Psychiater

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep psychiater
Werken als psychiater
Behandeling psychiater
Wat doet een psychiater?
Psychiatrie
Werkzaamheden als psychiater:
Film: psychiater:
Film: Opleiding Psychiatrie:
Opleidingen tot psychiater
Bedrijven waar een psychiater werkzaam kan zijn
Competenties psychiater
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als psychiater
Arbeidsvoorwaarden en salaris psychiater
Eigen bedrijf starten als Psychiater
Boekhoudprogramma vergelijken Psychiater

Beroep psychiater

Een psychiater is een medisch specialist, die zich gespecialiseerd heeft in psychiatrie. Een psychiater is als medisch specialist bevoegd om medicatie voor te schrijven aan patiënten. Een psychiater behandelt mensen, die een psychiatrische stoornis of probleem hebben. Denk bijvoorbeeld aan schizofrenie, een bipolaire stoornis, persoonlijkheidsstoornissen, ernstige depressies of aan dwangstoornissen. Een andere benaming voor psychiatrie kan ook zijn geestesziekten. Psychiatrie is een medisch specialisme, dat ook gebruikmaakt van andere middelen dan medicijnen, zoals gesprekstherapieën en non-verbale therapieën. Als psychiater bestaan er verschillende specialisaties, zoals volwassenenpsychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie en ouderenpsychiatrie, die voor een groot deel zullen bepalen waar je precies werkzaam bent als psychiater. Een psychiater krijgt binnen zijn werkzaamheden dus te maken met verschillende patiënten, die een psychische aandoening of stoornis hebben, zoals een depressie of een psychose. Over het algemeen zal een psychiater verschillende gesprekken voeren en diverse onderzoeken uitvoeren voordat hij of zij een diagnose kan stellen. Ook achterliggende oorzaken worden door een psychiater onderzocht, voordat er een behandelplan samengesteld kan worden. Zoals eerder omschreven mag een psychiater ook medicatie voorschrijven. Dit is een belangrijk verschil met het beroep psycholoog. Een psycholoog is geen arts en mag dus geen medicatie voorschrijven. Als psychiater ben je in veel gevallen werkzaam binnen een multidisciplinair team met verschillende medisch specialisten, psychologen, vaktherapeuten en gespecialiseerde verpleegkundige. Vanzelfsprekend is het beroep psychiater aan te merken als belangrijk beroep, omdat je in veel gevallen te maken krijgt met patiënten die een ernstige aandoening (ziekte) hebben. Daarnaast krijg je te maken met patiënten, die een tijdelijke aandoening hebben.

Werken als psychiater

Een psychiater is dus een medisch specialist die zich gespecialiseerd heeft in psychiatrie. Psychiatrie is een medisch specialisme, waarbinnen ook andere behandelaars werkzaam zijn, zoals psychiatrisch verpleegkundigen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen. Het is van al deze verschillende behandelaars alleen de psychiater, die medicatie mag uitschrijven. Over het algemeen werkt een psychiater met deze verschillende behandelaars samen binnen een multidisciplinair team. Met wie een psychiater precies zal samenwerken kan per psychiater verschillen, omdat een psychiater werkzaam kan zijn met verschillende soorten patiënten. Omdat een psychiater als arts medicijnen mag voorschrijven krijgt een psychiater in veel gevallen te maken met patiënten, die ernstige psychische stoornissen hebben. Als psychiater komt het ook voor dat je zult samenwerken met andere medisch specialisten. Denk bijvoorbeeld aan een avg-arts, die zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van patiënten die te maken hebben met een verstandelijke handicap.

Behandeling psychiater

Ondanks dat een psychiater te maken zal krijgen met patiënten die een ernstige psychische stoornissen hebben, is het niet zo dat een psychiater alleen medicatie voorschrijft. Een psychiater zal juist ook psychotherapeutische behandeling geven, zoals inzichtgevende gesprekstherapieën en cognitieve gedragstherapieën, om patiënten te helpen. De meeste geneesmiddelen die een psychiater kan voorschrijven remmen bepaalde klachten van patiënten wel, maar ze genezen over het algemeen de patiënten niet.

Wat doet een psychiater?

Een psychiater is een medisch specialist die zich richt op de diagnose, behandeling en preventie van psychische stoornissen en psychiatrische aandoeningen. Ze hebben een uitgebreide medische opleiding gevolgd en zijn gespecialiseerd in de psychiatrie. Het werk van een psychiater omvat verschillende aspecten:

 • Diagnose stellen: Een psychiater voert uitgebreide gesprekken met patiënten om symptomen te evalueren, een medische voorgeschiedenis te verzamelen en een diagnose te stellen. Ze gebruiken diagnostische criteria uit internationaal erkende classificatiesystemen.
 • Behandelplannen opstellen: Nadat de diagnose is gesteld, ontwikkelt de psychiater een behandelplan op maat voor de patiënt. Dit kan bestaan uit verschillende behandelmethoden, waaronder medicatie, therapieën zoals cognitieve gedragstherapie, psychotherapie of andere specifieke behandelvormen die passend zijn voor de individuele behoeften van de patiënt.
 • Medicatie voorschrijven: Als medisch specialist heeft een psychiater de bevoegdheid om medicijnen voor te schrijven voor psychiatrische aandoeningen. Ze evalueren de symptomen, de medische geschiedenis en eventuele andere relevante factoren om de meest geschikte medicatie en dosering voor te schrijven. Ze volgen ook de reactie van de patiënt op de medicatie en passen indien nodig de behandeling aan.
 • Ondersteuning en follow-up: Gedurende de behandeling houdt een psychiater regelmatig contact met de patiënt om de voortgang te volgen, eventuele bijwerkingen van medicatie te beoordelen en de behandeling indien nodig aan te passen. Ze bieden ook emotionele ondersteuning en begeleiding aan de patiënt en helpen hen bij het ontwikkelen van gezonde copingmechanismen.

Het werk van een psychiater kan plaatsvinden in ziekenhuizen, psychiatrische klinieken, geestelijke gezondheidscentra of in privépraktijken. Ze werken vaak samen met andere professionals in de geestelijke gezondheidszorg, zoals psychologen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen, om een uitgebreide zorg te bieden aan mensen met psychische aandoeningen.

Psychiatrie

De eerste arts die voor het eerst de term psychiatrie gebruikte was Johann Christian Reil in 1808. Johann Christian Reil (1759-1813) was een Duitse arts, anatoom, fysioloog en psychiater. Reil is de eerste hoogleraar psychiatrie nadat hij benoemd was door Wilhelm von Humboldt.

Werkzaamheden als psychiater:

 • Het onderzoeken van mensen met een psychische stoornis
 • Het stellen van diagnose op basis van gesprekken en gedrag
 • Het onderzoeken van de achterliggende oorzaken
 • Het behandelen van mensen met psychische stoornis
 • Het voorschrijven van medicatie
 • Het opstellen van behandelplannen
 • Het monitoren van patiënten

Film: psychiater:

Film: Opleiding Psychiatrie:

Opleidingen tot psychiater

Om als psychiater te kunnen werken zul je de universitaire opleiding psychiatrie moeten volgen na de studie geneeskunde van zes jaar. De opleiding tot psychiater zal over het algemeen 4,5 jaar in beslag nemen en is geen makkelijke opleiding. Tijdens de verschillende jaren is er onder meer aandacht voor algemene psychiatrie, klinische psychiatrie, ambulante psychiatrie, spoedeisende psychiatrie, consultatieve psychiatrie, psychotherapie en verschillende aandachtspunten in de psychiatrie zoals volwassenenpsychiatrie, ouderenpsychiatrie en kinderpsychiatrie. De opleiding tot psychiater is zoals hierboven te lezen zeer breed te noemen. De eerste 2,5 jaar van de opleiding is de basisopleiding psychiatrie en de resterende duur van de opleiding zijn er specialisatiemogelijkheden in de psychiatrie. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een psychiater werkzaam kan zijn

Een psychiater kan voor verschillende zorginstellingen werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan de verslavingszorg, jeugdinstellingen, jeugdzorginstellingen, ziekenhuizen en andere gespecialiseerde instellingen. Daarnaast kan een psychiater werkzaam zijn als ondernemer binnen een eigen praktijk. In sommige gevallen kan een psychiater ook verantwoordelijk zijn voor het brengen van huisbezoeken. In dat geval kan ook de benaming ambulant begeleider van toepassing zijn.

Competenties psychiater

Als psychiater moet je over behoorlijk wat competenties beschikken, zoals het goed kunnen luisteren, een goed inschattingsvermogen hebben, integer zijn, een goed analytisch vermogen bezitten en als vertrouwenspersoon kunnen optreden. Tijdens de opleiding tot psychiater zijn er strikte regels als het om de competenties gaat, die ook wettelijk vastgelegd zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn communicatie, samenwerken, overleggen, motiveren, analyseren, inzicht, zelfstandigheid, inlevingsvermogen, monitoren en waakzaamheid. Zoals eerder omschreven heeft een psychiater ook te maken met vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als psychiater

Het arbeidsmarktperspectief van een psychiater is goed te noemen. De vraag naar psychiaters is over het algemeen groot te noemen. Daarnaast kan je als psychiater voor verschillende instellingen werkzaam zijn. Met andere woorden zal een psychiater geen enkele moeite hebben bij het verkrijgen van werk. De doorgroeimogelijkheden van een psychiater moeten gezien worden in het verder specialiseren. Ook is het als wetenschapper mogelijk om te promoveren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris psychiater

De arbeidsvoorwaarden van een psychiater zijn lastig aan te geven, omdat een psychiater bij verschillende instellingen werkzaam kan zijn. Het salaris van de psychiater is doorgaans hoog, ook omdat de psychiater een zware opleiding gevolgd heeft en grote verantwoordelijkheden heeft. Het salaris van een psychiater in loondienst zal tussen de 4000 en 10.000 euro per maand bruto liggen, afhankelijk van de leeftijd. Een psychiater die werkzaam is als zelfstandig ondernemer verdient doorgaans stukken meer.

Eigen bedrijf starten als Psychiater

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Psychiater, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Psychiater

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Psychiater bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Psychiater.

Mijnzzp.nl