Avg-arts

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Avg-arts?

Een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) is een arts, die zich gespecialiseerd heeft in de geneeskundige zorg van mensen met een verstandelijke handicap. AVG is binnen Nederland een medisch specialisme dat sinds het jaar 2000 bestaat. Als Avg-arts heb je te maken met gehandicapte patiënten, die vaak te maken hebben met dezelfde medische problemen, zoals eetproblemen, mobiliteitsproblemen, autisme, gedragsproblemen en spasticiteit. Daarnaast betreft het een doelgroep waarbij het uitvoeren van onderzoeken om diagnoses te kunnen stellen in veel gevallen extra aandacht vraagt. De spreekuren als Avg-arts zullen dan ook meer tijd in beslag nemen dan het geval is bij gewone patiënten. Als Avg-arts heb je vaak te maken met andere medisch specialisten of verzorgers van de patiënten, omdat lang niet alle patiënten zelfstandig zijn. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een Avg-arts het beste omschrijven als het behandelen van patiënten die te maken hebben met een verstandelijke handicap. In de meeste gevallen zal een Avg-arts werkzaam zijn binnen een multidisciplinair team, waarbinnen diverse andere specialisten werkzaam en/of betrokken zijn, zoals begeleiders, verzorgers, paramedici en eventuele gedragswetenschappers. Een Avg-arts is op een brede manier werkzaam binnen de geneeskunde, net zoals dit het geval is bij huisartsen en binnen de ouderengeneeskunde. Een belangrijke aanvulling hierop is dat een Avg-arts wel over veel kennis beschikt van medische problemen waarmee gehandicapten vaak specifiek te maken hebben. Ook beschikt een Avg-arts over specifieke kennis met betrekking tot de oorzaak van verstandelijke beperkingen. Als Avg-arts zal je over het algemeen op verschillende locaties werkzaam zijn en heb je te maken met veel verschillende begeleiders, verzorgers en medisch specialisten. In de meeste gevallen worden patiënten doorverwezen naar de Avg-arts door huisartsen of specialisten.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Avg-arts

Wat is het salaris en tarief van een Avg-arts? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Avg-arts in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Avg-arts

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Avg-arts bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl