Audicien

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een audicien is een gehoorkundige die zich gespecialiseerd heeft in het uitvoeren van gehoormetingen en het leveren van hoortoestellen en andere audiologische apparatuur, die slechthorenden kan helpen. Naast hoortoestellen bestaan er tegenwoordig andere hulpmiddelen voor slechthorenden, zoals speciale hoorbrillen en telefoons. Als audicien werk je niet alleen in de winkel maar ook in de werkplaats en in de meetruimte. Er bestaan tegenwoordig veel verschillende hoortoestellen, die ook steeds kleiner worden. Omdat moderne hoortoestellen veel gebruikmaken van software zal je als audicien ook veel met de computer werken. Hoortoestellen hebben soms onderhoud nodig en hiervoor komen klanten bij een audicien. Het is dus niet zo dat de werkzaamheden van een audicien alleen bestaan uit het verkopen van hoortoestellen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een audicien het beste omschrijven als het aanmeten en leveren van de juiste audiologische apparatuur. Audiologie is een geneeskundig specialisme dat zich onder andere bezighoudt met het meten en corrigeren van de gehoorfunctie, inclusief het evenwicht. De werkzaamheden van een audicien zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat veel mensen vroeg of laat te maken krijgen met verminderde gehoorfunctie, waardoor uiteindelijk problemen kunnen ontstaan. Het is de audicien, die op de juiste manier kan bepalen of en in welke mate er sprake is van verminderde gehoorfunctie. Als audicien krijg je niet alleen te maken met oudere personen, maar juist ook met jonge kinderen als er een vermoeden is van gehoorstoornis. Als audicien heb je vooral een grote adviserende rol op het gebied van het beter horen. Zoals eerder omschreven beschikken audiciens tegenwoordig over veel audiologische oplossingen om mensen te kunnen helpen met hun gehoor. Ook het geven van voorlichting is een belangrijke rol als audicien. Andere werkzaamheden zijn het oplossen van klachten, het maken van oorafdrukken en het uitvoeren van kleine reparaties.

Een audicien is dus gespecialiseerd in het toepassen van audiologische oplossingen om de gevolgen van gehoorschade te verminderen. Een audicien onderzoekt cliënten op eventuele gehoorbeperking en meet dus een gehoorapparaat aan als dit nodig is. Er zijn vooral veel oudere mensen die slecht horen, maar er zijn ook voldoende jongeren die een gehoorbeperking hebben. Naast de bekende audicien kennen wij nog de audiologen, die meer gespecialiseerd zijn. Om bij een audioloog terecht te komen is het nodig om een doorverwijzing te krijgen van een Kno-arts. Mensen die bij een audiologisch centrum komen hebben meestal te maken met ernstige klachten, die niet verholpen kunnen worden door een audicien of Kno-arts. Denk bijvoorbeeld aan plotselinge doofheid of aan ernstige oorsuizen. Een Kno-arts is een keel-neus-oorarts. Kno-artsen zijn meestal werkzaam in een ziekenhuis. Ook mensen die te maken hebben met andere beperkingen, zoals slechtziendheid of een verstandelijke handicap komen vaak terecht bij een audiologisch centrum. Een audicien, die beschikt over de aanvullende opleiding tot triage-audicien, mag zelfstandig vaststellen of cliënten in aanmerking komen voor een hoortoestel. Hiervoor zal de triage-audicien wel eerst een audiogram (hoortest) moeten uitvoeren.

Hoe ontstaat gehoorschade

Bij de meeste mensen ontstaat gehoorschade op natuurlijke wijze door slijtage van haarcellen in het binnenoor. Deze vorm van slechthorendheid noemt men ook wel ouderdomsslechthorendheid. Haarcellen kunnen ook beschadigen en zelfs afsterven door te harde geluiden, zoals werkgeluiden en koptelefoons. Daarnaast kennen wij nog de medische aandoening hyperacusis, een overgevoeligheid voor normale geluiden. Ook kennen we tinnitus dat veroorzaakt kan worden door verschillende factoren, zoals een te hoge bloeddruk of infectieziekten. Tinnitus is het waarnemen van geluid zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is. Tinnitus heeft betrekking op het bekende oorsuizen, dat zeer hinderlijk is. De hoortoestellen die een audicien toepast, worden in veel gevallen gemaakt door gespecialiseerde chirurgisch instrumentmakers.

Wat doet een audicien allemaal:

  • Het uitvoeren van hoortesten
  • Het maken van oorafdrukken
  • Het aanmeten van apparatuur
  • Het adviseren van cliënten
  • Het uitvoeren van kleine reparaties
  • Het doorverwijzen van cliënten
  • Het uitvoeren van algemene winkelwerkzaamheden

Wat doet een audicien:

Beroep audicien:

Opleidingen tot audicien

Wie een carrière ambieert als audicien kan het beste de Mbo-opleiding audicien op niveau vier volgen van ongeveer drie jaar. Het beroep audicien behoort tot de sector fijnemechanica. Na de opleiding audicien is het mogelijk om verder te groeien naar de vervolgopleiding audiologie. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding opzetten en bijhouden, is belangrijk als startende audicien.

Bedrijven waar een audicien werkzaam kan zijn

Als audicien werk je doorgaans in een audicien-winkel, maar je kunt ook werkzaam zijn in een ziekenhuis, audiologisch centrum of een ander soort speciaalzaak. Een audicien kan ook werkzaam zijn als ondernemer of werkzaam zijn als franchisenemer. Er zijn relatief gezien veel audiciens, die werkzaam zijn als ondernemer en/of als filiaalmanager. Natuurlijk kan een audicien ook gewoon in loondienst werkzaam zijn.

Competenties audicien

De belangrijkste competentie van een audicien is je vakinhoudelijke kennis van audiologische hulpmiddelen en het klantgericht kunnen werken. Als audicien moet je communicatief goed onderlegd zijn, omdat je de hele dag met verschillende mensen te maken krijgt. Adviseren en luisteren behoort dan ook tot de belangrijkste taken van een audicien. Daarnaast moet je als audicien over technisch inzicht beschikken. Algemeen belangrijke woorden zijn service, plannen, organiseren, flexibiliteit, motivatie, dienstbaarheid en stressbestendigheid. Als je werkzaam bent als ondernemer of als filiaalmanager is het ook belangrijk dat beschikt over algemene managementvaardigheden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als audicien

Het arbeidsmarktperspectief van een goed opgeleide audicien is goed te noemen, omdat er steeds meer mensen bij komen die slecht horen, door de vergrijzing. Het aantal hoorwinkels is de laatste jaren dan ook snel aan het groeien. De doorgroeimogelijkheden van een audicien moeten gezien worden in het fungeren in bedrijfsleider of het starten van een je eigen audicien winkel. Ook het afronden van de aanvullende opleiding tot triage-audicien behoort tot de mogelijkheden, en het doorleren tot audioloog is denkbaar. Het beroep audioloog betreft een beroep op Hbo-niveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris audicien

Een audicien in loondienst verdient ongeveer een salaris tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Als zelfstandig ondernemer kun je over het algemeen meer verdienen maar het starten van je eigen bedrijf binnen dit vakgebied zal over het algemeen niet gemakkelijk zijn door de grote concurrentie.

Read this information on Hearing care professional in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Horgerateakustiker auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Audioprotesista en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Audicien

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Audicien bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl