Filiaalmanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een filiaalmanager is de leidinggevende van één of meerdere filialen. Filiaal betekent in het Latijns “dochter”. De term dochter geeft aan dat het om een bijkantoor of dochteronderneming gaat, zoals een lokale winkel. De eigenaar van het filiaal staat dus niet zelf in het filiaal maar heeft een speciale filiaalmanager aangesteld, die de manager is van het filiaal. Het is de filiaalmanager die verantwoordelijk is voor het betreffende filiaal. Als filiaalmanager ben je dus de beheerder of manager van één of meerdere filialen en zal je over het algemeen verantwoording afleggen aan een regiomanager of de directie van het bedrijf. Het beroep filiaalmanager is een beroep met veel verantwoordelijkheden, omdat je zelfstandig één of meerdere filialen draaiend moet houden volgens de richtlijnen van de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Daarnaast zal je als filiaalmanager verantwoording moeten afleggen over de behaalde omzet. Als filiaalmanager zal je over het algemeen ook zelfstandig personeel mogen aannemen binnen de regels van de organisatie. Andere belangrijke werkzaamheden van een filiaalmanager kunnen zijn het houden van functioneringsgesprekken en het verzorgen van passende opleidingen en/of trainingen aan winkelpersoneel. Het beroep filiaalmanager komt in de praktijk op verschillende niveaus voor, omdat het aansturen van een kleinere vestiging niet zomaar vergeleken kan worden met het aansturen van een grote vestiging. Binnen kleinere vestigingen is het niet ongebruikelijk dat een filiaalmanager ook werkzaam is op de werkvloer als verkoopmedewerker. Binnen de grotere filialen zal een filiaalmanager in meeste gevallen meer werkzaam zijn op de achtergrond, zoals op een kantoor.

Welke taken een filiaalmanager precies heeft kan verschillen per organisatie. Over het algemeen moeten de werkzaamheden van een filiaalmanager gezien worden als het geven van dagelijks sturing aan het filiaal. Hoe een filiaalmanager dit precies doet kan verschillen per organisatie, omdat niet alle filialen even groot zijn. In kleinere filialen is het niet ongebruikelijk dat de filiaalmanager zelf ook werkzaam is op de werkvloer. Als het om een groot filiaal gaat met veel personeelsleden zal de filiaalmanager meestal niet werkzaam zijn op de werkvloer. Daarnaast kan het voorkomen dat een filiaalmanager meerdere winkels aanstuurt, waardoor de filiaalmanager niet iedere dag in het zelfde filiaal werkzaam is. Als dit het geval is zal de filiaalmanager meestal een assistent filiaalmanager aanstellen die verantwoordelijk is als de filiaalmanager zelf niet aanwezig is. Een filiaalmanager zorgt er dan ook voor dat alles in de winkel loopt zoals dit gewenst is door het hoofdkantoor. Als de filiaalmanager tegen problemen aanloopt dan probeert hij deze op te lossen. De filiaalmanager heeft dus meer verantwoordelijkheden dan een verkoopmedewerker en is verantwoordelijk voor alles wat er in de winkel gebeurt, zoals het behalen van bepaalde omzetten en urenplanning. Om als filiaalmanager te kunnen werken moet iemand stevig in zijn schoenen staan en snel mogelijke problemen kunnen inzien en deze het liefst voorkomen.

Omzetdoelstelling behalen

Als filiaalmanager is het erg belangrijk om de omzetdoelstellingen te behalen van de organisatie en in te grijpen als deze niet niet behaald worden. Meestal wordt de omzet vergeleken met de omzet van andere filialen, en met dezelfde week van het vorige jaar. Door het op deze manier vergelijken van de omzetcijfers is het meestal mogelijk om op een makkelijke manier terug te bekijken of de omzetresultaten van het filiaal kloppen. Overigens kunnen niet alle omzetten van filialen zomaar vergeleken worden met elkaar, omdat de locaties van filialen ook mede bepalend zullen zijn voor de omzetcijfers. Een winkel in dorp zal nu eenmaal minder bezoekers trekken dan een winkel in een grote stad. Daarentegen zullen de exploitatiekosten in een dorp meestal wel voordeliger zijn, omdat de huur bijvoorbeeld weer lager is dan in een grote stad.

Filiaalmanager en personeel

Omdat personeelskosten vaak een grote rol spelen is het belangrijk voor de filiaalmanager om winkelpersoneel zo gunstig mogelijk in te zetten, zodat er niet te veel personeel aanwezig is in de winkel als dit eigenlijk niet nodig is. De meeste filiaalmanagers krijgen dan ook een bonus aan het einde van het jaar als de bezetting onder een bepaald punt is gebleven. Om een winkel goed te laten draaien is het erg belangrijk dat het personeel gemotiveerd aan het werk is. De filiaalmanager speelt hierin een belangrijke rol, door het personeel te blijven motiveren. Als verkoopmedewerkers zich gewaardeerd voelen zullen ze ook gemotiveerd aan het werk gaan en zal dit te goede komen van de uiteindelijke omzet van de winkel. Hoe een filiaalmanager precies het personeel probeert te motiveren kan per filiaalmanager verschillen. Een voorbeeld kan zijn het geven van meer verantwoordelijkheden aan een winkelmedewerker, zodat er nieuwe uitdagingen ontstaan voor het personeel. Een ander voorbeeld kan weer zijn het opstellen van een kleine interne competitie, bijvoorbeeld wie op een dag de meeste kassakoopjes weet te verkopen.

Algemene taken van een filiaalmanager

Algemene taken als filiaalmanager zijn het voeren van functioneringsgesprekken met personeel, personeelsplanning opstellen, mogelijke stagiairs begeleiden, weekplanningen maken, het overleggen met het hoofdkantoor, het bijwonen van vergaderingen, het doorvoeren van bedrijfsbeleid en het afhandelen van mogelijke klachten. Daarnaast speelt het rapporteren aan het hoofdkantoor een belangrijke rol. Denk hierbij aan het doorgeven van belangrijke informatie, zoals mogelijke ziekmeldingen of het rapporteren van de dagomzet. Natuurlijk kunnen deze algemene taken verschillen per werkgever, omdat niet alle filiaalmanagers de zelfde taken en verantwoordelijkheden hebben.

Belangrijke taken van een filiaalmanager zijn:

 • Benadert klanten actief en adviseert klanten
 • Controleert de voorraden
 • Fungeert als vertrouwenspersoon
 • Geeft verkooptrainingen aan medewerkers
 • Het personeel stimuleren en motiveren
 • Houdt toezicht op de klanttevredenheid
 • Houdt toezicht op de vaste procedures
 • Neemt sollicitatiegesprekken af
 • Overlegt met de regiomanager en het hoofdkantoor
 • Voert functioneringsgesprekken
 • Waakt over de omzet en doelstellingen
 • Zorgt dat het filiaal schoon en netjes is
 • Zorgt voor een goede bezetting van personeel

Film over een filiaalmanager:

Opleidingen tot filiaalmanager

Wie een carrière ambieert als filiaalmanager kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding filiaalmanager op niveau vier. De Mbo-opleiding filiaalmanager zal over het algemeen drie tot vier jaar in beslag nemen, afhankelijk van de vooropleidingen. Afhankelijk van de soort werkzaamheden als filiaalmanager is het mogelijk dat een filiaalmanager moet beschikken over een passende Hbo-opleiding. Een passende Hbo-opleiding als filiaalmanager kan zijn de Hbo-opleiding Small Business en Retail Management. In de praktijk is het niet ongebruikelijk dat ervaren winkelmedewerkers automatisch kunnen doorgroeien tot de functie filiaalmanager. Dit is vooral het geval binnen de detailhandel bij kledingwinkels, schoenenwinkels en cosmeticawinkels. In dat geval zal er meestal een interne opleiding door de organisatie aangeboden worden. Welke opleiding als filiaalmanager het beste past is over het algemeen geheel afhankelijk van de soort vestiging als filiaalmanager, omdat specifieke branchekennis als filiaalmanager wel belangrijk kan zijn. Daarnaast komt het beroep filiaalmanager in de praktijk op verschillende niveaus voor. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Zie ook de website temper voor werk in de horeca, bediening, detailhandel en schoonmaak. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een filiaalmanager werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een filiaalmanager werkzaam zijn binnen de detailhandel voor middenstanders, zoals schoenenwinkels, kledingwinkels of cosmeticawinkels. Als het een andere soort vestigingen betreft, zoals in het bedrijfsleven, spreekt men over het algemeen niet van een filiaalmanager maar van een vestigingsmanager. Ook andere soorten bedrijven kunnen gebruik maken van een filiaalmanagers of vestigingenmanagers, zoals hotelketens en groothandelsbedrijven. Het beroep filiaalmanager komt in de praktijk op veel verschillende manieren voor op verschillende niveaus.

Competenties filiaalmanager

Als filiaalmanager is het in de eerste plaats belangrijk dat je beschikt over een commerciële instelling. Zonder de juiste commerciële instelling zal het werken als filiaalmanager niet makkelijk zijn. Het moet iedere dag een uitdaging zijn om de omzet te behalen en het liefst te overtreffen. Daarnaast moet je als filiaalmanager over leidinggevende capaciteiten beschikken, omdat je met personeel te maken krijgt. Algemeen belangrijke woorden als filiaalmanager zijn inzicht, passie, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen, overwicht, klantvriendelijkheid en communicatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als filiaalmanager

Het arbeidsmarktperspectief als filiaalmanager is meestal afhankelijk van de genoten opleiding en de competenties, omdat deze een belangrijke rol spelen als filiaalmanager. Over het algemeen kunnen we stellen dat het arbeidsmarktperspectief als filiaalmanager goed te noemen is, omdat veel bedrijven op zoek zijn naar commerciële talenten. Wel is het zo dat het beroep filiaalmanager op verschillende niveaus voorkomt die niet zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden. De doorgroeimogelijkheden als filiaalmanager moeten gezien worden in doorgroeien naar de functie regiomanager of de functie districtsmanager. Als je als filiaalmanager een eigen bedrijf wilt starten kan je ook aan het werk als ondernemer of als franchisenemer.

Arbeidsvoorwaarden en salaris filiaalmanager

Een filiaalmanager verdient over het algemeen een goed basissalaris en krijgt, afhankelijk van de organisatie, extra salaris door bijvoorbeeld bepaalde omzetdoelstellingen te behalen of juist door het slim inplannen van personeel. Als het de filiaalmanager lukt om minder personeelsuren op te maken krijgt deze meestal ook een bonus. Als filiaalmanager in de detailhandel verdien je afhankelijk van je ervaring, leeftijd en opleiding tussen de 2000 en 2700 euro bruto per maand. Het salaris is wel erg afhankelijk van de soort winkel en verantwoordelijkheid van de filiaalmanager.

Mijnzzp.nl