit emotie, maar houd het zakelijk. Op deze manier is het ook mogelijk om de situatie in de kiem te smoren, voordat het zich ontwikkeld tot overwoekerend onkruid. Er is tegenwoordig overigens een verbod op nepreviews.

Persoonlijk contact opnemen

Je kan afhankelijk van de situatie persoonlijk contact opnemen met de betrokken partij, en vooral als het probleem te gevoelig is of te groot om via social media aan te pakken. Er zijn overigens tools beschikbaar om social media te controleren op het noemen van je bedrijf. Zo zit je er bovenop en kan je ervoor zorgen de reputatie van je bedrijf hoog te houden. Het is raadzaam om ook gebruik te maken van reviews.

Mijnzzp.nl