Team Mijnzzp

Communicatieplan

Het is als bedrijf belangrijk dat er klanten naar je toekomen en daarvoor is het nodig dat je doelgroep je dienst of product kent. Een van de middelen die in te zetten zijn, betreft het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan. Er zijn verschillende communicatiemiddelen die te gebruiken zijn om een boodschap over te brengen. Denk daarbij maar aan een website en kanalen van social media. Een communicatieplan is bedoeld om inzicht en structuur aan te brengen in de communicatieve boodschappen die je bij je doelgroep wilt laten aankomen. Maak gebruik van onderstaand stappenplan om met een communicatieplan te starten.

Inhoudsopgave
1. Beschrijf je eigen onderneming
2. Stel doelstellingen vast
3. Specificeer je doelgroep
4. Maak je boodschap concreet
5. Gebruik communicatiemiddelen

1. Beschrijf je eigen onderneming

Het is belangrijk om eerst je eigen onderneming te beschrijven aan de hand van een interne analyse. Leg daarin ook de visie van je bedrijf vast met je blik gericht op de toekomst en lange termijn missie waaruit blijkt wat voor jouw onderneming belangrijk is. Bijvoorbeeld duurzaam ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid.

2. Stel doelstellingen vast

De tweede stap is vastleggen wat je doelstelling is van het communicatieplan. Wil je een bepaald beeld overbrengen bij klanten? Of wil je de naamsbekendheid op lokaal of regionaal niveau vergroten? Er zijn ook subdoelstellingen te creëren, zoals herkenbaarheid door steeds dezelfde huisstijl in communicatie-uitingen te gebruiken. Een andere doelstelling kan zijn het vertegenwoordigen van duidelijke kernwaarden als ondernemer.

3. Specificeer je doelgroep

Het communicatieplan krijgt verder vorm door je doelgroep te specificeren. Dat doe je door je potentiële klanten als personage te zien. Bijvoorbeeld door kenmerken te benoemen als leeftijd en woonplaats, net als gebruik van media en hobby’s.

4. Maak je boodschap concreet

Een van de belangrijke onderdelen van het communicatieplan is het concreet maken van je boodschap. Daarin beschrijf je in het kort wat jouw bedrijf voor de doelgroep betekent. Het is tijdens deze stap ook van belang om je stijl vast te leggen, zoals een formele stijl of een informele stijl om je doelgroep te benaderen.

5. Gebruik communicatiemiddelen

Het communicatieplan is bijna af, maar nu komt het er nog op aan om de effectieve communicatiemiddelen te selecteren die je gaat gebruiken. Denk daarbij na op welk moment in de klantreis je van welk middel gebruik wilt maken, zoals je website, betaalde advertenties of social media.

Mijnzzp.nl