Team Mijnzzp

Strategie

Er zijn veel ondernemers die van start gaan zonder een duidelijke missie en strategie. Bijvoorbeeld de kapper die een winkel opent die direct goed loopt of een schilder die net van start gaat en waar de opdrachten snel binnenkomen. Dan denk je misschien als zzp'er helemaal niet na over een missie en strategie voor de lange termijn. Je bent al lang blij dat je bedrijf goed van start gaat. Toch is het belangrijk om een missie, visie en strategie te ontwikkelen om niet alleen in het begin, maar ook op lange termijn succesvol te zijn.

Missie van je bedrijf

Het is helemaal niet moeilijk om een missie voor je bedrijf te bepalen. Het geeft je houvast als ondernemer als je missie duidelijk is. Er zijn slechts vier vragen te beantwoorden om je missie duidelijk te krijgen. Wie ben je, wat doe je, voor wie en hoe? Dat zijn vier vragen ineen waarop het antwoord de missie vormt. Het kan ook helpen om voor jezelf duidelijke kernwaarden voor je bedrijf op te stellen.

Visie van je bedrijf

Bij een missie hoort een visie als het gaat om de strategie te bepalen. Het is dus eerst belangrijk om de visie concreet te hebben. Je maakt daarbij een voorspelling over hoe je bedrijf zich in de toekomst verder ontwikkelt. Hoe kijk je bijvoorbeeld als zzp'er aan tegen factoren van buiten die mogelijk invloed hebben op je bedrijf? Zelf heb je op een groot aantal zaken invloed, maar er zijn ook altijd een aantal factoren waarop de invloed ontbreekt. Bij de visie hoort ook het inzicht in wat je de komende jaren van je doelgroep mag verwachten. Daar kan je naar vragen, maar het is ook mogelijk om een marktonderzoek uit te voeren.

Strategie van je bedrijf

Het is als je van start gaat als zzp'er of als je ondernemer bent bij wie het niet zo lekker loopt belangrijk om een strategie te ontwikkelen. Bijvoorbeeld over hoe je de markt gaat benaderen en hoe je inspeelt op een veranderende markt. Het bedenken van een strategie betekent dat je voor je bedrijf een doel stelt. Bijvoorbeeld een doel over een jaar, twee jaar of drie jaar. Bij het bepalen van een bedrijfsstrategie bedenk je ook concreet welke instrumenten je daarvoor gaat inzetten.

Lees ook ons artikel: 10 Tips om een succesvolle zzp-er te worden

Mijnzzp.nl