Team Mijnzzp

Milieu en duurzaamheid

Het is om de herkenbaarheid van je bedrijf te versterken en om te laten weten waar je voor staat met je onderneming belangrijk om kernwaarden vast te stellen. Het betreft hier waarden die te zien zijn als specifieke kenmerken of drijfveren. Als je de kernwaarden duidelijk vaststelt dan is de bedrijfscultuur voor iedereen helder. Je laat weten waarom en hoe je met je onderneming zakendoet. Bovendien scheppen de kernwaarden ook duidelijkheid voor jezelf en voor eventueel personeel.

Inhoudsopgave
Intrinsieke waarde
Kernwaarden uitstralen
Bedrijfsidentiteit

Intrinsieke waarde

Het draait bij het bepalen van de kernwaarden niet om nietszeggende leuzen of slogans, maar om de intrinsieke persoonlijke waarde binnen de onderneming. Daarom is het belangrijk om na te denken over de cultuur binnen je bedrijf en de mentaliteit die daaraan gekoppeld is. Een kernwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat je eenheid uitstraling of verbinding wilt realiseren. Zo is het ook mogelijk dat jouw bedrijfscultuur vooral nuchterheid en vertrouwen uitstraalt. Of dat je met je onderneming innovatief en avontuurlijk bent.

Kernwaarden uitstralen

Het belangrijkste van kernwaarden is dat deze laten zien waar je met je bedrijf voor staat. Uiteraard is het daarbij van belang om de kernwaarden niet alleen vast te stellen, maar ook uit te dragen. Met andere woorden, in de praktijk dienen de waarden herkenbaar te zijn voor je doelgroep. Als dat niet het geval is dan komt de onderneming ongeloofwaardig over. De kernwaarden zijn onder meer te vertalen naar verhalen en gedragingen. Een gedraging kan bijvoorbeeld zijn het uitstralen van duurzaamheid.

Bedrijfsidentiteit

De kernwaarden vormen de basis voor de bedrijfsidentiteit en hoe herkenbaarder dat is des te beter komt de boodschap over. Het is ook mogelijk om kernwaarden te onderbouwen met voorbeelden van je ondernemerschap. Bovendien schept het ook een band als je werknemers hebt en deze de kernwaarden herkennen en uitdragen.

De bedrijfsidentiteit is onder meer te bepalen aan de hand van drie tot vijf kernwaarden. Laat zien wie je bedrijf is, wat de bedrijfscultuur is en hoe je in de praktijk met zaken omgaat. Daarbij is het uiteraard van belang dat de kernwaarden aansluiten op de missie van je onderneming. Houd het daarom ook simpel en zorg voor transparantie in en buiten je bedrijf.

Mijnzzp.nl