Orthopedagoog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een orthopedagoog is gespecialiseerd in orthopedagogiek, wat een specialisatie is binnen de pedagogiek op wetenschappelijk niveau. Als orthopedagoog behandel je mensen die ernstige mentale en/of fysieke beperkingen hebben. Dit kan ook inhouden het behandelen van mensen die problematische leerproblemen hebben, inclusief mogelijke opvoedproblemen. Pedagogiek heeft alleen betrekking op jongeren en niet op ouderen. Wel kan een orthopedagoog te maken krijgen met de ouders en/of verzorgers van kinderen omdat deze betrokken zijn bij hun kind. Als orthopedagoog kan je met verschillende soorten kinderen te maken krijgen die allemaal hun eigen problemen hebben. Denk bijvoorbeeld aan gehandicapte kinderen, aan kinderen met ADHD of aan kinderen die autisme hebben. De werkzaamheden van een orthopedagoog komen in het kort neer op het zo goed mogelijk begeleiden van kinderen, zodat ze zich op een normale manier ontwikkelen voor zover dit mogelijk is. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een orthopedagoog dan ook het beste omschrijven als het behandelen van kinderen en jeugdigen die te maken hebben met ernstige problematische leer- en opvoedingssituaties. De werkzaamheden van een orthopedagoog zijn in alle gevallen sterk gericht op het zo optimaal mogelijk begeleiden van kinderen en jeugdigen en het begeleiden van ouders en/of verzorgers. Een orthopedagoog is werkzaam binnen de pedagogiek, echter kan een orthopedagoog niet zomaar vergeleken worden met een pedagoog. Een pedagoog beschikt meestal over een Hbo-opleiding en niet over een universitaire studie, zoals een orthopedagoog. Het zijn meestal de orthopedagogen, die behandelplannen en/of begeleidingsplannen opstellen waarmee andere zorgverleners kunnen werken. Dit betreft dan wel cliënten die te maken hebben met ernstige ontwikkelingsproblematiek. Een orthopedagoog is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van psychologisch onderzoek.

Andere belangrijke werkzaamheden van een orthopedagoog zijn weer het adviseren van ouders en/of begeleiders met betrekking tot kinderen die leer- of gedragsproblemen hebben. Een orthopedagoog kan ook betrokken zijn bij het uitvoeren van intelligentieonderzoeken of aandachtsonderzoeken. Als orthopedagoog kan je ook te maken krijgen met kinderen die ernstige leerproblemen en/of gedragsproblemen hebben. Ook hierbij staat de begeleiding voorop, zodat deze kinderen geen onnodige achterstanden oplopen binnen hun algemene ontwikkeling. Als orthopedagoog zal je over het algemeen ook met andere specialisten samenwerken, zoals een psycholoog, artsen of een logopedist, afhankelijk van het kind. Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat een orthopedagoog ook adviezen geeft over mogelijke leerproblemen en gedragsproblemen op scholen of andere instellingen. De werkzaamheden van een orthopedagoog zijn niet alleen gericht op het begeleiden van kinderen maar ook gericht op het achterhalen van de problemen, zodat er een behandelplan opgesteld kan worden. Hiervoor zal de orthopedagoog een psychologisch onderzoek uitvoeren.

Verschil orthopedagoog en pedagoog

Het belangrijkste verschil tussen een orthopedagoog en een pedagoog is dat de orthopedagoog beschikt over een universitaire studie waarbinnen het uitvoeren van pedagogische onderzoek belangrijker is dan het praktisch bezig zijn. Een orthopedagoog is dan ook een pedagoog die zijn werkzaamheden zal combineren met wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast heeft orthopedagogiek juist betrekking op kinderen die te maken hebben met ernstige problematische problemen.

Wat doet een orthopedagoog allemaal

  • Het uitvoeren van psychologisch onderzoeken
  • Het opstellen van behandelplannen en/of begeleidingsplannen
  • Het adviseren van verzorgers, ouders en begeleiders
  • Het bieden van gepaste behandelingen aan mensen
  • Het vaststellen van ontwikkelingsafwijkingen
  • Het eventueel opstellen van educatie (onderwijs)

Beroep orthopedagoog:

Opleidingen tot orthopedagoog

Wie graag orthopedagoog wil worden kan het beste kiezen voor de universitaire studie pedagogische wetenschappen, die binnen Nederland op meerdere universiteiten aangeboden worden.  Deze studie bestaat uit een driejarige bachelor studie en een masterstudie van ongeveer één tot twee jaar. Zie voor meer informatie ook de beroepsvereniging voor Orthopedagogen en Klinisch pedagogen met een Academische opleiding (BOKA). Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een orthopedagoog werkzaam kan zijn

Als orthopedagoog kan je voor uiteenlopende soorten ziekenhuizen, stichtingen en overheden werkzaam zijn afhankelijk van de gekozen specialisatie. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg, aan wooninstellingen, aan justitie, aan de gehandicaptenzorg en aan de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast kan een orthopedagoog werkzaam zijn binnen het speciaal onderwijs. Er zijn niet veel orthopedagogen werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Competenties orthopedagoog

Als orthopedagoog ben je in de eerste plaats een wetenschappelijk onderzoeker en zal je dus over onderzoeksvaardigheden moeten beschikken. Daarnaast ben je als orthopedagoog een belangrijk vertrouwenspersoon voor jongeren en hun ouders of verzorgers. Ook communicatie moet aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je met veel verschillen cliënten, jeugdartsen en kinderartsen te maken hebt. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, samenwerken, ethiek, onderzoeken, motiveren en stimuleren. Als laatste is het belangrijk om te benoemen dat je als orthopedagoog over inzicht moet beschikken. Dit heeft vooral betrekking op het kunnen herkennen en signaleren van problematische opvoedsituaties of gedragsproblemen. Dit heeft ook betrekking op je eigen veiligheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als orthopedagoog

Het arbeidsmarktperspectief van een orthopedagoog is over het algemeen goed te noemen, omdat opvoedkunde een breed vakgebied betreft waarbinnen meerdere soorten van werkgevers mogelijk zijn. De doorgroeimogelijkheden als orthopedagoog moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie of het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Ook het promoveren als wetenschapper behoort tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris orthopedagoog

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je voor uiteenlopende instellingen en organisaties werkzaam kan zijn als orthopedagoog. Een orthopedagoog met een afgeronde universitaire studie pedagogische wetenschappen zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 4500 en 6500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en specifieke verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep zeker niet ondenkbaar als je beschikt over grote verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl