Zorgmanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een zorgmanager is een manager, die werkzaam is binnen een zorginstelling. In de meeste gevallen zal een zorgmanager verantwoordelijk zijn voor één of meerdere afdelingen binnen de zorginstelling. Afhankelijk van de soort instelling kan een zorgmanager in sommige gevallen ook aangemerkt worden als de directeur van de zorginstelling. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat er ook sprake kan zijn van meerdere zorgmanagers als het om een grote zorginstelling gaat. Een van de belangrijkste taken, die een zorgmanager heeft is het bewaken van het kwaliteitsniveau van de zorginstelling. Dit doet een zorgmanager onder andere door het aannemen van het juiste gekwalificeerde personeel, het bijscholen van personeel, het aankopen van nieuwe apparatuur en door het voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot de zorg en personeel. Een zorgmanager is dus een manager binnen de gezondheidszorg. Het beroep zorgmanager betreft meestal een hogere managementfunctie. De taken die een zorgmanager precies heeft kunnen per zorgmanager verschillen. Over het algemeen zal een zorgmanager verantwoordelijk zijn voor de financiën, het personeel, de zorgkwaliteit, opleidingen voor personeel en de planning. Ook is de zorgmanager verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met andere belanghebbenden, zoals zorgprofessionals. Het is over het algemeen niet zo dat een zorgmanager zelf veel met cliënten zal werken. Als dit wel het geval is spreken we eerder van een afdelingsmanager of van een teamleider binnen de zorg. Een zorgmanager is juist veel meer op de achtergrond actief dan op de werkvloer. Het beroep zorgmanager moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat zorgmanagers op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Daarnaast beschikken niet alle zorgmanagers over dezelfde verantwoordelijkheden. Een zorgmanager geeft wel leiding aan een zorginstelling of afdeling.

Een zorgmanager is dus een manager, die in de meeste gevallen niet zelf werkzaam is op de werkvloer van de zorginstelling. Als dit wel het geval is spreken we eerder van een afdelingsmanager of van een teamleider. Als zorgmanager zal je in de meeste gevallen regelmatig vergaderen met het personeel, andere zorgprofessionals, instanties en bijvoorbeeld met de cliëntenraad. De cliëntraad binnen een zorginstelling bestaat uit cliënten en patiënten, die de gemeenschappelijke belangen vertegenwoordigen van de cliënten en patiënten in de zorginstelling. De cliëntenraad kan ook bestaan uit familieleden van de cliënten. Een andere belangrijke taak als zorgmanager is het regelen van de juiste zorg voor cliënten. Omdat de zorg een complex systeem is met veel verschillende specialisten zal een zorgmanager regelmatig met andere zorginstellingen te maken krijgen. Als een cliënt andere zorg nodig heeft, is het de taak van de zorgmanager om dit mogelijk te maken. Daarnaast kan het gaan om cliënten, die naar huis gaan, maar bijvoorbeeld wel thuiszorg nodig hebben. Het is de verantwoordelijkheid van zorgmanager om dit mogelijk te maken. Als zorgmanager zal je meestal vaak te maken hebben met verschillende zorgcoördinators.

Werkzaamheden zorgmanager

In het algemeen is een zorgmanager verantwoordelijk voor het plannen en coördineren van medische diensten en de gezondheidszorg in het algemeen. Daarnaast is een zorgmanager verantwoordelijk voor het mogelijk maken van personeelstrainingen, opleidingen en het aansturen van de personeelszaken medewerkers. Ook op financieel gebied heeft de zorgmanager over het algemeen grote verantwoordelijkheden. Zoals eerder omschreven ben je als zorgmanager verantwoordelijk voor het operationeel draaiend houden van de betreffende zorginstelling. Dit houdt in dan je als zorgmanager ook verantwoordelijk is voor het opstellen van werkrooster en de personeelsplanning in het algemeen. Het maken van de personeelsplanning moet niet onderschat worden, omdat dit behoorlijk lastig is. Binnen de zorg is grote behoefte aan vakkundig personeel op verschillende manieren. Er zijn bijvoorbeeld ook zorginstelling, die sterk afhankelijk zijn van slaapwachten.

Management in de zorg

Binnen de zorgsector is op veel manieren sprake van management. Management in de zorg omvat het leiden, organiseren en coördineren van zorginstellingen en -diensten om hoogwaardige zorg te bieden aan patiënten en cliënten. Het richt zich op het efficiënt en effectief beheren van de middelen, het plannen van de activiteiten, het nemen van beslissingen en het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Enkele belangrijke aspecten van management in de zorg zijn:

 • Beleidsontwikkeling en strategie: Zorgmanagers zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en strategieën om de doelstellingen van de zorginstelling te realiseren. Ze houden rekening met de behoeften van patiënten, de trends in de gezondheidszorg, de financiële aspecten en de regelgeving.
 • Operationeel beheer: Zorgmanagers zorgen ervoor dat de dagelijkse activiteiten van de zorginstelling soepel verlopen. Ze coördineren de verschillende afdelingen, stellen werkroosters op, beheren de voorraad en zorgen voor een goede werkomgeving voor het personeel.
 • Financieel beheer: Het beheer van financiële middelen is een cruciaal aspect van zorgmanagement. Zorgmanagers zijn verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van het budget, het beoordelen van de financiële prestaties, het identificeren van kostenefficiënte oplossingen en het onderhandelen met zorgverzekeraars en andere financiële stakeholders.
 • Kwaliteitsborging en accreditatie: Het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg is een prioriteit in de zorgsector. Zorgmanagers implementeren kwaliteitscontrolesystemen, volgen richtlijnen en regelgeving, analyseren gegevens en implementeren verbeteringen om de kwaliteit van de zorg continu te verbeteren.
 • Human resources management: Het beheer van het personeel is van vitaal belang in de zorg. Zorgmanagers werven en selecteren geschikt personeel, ontwikkelen trainingsprogramma's, zorgen voor een goede werkomgeving, stimuleren professionele groei en onderhouden goede relaties met het personeel.
 • Stakeholderrelaties: Zorgmanagers onderhouden relaties met belanghebbenden zoals patiënten, familieleden, zorgverzekeraars, overheidsinstanties en andere zorgaanbieders. Ze communiceren met hen, houden rekening met hun behoeften en wensen, en werken samen om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te verbeteren.

Management in de zorg vereist een combinatie van leiderschapsvaardigheden, kennis van de gezondheidszorgsector, bedrijfskundige expertise en een sterke ethiek. Zorgmanagers spelen een cruciale rol bij het optimaliseren van de zorgprocessen, het bevorderen van de patiëntveiligheid, het beheren van de middelen en het realiseren van de organisatiedoelen.

Taken als zorgmanager:

 • Het aannemen van zorgpersoneel.
 • Het afleggen van verantwoording aan toezichthouders.
 • Het bijhouden van de financiële administratie.
 • Het coördineren van zorgwerkzaamheden.
 • Het dagelijks leiding geven aan de zorginstelling of afdeling.
 • Het houden van functioneringsgesprekken.
 • Het mogelijk maken van zorg.
 • Het motiveren en opleiden van zorgpersoneel.
 • Het opstellen van werkroosters.
 • Het overleggen met ander zorgprofessionals en instellingen.

Beroep zorgmanager:

Management in de Zorg:

Opleidingen tot zorgmanager

Er bestaan uiteenlopende soorten opleidingen en cursussen tot zorgmanager, die kunnen variëren van Hbo-niveau tot universitair niveau. Deze opleiding noemt men over het algemeen de opleiding zorgmanagement. Enkele vakgebieden binnen de opleiding zorgmanagement zijn bedrijfskundige zorgmanagement, financieel management en zorg en welzijn management. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van de genoten vooropleidingen. Een opleiding management in de zorg kan betrekking hebben op verschillende deelgebieden van de zorg. Over het algemeen zal een zorgmanager minimaal over een hbo-opleiding moeten beschikken. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je een eigen bedrijf sart als zzp'er, dan is het belangrijk om rekening te houden met de administratieve taken als ondernemer. Hiervoor kun je het beste gebruikmaken van een boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een zorgmanager werkzaam kan zijn

Een zorgmanager kan werkzaam zijn in verschillende soorten zorginstellingen, zoals de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg, de ouderenzorg en de thuiszorg. Daarnaast kan een zorgmanager werkzaam zijn voor ziekenhuizen of werkzaam zijn voor particuliere zorginstellingen. De zorgsector is een grote sector, waarbinnen je op veel verschillende manieren werkzaam is.

Competenties zorgmanager

De belangrijkste competentie van een zorgmanager zijn de managementvaardigheden, omdat een zorgmanager in de eerste plaats een manager is. Het aansturen van een zorginstelling of afdelingen is niet makkelijk en vraagt om de juiste manager. Omdat je maken krijgt met verschillende zorgmedewerkers, cliënten en externe partijen zul je over goede communicatieve vaardigheden moeten beschikken. Ook het kunnen motiveren en inspireren van zorgmedewerkers is over het algemeen belangrijk. Algemeen belangrijke woorden zijn delegeren, samenwerken, initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel, passie, overtuigingskracht, analytisch, besluitvaardigheid en inzicht. Als laatste is ook belangrijk om stressbestendigheid te benoemen. Het beroep zorgmanager kan veel vragen van mensen, omdat het werken binnen de zorg aangemerkt kan worden als zware werkzaamheden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als zorgmanager

Het arbeidsmarktperspectief als zorgmanager is over het algemeen sterk afhankelijk van de genoten opleidingen. Als je beschikt over de juiste opleidingen en werkervaring zal het verkrijgen van een baan als zorgmanager meestal geen probleem zijn. Een vacature manager zorg is regelmatig wel beschikbaar. De doorgroeimogelijkheden als zorgmanager moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden, zoals binnen een grotere zorginstelling. In de meeste gevallen betreft het al een beroep op hoog niveau. Denk bijvoorbeeld aan de functie directeur.

Arbeidsvoorwaarden en salaris zorgmanager

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als zorgmanager, omdat een zorgmanager werkzaam kan zijn voor uiteenlopende soorten zorginstellingen met verschillende arbeidsvoorwaarden. Een zorgmanager zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 4000 en 5000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Het salaris betreft wel een zorgmanager op minimaal Hbo-niveau.

Read this information on Care manager in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Pflegemanager auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Administrador de atencion en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Zorgmanager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Zorgmanager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl