Psychiater

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Psychiater?

Een psychiater is een medisch specialist, die zich gespecialiseerd heeft in psychiatrie. Een psychiater is als medisch specialist bevoegd om medicatie voor te schrijven aan patiënten. Een psychiater behandelt mensen, die een psychiatrische stoornis of probleem hebben. Denk bijvoorbeeld aan schizofrenie, een bipolaire stoornis, persoonlijkheidsstoornissen, ernstige depressies of aan dwangstoornissen. Een andere benaming voor psychiatrie kan ook zijn geestesziekten. Psychiatrie is een medisch specialisme, dat ook gebruikmaakt van andere middelen dan medicijnen, zoals gesprekstherapieën en non-verbale therapieën. Als psychiater bestaan er verschillende specialisaties, zoals volwassenenpsychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie en ouderenpsychiatrie, die voor een groot deel zullen bepalen waar je precies werkzaam bent als psychiater. Een psychiater krijgt binnen zijn werkzaamheden dus te maken met verschillende patiënten, die een psychische aandoening of stoornis hebben, zoals een depressie of een psychose. Over het algemeen zal een psychiater verschillende gesprekken voeren en diverse onderzoeken uitvoeren voordat hij of zij een diagnose kan stellen. Ook achterliggende oorzaken worden door een psychiater onderzocht, voordat er een behandelplan samengesteld kan worden. Zoals eerder omschreven mag een psychiater ook medicatie voorschrijven. Dit is een belangrijk verschil met het beroep psycholoog. Een psycholoog is geen arts en mag dus geen medicatie voorschrijven. Als psychiater ben je in veel gevallen werkzaam binnen een multidisciplinair team met verschillende medisch specialisten, psychologen, vaktherapeuten en gespecialiseerde verpleegkundige. Vanzelfsprekend is het beroep psychiater aan te merken als belangrijk beroep, omdat je in veel gevallen te maken krijgt met patiënten die een ernstige aandoening (ziekte) hebben. Daarnaast krijg je te maken met patiënten, die een tijdelijke aandoening hebben.

Lees verder...

Opleiding tot Psychiater

Welke opleiding is nodig om Psychiater te worden? Op welk niveau en bij welke school of universiteit word je opgeleid tot Psychiater? Op Mijnzzp.nl vind je bij alle beroepen informatie over opleidingen.

Opleiding informatie...

Salaris en tarief van een Psychiater

Wat is het salaris en tarief van een Psychiater? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Psychiater in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Psychiater

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Psychiater bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl