Avg-arts

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) is een arts die zich gespecialiseerd heeft in de geneeskundige zorg van mensen met een verstandelijke handicap. AVG is binnen Nederland een medisch specialisme dat sinds het jaar 2000 bestaat. Als Avg-arts heb je te maken met gehandicapte patiënten die over het algemeen veel te maken hebben met dezelfde medische problemen zoals eetproblemen, mobiliteitsproblemen, autisme, gedragsproblemen en spasticiteit. Daarnaast betreft het een doelgroep waarbij het uitvoeren van onderzoeken om diagnoses te kunnen stellen in veel gevallen extra aandacht zal vragen. De spreekuren als Avg-arts zullen dan ook over het algemeen meer tijd in beslag nemen dan het geval is bij reguliere patiënten. Als Avg-arts heb je vaak te maken met andere medisch specialisten of verzorgers van de patiënten, omdat lang niet alle patiënten zelfstandig zijn. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een arts voor verstandelijk gehandicapten dan ook het beste omschrijven als het behandelen van patiënten die te maken hebben met een verstandelijke handicap. In de meeste gevallen zal een arts voor verstandelijk gehandicapten werkzaam zijn binnen een multidisciplinair team waarbinnen diverse andere specialisten werkzaam en/of betrokken zijn zoals begeleiders, verzorgers, paramedici en eventuele gedragswetenschappers. Een arts voor verstandelijk gehandicapten is op een brede manier werkzaam binnen de geneeskunde, net zoals dit het geval is bij huisartsen en binnen de ouderengeneeskunde.

De specialisatie AVG is ondergebracht binnen de huisartsenopleiding en heeft dan raakvlakken met de werkzaamheden van een huisarts. Het verschil tussen een huisarts en een Avg-arts is dat de Avg-arts juist meer gespecialiseerd is in het bieden van zorg aan verstandelijke handicapten, inclusief het voorkomen van aandoeningen. Omdat verstandelijk handicapten meestal met diverse problemen te maken hebben werkt een Avg-arts over het algemeen binnen een multidisciplinair team met andere specialisten zoals neurologen, revalidatieartsen, jeugdartsen en huisartsen.

Voordat de specialisatie arts voor verstandelijk gehandicapten bestond sprak men in veel gevallen van een instellingsarts, maar een Avg-arts is niet alleen werkzaam binnen instellingen. In steeds veel gevallen wonen mensen met een verstandelijke beperking zelfstandig en kan een Avg-arts dus ook huisbezoeken afleggen om zorg te bieden.

Als Avg-arts krijg je te maken met patiënten van alle leeftijden die een lichte, matige of een zeer ernstige verstandelijke beperking kunnen hebben, inclusief mogelijk lichte of zware gedragsproblemen. Het is niet zo dat alle patiënten die een verstandelijke beperking hebben automatisch te maken krijgen met een Avg-arts, omdat dit meestal afhankelijk zal zijn van de zorgvraag en de eventuele huisarts die patiënten kan doorverwijzen naar een Avg-arts of AVG-polikliniek.

Aandachtsgebieden van een Avg-arts zijn:

 • Epilepsie
 • Gastro-intestinale problematiek (voedingstoffen opnemen)
 • Gedragsproblemen en psychiatrie
 • Het uitvoeren van etiologisch onderzoek (oorzaak verstandelijke beperking)
 • Levensfasen en palliatieve zorg
 • Seksualiteit, anticonceptie en kinderwens
 • Slaapstoornissen
 • Slikstoornissen en recidiverende luchtweginfecties
 • Spasticiteit
 • Specialistische medische zorg bieden aan verstandelijk beperkte cliënten
 • Wilsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging
 • Zintuigstoornissen

Wat doet een arts verstandelijk gehandicapten:

AVG bij de medische dienst:

Opleidingen tot Avg-arts

Avg-arts worden is alleen mogelijk door het volgende van de zesjarige universitaire studie geneeskunde en het daarna kiezen voor de specialisatie Medische zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, die is ondergebracht bij de afdeling huisartsgeneeskunde van het Erasmus medisch centrum. De studie tot Avg-arts zal nog eens ongeveer drie jaar in beslag nemen, waarmee de totale opleidingsduur uitkomt op negen jaar. Als AVG student zal je doorgaans werken binnen een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap, onder begeleiding van een ervaren Avg-arts. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG).

Bedrijven waar een Avg-arts werkzaam kan zijn

Een Avg-arts is over het algemeen werkzaam voor een instelling voor mensen met een verstandelijke handicap. Daarnaast kan een Avg-arts werkzaam zijn voor ziekenhuizen. Ook werkt een Avg-arts meestal samen met andere zorginstellingen zoals thuiszorginstellingen.

Competenties Avg-arts

Het competentieprofiel waaraan een Avg-arts moet voldoen is vastgelegd binnen de CanMeds systematiek. De CanMeds systematiek heeft onder andere betrekking op samenwerken, communicatie, medisch handelen, maatschappelijk handelen, kennis, wetgeving en professionaliteit. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een Avg-arts moet beschikken over geduld en goed moet kunnen luisteren naar de patiënten.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Avg-arts

Het arbeidsmarktperspectief als Avg-arts is goed te noemen, mede vanwege de zware en langdurige studie die een Avg-arts zal moeten doorlopen. Daarnaast zijn er niet heel veel Avg-artsen, waardoor het verkrijgen van werk over het algemeen geen probleem zal zijn. De doorgroeimogelijkheden als Avg-arts moeten gezien worden in het blijven volgen van scholing en het verder specialiseren binnen het vakgebied. Ook het geven van scholing of uitvoeren van onderzoeken behoort tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Avg-arts

Een Avg-arts zal over het algemeen onder de cao gehandicaptenzorg vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een Avg-arts zal een salaris verdienen tussen de 4300 en 6200 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl