Woonbegeleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep woonbegeleider
Werken als woonbegeleider
Wat is een woongroep
Leven in een woongroep
Film: Baan als woonbegeleider:
Film: Woonbegeleider gehandicaptenzorg:
Opleidingen tot woonbegeleider
Bedrijven waar een woonbegeleider werkzaam kan zijn
Competenties woonbegeleider
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als woonbegeleider
Arbeidsvoorwaarden en salaris woonbegeleider
Eigen bedrijf starten als Woonbegeleider
Boekhoudprogramma vergelijken Woonbegeleider

Beroep woonbegeleider

Een woonbegeleider is een zorgmedewerker die werkzaam is binnen een woongroep. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een woonbegeleider het beste omschrijven als het op een actieve manier bijdragen aan de dagelijkse activiteiten binnen de betreffende woonvorm. Het beroep woonbegeleider moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat er binnen woongroepen diverse soorten specialisten werkzaam kunnen zijn, die verantwoordelijk kunnen zijn voor verschillende werkzaamheden. Daarnaast bestaan er veel verschillende soorten woongroepen, waardoor een woonbegeleider te maken krijgt met verschillende soorten cliënten. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, aan gehandicapten en aan kinderen die te maken hebben met gedragsproblemen. De werkzaamheden van een woonbegeleider moeten gezien worden als ondersteunende werkzaamheden, waarbinnen ook begeleiding een belangrijke rol zal spelen. Over het algemeen werkt een woonbegeleider samen met diverse soorten andere collega's. De belangrijkste taak van een woonbegeleider kan gezien worden als het er op toezien dat de groep op een goede manier samenleeft. Als woonbegeleider kan je te maken hebben met inwoners die tijdelijk of permanent verblijven in een instelling. De belangrijkste taak van een woonbegeleider is het dagelijks ondersteunen en bezighouden van de inwoners. Een belangrijk punt als woonbegeleider is het bevorderen van de zelfstandigheid van inwoners. De meeste woonbegeleiders zijn ook verantwoordelijk voor het bieden van praktische hulp, zoals het koken, brood smeren, schoonmaken en het helpen bij de algemene verzorging. In sommige gevallen kan een woonbegeleider ook aangemerkt worden als ambulant begeleider. Een ambulant begeleider is verantwoordelijk voor het begeleiden van mensen die thuis wonen. Het is dus niet zo dat alle woonbegeleiders werkzaam zijn binnen een instelling.

Werken als woonbegeleider

Het beroep woonbegeleider kan dus betrekking hebben op verschillende medewerkers zoals op begeleiders, activiteitenbegeleiders, pedagogisch medewerkers, sociotherapeuten of heeft betrekking op de algemene benaming ambulant begeleider. De werkzaamheden van een woonbegeleider kunnen dan ook per specialisatie verschillen en ook om verschillende opleidingen vragen. In het algemeen is een woonbegeleider verantwoordelijk voor het op een goede manier begeleiden van woongroepen waarin zelfredzaamheid een belangrijke rol zal spelen zover zelfredzaamheid nog mogelijk is. Ook het toezien op de algemene veiligheid en de saamhorigheid van de samenleving binnen de woongroep zijn belangrijke aandachtspunten als woonbegeleider. In sommige gevallen is het belangrijk dat een woonbegeleider over een specifieke opleiding beschikt. Denk bijvoorbeeld aan psychiatrisch verpleegkundigen, die te maken hebben met zieke inwoners. In dat geval zal je ook te maken hebben met psychiaters, die als medisch specialist toezien op de algemene gezondheid van de inwoners.

Wat is een woongroep

Een woongroep kan het beste gezien worden als een beschermde woonomgeving. Een beschermde woonomgeving kan ook inhouden dat het een gesloten woonomgeving betreft zoals internaten of een psychiatrische instelling, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Binnen een woongroep moeten over het algemeen minimaal drie personen samenleven die verder geen familie van elkaar zijn om aangemerkt te kunnen worden als een woongroep. Een ander belangrijk punt met betrekking tot woongroepen is dat de bewoners over het algemeen in grote mate zelfstandig leven binnen de woongroep. Het is dus niet zo dat een woonbegeleider alle werkzaamheden van de bewoners uit handen zal nemen, omdat dit niet de kerntaak is van een woonbegeleider. Een woonbegeleider moet eerder gezien worden als een soort van toezichthouder die alleen verantwoordelijk is voor specifieke werkzaamheden zoals het helpen eten, het geven van medicijnen of het toezien op de regels met betrekking tot de woongroep. Omdat er verschillende woongroepen bestaan kunnen de werkzaamheden als woonbegeleider ook verschillen per woongroep.

Leven in een woongroep

Mensen kunnen om verschillende redenen wonen binnen een woongroep. Het is ook niet zo dat alle bewoners automatisch hun hele leven wonen in een woongroep omdat het ook om tijdelijke maatregelen kan gaan. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die thuis niet te hanteren zijn of aan jongeren die van de rechter gedwongen worden om binnen een internaat te wonen tot een bepaalde leeftijd. Afhankelijk van de soort woongroep kan het als woonbegeleider ook zo zijn dat je overnacht binnen de woongroep.

Film: Baan als woonbegeleider:

Film: Woonbegeleider gehandicaptenzorg:

Opleidingen tot woonbegeleider

De meest gerichte opleiding als woonbegeleider is de Mbo-opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen op niveau vier. Het beroep woonbegeleider kan natuurlijk ook betrekking hebben op andere opleidingen, omdat er verschillende soorten specialisten werkzaam kunnen zijn binnen woongroepen. Een andere passende opleiding op Mbo-niveau kan bijvoorbeeld zijn de Mbo-opleiding Sociaal Pedagogisch Werk. Ook een passende hbo-opleiding als woonbegeleider is zeker denkbaar, echter spreken we dan in de meeste gevallen over meer specifieke beroepen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een woonbegeleider werkzaam kan zijn

Een woonbegeleider is over het algemeen werkzaam binnen de zorgsector, wat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten woongroepen. Buiten de zorgsector kan een woonbegeleider weer werkzaam zijn voor internaten, opvanghuizen en voor particuliere zorgverleners.

Competenties woonbegeleider

De competenties als woonbegeleider zijn niet eenduidig te omschrijven, omdat het verschillende beroepen kan betreffen. Over het algemeen zijn professionaliteit en zelfstandigheid aan te merken als twee belangrijke woorden. Ook communicatie en samenwerken kunnen gezien worden als belangrijke competenties. Algemene belangrijke woorden zijn passie, inzicht, kennis, stressbestendigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, analytisch, motiveren, organiseren, plannen en zelfredzaamheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als woonbegeleider

Het arbeidsmarktperspectief van een woonbegeleider is over het algemeen zeer goed te noemen wanneer je beschikt over de juiste opleidingen. Er bestaan veel verschillende woongroepen waardoor het verkrijgen van werk in de meeste gevallen geen probleem zal zijn. De doorgroeimogelijkheden als woonbegeleider zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze geheel afhankelijk zullen zijn van de soort werkgever, het opleidingsniveau en je eigen competenties. Een functie als afdelingsmanager of als teamleider behoort over het algemeen wel tot de mogelijkheden, afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris woonbegeleider

De specifieke arbeidsvoorwaarden als woonbegeleider zijn niet aan te geven, omdat de functie bij veel verschillende instellingen voorkomt. Een woonbegeleider kan dus onder verschillende cao's werkzaam zijn. Een woonbegeleider zal een salaris verdienen tussen de 1800 en 2800 euro bruto per maand afhankelijk van de leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Woonbegeleider

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Woonbegeleider, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Woonbegeleider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Woonbegeleider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Woonbegeleider.

Mijnzzp.nl