Thuiszorgmedewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep thuiszorgmedewerker
Werken als thuiszorgmedewerker
Verzorgende B of C
Taken verzorgende B (niveau 2)
Taken verzorgende C (niveau 3)
Film Huishoudelijke verzorging:
Film Verzorgende thuiszorg:
Opleidingen tot thuiszorgmedewerker
Bedrijven waar een thuiszorgmedewerker werkzaam kan zijn
Competenties thuiszorgmedewerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als thuiszorgmedewerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris thuiszorgmedewerker
Eigen bedrijf starten als Thuiszorgmedewerker
Boekhoudprogramma vergelijken Thuiszorgmedewerker

Beroep thuiszorgmedewerker

Een thuiszorgmedewerker is verantwoordelijk voor het bieden van hulp en het bevorderen van de zelfredzaamheid van zorgdragers. Een thuiszorgmedewerker is geen wijkverpleegkundige, maar kan wel helpen bij het klaarzetten of aangeven van medicatie of bijvoorbeeld helpen met het aan- en uitkleden. Een thuiszorgmedewerker is dan ook verantwoordelijk voor verschillende ondersteunende werkzaamheden, zodat zorgdragers geholpen worden in hun zelfredzaamheid. Een thuiszorgmedewerker werkt voor hulpbehoevende mensen, zoals zieke mensen, oudere mensen en mensen met een beperking. Ook het maken van een simpel praatje en het geven van adviezen behoort tot het takenpakket van een thuiszorgmedewerker. Een thuiszorgmedewerker werkt over het algemeen met een zorgleef-plan, waarbinnen precies is opgenomen welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden bij de cliënt. De werkzaamheden van een thuiszorgmedewerker behoren toe tot de zogenaamde extramurale gezondheidszorg. Extramurale gezondheidszorg heeft betrekking op het bieden van intensieve thuiszorg. Met andere woorden heeft een thuiszorgmedewerker te maken met cliënten die extra zorg nodig hebben, maar niet in een instelling, zoals in een verzorgingshuis, verblijven. Het is dus onder andere dankzij de thuiszorgmedewerkers dat cliënten thuis kunnen blijven wonen en zelfstandig kunnen blijven. Ook algemene huishoudelijke taken behoren tot de werkzaamheden van een thuiszorgmedewerker. Denk bijvoorbeeld aan schoonmaakwerkzaamheden, wassen, strijken, koken en aan het doen van boodschappen. Andere werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het signaleren van problemen, het informeren van familie of zorgprofessionals en het sociaal ondersteunen van cliënten. Binnen de thuiszorg bestaat er wel een belangrijk verschil tussen verzorging en verpleging. Een thuiszorgmedewerker kan dus verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden.

Werken als thuiszorgmedewerker

Thuiszorg is voor veel mensen onmisbaar, omdat ze zelf niet meer goed kunnen functioneren. Om mensen langer thuis te kunnen laten wonen kennen we de zogenaamde thuiszorgmedewerkers, die dit mogelijk maken. De exacte vorm van thuiszorg is maatwerk dat per cliënt kan verschillen. Een thuiszorgmedewerker kan verschillende werkzaamheden uitvoeren, zoals boodschappen doen, strijken, schoonmaken, koken of kleren of beddengoed wassen. Het beroep thuiszorgmedewerker kent een grote mate van zelfstandigheid, maar een thuiszorgmedewerker staat er niet alleen voor. Als een thuiszorgmedewerker vragen heeft of eventuele problemen signaleert kan deze extra gespecialiseerde hulp inroepen. Denk bijvoorbeeld aan wijkverpleegkundigen, ergotherapeuten of aan avg-artsen. Thuiszorgmedewerkers zijn geliefd, omdat zorgvragers in lang niet alle gevallen iedere dag vrienden of familie over de vloer krijgen. Een thuiszorgmedewerker is er in de eerste plaats om hulp te bieden in het huishouden, maar is er ook om een praatje te maken met de cliënten. Het bevorderen van de zelfstandigheid van cliënten behoort ook tot het takenpakket van een thuiszorgmedewerker. Als thuiszorgmedewerker komt het ook voor dat je te maken krijgt met mantelzorgers. Daarnaast heb je te maken met zorgmanagers en/of zorgcoördinators.

Verzorgende B of C

Een thuiszorgmedewerker noemt men ook wel een verzorgende B of C. Een verzorgende B voert hoofdzakelijk huishoudelijke taken uit en enkele lichte verzorgende taken. Een verzorgende B noemt men ook wel eens een helpende. Een verzorgende C voert over het algemeen verzorgende taken uit en juist minder huishoudelijke taken. De opleiding verzorgende B moet gezien worden als een Mbo-opleiding op niveau twee en de Mbo-opleiding verzorgende C op niveau drie. Er zit dus een groot verschil tussen een verzorgende B en C, omdat de verzorgende C een uitgebreidere opleiding genoten heeft. Een verzorgende C kan bijvoorbeeld ook helpen met douche, steunkousen aantrekken of het geven van medicatie.

Taken verzorgende B (niveau 2)

  • Het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.
  • Het uitvoeren van lichte verzorgende taken.
  • Het stimuleren van de zorgdrager (zelfstandigheid behouden).

Taken verzorgende C (niveau 3)

  • Het geven van medicatie.
  • Het helpen bij persoonlijke verzorging.
  • Het helpen van cliënten met eten en drinken.
  • Het uitvoeren van enkele huishoudelijke werkzaamheden.
  • Het stimuleren van de zorgdrager (zelfstandigheid behouden).

Film Huishoudelijke verzorging:

Film Verzorgende thuiszorg:

Opleidingen tot thuiszorgmedewerker

Er bestaan verschillende Mbo-opleidingen om als thuiszorgmedewerker te kunnen werken, zoals de Mbo-opleiding helpende zorg & welzijn op niveau twee, de Mbo-opleiding verzorgende IG op niveau drie en de Mbo-opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen op niveau vier. De meeste thuiszorgorganisaties bieden ook interne opleidingsmogelijkheden aan die meestal uit theorie en een zorgstage bestaan. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Voor de zorg zijn meerdere goede boekhoudprogramma's beschikbaar.

Bedrijven waar een thuiszorgmedewerker werkzaam kan zijn

Een thuiszorgmedewerker is over het algemeen werkzaam voor een thuiszorgorganisatie. Daarnaast kan een thuiszorgmedewerker werkzaam zijn als ondernemer. Er zijn veel thuiszorgorganisaties die gebruikmaken van zelfstandig ondernemers. Een andere benaming voor thuiszorgmedewerker kan ook zijn ambulant begeleider. Zoals eerder omschreven kan thuiszorg betrekking hebben op verzorging en verpleging. In dat opzicht kunnen ook andere zorgprofessionals aangemerkt worden als thuiszorgmedewerker. Denk bijvoorbeeld ook aan kraamverzorgers, verpleegkundigen en bijvoorbeeld aan doktersassistenten. De meeste thuiszorgmedewerkers zijn alleen verantwoordelijk voor ondersteunende werkzaamheden.

Competenties thuiszorgmedewerker

De belangrijkste competentie van een thuiszorgmedewerker is je dienstbare opstellen en het kunnen luisteren. Het is voor cliënten erg belangrijk dat ze zich thuis voelen in hun eigen huis en dus zeggenschap hebben over de werkzaamheden. Van de thuiszorgmedewerker mag dan ook aanpassingsvermogen verwacht worden. Ook communicatie moet aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je te maken hebt met veel verschillende cliënten, zorgprofessionals en zorgmanagers. Algemeen belangrijke woorden zijn motiveren, inspireren, doorzettingsvermogen, plannen, organiseren, sociaal, inlevingsvermogen, energie en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als thuiszorgmedewerker

Het arbeidsmarktperspectief van een thuiszorgmedewerker is over het algemeen goed te noemen. De meeste thuiszorgorganisaties staan te springen om gemotiveerde medewerkers. Wel kan het opleidingsniveau belangrijk zijn, omdat het beroep thuiszorgmedewerker op verschillende niveaus voorkomt. Over het algemeen zal een thuiszorgmedewerker geen enkele moeite hebben bij het verkrijgen van werk. De doorgroeimogelijkheden van een thuiszorgmedewerker zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit bij het beroep thuiszorgmedewerker kan verschillen. Een mogelijke vervolgfunctie kan bijvoorbeeld zijn de functie teamleider of zorgcoördinator. Wie binnen de zorgsector verder wil groeien zal altijd extra opleidingen moeten volgen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris thuiszorgmedewerker

Als thuiszorgmedewerker val je onder de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, waarbinnen je arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het salaris als thuiszorgmedewerker kan erg verschillen, omdat dit sterk afhankelijk is van je eigen opleidingsniveau. Een thuiszorgmedewerker zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1600 en 2650 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingsniveau en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Thuiszorgmedewerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Thuiszorgmedewerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Thuiszorgmedewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Thuiszorgmedewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Thuiszorgmedewerker.

Mijnzzp.nl