Stagiair

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een stagiair is een leerling die een stageperiode aan het doorlopen is als aanvulling op een opleiding. Over het algemeen is de term stagiair alleen van toepassing op leerlingen die een snuffelstage doorlopen. Een snuffelstage moet gezien worden als een korte stageperiode, die voornamelijk bedoeld is als oriëntatiestage. Van een echte stageperiode spreken we als iemand minimaal één of twee weken werkt bij een erkend leerbedrijf. Het belangrijkste kenmerk van een stage is dat de stagiair geen vergoeding krijgt voor zijn werkzaamheden. Een stagiair maakt dan ook geen onderdeel uit van het personeel en heeft geen arbeidsovereenkomst met het bedrijf. Over het algemeen zal een stagiair over een speciale arbeidsovereenkomst beschikken, die via de school geregeld is met de werkgever. Dit noemt men ook wel een stagecontract. Het doel van stages kan verschillen per stage, echter kunnen we in het algemeen stellen dat stages gericht zijn op het leren kennen van verschillende beroepen, branches en het opdoen van praktijkervaring. Een stagiair is meestal een leerling die nog een definitieve keuze moet maken als beroepsopleiding. Door het volgen van verschillende stages is het de bedoeling dat stagiairs zich op een goede manier kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt. Dit noemt men ook wel het doorlopen van beroepsoriënterende en maatschappelijke stage. Ook binnen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs kunnen leerlingen te maken krijgen met verplichte stages binnen het bedrijfsleven. Dit soort stageperiodes kan niet aangemerkt worden als snuffelstage en moet aangemerkt worden als werkend leren of als afstudeerstage. Als volwassenen te maken krijgen met een verplichte werkstage is er meestal sprake van volwassenen die werkloos zijn. Het doorlopen van een werkstage is meestal verplicht om een uitkering te kunnen behouden. Er bestaan dus verschillende vormen van stages en stages kunnen een ander doel hebben. Stages hebben wel altijd te maken met werkend leren en het opdoen van werkervaring.

Stages dragen voor een belangrijk deel bij aan mogelijke beroepskeuzes van leerlingen, omdat de meeste leerlingen tijdens een stageperiode een goede indruk krijgen van verschillende beroepen en branches. Binnen het onderwijs moeten de meeste leerlingen vroeg of laat wel één of meerdere stageperiodes doorlopen die, afhankelijk van de school en de opleiding, kunnen variëren van één dag tot één jaar. Over het algemeen spreekt men pas van een echte stageperiode vanaf de bekende Mbo-scholen, die gericht zijn op de gekozen vakopleiding. Een stageperiode op een Mbo-school zal meestal één tot twee weken in beslag nemen, waarna de leerling beoordeeld wordt door het leerbedrijf, leermeester en de stagebegeleider van school. In de meeste gevallen zal de Mbo-scholier aan het einde van de stageperiode ook een stageverslag moeten indienen, die meegewogen wordt in de uiteindelijke beoordeling. Op de meeste Mbo-scholen is de stageperiode een verplicht onderdeel van de opleiding en zal een leerling over het algemeen twee keer op stage moeten tijdens de opleiding.

Snuffelstage lopen

Een snuffelstage is een bijzondere manier van stage lopen, die niet gericht is op één bepaald vakgebied maar juist gericht is op verschillende vakgebieden. Een snuffelstage is voor de meeste leerlingen hun eerste echte werkervaring. Een snuffelstage is dus uitermate geschikt voor leerlingen die nog een belangrijke keuze voor de boeg hebben, namelijk hun vervolgopleiding. Een belangrijk kenmerk van de snuffelstage is dat de stageperiode van korte duur is. Meestal zal een snuffelstage één tot enkele dagen in beslag nemen. De meeste scholen besteden op een uitgebreide manier aandacht aan mogelijke vervolgopleidingen van leerlingen, waaronder de uiteindelijke beroepskeuze dat mede bepalend zal zijn voor de vervolgopleiding.

Wanneer is er sprake van een stage

Over het algemeen is er sprake van stage als de stageperiode van een leerling niet meer dan zestig procent van de totale opleidingsduur uitmaakt. Wanneer de stageperiode meer dan zestig procent van de opleiding zal beslaan spreekt men van een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Een Beroeps Begeleidende Leerweg is bijvoorbeeld van toepassing op Mbo-scholieren die kun opleiding combineren met werken. Tijdens een Beroeps Begeleidende Leerweg zal de scholier meestal vier dagen in de week werken bij een erkend leerbedrijf en minimaal één dag in de week naar school gaan voor de theorielessen. Mbo-scholieren die wel stage lopen tijdens hun opleiding volgen de BOL-opleiding. Een BOL-opleiding is een gecombineerd opleiding waarbinnen de stagiair niet meer dan zestig procent van de totale opleidingsduur stage zal lopen. De stageperiode tijdens een BOL-opleiding noemt men ook wel beroepspraktijkvorming (bpv). Stagiairs worden meestal door een werkbegeleider bijgestaan worden tijdens hun stageperiode.

Waarom is de stageperiode belangrijk

Een stageperiode is om verschillende redenen belangrijk, die kunnen verschillen per soort stage. Over het algemeen is een stageperiode erg nuttig om praktijkervaring op te kunnen doen. De theorielessen en de praktijklessen die op school gegeven worden kunnen nooit de praktijk evenaren, en tijdens de stageperiode leert de leerling over het algemeen veel meer dan op school. Naast de praktijkkennis is de algemene beroepsvorming die opgedaan zal worden belangrijk. Onder algemene beroepsvorming verstaan we bijvoorbeeld het kunnen samenwerken en de houding die aangenomen moet worden op het werk. Daarnaast kan een stageperiode of snuffelstage erg nuttig zijn voor leerlingen die nog niet zeker weten of ze het juiste vak gekozen hebben.

Werkstage

Een werkstage is over het algemeen van toepassing op werklozen, die stage moeten lopen om hun uitkering te kunnen behouden. Een werkstage is over het algemeen alleen van toepassing wanneer iemand geen opleidingen heeft genoten, waardoor de kansen op een betaalde baan zeer gering zullen zijn. De overheid en uitkeringsinstanties zullen dit soort mensen begeleiden om hun arbeidskansen te vergroten door het inzetten van zogenaamde re-integratiebureaus.

Wat doet een stagiair:

Stage als verloskundige:

Opleidingen tot stagiair

Er bestaan geen opleidingen tot stagiair. Een stagiair is een leerling die een opleiding aan het volgen is. Het doorlopen van verschillende stageperiodes is juist belangrijk om een passende vervolgopleiding te kunnen kiezen. Een stagiair kan te maken hebben met verschillende docenten die de stagiair zullen begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan een docent techniek, docent bouwkunde, docent informatica of aan een docent scheikunde. Dit is meestal afhankelijk van de interesse van de leerling.

Bedrijven waar een stagiair werkzaam kan zijn

Een stagiair is niet werkzaam voor bedrijven. Een stagiair is een leerling die een opleiding aan het volgen is. Een stagiair is wel werkzaam voor erkende leerbedrijven tijdens de stageperiode. Erkende leerbedrijven zijn bedrijven die voldoen aan de juiste voorwaarden om stagiairs te mogen begeleiden. Erkende leerbedrijven zullen stagiairs bijvoorbeeld niet met gevaarlijke machines laten werken, of werkzaamheden laten uitvoeren die niks met de opleiding te maken hebben. Stagiairs kunnen in de praktijk op veel manieren werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan de middenstand, accountantskantoren, dierentuinen, hotels of aan de horeca.

Competenties stagiair

De belangrijkste competentie van een stagiair is het leervermogen, omdat stages daarom draaien. Daarnaast is het belangrijk om goed te luisteren, zodat je veel leert en geen fouten maakt. Ook goede communicatieve vaardigheden mogen als stagiair niet ontbreken, omdat je te maken krijgt met verschillende werknemers. Een belangrijk onderdeel van de verschillende stageperiodes is je zelfontwikkeling, zodat je de juiste keuze maakt met betrekking tot een vervolgopleiding. Ook omgangskunde speelt als stagiair een belangrijke rol. De meeste scholen beschikken tegenwoordig over een docent omgangskunde, die verantwoordelijk is voor het aanleren van de juiste beroepshouding en algemene sociale vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, inspiratie, samenwerken, inzicht, luisteren, zelfstandigheid en veiligheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stagiair

Een stagiair heeft niks te maken met een mogelijk arbeidsmarktperspectief, omdat een stagiair niet werkzaam is voor bedrijven. Een stagiair kan strikt gezien niet aangemerkt worden als werknemer. Het vinden van een geschikt stageadres is over het algemeen niet makkelijk, omdat redelijk veel leerlingen tegen het probleem aanlopen dat bedrijven een beperkt aantal stagiairs willen begeleiden. Dit kan wel per beroep en branche verschillen. Een stagiair heeft verder niks te maken met mogelijke doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris stagiair

Als stagiair heb je over het algemeen niks met arbeidsvoorwaarden te maken, omdat je niet in loondienst bent van een bedrijf. Als stagiair heb je een speciaal stagecontract, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn, dat meestal door de school wordt afgesloten met de werkgever. Bijzondere arbeidsvoorwaarden als stagiair kunnen per opleiding en niveau verschillen. Het is denkbaar dat een stagiair niet met gevaarlijke machines mag werken of bepaalde handelingen niet mag uitvoeren. Daarnaast kan een bijzondere arbeidsvoorwaarden zijn dat een werkgever een stagiair niet mag misbruiken voor vervelende klusjes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van de stagiair voor schoonmaakwerkzaamheden of andere klusjes die verder niks met de opleiding te maken hebben. Het salaris als stagiair is over het algemeen nihil, maar het is niet ongebruikelijk dat een werkgever toch een kleine vergoeding geeft aan de stagiair.

Read this information on Intern in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Praktikant auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Pasante en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Stagiair

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Stagiair bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl