Manager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Manager is een algemene benaming voor vaklieden die een leidinggevende functie bekleden binnen een organisatie. Er bestaan tegenwoordig uiteenlopende soorten managers die ook van niveau kunnen verschillen. Over het algemeen spreekt men van operationeel management, middenmanagement en topmanagement. Het is dus niet zo dat alle managementfuncties even zwaar wegen, omdat er wel degelijk verschillende soorten managers zijn. Daarnaast kan een manager enkele medewerkers aansturen of bijvoorbeeld enkele honderden medewerkers. Het beroep manager komt over het algemeen neer op plannen, organiseren, leidinggeven en controleren. Binnen het bedrijfsleven en ander soort organisaties en instellingen komt het beroep manager eigenlijk overal wel voor, op verschillende niveaus. In de meeste gevallen zijn het wel de grotere organisaties die gebruik maken van een of meerdere managers. In veel gevallen zijn managers ervaren medewerkers binnen een organisaties, die uiteindelijk doorgegroeid zijn tot manager. Omdat het worden van een manager vraagt om managementkwaliteiten zullen de meeste nieuwe managers eerst diverse trainingen moeten doorlopen, afhankelijk van de zwaarte van de functie. Vooral de managers die werkzaam zijn binnen het topmanagement moeten over het algemeen over zeer goede competenties beschikken. Het beroep manager moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een manager op verschillende manieren werkzaam kan zijn en omdat een manager ook andere benamingen kan gebruiken, afhankelijk van de soort manager.

De meeste managers zijn doorgegroeid binnen de organisatie tot manager, omdat de directie bepaalde kwaliteiten ziet in de werknemer. De meeste nieuwe managers krijgen van de directie ook de mogelijkheid om extra managementcursussen en trainingen te volgen omdat dit belangrijk is als manager. De functie manager is niet voor iedereen geschikt, omdat een manager over het algemeen sterk in zijn schoenen zal moeten staan en bijvoorbeeld niet mag afwijken van vastgestelde doelstellingen. Een manager is meestal ook verantwoordelijk voor de zogenaamde functioneringsgesprekken, die doorgaans een keer per jaar gehouden worden met werknemers. Tijdens een functioneringsgesprek worden allerlei zaken besproken, zoals de sterke en minder sterke kanten van werknemers, en mogelijke nieuwe vervolgfuncties van werknemers. Andere belangrijke werkzaamheden van een manager zijn het motiveren en inspireren van werknemers.

Verschillende soorten managers

Er zijn vandaag de dag veel verschillende soorten managers denkbaar, die allemaal op een bepaalde manier een leidinggevende functie hebben. Denk bijvoorbeeld aan een unitmanager die enkele medewerkers zal aansturen binnen een afdeling of denk aan een change manager, die verantwoordelijk is voor verandermanagement. Daarnaast kan er sprake zijn van een financieel manager. Als een manager over veel verantwoordelijkheden beschikt is het niet ondenkbaar dat een manager ook de beschikking heeft over een managementassistent die voor de manager werkzaam is. Het is niet zo dat alle managers gebruik kunnen maken van een eigen managementassistent, omdat dit over het algemeen alleen voorbehouden is aan managers binnen het topmanagement.

Business Management Hogeschool Utrecht:

Opleidingen tot manager

Er zijn veel opleidingsmogelijkheden die tot de functie manager kunnen leiden. Denk bijvoorbeeld aan een Hbo-opleiding Commerciële EconomieBedrijfskunde of de Hbo-opleiding Business Management. Maar daarnaast zijn er veel externe opleidingsinstituten te vinden die opleidingen aanbieden richting het management. Het management is natuurlijk zeer breed en kent vele vormen van management, dat op verschillende niveaus uitgevoerd kan worden. Enkele voorbeelden van management zijn: procesmanager, kennismanager, eventmanagement, casemanager, change manager, sportmanagement en facilitair manager. Om als manager te kunnen werken zal je doorgaans minimaal Hbo opgeleid moeten zijn en boven andere medewerkers moeten uitspringen. Daarnaast kent het management het zogenaamde middenmanagement en hogermanagement, die afhankelijk van je eigen competenties en opleidingsniveau haalbaar zullen zijn. Om manager te kunnen worden is het zeker niet zo dat je een specifieke opleiding gevolgd moet hebben. Wel kunnen bedrijven verwachten dat je aanvullende opleidingen of cursussen zal volgen om je klaar te stomen als toekomstig manager.

Bedrijven waar een manager werkzaam kan zijn

Als manager kan je voor uiteenlopende soorten bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn. De meeste grotere bedrijven, instellingen en overheden hebben diverse managers aangesteld om te managen. Het beroep manager komt dan ook voor binnen alle sectoren op verschillende manieren. Zoals eerder omschreven zijn er tegenwoordig veel verschillende soorten managers, zoals een filiaalmanager, districtsmanager, kwartiermaker, parkmanager, supervisor en zorgmanager.

Competenties manager

De competenties waarover een manager moet beschikken kunnen verschillen per soort manager, omdat het beroep manager betrekking kan hebben op verschillende niveaus. In alle gevallen zal een manager moeten beschikken over managementvaardigheden. Daarnaast is het belangrijk dat een manager beschikt over leiderschap en doorzettingsvermogen. Een andere belangrijke competentie van een manager is communicatie, omdat een manager over het algemeen met veel verschillende vaklieden zal samenwerken. Algemeen belangrijke woorden zijn plannen, organiseren, visie, lef, zelfstandigheid, besluitvaardigheid, verantwoordelijkheid, motiveren, inspireren en analytisch. Analytisch heeft vooral betrekking op het kunnen onderscheiden van de bijzaken van de hoofdzakken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als manager

Als manager is er over het algemeen voldoende werk te verkrijgen, maar is dit doorgaans wel sterk afhankelijk van je ervaring en niveau als manager. Niet alle managementtaken zijn voor iedereen zomaar beschikbaar. Als manager kan je met grote verantwoordelijkheden te maken krijgen, die doorgaans veel specifieke kennis en ervaring zullen vereisen. De doorgroeimogelijkheden als manager kunnen gezien worden in het verkrijgen van grotere en belangrijkere managementtaken of het doorgroeien naar een directeursfunctie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris manager

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je als manager natuurlijk voor verschillende bedrijven, organisaties of overheden werkzaam kunt zijn. Het salaris als manager is sterk afhankelijk van je specifieke taken en verantwoordelijkheden. Een manager in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Het salaris als manager kan wel enorm verschillen tussen het middenmanagement en hogermanagement.

Mijnzzp.nl