Filiaalmanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep filiaalmanager
Werken als filiaalmanager
Omzetdoelstelling behalen
Filiaalmanager en personeel
Algemene taken van een filiaalmanager
Hoe word je filiaalmanager?
Belangrijke taken van een filiaalmanager zijn:
Wat doet een filiaalmanager:
Film over een filiaalmanager:
Opleidingen tot filiaalmanager
Bedrijven waar een filiaalmanager werkzaam kan zijn
Competenties filiaalmanager
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als filiaalmanager
Arbeidsvoorwaarden en salaris filiaalmanager
Eigen bedrijf starten als Filiaalmanager
Boekhoudprogramma vergelijken Filiaalmanager

Beroep filiaalmanager

Een filiaalmanager is de leidinggevende van één of meerdere filialen. Filiaal betekent in het Latijns “dochter”. De term dochter geeft aan dat het om een bijkantoor of dochteronderneming gaat, zoals een lokale winkel. De eigenaar van het filiaal staat dus niet zelf in het filiaal, maar heeft een filiaalmanager aangesteld, die de manager is van het filiaal. Als filiaalmanager ben je dus de manager van één of meerdere filialen en zal je verantwoording afleggen aan een regiomanager of de directie van het bedrijf. Het beroep filiaalmanager is een beroep met veel verantwoordelijkheden, omdat je zelfstandig één of meerdere filialen draaiend moet houden volgens de richtlijnen van de organisatie. Daarnaast zul je als filiaalmanager verantwoording moeten afleggen over de behaalde omzet. Als filiaalmanager mag je ook zelfstandig personeel aannemen binnen de regels van de organisatie. Andere belangrijke werkzaamheden van een filiaalmanager zijn het houden van functioneringsgesprekken en het verzorgen van passende opleidingen of trainingen aan winkelpersoneel. Het beroep filiaalmanager komt in de praktijk op verschillende niveaus voor, omdat het aansturen van een kleinere vestiging niet zomaar vergeleken kan worden met het aansturen van een grote vestiging. Binnen kleinere vestigingen is het niet ongebruikelijk dat een filiaalmanager ook werkzaam is op de werkvloer als verkoopmedewerker. Binnen de grotere filialen zal een filiaalmanager meer werkzaam zijn op de achtergrond, zoals op kantoor. De functie filiaalmanager is over het algemeen alleen voorbehouden aan commerciële talenten, die ook beschikken over leidinggevende capaciteiten. Ook het opleidingsniveau zal in veel gevallen bepalen of iemand in aanmerking komt voor de functie filiaalmanager. In de praktijk komt het redelijk vaak voor dat verkoopmedewerkers uiteindelijk doorgroeien tot filiaalmanager. Als filiaalmanager ben je in alle gevallen eindverantwoordelijk voor één of meerdere filialen.

Werken als filiaalmanager

Een filiaalmanager is dus een manager, die werkzaam is binnen de detailhandel. Als een vestigingsmanager werkzaam is binnen andere branches spreekt men eerder van bedrijfsleider. Welke taken een filiaalmanager precies heeft kan verschillen per organisatie. Over het algemeen moeten de werkzaamheden van een filiaalmanager gezien worden in het geven van dagelijks sturing aan het filiaal. Hoe een filiaalmanager dit doet kan verschillen per organisatie, omdat niet alle filialen even groot zijn. In kleinere filialen is het niet ongebruikelijk dat de filiaalmanager zelf ook werkzaam is op de werkvloer. Als het om een groot filiaal gaat met veel personeelsleden zal de filiaalmanager meestal niet werkzaam zijn op de werkvloer. Daarnaast kan het voorkomen dat een filiaalmanager meerdere winkels aanstuurt, waardoor de filiaalmanager niet iedere dag in hetzelfde filiaal werkzaam is. Als dit het geval is zal de filiaalmanager een assistent-filiaalmanager aanstellen, die verantwoordelijk is als de filiaalmanager niet aanwezig is. Een filiaalmanager zorgt ervoor dat alles in de winkel verloopt, zoals dit gewenst is door het hoofdkantoor. Als de filiaalmanager tegen problemen aanloopt dan probeert hij deze zelfstandig op te lossen. De filiaalmanager heeft dus meer verantwoordelijkheden dan een verkoopmedewerker en is verantwoordelijk voor alles wat er in de winkel gebeurt, zoals het behalen van de omzetdoelen, het maken van de personeelsplanning en het trainen van winkelpersoneel.

Omzetdoelstelling behalen

Als filiaalmanager is het belangrijk om de omzetdoelstellingen te behalen van de organisatie en in te grijpen als deze niet niet behaald worden. Meestal wordt de omzet vergeleken met de omzet van andere filialen, en met dezelfde week van het vorige jaar. Door het op deze manier vergelijken van de omzetcijfers is het mogelijk om op een makkelijke manier terug te bekijken of de omzetresultaten van het filiaal kloppen. De omzetten van verschillende filialen kunnen niet zomaar met elkaar vergeleken worden, omdat de locaties van filialen ook bepalend zijn voor de behaalde omzetcijfers. Een winkel in een dorp zal nu eenmaal minder klanten trekken dan een winkel in een grote stad. Daarentegen zijn de exploitatiekosten van een winkel in een dorp voordeliger, omdat de huur lager is dan in een grote stad. Als filiaalmanager zal je afgerekend worden op de behaalde omzetcijfers. Het is meestal de financieel manager, die zal controleren of filialen voldoen aan de gestelde omzetdoelstellingen. Een financieel manager is werkzaam op het hoofdkantoor van de organisatie en heeft te maken met de retail manager en de directie.

Filiaalmanager en personeel

Omdat personeelskosten een grote rol spelen is het belangrijk om winkelpersoneel zo gunstig mogelijk in te zetten, zodat er niet te veel personeel aanwezig is als dit niet nodig is. De meeste filiaalmanagers krijgen dan ook een bonus aan het einde van het jaar als de bezetting onder een bepaald punt is gebleven. Om een winkel goed te laten draaien is het belangrijk dat het personeel gemotiveerd is. De filiaalmanager speelt hierin een belangrijke rol, door het personeel te blijven motiveren. Als verkoopmedewerkers zich gewaardeerd voelen zullen ze gemotiveerd aan het werk zijn en zal dit een positieve invloed hebben op omzet. Hoe een filiaalmanager het personeel probeert te motiveren kan per filiaalmanager verschillen. Een voorbeeld is het geven van meer verantwoordelijkheden aan winkelmedewerkers, zodat er nieuwe uitdagingen ontstaan. Een ander voorbeeld is het opstellen van een kleine interne competitie, bijvoorbeeld wie op een dag de meeste kassakoopjes weet te verkopen. Afhankelijk van de winkel is het denkbaar dat de filiaalmanager ook te maken heeft met floormanagers. Denk hierbij aan de grotere winkels die over verschillende afdelingen beschikken.

Algemene taken van een filiaalmanager

Algemene taken van een filiaalmanager zijn het voeren van functioneringsgesprekken, het opstellen van personeelsplanning, het begeleiden van stagiairs, het bijwonen van vergaderingen, het doorvoeren van bedrijfsbeleid en het afhandelen van mogelijke klachten. Daarnaast speelt het rapporteren aan het hoofdkantoor een belangrijke rol. Denk hierbij aan het doorgeven van belangrijke informatie, zoals mogelijke ziekmeldingen of het rapporteren van de dagomzet. Een andere belangrijke taak die in veel gevallen toebehoort tot de werkzaamheden van een filiaalmanager is het fungeren als preventiemedewerker. Alle bedrijven in Nederland zijn verplicht om gebruik te maken van preventiemedewerkers. Binnen de detailhandel zijn het meestal de filiaalmanagers die ook fungeren als preventiemedewerker. Het is meestal ook de filiaalmanager, die jaarlijks een verplichte EHBO-cursus moet volgen. Natuurlijk kunnen deze algemene taken verschillen per werkgever, omdat niet alle filiaalmanagers dezelfde taken en verantwoordelijkheden hebben.

Hoe word je filiaalmanager?

Om een filiaalmanager te worden, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen om jezelf voor te bereiden op deze functie. Hier zijn enkele algemene stappen die je kunt volgen:

 • Opleiding en ervaring: Veel filiaalmanagers hebben een afgeronde opleiding op het gebied van bedrijfskunde, management of een gerelateerd vakgebied. Hoewel een formele opleiding niet altijd vereist is, kan het helpen om een sterke basis te hebben in zakelijke principes en managementvaardigheden. Het is ook nuttig om ervaring op te doen in de detailhandel of een vergelijkbare branche om bekend te raken met de operationele aspecten van een filiaal.
 • Ontwikkel leiderschapsvaardigheden: Als filiaalmanager is het belangrijk om effectieve leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Dit omvat het vermogen om een team te motiveren, te begeleiden en te inspireren, evenals het nemen van verantwoordelijkheid voor de prestaties van het filiaal. Het opdoen van ervaring in leiderschapsrollen, het volgen van trainingen of cursussen op het gebied van leiderschap en het actief zoeken naar kansen om je leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen, kunnen allemaal nuttig zijn.
 • Verdiep je in retail management: Dit omvat kennis van winkeloperaties, voorraadbeheer, klantenservice, verkoopstrategieën en personeelsbeheer. Lees boeken en artikelen over retail management, volg cursussen of trainingen, en probeer zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen binnen de retailsector.
 • Werk aan communicatie- en organisatievaardigheden: Filiaalmanagers moeten effectief communiceren, zowel met hun teamleden als met klanten en hogere managementniveaus. Het ontwikkelen van sterke communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, kan je helpen om duidelijk te communiceren, instructies te geven en problemen op te lossen. Daarnaast is het belangrijk om organisatorische vaardigheden te ontwikkelen om de dagelijkse activiteiten van het filiaal te coördineren, prioriteiten te stellen en deadlines te halen.

Belangrijke taken van een filiaalmanager zijn:

 • Benadert klanten actief en adviseert klanten.
 • Controleert de voorraden.
 • Fungeert als vertrouwenspersoon.
 • Geeft verkooptrainingen aan medewerkers.
 • Het personeel stimuleren en motiveren.
 • Houdt toezicht op de klanttevredenheid.
 • Houdt toezicht op de vaste procedures.
 • Neemt sollicitatiegesprekken af.
 • Overlegt met de regiomanager en het hoofdkantoor.
 • Voert functioneringsgesprekken.
 • Waakt over de omzet en doelstellingen.
 • Zorgt dat het filiaal schoon en netjes is.
 • Zorgt voor een goede bezetting van personeel.

Wat doet een filiaalmanager:

Film over een filiaalmanager:

Opleidingen tot filiaalmanager

Wie een carrière ambieert als filiaalmanager kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding filiaalmanager op niveau vier. De Mbo-opleiding filiaalmanager zal over het algemeen drie tot vier jaar in beslag nemen, afhankelijk van de vooropleidingen. Afhankelijk van de soort werkzaamheden als filiaalmanager is het mogelijk dat een filiaalmanager moet beschikken over een passende hbo-opleiding. Een passende hbo-opleiding als filiaalmanager kan zijn de hbo-opleiding Small Business en Retail Management. In de praktijk is het niet ongebruikelijk dat ervaren winkelmedewerkers automatisch kunnen doorgroeien tot de functie filiaalmanager. Dit is vooral het geval binnen de detailhandel bij kledingwinkels, schoenenwinkels en cosmeticawinkels. In dat geval zal er meestal een interne opleiding door de organisatie aangeboden worden. Welke opleiding als filiaalmanager het beste past is over het algemeen geheel afhankelijk van de soort vestiging als filiaalmanager, omdat specifieke branchekennis als filiaalmanager wel belangrijk kan zijn. Daarnaast komt het beroep filiaalmanager in de praktijk op verschillende niveaus voor. Er zijn ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online zzp boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een filiaalmanager werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een filiaalmanager werkzaam zijn binnen de detailhandel voor middenstanders, zoals schoenenwinkels, kledingwinkels of cosmeticawinkels. Als het een andere soort vestigingen betreft, zoals in het bedrijfsleven, spreekt men over het algemeen niet van een filiaalmanager, maar van een vestigingsmanager. Ook andere soorten bedrijven kunnen gebruikmaken van een filiaalmanager of vestigingsmanagers, zoals hotelketens en groothandelsbedrijven. Het beroep filiaalmanager komt in de praktijk op veel verschillende manieren voor op verschillende niveaus.

Competenties filiaalmanager

De belangrijkste competentie van een filiaalmanager is dat je beschikt over een commerciële instelling. Zonder de juiste commerciële instelling zal het werken als filiaalmanager niet makkelijk zijn. Het moet iedere dag een uitdaging zijn om de omzet te behalen en het liefst te overtreffen. Daarnaast moet je als filiaalmanager over leidinggevende capaciteiten beschikken, omdat je met personeel te maken krijgt. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je te maken hebt met klanten. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, passie, innovatie, energie, vertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen, overwicht, klantvriendelijkheid, plannen, organiseren, controleren, waakzaamheid en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als filiaalmanager

Het arbeidsmarktperspectief van een filiaalmanager is afhankelijk van de genoten opleiding en de competenties, omdat deze een belangrijke rol spelen als filiaalmanager. Over het algemeen kunnen we stellen dat het arbeidsmarktperspectief van een filiaalmanager goed te noemen is, omdat veel bedrijven op zoek zijn naar commerciële talenten. Wel is het zo dat het beroep filiaalmanager op verschillende niveaus voorkomt die niet zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden. De doorgroeimogelijkheden als filiaalmanager moeten gezien worden in doorgroeien naar de functie regiomanager of de functie districtsmanager. Als je als filiaalmanager een eigen bedrijf wilt starten kan je ook aan het werk als ondernemer of als franchisenemer.

Arbeidsvoorwaarden en salaris filiaalmanager

Een filiaalmanager verdient over het algemeen een goed basissalaris en krijgt, afhankelijk van de organisatie, extra salaris door bijvoorbeeld bepaalde omzetdoelstellingen te behalen of juist door het slim inplannen van personeel. Als het de filiaalmanager lukt om minder personeelsuren op te maken krijgt deze meestal ook een bonus. Als filiaalmanager in de detailhandel verdien je afhankelijk van je ervaring, leeftijd en opleiding tussen de 2000 en 2700 euro bruto per maand. Het salaris is wel erg afhankelijk van de soort winkel en verantwoordelijkheid van de filiaalmanager.

Eigen bedrijf starten als Filiaalmanager

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Filiaalmanager, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Filiaalmanager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Filiaalmanager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Filiaalmanager.

Mijnzzp.nl