Docent omgangskunde

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een docent omgangskunde is een docent die werkzaam is binnen het mbo, beroeps- en volwassenenonderwijs en het vmbo. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een docent omgangskunde omschrijven als het aanleren van de juiste omgangsvormen aan leerlingen. Als docent omgangskunde geef je dus les in omgangskunde, dat onder andere betrekking heeft op algemene sociale vaardigheden en waardigheden. Als docent omgangskunde zal je in de meeste gevallen niet alleen met leerlingen werken maar ook met de docenten waarmee de leerlingen te maken hebben. Daarnaast zal een docent omgangskunde zich bezighouden met stagebegeleiders, die leerlingen begeleiden tijdens hun stageperiode. Een docent omgangskunde is dus gespecialiseerd in het geven van lessen gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling van leerlingen. Over het algemeen zal dit betrekking hebben op communicatieve en sociale vaardigheden, zelfreflectie en coachingsvaardigheden. De werkzaamheden van een docent omgangskunde zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het voor leerlingen erg belangrijk is om de juiste vaardigheden aan te leren met betrekking tot de toekomstige beroepshouding en algemene sociale vaardigheden. Dit betreft vooral beroepen waarbinnen de juiste professionele houding of omgangsvorm belangrijk is, omdat de leerlingen bijvoorbeeld te maken krijgen met cliënten en/of met klanten. Als docent omgangskunde heb je te maken met psychologie, sociologie, onderwijskunde en pedagogiek. Omgangskunde is een vakgebied dat niet onderschat moet worden. Leerlingen hebben te maken met ontwikkelingsprocessen waarbij de juiste begeleiding belangrijk is. Als docent omgangskunde is het belangrijk dat je beschikt over didactische vaardigheden, echter is het ook belangrijk dat je beschikt over sociale vaardigheden. Ook communicatie en coaching zijn belangrijke vaardigheden als docent omgangskunde.

Als docent omgangskunde leer je leerlingen op een professionele manier omgaan met andere mensen, zoals collega's en leidinggevenden waarmee ze te maken kunnen krijgen. Dit betreft meestal uitvoerende beroepen waarbinnen je met andere mensen te maken krijgt, zoals winkelverkopers, verpleegsters, sport- en bewegingsleiders en sociaal pedagogisch werkers. Het aanleren van de juiste communicatievormen speelt binnen het beroep omgangskunde een belangrijke rol. Omgangskunde is een samenstelling van diverse disciplines, zoals communicatieleer, pedagogiek, sociologie, filosofie en psychologie. Omgangskunde heeft niet alleen betrekking op de omgang met andere mensen. Het heeft juist ook betrekking op je eigen handelen. Denk bijvoorbeeld aan het leren omgaan met moeilijke en/of lastige situaties. Al deze verschillende disciplines moeten er voor zorgen dat een docent omgangskunde zijn of haar leerlingen de juiste omgangsvaardigheden kan bijbrengen. Het bijbrengen van de juiste omgangsvaardigheden is meestal een kwestie van veel geduld hebben, waarbinnen het stimuleren, het uitdagen en het bijbrengen van kennis een grote rol spelen. Het uitdagen kan bijvoorbeeld gedaan worden door het voeren van een groepsgesprek, waarbinnen gevoelige of moeilijk onderwerpen besproken worden. Om de leerlingen daadwerkelijk iets te kunnen leren is het evalueren van de gesprekken na afloop belangrijk.

Belang van omgangskunde

Het beroep docent omgangskunde is een belangrijk beroep, omdat de jonge leerlingen nog niet beschikken over een professionele werkhouding. Als deze jongeren bijvoorbeeld voor de eerste keer stage gaan lopen of een beroepsopleiding gaan volgen is het belangrijk dat de leerlingen begrijpen, wat er precies verwacht wordt qua omgangsvorm en werkhouding. Het is aan de docent omgangskunde om leerlingen de juiste omgangsvorm bij te brengen. Hoe een docent omgangskunde dit precies zal doen kan verschillen per docent en school, omdat er binnen dit beroep niet echt sprake is van vaste leerstof. In de meeste gevallen zal de docent omgangskunde zelf een inschatting maken wat de beste aanpak is. De meeste docenten omgangskunde beschikken over verschillende didactische vaardigheden die ze kunnen toepassen. Het is niet zo dat een docent omgangskunde te maken heeft met leerlingen die mogelijke gedragsproblemen hebben. Omgangskunde betreft een algemeen vak dat van toepassing is op alle leerlingen. Het vak omgangskunde is in het leven geroepen om de theorie aan de praktijk te koppelen. Omgangskunde heeft betrekking op de toekomstige beroepshouding van leerlingen en heeft betrekking op de algemene sociologie vaardigheden van leerlingen.

Leraar omgangskunde:

Lerarenopleiding omgangskunde:

Opleidingen tot docent omgangskunde

Wie een carrière ambieert als docent omgangskunde kan het beste kiezen voor de Hbo-opleiding Omgangskunde die ongeveer vier jaar in beslag zal nemen afhankelijk van je vooropleiding. Als je beschikt over de juiste vooropleidingen is het binnen de Hbo-opleiding Omgangskunde in de meeste gevallen mogelijk om enkele vakken te laten vallen. Binnen de opleiding krijg je vakken als onderwijskunde, pedagogiek, sociologie en psychologie. Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor vakgerichte leerstof die je als docent of begeleider nodig zal hebben om leerlingen te kunnen begeleiden. Ook zijn er genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een docent omgangskunde werkzaam kan zijn

Als docent omgangskunde zal je over het algemeen binnen het mbo, beroeps- en volwassenenonderwijs en het vmbo werkzaam zijn, afhankelijk van de bevoegdheid als docent. Het beroep docent omgangskunde heeft vooral betrekking op leerlingen die een opleiding volgen waarbinnen ze met cliënten of klanten te maken krijgen. Dit zijn meestal uitvoerende beroepen zoals binnen de detailhandel, de horeca, de verpleging of bijvoorbeeld sociaal pedagogisch medewerkers.

Competenties docent omgangskunde

De belangrijkste competentie als docent omgangskunde zijn je didactische vaardigheden in combinatie met uitstekende communicatieve vaardigheden. Het beroep docent omgangskunde heeft alles met communicatie te maken, waardoor deze competentie zo belangrijk is. Communicatie heeft ook weer betrekking op het kunnen luisteren naar leerlingen. Ook het kunnen coachen van leerlingen is belangrijk als docent omgangskunde. Algemeen belangrijke woorden zijn analytisch, motiveren, passie, sensitiviteit, overtuigingskracht, doorzettingsvermogen, presteren en zelfstandigheid. Als laatste is het niet onbelangrijk om te benoemen dat je goed zal moeten kunnen samenwerken, omdat je niet alleen met leerlingen te maken zal krijgen. Denk bijvoorbeeld aan mentors, stagebegeleiders, leermeesters en andere docenten.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent omgangskunde

Het arbeidsmarktperspectief van een docent omgangskunde is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen en competenties. Binnen scholen is er tegenwoordig steeds meer aandacht voor omgangskunde, omdat dit zo belangrijk is voor de leerlingen. Ondanks dat beroep op verschillende scholen kan voorkomen komt het beroep vooral voor op Mbo-niveau. De doorgroeimogelijkheden als docent omgangskunde moeten gezien worden in het verder leren of het verkrijgen van een extra functie. Over het algemeen betreft het beroep docent omgangskunde een tweedegraads bevoegdheid.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent omgangskunde

Als docent omgangskunde zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent omgangskunde wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt is sterk afhankelijk van de soort school en of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren zijn een belangrijk factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent omgangskunde zal doorgaans tussen de 2200 en 4000 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl