Promovendus

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Promovendus?

Een promovendus is een wetenschapper die bezig is met promoveren. Het promoveren heeft betrekking op het uiteindelijk behalen van een doctorsgraad door te promoveren. Zolang iemand aan het promoveren is, noemt men de wetenschapper een promovendus. Om te kunnen promoveren tot een doctorsgraad moet de promovendus wetenschappelijk onderzoek uitvoeren onder begeleiding van een hoogleraar. Het is de hoogleraar, die de promovendus bijstaat in het onderzoek en bijstaat in het schrijven van het proefschrift. Het proefschrift maakt een belangrijk onderdeel uit van het promoveren, omdat deze beoordeeld wordt door de manuscriptcommissie. De manuscriptcommissie bestaat over het algemeen uit drie vakgenoten, die het proefschrift beoordelen. Als een proefschrift de manuscriptcommissie doorstaat, is het aan de promovendus om het proefschrift openbaar te verdedigen tijdens de officiële promotieplechtigheid. Na het succesvol verdedigen van het proefschrift en het ontvangen van de bul mag de promovendus zich doctor noemen. Een andere benaming voor een promovendus is ook wel doctorandus, wat inhoudt dat de promovendus nog bezig is met zijn promotieonderzoek, maar naar alle waarschijnlijkheid doctor wordt. Het promoveren tot doctor is alleen voorbehouden aan academici en wetenschappers die beschikken over een universitaire studie, waardoor ze de graad master mogen voeren, of aan personen die beschikken over een studie die daar aan gelijkwaardig is (buitenlandse studies). Denk hierbij aan de graad master of science, de graad master of arts, de graad meester in de rechten of aan de graad ingenieur. In alle gevallen zal het gaan om personen die beschikken over een studie in het hoger onderwijs op universitair niveau. Een andere benaming voor personen die beschikken over een universitaire studie is ook wel onderzoeker of wetenschapper. Het promoveren kan ook simpelweg gezien worden als het maken van promotie door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Promovendus

Wat is het salaris en tarief van een Promovendus? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Promovendus in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Promovendus

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Promovendus bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl