Logopedist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een logopedist is gespecialiseerd in logopedie, wat betrekking heeft op de behandeling van communicatiestoornissen van zowel kinderen als volwassen. Kinderen en volwassen kunnen verschillende stoornissen hebben op het gebied van communicatie, die op verschillende manieren veroorzaakt kunnen zijn zoals door taalproblemen, stemproblemen, mondproblemen, slikproblemen, gehoorproblemen en motoriek problemen. De logopedist zal gebruik maken van logopedische technieken om deze problemen te verbeteren. In de meeste gevallen zal een logopedist nieuwe cliënten eerst uitgebreid onderzoeken om vast te kunnen stellen welke stoornis de betreffende cliënt precies heeft en vervolgens een behandelplan opstellen. De werkzaamheden van een logopedist zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat de logopedist cliënten helpt in hun zelfredzaamheid. Een logopedische stoornis kan dus veroorzaakt worden op verschillende manieren en kan betrekking hebben kinderen en volwassenen inclusief baby's die slikproblemen hebben. Een logopedist moet gezien worden als een paramedische therapeut die verantwoordelijk is voor het adviseren en trainen van mensen met betrekking tot de primaire mondfuncties. Ook het uitvoeren van preventieve maatregelen behoort tot de werkzaamheden van een logopedist. De term paramedisch heeft betrekking op het feit dat een logopedist bepaalde medische handelingen zelfstandig mag uitvoeren, ondanks dat een logopedist geen arts of ander soort medicus is.

Als logopedist behandel je dus verschillende mensen die een stoornis hebben met betrekking tot communicatie. In de meeste gevallen worden mensen doorverwezen naar een logopedist door bijvoorbeeld een huisarts, een revalidatiearts of leerkrachten die problemen signaleren met betrekking tot de communicatie. Een revalidatiearts helpt mensen in hun zelfredzaamheid, waarbij de logopedist ook weer onderdeel kan uitmaken. Een logopedist is een paramedische therapeut die preventieve zorg, trainingen en advies geeft met betrekking tot de primaire mondfuncties, het gehoor, de stem, de taal en de spraak. De term paramedische therapeut betekent dat een logopedist wel behandelingen uitvoert maar dat de logopedist zelf geen arts is. Een logopedist zal zich niet richten op genezing van aandoeningen maar op het zo goed mogelijk op leren leven met de aandoening of het doen verhelpen van de aandoening door middel van trainingen.

Logopedische problemen signaleren

Als logopedist kan je dus verschillende mensen helpen. De meeste mensen kennen de logopedist als iemand die jonge kinderen helpt. Dit komt omdat het binnen de logopedie belangrijk is om mogelijke logopedische problemen vroegtijdig te signaleren, zoals bij kinderen. Als een logopedist met kinderen werkt spreekt men ook wel eens van preventieve logopedie. Preventieve logopedie is belangrijk voor het voorkomen van mogelijke spraak- taalproblemen.

Door het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen is het mogelijk om spraakstoornissen en/of taalstoornissen in de toekomst te voorkomen. In de meeste gevallen betekent dit dat de logopedist peuterspeelzalen, kinderopvangverblijven of scholen bezoekt om mogelijke problemen te signaleren bij kinderen.

Logopedie:

Opleidingen tot logopedist

Om als logopedist te kunnen werken kan men het beste de Hbo-opleiding logopedie volgen. De opleiding is in de meeste gevallen voltijds en zal ongeveer vier jaar in beslag nemen, afhankelijk van je vooropleiding. Tijdens de opleiding logopedist is er veel aandacht voor anatomie, pathologie, fysiologie, psychiatrie en neurologie. Maar ook andere vakken zijn belangrijk tijdens de opleiding, zoals stemstoornissen, taalkunde, audiologie en taalontwikkelingsstoornissen. Tijdens de meeste opleidingen zal je regelmatig stage lopen en praktijkopdrachten moeten afronden.

Bedrijven waar een logopedist werkzaam kan zijn

Als logopedist kan je op verschillende plekken je werkzaamheden uitvoeren zoals op scholen, zorginstellingen, revalidatiecentrums en als zelfstandig ondernemer en je eigen praktijk oprichten als logopedist.

Competenties logopedist

Als logopedist is het erg belangrijk om te kunnen observeren, omdat je cliënten moeite hebben met hun uitdrukking. Door zeer goed op te letten kan je als logopedist vaststellen wat nu precies het probleem is bij je cliënt. Communicatie en het motiveren van je cliënten zijn erg belangrijk als logopedist, vooral als het om kleine kinderen gaat of misschien wel gehandicapten. Creativiteit zal in het beroep logopedist ook noodzakelijk zijn om problemen op te kunnen lossen van cliënten.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als logopedist

Als logopedist is het doorgaans geen enkel probleem om werk te vinden, mede omdat je op verschillende plekken je werkzaamheden kan uitvoeren en je natuurlijk ook je eigen praktijk als logopedist kunt oprichten. De doorgroeimogelijkheden moeten dan ook gezien worden in het starten van je eigen praktijk of het doorleren, om mogelijke andere werkzaamheden in de zorg te mogen uitvoeren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris logopedist

In de meeste gevallen zal je als logopedist werken volgens een vastgestelde cao, maar die kan wel verschillen per instelling waar je werkzaam bent. Voor het werk als logopedist kan het nodig zijn om veel te reizen, zoals wanneer je bepaalde scholen langs gaat als logopedist. Een logopedist in loondienst verdient over het algemeen een behoorlijk salaris, omdat de logopedist goed opgeleid is en verantwoordelijk werk heeft. Een logopedist in loondienst verdient tussen de 2200 en 3800 bruto per maand, afhankelijk van zijn leeftijd en dienstjaren. Een zelfstandig werkende logopedist kan doorgaans een stuk meer verdienen dan in loondienst, maar zal dan wel genoeg cliënten moeten weten binnen te halen. Wat lang niet altijd vanzelfsprekend zal zijn.

Mijnzzp.nl