Ingenieur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een ingenieur is een hoogopgeleide technicus en/of wetenschapper, die wetenschappelijke kennis ontwikkelt en gebruikt om technische, natuurwetenschappelijke, technologische en organisatorische problemen op te lossen. De term ingenieur moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende ingenieurs zijn die werkzaam kunnen zijn binnen verschillende branches, zoals de autobranche, de bouwbranche, de scheepsbranche, de luchtvaartbranche, de elektrobranche en de industrie. Een ingenieur is dus een hoogopgeleide technicus, die minimaal over een Hbo-opleiding beschikt. Goede ingenieurs zijn belangrijk, omdat ingenieurs verantwoordelijk zijn voor het bedenken van concrete oplossingen voor complexe ideeën. Het zijn de ingenieurs die oplossingen aandragen, zodat andere vaklieden ze kunnen toepassen in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan het ontwerpen van een nieuwe brug of aan het ontwerpen van een nieuwe machine. Zoals eerder omschreven zijn er verschillende ingenieurs, die meestal voor een bepaalde branche of vakgebied gekozen hebben. In de meeste gevallen zal een ingenieur samenwerken met verschillende andere ingenieurs, omdat ingenieurs ook verantwoordelijk kunnen zijn voor specifieke werkzaamheden binnen projecten. In de meeste gevallen zal een ingenieur verantwoordelijk zijn voor het bedenken en uitwerken van innovatieve ideeën, waardoor nieuwe technieken en/of technologieën toegepast kunnen worden in de praktijk. Het beroep ingenieur komt voor op Hbo-niveau en op universitair niveau. Een Hbo-opgeleide ingenieur mag de titel ing (ingenieur) voeren na de opleiding en afgestudeerde wetenschappers de titel ir (ingenieur). Hbo-studenten moeten dan wel kiezen voor een technische of agrarische opleiding. De titel die een ingenieur mag voeren is dus afhankelijk van het opleidingsniveau. Het is dus niet zo dat alle ingenieurs automatisch aangemerkt kunnen worden als wetenschapper.

Een ingenieur is dus een hoogopgeleide technicus en/of wetenschapper, die over verschillende opleidingen kan beschikken. Er bestaat een belangrijk verschil tussen Hbo-ingenieurs en Wo-ingenieurs. Dit verschil is voornamelijk terug te vinden tijdens de opleiding, omdat de Hbo-opleidingen praktischer zijn en universitaire studies meer theoretisch zijn. In de praktijk bestaat dit verschil ook, maar bij ervaren ingenieurs zullen de vaardigheden en opgedane kennis uiteindelijk meer tellen dan de vooropleiding. De titel die een ingenieur mag voeren zal echter niet veranderen door de opgedane ervaringen. Wat een ingenieur precies uitvoert qua werkzaamheden is geheel afhankelijk van de gekozen studie. Het is dan ook niet zomaar mogelijk om aan te geven, wat een ingenieur precies doet, maar in het kort kunnen we stellen dat ingenieurs het leven van mensen makkelijker maken door het toepassen van technische mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het bedenken en ontwerpen van ingewikkelde constructies met betrekking tot gebouwen, wegen of aan medische apparatuur. Maar ook technische ontwikkelingen met betrekking tot auto's worden uitgevoerd door ingenieurs. In dat geval kan bijvoorbeeld de benaming autotechnisch ingenieur van toepassing zijn. Binnen de civiele techniek kan de benaming civiel ingenieur van toepassing zijn.

Ingenieurswetenschappen

Als een ingenieur werkzaam is op wetenschappelijk niveau speelt innovatie meestal een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van verschillende testen als test ingenieur. In dat geval kan een test ingenieur betrokken zijn bij het uitvoeren van destructief onderzoek en niet destructief onderzoek. Dit soort onderzoeken is belangrijk om de kwaliteit van materialen, voorwerpen of voertuigen te kunnen vaststellen. Denk bijvoorbeeld aan een auto-ontwerper, die een nieuwe auto ontworpen heeft. Het zijn de ingenieurs die testen of een nieuwe auto veilig te gebruiken is. Dit is belangrijk om later geen problemen te krijgen met eventuele toezichthouders. Bij niet destructief onderzoek is een ingenieur meestal verantwoordelijk voor het onderzoeken van metalen op eventuele haarscheurtjes. Dit is vooral belangrijk binnen de olie-industrie, de luchtvaartsector en de machinebouw. Daarnaast kan een ingenieur bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het verder verbeteren van zonnepanelen, het verbeteren van windmolens of het ontwikkelen van nieuwe gasturbines.

Ingenieur betekenis

Een ingenieur is in alle gevallen een hooggeschoolde technicus die wetenschappelijke kennis gebruikt en ontwikkelt om technische, technologische, natuurwetenschappelijke en organisatorische problemen op te lossen. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat ingenieurs alleen op wetenschappelijk niveau werkzaam zijn. Ingenieurs kunnen ook beschikken over een gerichte Hbo-opleiding en diploma. Ingenieurs zijn vaak werkzaam voor een ingenieursbureau, zoals een waterbouwkundig ingenieursbureau. Afhankelijk van de opleiding en ervaring kan wel de aanspreektitel van een ingenieur verschillen tussen ing (Hbo-ingenieur) en ir (W.o. ingenieur).

Wat doet een ingenieur:

Beroep ingenieur:

Opleidingen tot ingenieur

Het is niet zomaar aan te geven welke opleiding je moet volgen om ingenieur te worden. Zoals eerder omschreven komt het beroep ingenieur in de praktijk op veel verschillende manieren voor. Wel moet het om een technische opleiding of studie gaan. Denk bijvoorbeeld aan de Hbo-opleiding autotechniek of aan de Hbo-opleiding civiele techniek. Zie voor meer informatie ook de website Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een ingenieur werkzaam kan zijn

Een ingenieur kan voor verschillende bedrijven werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan aannemersbedrijven, adviesbureaus en aan ingenieursbureaus. De meeste ingenieurs zijn direct of indirect werkzaam voor de overheid, waterschappen of provincies. Meer specifieke benamingen voor ingenieur kunnen ook zijn uitvoerder, projectleider, opzichter of werktuigbouwkundige. Waar een ingenieur precies werkzaam is, is ook afhankelijk van de specifieke opleidingen. Ook binnen de industrie zijn veel ingenieur werkzaam. Dit heeft vaak betrekking op grote fabrieken.

Competenties ingenieur

Als ingenieur moet je over behoorlijk wat verschillende competentie beschikken, die per opleidingsniveau en vakgebied kunnen verschillen. Denk aan zelfstandigheid, inzicht, flexibiliteit, doorzettingsvermogen, innovatie en aan een goed analytisch vermogen. Daarnaast zal je over goede communicatieve vaardigheden moeten beschikken, omdat je als ingenieur doorgaans veel zal samenwerken met diverse soorten collega's en andere belanghebbenden. Als laatste is het niet onbelangrijk om te noemen dat je een controlfreak moet zijn. Hiermee bedoelen wij het bewaken en inspecteren van ontwerpspecificaties. Algemeen belangrijke woorden zijn creativiteit, passie, onderzoeken, samenwerken, plannen, organiseren, ICT-kennis, overleggen, wet- en regelgeving, vernieuwing en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ingenieur

Het arbeidsmarktperspectief van een ingenieur is over het algemeen zeer goed te noemen. De meeste bedrijven zitten te springen om goed opgeleide ingenieurs. Het verkrijgen van werk als ingenieurs met een Hbo-opleiding of een universitaire studie zal dan ook in de meeste gevallen geen enkel probleem zijn. De doorgroeimogelijkheden als ingenieur zijn wel sterk afhankelijk van je eigen competenties en opleidingsniveau. Ervaring speelt binnen dit beroep een grote rol. Een mogelijke passende vervolgfunctie als ingenieur kan zijn de functie afdelingsmanager of de functie kennismanager. Dit kan wel per organisatie verschillen, omdat ingenieurs voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam kunnen zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris ingenieur

Er zijn voor het beroep ingenieur geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je bij zeer uiteenlopende soorten werkgevers of overheden werkzaam kan zijn. Wel is het zo dat je doorgaans voor de grotere bedrijven werkzaam zal zijn, die hun arbeidsvoorwaarden meestal prima geregeld hebben. Een ingenieur zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 5000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Een ingenieur met grote verantwoordelijkheden qua projecten kan zeker meer verdienen.

Read this information on Engineer in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Ingenieur auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Ingeniero en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Ingenieur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ingenieur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl