Pedagogisch medewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep pedagogisch medewerker
Werken als pedagogisch medewerker
Met wie werkt een pedagogisch medewerker samen
Wat zijn de werkzaamheden van een pedagogisch medewerker:
Film: Pedagogisch Medewerker:
Film: Hoe ziet een jeugdinrichting eruit:
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker:
Opleidingen tot pedagogisch medewerker
Bedrijven waar een pedagogisch medewerker werkzaam kan zijn
Competenties pedagogisch medewerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als pedagogisch medewerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris pedagogisch medewerker
Eigen bedrijf starten als Pedagogisch medewerker
Boekhoudprogramma vergelijken Pedagogisch medewerker

Beroep pedagogisch medewerker

Pedagogisch medewerker is een algemene benaming voor zorgprofessionals die met kinderen en jongeren werken in de leeftijd van nul tot achttien jaar. Als pedagogisch medewerker bestaan er diverse specialisaties, zoals pedagogisch medewerker kinderopvang, pedagogisch medewerker opvoedingsondersteuning en de specialisatie pedagogisch medewerker ziekenhuizen. Als een pedagogisch medewerker werkt met kinderen, die ontwikkelingsproblemen hebben of andere achterstanden, spreekt men ook wel van een gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Een pedagogisch medewerker is dus gespecialiseerd in sociaal pedagogisch werk (SPW), dat een studierichting betreft op middelbaar beroepsonderwijs. Als pedagogisch medewerker werk je dus met kinderen en jongeren, dat betrekking kan hebben op verschillende werkzaamheden, zoals de kinderopvang, welzijnswerk of als activiteitenbegeleider binnen zorginstellingen. Binnen een zorginstelling zal een pedagogisch medewerker meestal te maken krijgen met bijzondere woonvormen, zoals woongroepen gericht op gehandicapten. Het beroep pedagogisch medewerker moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat er diverse specialisaties bestaan als pedagogisch medewerker. In alle gevallen is een pedagogisch medewerker wel verantwoordelijk voor het begeleiden, verzorgen en bijstaan van kinderen en/of jongeren. Dit kan uiteraard wel betrekking hebben op kinderen en/of jongeren, die te maken kunnen hebben met verschillende problemen. Denk bijvoorbeeld aan sociale problemen, psychische problemen, psychologische problemen of aan economische problemen. Als pedagogisch medewerker werk je over het algemeen met vastgestelde zorgplannen of behandelplannen. Deze zorgplannen of behandelplannen zijn meestal opgesteld door pedagogen, orthopedagogen of door medisch specialisten. Het is niet zo dat pedagogisch medewerkers alleen te maken hebben met kinderen en jongeren die problemen ondervinden.

Werken als pedagogisch medewerker

Een pedagogisch medewerker kan dus op verschillende manieren werkzaam zijn met kinderen en jongeren. Het beroep pedagogisch medewerker kent diverse specialisaties, die allemaal op middelbaar beroepsonderwijs zijn. Als pedagogisch medewerker kan je bijvoorbeeld werkzaam zijn binnen psychiatrische instellingen, internaten, dagverblijven, gevangenissen of stichtingen, of werkzaam zijn binnen de jeugdhulp. De werkzaamheden van een pedagogisch medewerker hebben in alle gevallen betrekking op de zorg- en hulpverlening aan kinderen en jongeren. Pedagogisch medewerker moet dus vrij breed gezien worden, omdat een pedagogisch medewerker werkzaam kan zijn binnen verschillende instellingen en kan samenwerken met uiteenlopende andere vaklieden. Denk bijvoorbeeld ook aan maatschappelijk werkers of aan vaklieden die werkzaam zijn binnen de verslavingszorg. De werkzaamheden van een pedagogisch medewerker kunnen inhoudelijk dan ook verschillen per instelling. Het werken binnen de kinderopvang bijvoorbeeld kan niet zomaar vergeleken worden met het werken met jongeren, die mogelijke sociale of psychische problemen hebben. In sommige gevallen kan een pedagogisch medewerker ook alleen aangemerkt worden als activiteitenbegeleider of als begeleider.

Met wie werkt een pedagogisch medewerker samen

Met wie een pedagogisch medewerker precies allemaal te maken heeft, is sterk afhankelijk van de specifieke werkzaamheden. In de meeste gevallen betreft dit pedagogen, orthopedagogen, psychologen of psychiaters. Daarnaast kan een pedagogisch medewerker te maken hebben met onderwijskundigen, opvoedondersteuners, mentors en de ouders of verzorgers van kinderen. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat pedagogisch medewerkers alleen te maken hebben met kinderen, die gedragsproblemen hebben. Een pedagogisch medewerker kan ook gewoon binnen een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang werkzaam zijn.

Wat zijn de werkzaamheden van een pedagogisch medewerker:

 • Het begeleiden van cliënten.
 • Het bijhouden van de vorderingen van cliënten.
 • Het bijwonen van vergaderingen met andere medewerkers.
 • Het informeren van ouders, school en andere betrokkenen.
 • Het onderhouden van contact met andere zorgmedewerkers.
 • Het opstellen van pedagogisch beleidsplan.
 • Het opstellen van een dagindeling of planning.
 • Het op de juiste manier overdragen van de werkzaamheden.
 • Het op een positieve manier bijdragen aan de sfeer binnen de groep.
 • Het rapporteren van incidenten en andere knelpunten.
 • Het uitvoeren van huishoudelijke handelingen.

Film: Pedagogisch Medewerker:

Film: Hoe ziet een jeugdinrichting eruit:

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker:

Opleidingen tot pedagogisch medewerker

Een passende opleiding tot pedagogisch medewerker kan zijn de Mbo-opleiding pedagogisch medewerker jeugdzorg op niveau vier, afhankelijk van de eigen voorkeur. Het beroep pedagogisch medewerker kent verschillende specialisaties, echter moet het beroep pedagogisch medewerker in alle gevallen gezien worden als een beroep op Mbo-niveau. Op Hbo-niveau kunnen de hbo-opleiding Pedagogiek en de hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aangemerkt worden als geschikte opleidingen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig pedagogisch medewerker.

Bedrijven waar een pedagogisch medewerker werkzaam kan zijn

Een pedagogisch medewerker kan voor uiteenlopende soorten zorginstellingen en daarbuiten werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan internaten, gevangenissen, jeugdzorginstellingen, peuterspeelzalen, de kinderopvang, de crisisopvang en aan bijzondere woongroepen. Als pedagogisch medewerkers werkzaam zijn buiten instellingen kan ook de benaming ambulant begeleider van toepassing zijn.

Competenties pedagogisch medewerker

De belangrijkste competentie van een pedagogisch medewerker is het ondersteunen van kinderen en jongeren. Daarnaast kunnen verzorging en begeleiding aangemerkt worden als belangrijke competenties. Omdat pedagogisch medewerkers te maken hebben met veel verschillende kinderen, collega's en verzorgers moet je communicatief goed onderlegd zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn vertrouwen, passie, zelfstandigheid, motiveren, inspireren, inlevingsvermogen, leergierigheid, luisteren, stressbestendigheid, flexibiliteit, realistisch, plannen, organiseren en samenwerken. Als laatste is het ook belangrijk om conflictbeheersing te benoemen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als pedagogisch medewerker

Het arbeidsmarktperspectief van een pedagogisch medewerker is over het algemeen goed te noemen, ook doordat een pedagogisch medewerker binnen veel verschillende zorginstellingen en daarbuiten werkzaam kan zijn. De doorgroeimogelijkheden van een pedagogisch medewerker moet gezien worden in het volgen en afronden van een passende vervolgopleiding. Denk bijvoorbeeld aan de Hbo-opleiding pedagogiek. Een andere mogelijkheid is de Hbo-opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. De mogelijk doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris pedagogisch medewerker

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als pedagogisch medewerker, omdat je werkzaam kan zijn binnen verschillende soorten zorginstellingen en daarbuiten. Een pedagogisch medewerker zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1900 en 2600 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Pedagogisch medewerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Pedagogisch medewerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Pedagogisch medewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Pedagogisch medewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Pedagogisch medewerker.

Mijnzzp.nl