Stagiair

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Stagiair is een algemene benaming voor personen die een stageperiode doorlopen als aanvulling op een opleiding. Een stagiair zal in de meeste gevallen een scholier zijn die een snuffelstage of ander soort stageperiode doorloopt. Naast scholieren kunnen ook andere mensen stage lopen, zoals langdurig werklozen die geen opleiding hebben genoten maar die ook niet meer naar school gaan. Er bestaan dus verschillende vormen van stage, die meestal per school kunnen verschillen. Een snuffelstage moet gezien worden als een korte stageperiode die voornamelijk bedoeld is als oriëntatiestage. Van een echte stageperiode spreken we bijvoorbeeld als iemand minimaal één of twee weken werkt bij een erkend leerbedrijf. Het belangrijkste kenmerk van een stage is dat de stagiair over het algemeen geen vergoeding krijgt voor zijn werkzaamheden. Een stagiair maakt in dat geval ook geen onderdeel uit van het personeel van het bedrijf en heeft geen reguliere arbeidsovereenkomst met het bedrijf. Over het algemeen zal een stagiair over een speciale arbeidsovereenkomst beschikken die via de school geregeld is met de werkgever. Dit noemt men ook wel een stagecontract. Het doel van stages kan verschillen per soort stage, echter kunnen we in het algemeen stellen dat stages gericht zijn op oriëntatie met betrekking tot verschillende beroepen en het aanleren van praktijkervaring.

Stages dragen voor een belangrijk deel bij aan mogelijke beroepskeuzes van leerlingen, omdat de meeste leerlingen tijdens een stageperiode een goed indruk krijgen van verschillende beroepen en branches. De term stagiair moet verder heel algemeen gezien worden, omdat de meeste scholieren wel stage moeten lopen binnen hun opleiding. Binnen het onderwijs moeten de meeste leerlingen vroeg of laat wel één of meerdere stageperiodes doorlopen die, afhankelijk van de school en de opleiding, kunnen variëren van één dag tot één jaar. Over het algemeen spreekt men pas van een echte stageperiode vanaf de bekende Mbo-scholen, die gericht zijn op de gekozen vakopleiding. Een stageperiode op een Mbo-school zal meestal één tot twee weken in beslag nemen, waarna de leerling beoordeeld wordt door het leerbedrijf, leermeester en de stagebegeleider van school. In de meeste gevallen zal de Mbo-scholier aan het einde van de stageperiode ook een stageverslag moeten indienen, die meegewogen wordt in de uiteindelijke beoordeling. Op de meeste Mbo-scholen is de stageperiode een verplicht onderdeel van de opleiding en zal een leerling over het algemeen twee keer op stage moeten tijdens de opleiding.

Snuffelstage lopen

Een snuffelstage is een bijzondere manier van stage lopen, die niet gericht is op één bepaald vakgebied maar juist gericht is op verschillende vakgebieden. Een snuffelstage is voor de meeste leerlingen hun eerste echte werkervaring. Een snuffelstage is dus uitermate geschikt voor leerlingen die nog een belangrijke keuze voor de boeg hebben, namelijk hun vervolgopleiding. Een belangrijk kenmerk van de snuffelstage is dat de stageperiode van korte duur is. Meestal zal een snuffelstage één tot enkele dagen in beslag nemen. De meeste scholen besteden op een uitgebreide manier aandacht aan mogelijke vervolgopleidingen van leerlingen, waaronder de uiteindelijke beroepskeuze die mede bepalend zal zijn voor de vervolgopleiding.

Wanneer is er sprake van een stage

Over het algemeen is er sprake van stage als de stageperiode van een leerling niet meer dan zestig procent van de totale opleidingsduur uitmaakt. Wanneer de stageperiode meer dan zestig procent van de opleiding zal beslaan spreekt men van een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Een Beroeps Begeleidende Leerweg is bijvoorbeeld van toepassing op Mbo-scholieren die kun opleiding combineren met werken. Tijdens een Beroeps Begeleidende Leerweg zal de scholier meestal vier dagen in de week werken bij een erkend leerbedrijf en minimaal één dag in de week naar school gaan voor de theorielessen. Mbo-scholieren die wel stage lopen tijdens hun opleiding volgen de BOL opleiding. Een BOL opleiding is een gecombineerd opleiding waarbinnen de stagiair niet meer dan zestig procent van de totale opleidingsduur stage zal lopen. De stageperiode tijdens een BOL opleiding noemt men ook wel beroepspraktijkvorming (bpv).

Waarom is de stageperiode belangrijk

Een stageperiode is om verschillende redenen belangrijk, die kunnen verschillen per soort stage. Over het algemeen is een stageperiode erg nuttig om praktijkervaring op te kunnen doen. De theorielessen en de praktijklessen die op school gegeven worden kunnen nooit de praktijk evenaren, en tijdens de stageperiode leert de leerling over het algemeen veel meer dan op school. Naast de praktijkkennis is de algemene beroepsvorming die opgedaan zal worden belangrijk. Onder algemene beroepsvorming verstaan we bijvoorbeeld het kunnen samenwerken en de houding die aangenomen moet worden op het werk. Daarnaast kan een stageperiode of snuffelstage erg nuttig zijn voor leerlingen die nog niet zeker weten of ze het juiste vak gekozen hebben.

Werkstage

Een werkstage is over het algemeen van toepassing op werklozen, die stage moeten lopen om hun uitkering te kunnen behouden. Een werkstage is over het algemeen alleen van toepassing wanneer iemand geen opleidingen heeft genoten, waardoor de kansen op een betaalde baan zeer gering zullen zijn. De overheid en uitkeringsinstanties zullen dit soort mensen begeleiden om hun arbeidskansen te vergroten door het inzetten van zogenaamde re-integratiebureaus.

Stage als verloskundige:

Opleidingen tot stagiair

Er bestaan geen opleidingen voor een stagiair, omdat een stagiair over het algemeen al bezig met een opleiding. Een stageperiode is bij de meeste opleidingen een verplicht onderdeel van de opleiding en stagiairs komen in alle opleidingen voor.

Bedrijven waar een stagiair werkzaam kan zijn

Een stagiaire komt in alle branches voor en kan betrekking hebben op alle denkbare beroepen. Het is wel zo dat scholen scholieren niet zomaar stage laten lopen bij alle bedrijven, omdat een erkenning als leerbedrijf wel belangrijk kan zijn om stage te mogen lopen als scholier. Daarnaast zijn er risicovolle beroepen, die alleen gebruik mogen maken van stagiairs wanneer ze begeleid worden door een erkende leermeester. Tot slot is het niet zomaar toegestaan dat stagiairs met gevaarlijke machines werken, omdat dit simpelweg te gevaarlijk kan zijn.

Competenties stagiair

De belangrijkste competentie als stagiair is het leervermogen van de stagiair, omdat daar de stage om draait. Daarnaast is het belangrijk als stagiair om te luisteren, zodat je veel leert en geen domme dingen zal doen die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn. Een belangrijk onderdeel van stagelopen is je zelfontwikkeling, zodat je een goede carrière kunt opbouwen na je opleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stagiair

Het arbeidsmarktperspectief als stagiair is over het algemeen goed te noemen, omdat de meeste bedrijven wel ruimte hebben voor stagiairs. Wel zijn er bepaalde branches waar het vinden van een geschikte stageplek lastig kan zijn, omdat het aanbod van stagiairs groot is. Denk bijvoorbeeld aan een geschikte plek binnen de detailhandel, die over het algemeen vaak benaderd zullen worden door stagiairs.

Arbeidsvoorwaarden en salaris stagiair

Als stagiair heb je over het algemeen niks met arbeidsvoorwaarden te maken, omdat je niet in loondienst bent van een bedrijf. Als stagiair heb een speciaal stagecontract, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn, dat meestal door de school wordt afgesloten met de werkgever. Bijzondere arbeidsvoorwaarden als stagiair kunnen per opleiding en niveau verschillen. Het is denkbaar dat een stagiair niet met gevaarlijke machines mag werken of bepaalde handelingen niet mag uitvoeren. Daarnaast kan een bijzondere arbeidsvoorwaarden zijn dat een werkgever een stagiair niet mag misbruiken voor vervelende klusjes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van de stagiair voor schoonmaakwerkzaamheden of andere klusjes die verder niks met de opleiding te maken hebben. Het salaris als stagiair is over het algemeen nihil, maar het is niet ongebruikelijk dat een werkgever toch een kleine vergoeding geeft aan de stagiair.

Mijnzzp.nl