Logopedist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep logopedist
Carriere als logopedist
Logopedische problemen signalen
Wat doet een logopedist allemaal:
Beroepsfilm logopedist:
Logopedie:
Opleidingen tot logopedist
Bedrijven waar een logopedist werkzaam kan zijn
Competenties logopedist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als logopedist
Arbeidsvoorwaarden en salaris logopedist
Eigen bedrijf starten als Logopedist
Boekhoudprogramma vergelijken Logopedist

Beroep logopedist

Een logopedist is een paramedische therapeut, die zich gespecialiseerd heeft in logopedie. Logopedie heeft betrekking op de behandeling van communicatiestoornissen van zowel kinderen als volwassenen. Kinderen en volwassenen kunnen verschillende stoornissen hebben op het gebied van communicatie, die op verschillende manieren veroorzaakt kunnen zijn, zoals door taalproblemen, stemproblemen, mondproblemen, slikproblemen, gehoorproblemen en motorische problemen. Een logopedische stoornis kan dus op verschillende manieren veroorzaakt worden en kan betrekking hebben op kinderen en volwassenen, inclusief baby's die slikproblemen hebben. De logopedist zal gebruikmaken van logopedische technieken om deze problemen te verbeteren. In de meeste gevallen zal een logopedist nieuwe cliënten eerst uitgebreid onderzoeken om vast te kunnen stellen welke stoornis de betreffende cliënt precies heeft. Na het logopedisch onderzoek kan de logopedist een behandelplan opstellen. De werkzaamheden van een logopedist zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat de logopedist cliënten helpt in hun zelfredzaamheid. Een logopedist moet gezien worden als een paramedische therapeut, die verantwoordelijk is voor het adviseren en trainen van mensen met betrekking tot de primaire mondfuncties. Ook het uitvoeren van preventieve maatregelen behoort tot de werkzaamheden van een logopedist. De term paramedisch heeft betrekking op het feit dat een logopedist bepaalde medische handelingen zelfstandig mag uitvoeren, ondanks dat een logopedist geen arts is. Het is niet zo dat een logopedist alleen te maken heeft met mensen die een bepaalde stoornis hebben. Een logopedist kan ook mensen trainen, die veel met communicatie te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan acteurs, presentators en aan woordvoerders. Bekende problemen waarvoor mensen in aanraking komen met een logopedist zijn bijvoorbeeld het slissen en het stotteren.

Carriere als logopedist

Als logopedist behandel je dus verschillende mensen, die een stoornis hebben met betrekking tot communicatie. In de meeste gevallen worden mensen doorverwezen naar een logopedist door een huisarts, revalidatiearts, kno-arts of leerkrachten, die problemen signaleren met betrekking tot de communicatie. Een revalidatiearts helpt mensen in hun zelfredzaamheid, waarvan ook de logopedist onderdeel kan uitmaken. Zoals eerder omschreven is een logopedist een paramedische therapeut, die preventieve zorg, trainingen en advies geeft met betrekking tot de primaire mondfuncties, het gehoor, de stem, de taal en de spraak. Een logopedist zal zich niet richten op genezing van aandoeningen, maar zal zich wel richten op het zo goed als mogelijk leren leven met een aandoening of het doen verhelpen van de aandoening door middel van trainingen.

Logopedische problemen signalen

De meeste mensen kennen de logopedist als iemand die jonge kinderen helpt. Dit komt doordat het binnen de logopedie belangrijk is om mogelijke logopedische problemen vroegtijdig te signaleren, zoals bij kinderen. Als een logopedist met kinderen werkt, spreekt men ook wel eens van preventieve logopedie. Preventieve logopedie is belangrijk voor het voorkomen van mogelijke spraak- taalproblemen. Door het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen is het mogelijk om spraakstoornissen en/of taalstoornissen in de toekomst te voorkomen. In de meeste gevallen betekent dit dat de logopedist peuterspeelzalen, kinderopvangverblijven of scholen bezoekt om mogelijke problemen te signaleren bij kinderen. Ook kan het voorkomen dat kinderen door een kinderarts of jeugdarts doorverwezen worden.

Wat doet een logopedist allemaal:

  • Het uitvoeren van logopedische testen.
  • Het opstellen van behandelplannen.
  • Het trainen van mensen (verstaanbaar maken).
  • Het geven van geheugentrainingen.
  • Het trainen van dove en slechthorende (articulatie en volume).
  • Het preventief onderzoeken van kinderen.
  • Het trainen van professionele stemgebruikers (acteur, presentator).
  • Het trainen bij slik- en kauwproblemen.
  • Het overleggen met andere specialisten.

Beroepsfilm logopedist:

Logopedie:

Opleidingen tot logopedist

Om als logopedist te kunnen werken kan men het beste de Hbo-opleiding logopedie volgen. De opleiding is in de meeste gevallen voltijds en zal ongeveer vier jaar in beslag nemen, afhankelijk van je vooropleiding. Tijdens de opleiding logopedist is er veel aandacht voor anatomie, pathologie, fysiologie, psychiatrie en neurologie. Maar ook andere vakken zijn belangrijk tijdens de opleiding, zoals stemstoornissen, taalkunde, audiologie en taalontwikkelingsstoornissen. Tijdens de meeste opleidingen zul je regelmatig stage lopen en praktijkopdrachten moeten afronden. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding op de juiste manier opzetten is belangrijk als logopedist.

Bedrijven waar een logopedist werkzaam kan zijn

Als logopedist kan je voor verschillende werkgevers werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan scholen, zorginstellingen, doveninstituten en revalidatiecentrums, en kan je werkzaam zijn als ondernemer binnen je eigen praktijk. Ook binnen verpleeghuizen en verzorgingshuizen kunnen logopedisten werkzaam zijn. Onder de logopedisten zijn relatief gezien veel ondernemer te vinden, die met verschillende cliënten te maken kunnen hebben, afhankelijk van de gekozen specialisatie.

Competenties logopedist

De belangrijkste competentie van een logopedist is de vakinhoudelijke kennis van logopedie. Als logopedist is het daarnaast erg belangrijk om te kunnen observeren, omdat je cliënten moeite hebben met hun uitdrukking. Ook communicatie moet aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je met veel verschillende mensen te maken krijgt. Algemeen belangrijke woorden zijn motiveren, inlevingsvermogen, inspireren, analyseren, plannen, organiseren, overleggen, samenwerken, trainen, coachen en zelfstandigheid. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken belangrijk zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als logopedist

Het arbeidsmarktperspectief van een logopedist is goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. De meeste logopedisten hebben geen moeite om werk te verkrijgen. Wel is het zo dat relatief gezien veel logopedisten werkzaam zijn als ondernemer. De doorgroeimogelijkheden van een logopedist moeten gezien worden in het starten van je eigen praktijk. Daarnaast kan een logopedist zich verder specialiseren binnen bepaalde doelgroepen tot specialist.

Arbeidsvoorwaarden en salaris logopedist

In de meeste gevallen zul je als logopedist werken volgens een vastgestelde cao, maar die kan wel verschillen per instelling waar je werkzaam bent. Voor het werk als logopedist kan het nodig zijn om veel te reizen, zoals wanneer je bepaalde scholen langs gaat als logopedist. Een logopedist in loondienst verdient over het algemeen een behoorlijk salaris, omdat de logopedist goed opgeleid is en verantwoordelijk werk heeft. Een logopedist in loondienst verdient tussen de 2400 en 3800 bruto per maand, afhankelijk van zijn leeftijd en dienstjaren. Een zelfstandig werkende logopedist kan doorgaans een stuk meer verdienen dan in loondienst, maar zal dan wel genoeg cliënten moeten weten binnen te halen. Wat lang niet altijd vanzelfsprekend zal zijn.

Eigen bedrijf starten als Logopedist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Logopedist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Logopedist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Logopedist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Logopedist.

Mijnzzp.nl