Opvoedondersteuner

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep opvoedondersteuner
Werken als opvoedondersteuner
Ondersteuning kinderen
Wat doet een opvoedondersteuner:
Veiligheid kinderen voorop:
Opleidingen tot opvoedondersteuner
Bedrijven waar een opvoedondersteuner werkzaam kan zijn
Competenties opvoedondersteuner
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als opvoedondersteuner
Arbeidsvoorwaarden en salaris opvoedondersteuner
Eigen bedrijf starten als Opvoedondersteuner
Boekhoudprogramma vergelijken Opvoedondersteuner

Beroep opvoedondersteuner

Een opvoedondersteuner is gespecialiseerd in het begeleiden van ouders en kinderen met betrekking tot de opvoeding. Het hoeft daarbij niet altijd te gaan om grote gedragsproblemen, omdat een opvoedondersteuner ook ingezet kan worden voor tijdelijke ondersteuning of het geven van advies. Daarnaast kan een opvoedondersteuner aanwezig zijn bij consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen om algemeen advies te geven. De meeste opvoedondersteuners geven ook regelmatig cursussen aan ouders, waarin diverse tips en ideeën gedeeld worden met betrekking tot de opvoeding van kinderen. Een opvoedondersteuner zal in alle gevallen bekijken wat de beste oplossing is voor de jeugdigen als zij en/of de ouders problemen ervaren. Een andere benaming voor een opvoedondersteuner is soms ook wel jeugdhulp-professional. Welke specifieke taken en verantwoordelijkheden een opvoedondersteuner heeft is weer afhankelijk van de soort werkgever als opvoedondersteuner. Het beroep opvoedondersteuner moet verder dus wel vrij algemeen gezien worden, omdat het beroep opvoedondersteuner in de praktijk op verschillende manieren voorkomt op diverse niveaus. In alle gevallen heeft een opvoedondersteuner te maken met kinderen, ouders of de begeleiders van kinderen. In de meeste gevallen heeft het beroep opvoedondersteuner betrekking op pedagogisch medewerkers of op pedagogen. Opvoedkunde heeft dan ook alles te maken met pedagogiek. Pedagogiek heeft betrekking op de manier, waarop volwassenen jeugdigen grootbrengen, inclusief alle bijbehorende onderwijsmethodes. Iemand zich gespecialiseerd heeft in onderwijskunde noemt men een onderwijskundige. Het beroep opvoedondersteuner kan dus betrekking hebben op verschillende vaklieden, die op verschillende manieren gespecialiseerd zijn in opvoedkunde. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat opvoedondersteuners alleen te maken hebben met kinderen die gedragsproblemen hebben.

Werken als opvoedondersteuner

Een opvoedondersteuner is dus meestal een pedagogisch medewerker, pedagoog, onderwijskundige of gedragskundige. Zoals eerder omschreven behoort opvoedkunde tot de pedagogiek, dat gezien moet worden als de wetenschap en studie met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen tot de volwassenheid. Binnen de pedagogiek bestaan verschillende specialisaties op verschillende niveaus. Tegenwoordig zijn opvoedondersteuners vaak te vinden in zogenaamde centrums voor jeugd en gezin, die in de meeste gemeentes wel te vinden zijn. Daarnaast kunnen opvoedondersteuners werkzaam zijn binnen de jeugdbescherming, jeugdreclassering of werkzaam zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg. Opvoedondersteuners zijn deskundige jeugdhulpprofessionals, die samen met de ouders kunnen bekijken hoe eventuele problemen het beste opgelost kunnen worden. Ook het doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverleners kan tot het takenpakket behoren van een opvoedondersteuner. Denk bijvoorbeeld aan psychologen of aan jeugdartsen. Het is niet zo dat opvoedondersteuners alleen te maken hebben met kinderen, die gedragsproblemen hebben. Dit is afhankelijk van de soort opvoedondersteuner, omdat bijvoorbeeld ook mentors en geestelijk verzorgers aangemerkt kunnen worden als opvoedondersteuner.

Ondersteuning kinderen

Er bestaan tegenwoordig zeer veel verschillende soorten ondersteuning als het aankomt op kinderen en jeugd zoals straatcoaches en jongerenwerkers die ook ondersteuning kunnen bieden. Echter, deze gaat vorm van ondersteuning minder verder dan die van een opvoedondersteuner omdat deze meer gespecialiseerd is en ook meer bevoegdheden zal hebben. Een opvoedondersteuner is doorgaans ook hoger opgeleid in de richting van de pedagogiek. Een opvoedondersteuner is er overigens niet alleen voor de kinderen, maar ook zeker voor de ouders die moeite hebben met de opvoeding van hun kinderen. Zie voor meer informatie ook het beroep gezinsvoogd.

Wat doet een opvoedondersteuner:

  • Het luisteren naar kinderen, ouders en verzorgers.
  • Het overleggen met andere betrokkenen.
  • Het fungeren als vertrouwenspersoon.
  • Het helpen bij de persoonlijke ontwikkeling.
  • Het professioneel coachen van kinderen.
  • Het motiveren en stimuleren van kinderen.
  • Het ondersteunen en begeleiden van kinderen.

Veiligheid kinderen voorop:

Opleidingen tot opvoedondersteuner

Wie een carrière als opvoedondersteuner ambieert kan het beste een hbo-opleiding pedagogiek volgen van ongeveer vier jaar. Tijdens de opleiding pedagogiek leer je onder andere om vanuit verschillende perspectieven naar de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren te kijken en het verdiepen in kinderen die speciale aandacht nodig hebben. Het veilig en goed kunnen opgroeien van kinderen staat natuurlijk centraal binnen de werkzaamheden van een opvoedondersteuner waar in de opleiding dan ook veel aandacht voor zal zijn. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Er zijn meerdere goede boekhoudpakketten beschikbaar als opvoedondersteuner.

Bedrijven waar een opvoedondersteuner werkzaam kan zijn

Een opvoedondersteuner kan voor verschillende organisaties en instellingen werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg, de jeugd-gehandicaptenzorg, de kinderpsychiatrie, welzijnsorganisaties en aan justitiële jeugdinrichtingen. Daarnaast kan een opvoedondersteuner werkzaam zijn als ondernemer binnen een eigen praktijk. Zoals eerder omschreven kan het beroep opvoedondersteuner betrekking hebben op verschillende vaklieden. Denk bijvoorbeeld ook aan orthopedagogen, ambtenaren en onderwijsassistenten.

Competenties opvoedondersteuner

De competenties van een opvoedondersteuner zijn niet eenduidig te omschrijven, omdat het beroep in de praktijk op verschillende manieren voorkomt. In het algemeen is het belangrijk dat je een vertrouwenspersoon bent voor kinderen en ouders en handel je hier naar. Een andere belangrijke competentie is het kunnen coachen van kinderen en ouders. Daarnaast zul je analytisch moeten zijn, zodat je de bijzaken van de hoofdzakken gescheiden weet te houden. Goede communicatieve vaardigheden en doorzettingsvermogen zijn nodig, omdat niet alle problemen gemakkelijk op te lossen zijn. Als laatste is het belangrijk om je te kunnen verplaatsen in andere personen zonder meteen een oordeel klaar te hebben. Algemeen belangrijke woorden zijn inspireren, motiveren, luisteren, plannen, organiseren, geduld, stressbestendigheid, energie en conflictbeheersing.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als opvoedondersteuner

Het arbeidsmarktperspectief van een opvoedondersteuner is niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van het specifieke beroep en het opleidingsniveau. Over het algemeen zal een opvoedondersteuner geen moeite hebben bij het verkrijgen van werk. Dit is het geval omdat opvoedondersteuners voor veel verschillende organisaties werkzaam kunnen zijn. De doorgroeimogelijkheden van een opvoedondersteuner moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de functie teamleider of aan de functie zorgmanager. De mogelijke doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van het opleidingsniveau, de werkgever en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris opvoedondersteuner

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden omdat je voor uiteenlopende instellingen en organisaties werkzaam kan zijn. Een opvoedondersteuner met een afgeronde hbo-opleiding pedagogiek zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en specifieke verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Opvoedondersteuner

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Opvoedondersteuner, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Opvoedondersteuner

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Opvoedondersteuner bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Opvoedondersteuner.

Mijnzzp.nl