Jeugdreclasseerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een jeugdreclasseerder is een hulpverlener die meestal een sociaal juridische opleiding heeft afgerond. Als jeugdreclasseerder heb je te maken met kinderen en/of jongvolwassen tussen de twaalf en achttien jaar, die in aanraking gekomen zijn met politie en/of justitie. Ook de Raad voor de Kinderbescherming kan jeugdreclassering inschakelen als dat nodig mocht zijn. In Nederland werken ongeveer achthonderdvijftig reclasseringsmedewerkers, die in verschillende gebieden actief zijn. Naast de jeugdreclassering kennen we nog de verslavingsreclassering en de reclassering voor volwassen. Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugd- en opvoedhulp. Ook jeugdreclassering is hier een onderdeel van. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een jeugdreclasseerder het beste omschrijven als het begeleiden en controleren van jongeren en jongvolwassen die met jeugdzorg te maken hebben. Het doel van een jeugdreclasseerder is het voorkomen dat jongeren in herhaling vallen of terugvallen. Ook het motiveren en inspireren van jongeren kunnen als belangrijke werkzaamheden van een jeugdreclasseerder gezien worden. Het is belangrijk dat jongeren niet opnieuw in de fout gaan, omdat ze in dat geval in de toekomst ernstige problemen kunnen ondervinden in de maatschappij. In de meeste gevallen zal een jeugdreclasseerder zich intensief bemoeien met de jongeren, om te voorkomen dat er opnieuw problemen ontstaan. Jongeren die een strafbaar feit gepleegd hebben, of daarvan verdacht worden, kunnen dus te maken krijgen met een jeugdreclasseerder. Dit betreft jeugdigen van twaalf jaar tot achttien jaar. Over het algemeen heeft een jeugdreclasseerder te maken met jongeren die zwaardere delicten gepleegd hebben. Het beroep jeugdreclasseerder moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat jeugdreclasseerders gespecialiseerd kunnen zijn in verschillende vormen van hulpverlening.

Een jeugdreclasseerder is dus gespecialiseerd in het sociaal begeleiden en controleren van jongeren die een strafbaar feit gepleegd hebben, of daar van verdacht worden. Als jeugdreclasseerder krijg je dan ook maken met kinderen die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie, al dan niet gecombineerd met een mogelijke rechtszaak. In de meeste gevallen komen kinderen terecht bij de jeugdreclassering door een uitspraak van de kinderrechter. De belangrijkste taak van een jeugdreclasseerder is het begeleiden, motiveren en stimuleren van kinderen, zodat ze op het juist pad komen. Ook het regelen van nazorg en opvoedondersteuning kan tot het takkenpakket behoren van een jeugdreclasseerder. Het laten inzien dat criminaliteit geen zin heeft is belangrijk voor kinderen, omdat ze nog een heel leven voor zich hebben met alle kansen. Reclassering Nederland werkt dan ook met opgelegde dwingende voorwaarden en afspraken, die niet eenzijdig zijn. Als jongeren zich niet houden aan gemaakte afspraken of zich niet houden aan een opgelegde taakstraf kan dit gevolgen hebben voor de verdere strafvervolging. Het is de jeugdreclasseerder die toeziet op dit proces en het eindoordeel zal geven aan rechters of officieren van justitie. Bij ernstige misstanden kan er ook gebruikgemaakt worden van een gezinsvoogd. Een gezinsvoogd is een hulpverlener, die zich actief zal bemoeien met de opvoeding en verzorging van kinderen. Een gezinsvoogd beschikt over meer bevoegdheden dan een jeugdreclasseerder.

Als te maken met jeugdreclassering

In de meeste gevallen krijgen jongeren na uitspraak van de rechter te maken met de reclassering, zoals met Bureau Halt. Ook kan het zijn dat er sprake is van “vroeghulpbezoek”. Dit betekent dat een verdachte al op het politbureau bezoek krijgt van een jeugdreclasseerder. De jeugdreclasseerder zal dan inschatten of het zin heeft om jeugdreclassering in te schakelen. Ook kan het zijn dat reclassering gevraagd wordt om een rapport op te stellen voor de zitting. Ook jongeren die stelselmatig spijbelen kunnen via een leerplichtambtenaar te maken krijgen met jeugdreclassering. In de meeste gevallen heeft het beroep jeugdreclasseerder betrekking op een pedagoog of maatschappelijk werker.

Wat doet een jeugdreclasseerder allemaal:

  • Het begeleiden van jongeren
  • Het controleren van jongeren
  • Het motiveren en inspireren van jongeren
  • Het eventueel begeleiden van verzorgers
  • Het opstellen van werkopdrachten of leeropdrachten
  • Het informeren van justitie en specialisten
  • Het bespreken van de voortgang
  • Het coördineren van taakstraffen

Samenwerking met Reclassering:

Reclasseringsproces:

Opleidingen tot jeugdreclasseerder

De meest gerichte opleiding als jeugdreclasseerder is de vierjarige Hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD). Tijdens deze opleiding worden hulpverlening en recht gecombineerd en leer je alles over de Nederlandse wet- en regelgeving. Andere mogelijke geschikte opleidingen zijn de Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en de Hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) van vier jaar. Met deze laatste opleidingen is het wel denkbaar dat je bijscholing zal moet volgen, omdat deze twee Hbo-opleidingen niet echt ingaan op de juridische dienstverlening.

Bedrijven waar een jeugdreclasseerder werkzaam kan zijn

Een jeugdreclasseerder kan werkzaam zijn voor verschillende gecertificeerde instellingen. Denk bijvoorbeeld aan Jeugdzorg Nederland, Bureau Halt, Reclassering Nederland en aan de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast kan een jeugdreclasseerder werkzaam zijn binnen de verslavingsreclassering. Jeugdreclasseerders kunnen ook aangemerkt worden als ambulant begeleider. In dat geval ben je ook verantwoordelijk voor het bezoeken van jongeren in hun thuisomgeving. Zoals eerder omschreven kan het beroep jeugdreclasseerder betrekking hebben op verschillende hulpverleners. In de meeste gevallen zal een jeugdreclasseerder aangemerkt moeten worden als ambtenaar.

Competenties jeugdreclasseerder

De competenties van een jeugdreclasseerder liggen op een breed vakgebied. In de eerste plaats is een jeugdreclasseerder een coach, die jongeren weet te motiveren en te stimuleren. Daarnaast moet een jeugdreclasseerder kennis hebben van juridische zaken en wet- en regelgeving. Ook goede communicatieve vaardigheden mogen als jeugdreclasseerder niet ontbreken. Als laatste is het belangrijk om te benoemen dat een jeugdreclasseerder stevig in zijn schoenen moet staan. Algemeen belangrijk woorden zijn doorzettingsvermogen, sensitiviteit, integriteit, plannen, organiseren, samenwerken, overleggen, waakzaamheid, controleren, luisteren en overwicht. Vanzelfsprekend kan een jeugdreclasseerder ook te maken hebben met vaste beroepscompetenties, afhankelijk van de specifieke werkzaamheden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als jeugdreclasseerder

Het arbeidsmarktperspectief van een jeugdreclasseerder is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Er bestaan verschillende organisaties met betrekking tot reclasseringswerkzaamheden, waardoor het verkrijgen van werk vroeg of laat mogelijk moet zijn. De doorgroeimogelijkheden van een jeugdreclasseerder moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie. Denk bijvoorbeeld aan de functie teamleider of aan de functie afdelingsmanager. Ook het verder specialiseren binnen je vakgebied kan gezien worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris jeugdreclasseerder

De arbeidsvoorwaarden als jeugdreclasseerder kunnen verschillen per organisatie, maar in de meeste gevallen zal je vallen onder de cao reclassering. Een jeugdreclasseerder zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Binnen dit beroep is het denkbaar dat er extra toeslagen uitgekeerd worden, omdat je ook onregelmatig zal werken.

Mijnzzp.nl