Promovendus

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een promovendus is een wetenschapper die bezig is met promoveren. Het promoveren heeft betrekking op het uiteindelijk behalen van een doctorsgraad door te promoveren. Zolang iemand aan het promoveren is noemt men de betreffende persoon een promovendus of doctorandus. Om te kunnen promoveren tot een doctorsgraad moet de promovendus wetenschappelijk onderzoek uitvoeren onder begeleiding van een hoogleraar. Het is de hoogleraar die de promovendus bijstaat in het onderzoek en ook bijstaat in het schrijven van het proefschrift. Het proefschrift maakt een belangrijk onderdeel uit van het kunnen promoveren, omdat deze eerst beoordeeld zal worden door de manuscriptcommissie. De manuscriptcommissie bestaat over het algemeen uit drie vakgenoten die het proefschrift zullen beoordelen. Als een proefschrift de manuscriptcommissie doorstaat is het aan de promovendus om het proefschrift openbaar te verdedigen tijdens de officiële promotieplechtigheid. Na het succesvol verdedigen van het proefschrift en het ontvangen van de bul mag de promovendus zich doctor noemen. Een andere benaming voor een promovendus is ook wel doctorandus, wat inhoudt dat de promovendus nog bezig is met zijn promotieonderzoek maar naar alle waarschijnlijkheid doctor zal worden.

Het promoveren tot doctor is alleen voorbehouden aan academici en wetenschappers die beschikken over een universitaire studie, waardoor ze de graad Master mogen voeren of aan personen die beschikken over studie die daar aan gelijkwaardig is (buitenlandse studies). Denk hierbij aan de graad Master of Science, de graad Master of Arts, de graad Meester in de Rechten of aan de graad Ingenieur. In alle gevallen zal het gaan om personen die beschikken over een studie in het hoger onderwijs op universitair niveau. Een andere benaming voor personen die beschikken over een universitaire studie is ook wel onderzoeker of wetenschapper.

Als promovendus krijg je binnen de universiteit een tijdelijke aanstelling waardoor je werkzaam bent voor de universiteit. De belangrijkste taak van de promovendus is het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek om als promovendus uiteindelijk je bekwaamheid aan te tonen in het proefschrift. Een promovendus is dan ook geen student maar een tijdelijke werknemer van de universiteit.

Het promoveren is vanzelfsprekend niet voor iedereen weggelegd. Academici die willen promoveren gaan een bijzondere uitdaging aan die meestal jaren in beslag zal nemen. De doctorsgraad is de hoogste graad die een universiteit kan afgeven en zal zeker niet zomaar afgegeven worden. De meeste promovendi die willen promoveren zullen dan ook jaren bezig zijn voordat ze kunnen promoveren.

Verschil Promovendus en Doctorandus

Het belangrijkste verschil tussen een promovendus en doctorandus is dat de promovendus nog niet zo ver is met zijn of haar promotieonderzoek dat deze in alle waarschijnlijkheid zal promoveren. Wanneer een promovendus naar alle waarschijnlijkheid wel zal promoveren tot doctor noemt men een promovendus ook wel doctorandus. Doctorandus betekent dan ook in het Latijn “hij die nog doctor moet worden”.

Promovendus maakt recyclebaar rubber:

Promovendus Economische Geografie:

Opleidingen tot promovendus

Het worden van promovendus is alleen mogelijk als je beschikt over een universitaire studie. Iedereen met een universitaire studie kan promoveren als er sprake is van meer dan een gemiddelde interesse in de wetenschap. Het promoveren zal zeker niet voor iedereen weggelegd zijn, omdat het promoveren een langere periode in beslag zal nemen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie voor meer informatie ook de website van de Promotiekamer.

Bedrijven waar een promovendus werkzaam kan zijn

Een promovendus krijgt tijdens het promotietraject een tijdelijke aanstelling van de universiteit waarbinnen hij of zij wil promoveren. In de praktijk kan een promovendus overal werkzaam zijn omdat de meeste promovendi ergens anders werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan een Chief executive officer, aan een Cardioloog, aan een Wiskundige of bijvoorbeeld aan een Internist. In enkele gevallen is het ook mogelijk om buiten de universiteit om te promoveren zoals in een laboratorium.

Competenties promovendus

De belangrijkste competentie als promovendus is de bovengemiddelde interesse in de wetenschap. Het willen onderzoeken op een wetenschappelijke manier moet als promovendus vanzelfsprekend zijn. Ook het zelfstandig kunnen werken is aan te merken als een belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, doorzettingsvermogen, presteren en samenwerken. Als laatste is het niet onbelangrijk om te benoemen dat een promovendus zal moeten beschikken over analytisch denkvermogen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als promovendus

Arbeidsmarktperspectief is niet echt van toepassing op een promovendus, omdat het niet gezien kan worden als een regulier beroep. De doorgroeimogelijkheden als promovendus zijn vanzelfsprekend groot te noemen. Een promovendus kan onderwijs geven als docent of kan werkzaam zijn binnen de publieke sector. De meeste promovendi die uiteindelijk doctor worden zijn werkzaam binnen de publieke sector of werkzaam voor bedrijven. Als doctor beschik je over unieke kennis binnen je vakgebied, waaraan grote behoefte kan zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris promovendus

Een promovendus zal binnen de arbeidsvoorwaarden van de betreffende universiteit vallen. Een promovendus krijgt salaris van de universiteit dat afhankelijk zal zijn van de salarisschaal waarbinnen de promovendus ingedeeld zal worden. Over het algemeen zal een promovendus een salaris verdienen tussen de 2500 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van de salarisschaal.

Mijnzzp.nl