Promovendus

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep promovendus
Wat doet een promovendus
Verschil promovendus en doctorandus
PhD betekenis
Film: promovendus
Film: promovendus geografie
Opleidingen tot promovendus
Bedrijven waar een promovendus werkzaam kan zijn
Competenties promovendus
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als promovendus
Arbeidsvoorwaarden en salaris promovendus
Eigen bedrijf starten als Promovendus
Boekhoudprogramma vergelijken Promovendus

Beroep promovendus

Een promovendus is een wetenschapper die bezig is met promoveren. Het promoveren heeft betrekking op het uiteindelijk behalen van een doctorsgraad door te promoveren. Zolang iemand aan het promoveren is, noemt men de wetenschapper een promovendus. Om te kunnen promoveren tot een doctorsgraad moet de promovendus wetenschappelijk onderzoek uitvoeren onder begeleiding van een hoogleraar. Het is de hoogleraar, die de promovendus bijstaat in het onderzoek en bijstaat in het schrijven van het proefschrift. Het proefschrift maakt een belangrijk onderdeel uit van het promoveren, omdat deze beoordeeld wordt door de manuscriptcommissie. De manuscriptcommissie bestaat over het algemeen uit drie vakgenoten, die het proefschrift beoordelen. Als een proefschrift de manuscriptcommissie doorstaat, is het aan de promovendus om het proefschrift openbaar te verdedigen tijdens de officiële promotieplechtigheid. Na het succesvol verdedigen van het proefschrift en het ontvangen van de bul mag de promovendus zich doctor noemen. Een andere benaming voor een promovendus is ook wel doctorandus, wat inhoudt dat de promovendus nog bezig is met zijn promotieonderzoek, maar naar alle waarschijnlijkheid doctor wordt. Het promoveren tot doctor is alleen voorbehouden aan academici en wetenschappers die beschikken over een universitaire studie, waardoor ze de graad master mogen voeren, of aan personen die beschikken over een studie die daar aan gelijkwaardig is (buitenlandse studies). Denk hierbij aan de graad master of science, de graad master of arts, de graad meester in de rechten of aan de graad ingenieur. In alle gevallen zal het gaan om personen die beschikken over een studie in het hoger onderwijs op universitair niveau. Een andere benaming voor personen die beschikken over een universitaire studie is ook wel onderzoeker of wetenschapper. Het promoveren kan ook simpelweg gezien worden als het maken van promotie door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Wat doet een promovendus

Een promovendus is dus een wetenschapper en onderzoeker, die bezig is met het promoveren. Als promovendus krijg je binnen de universiteit een tijdelijke aanstelling, waardoor je werkzaam bent voor de universiteit. Een promovendus is geen student maar een tijdelijke werknemer van de universiteit. De belangrijkste taak van de promovendus is het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek om als promovendus uiteindelijk je bekwaamheid aan te tonen in het proefschrift. Academici die willen promoveren gaan een bijzondere uitdaging aan, die meestal jaren in beslag neemt. De doctorsgraad is de hoogste graad die een universiteit kan afgeven. De meeste promovendi die willen promoveren zijn jaren bezig voordat ze kunnen promoveren. Het promoveren is niet voor iedereen weggelegd. Iedereen die beschikt over een universitaire studie kan er voor kiezen om vroeg of laat te promoveren. Denk bijvoorbeeld aan natuurkundigen, scheikundigen, biologen, voedingsdeskundigen, psychiaters en aan ingenieurs. Zoals eerder omschreven heeft een promovendus tijdens het promoveren ook te maken met een hoogleraar, die verantwoordelijk is voor het begeleiden van de promovendus.

Verschil promovendus en doctorandus

Het belangrijkste verschil tussen een promovendus en doctorandus is dat de promovendus nog niet zo ver is met zijn of haar promotieonderzoek dat deze in alle waarschijnlijkheid zal promoveren. Wanneer een promovendus naar alle waarschijnlijkheid wel zal promoveren tot doctor noemt men een promovendus ook wel doctorandus. Doctorandus betekent dan ook in het Latijn “hij die nog doctor moet worden”.

PhD betekenis

De afkorting "PhD" staat voor "Doctor of Philosophy". Het is de hoogste academische graad die wordt toegekend aan individuen die met succes een promotieonderzoek hebben voltooid. Een PhD-graad wordt toegekend in verschillende vakgebieden, waaronder wetenschappen, techniek, geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, geneeskunde en meer. PhD heeft in het kort betrekking op een combinatie van werken en leren.

Film: promovendus

Film: promovendus geografie

Opleidingen tot promovendus

Het worden van promovendus is alleen mogelijk als je beschikt over een universitaire studie. Iedereen met een universitaire studie kan promoveren als er sprake is van meer dan een gemiddelde interesse in de wetenschap. Het promoveren zal zeker niet voor iedereen weggelegd zijn, omdat het promoveren een langere periode in beslag zal nemen. Zie voor meer informatie ook de website van de Promotiekamer. Als je een bedrijf wilt beginnen, is het handig om boekhouding online bij te houden. Dit kan gedaan worden met behulp van online boekhoudsoftware.

Bedrijven waar een promovendus werkzaam kan zijn

Een promovendus krijgt tijdens het promotietraject een tijdelijke aanstelling van de universiteit, waarbinnen hij of zij wil promoveren. In de praktijk kan een promovendus overal werkzaam zijn, omdat de meeste promovendi ergens anders werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan een chief executive officer, cardioloog, wiskundige of aan een internist. In enkele gevallen is het ook mogelijk om buiten de universiteit om te promoveren, zoals in een laboratorium.

Competenties promovendus

De belangrijkste competentie van een promovendus is de bovengemiddelde interesse in de wetenschap. Daarnaast moet doorzettingsvermogen aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat het daadwerkelijk promoveren jaren in beslag kan nemen. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je gedurende het promoveren te maken hebt met veel verschillende wetenschappers, collega's en externe partijen. Ook het zelfstandig werken is aan te merken als een belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, presteren, innovatie, samenwerken, analytisch, analyseren, inspireren, vernieuwing, plannen en organiseren. Als laatste is het ook belangrijk om te benoemen dat je stressbestendig moet zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als promovendus

Arbeidsmarktperspectief is niet echt van toepassing op een promovendus, omdat het niet gezien kan worden als een gewoon beroep. De doorgroeimogelijkheden als promovendus zijn vanzelfsprekend groot te noemen. Een promovendus kan onderwijs geven als docent of kan werkzaam zijn binnen de publieke sector. De meeste promovendi die uiteindelijk doctor worden zijn werkzaam binnen de publieke sector of werkzaam voor bedrijven. Als doctor beschik je over unieke kennis binnen je vakgebied, waaraan grote behoefte kan zijn. Gepromoveerde wetenschappers zijn redelijk vaak te zien op televisie of werkzaam als gastspreker, omdat ze gezien worden als expert binnen hun vakgebied.

Arbeidsvoorwaarden en salaris promovendus

Een promovendus zal binnen de arbeidsvoorwaarden van de betreffende universiteit vallen. Een promovendus krijgt salaris van de universiteit dat afhankelijk zal zijn van de salarisschaal waarbinnen de promovendus ingedeeld zal worden. Over het algemeen zal een promovendus een salaris verdienen tussen de 2800 en 4600 euro bruto per maand, afhankelijk van de salarisschaal.

Eigen bedrijf starten als Promovendus

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Promovendus, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Promovendus

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Promovendus bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Promovendus.

Mijnzzp.nl