Avg-arts

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Avg-arts?

Een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) is een arts die zich gespecialiseerd heeft in de geneeskundige zorg van mensen met een verstandelijke handicap. AVG is binnen Nederland een medisch specialisme dat sinds het jaar 2000 bestaat. Als Avg-arts heb je te maken met gehandicapte patiënten die over het algemeen veel te maken hebben met dezelfde medische problemen zoals eetproblemen, mobiliteitsproblemen, autisme, gedragsproblemen en spasticiteit. Daarnaast betreft het een doelgroep waarbij het uitvoeren van onderzoeken om diagnoses te kunnen stellen in veel gevallen extra aandacht zal vragen. De spreekuren als Avg-arts zullen dan ook over het algemeen meer tijd in beslag nemen dan het geval is bij reguliere patiënten. Als Avg-arts heb je vaak te maken met andere medisch specialisten of verzorgers van de patiënten, omdat lang niet alle patiënten zelfstandig zijn. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een arts voor verstandelijk gehandicapten dan ook het beste omschrijven als het behandelen van patiënten die te maken hebben met een verstandelijke handicap. In de meeste gevallen zal een arts voor verstandelijk gehandicapten werkzaam zijn binnen een multidisciplinair team waarbinnen diverse andere specialisten werkzaam en/of betrokken zijn zoals begeleiders, verzorgers, paramedici en eventuele gedragswetenschappers. Een arts voor verstandelijk gehandicapten is op een brede manier werkzaam binnen de geneeskunde, net zoals dit het geval is bij huisartsen en binnen de ouderengeneeskunde.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Avg-arts

Wat is het salaris en tarief van een Avg-arts? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Avg-arts in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl