Uitvoerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een uitvoerder is een vakman of vakvrouw die dagelijks op een bouwplaats aanwezig is om leiding te geven aan de mensen die op de bouwplaats aan het werk zijn. Een uitvoerder houdt urenregistratie bij en zorgt dat de juiste materialen of mensen op de plek zijn waar deze nodig zijn. De belangrijkste taak van een uitvoerder is het houden van toezicht op de bouwplaats. Wanneer er vragen zijn kan het personeel bij de uitvoerder terecht. Een uitvoerder is over het algemeen als eerste op de bouwlocatie en gaat als laatste weer weg. Wanneer een bouw erg groot is kan de uitvoerder ook nog een assistent uitvoerder aan het werk hebben als zijn rechterhand. Eén van de belangrijkste taken van de uitvoerder is het controleren op de juiste maatvoering en het constructiewerk.

Een uitvoerder voert ook regelmatig een bouwvergadering met onderaannemers, aannemer en opdrachtgever. In deze vergadering, die vaak iedere week plaatsvindt, wordt de voortgang van het project besproken en eventuele problemen die zich voortdoen op de bouwlocatie. Een uitvoerder moet technisch inzicht hebben en stressbestendig zijn. Ook moet een uitvoerder goed vooruit kunnen kijken en problemen snel kunnen inschatten. Het is belangrijk dat de uitvoerder het personeel goed kan inschatten. Niet iedere timmerman kan goed tekening lezen of inzien hoe een bekisting het best gemaakt kan worden.

Een uitvoerder moet er alles aan doen om de planning te halen op een bouw. Wanneer de uitvoerder denkt dat er ergens iets niet goed gaat moet hij hier op inspelen. Wanneer de planning niet gehaald wordt dan zal de uitvoerder hier op moeten inspelen. Dit kan dan betekenen dat er meer of minder personeel ingeschakeld moet worden. De uitvoerder moet ook weer verantwoordelijkheid afleggen naar zijn werkgever.

De uitvoerder is voor een aannemersbedrijf erg belangrijk, omdat deze voor de aannemer een bouwplaats aanstuurt en toezicht houdt op de voortgang van de bouw. Een uitvoerder krijgt vaak na veel kleine bouwprojecten pas de verantwoordelijkheid over de echt grote opdrachten, zoals het bouwen van een groot kantoorpand of een woonwijk. De verantwoordelijkheid als uitvoerder is dan ook groot.

Een uitvoerder is dan ook de hele dag druk met het controleren van de werkzaamheden door de werknemers. Tijdens de bouwwerkzaamheden komen er altijd onverwachte zaken te voorschijn die besproken moeten worden met de uitvoerder. Soms kan een uitvoerder zelf een oplossing aandragen, en soms moet er overlegd worden met betrokken partijen om tot een goede oplossing te komen.

Als uitvoerder is het belangrijk om sterk in je schoenen te staan en er voor te zorgen dat de werknemers en onderaannemers werken zoals de uitvoerder dat wil. Een goede uitvoerder zal zich niet laten vertellen wat er moet gebeuren op een bouwplaats. Op een bouwlocatie werken vaak veel verschillende bedrijven, die allemaal ingehuurd zijn voor hun specifieke taken. Omdat er zoveel verschillende bedrijven werken en mensen is het zeer belangrijk dat er iemand op de bouwplaats de leiding heeft over het project.

Een uitvoerder heeft vaak veel ervaring in bouwen en veel uitvoerders zijn dan ook begonnen als timmerman, en hebben door hun jarenlange ervaring en scholing zich opgewerkt tot uitvoerder. De nieuwe generatie uitvoerders zijn vaak specifiek opgeleid voor het werk en doen hun ervaring op door het meelopen met een uitvoerder.

Diverse taken en verantwoordelijkheden van uitvoerder kunnen onder meer zijn:

 • Het zorg dragen voor de planning, uitvoering en registratie van het project
 • Afroepen onderaannemers wanneer dit nodig is
 • Afroepen eigen personeel en materieel wanneer dit nodig is
 • Instrueren, motiveren en controleren van personeel en materialen
 • Aanwezig zijn tijdens werkzaamheden en toezicht te houden
 • Bevoorraden materieel zoals keten en toilet
 • Het zorgen voor een dusdanige uitvoering dat de veiligheid gewaarborgd is
 • Onderhouden van contacten met toezichthouders, directie, opdrachtgever en bevoegd gezag
 • Bijhouden van projectadministratie zoals hoeveelheden materiaal en urenrapportage
 • Meer en minderwerk bijhouden
 • Financiële stand bijhouden

Informatiefilm over een uitvoerder:

Opleidingen tot uitvoerder

Om uitvoerder te worden zijn er verschillende opleidingen mogelijk. Meestal wordt de opleiding uitvoerder gedaan na de opleiding assistent uitvoerder. De opleiding tot uitvoerder is niet makkelijk en kost vaak jaren ervaring en leren. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor bouwtechnieken, materialen, constructies en berekeningen. Maar ook het goed kunnen organiseren is erg belangrijk als uitvoerder. Tijdens de opleiding worden er verschillende examens afgenomen, zowel in de praktijk als theoretisch.

Bedrijven waar een uitvoerder werkzaam kan zijn

Een uitvoerder kan werkzaam zijn bij een aannemer waar hij zelfstandig de leiding voert over de bouwplaats, of werkzaam zijn bij andere bouwprojecten zoals de wegenbouw en infrastructuurwerken. Als uitvoerder zijn er veel mogelijkheden als het op werken aankomt, omdat het een opleiding is op hoger niveau.

Competenties uitvoerder

Als uitvoerder is het belangrijk de overhand te kunnen houden op de bouwplaats en te kunnen organiseren. De organisatie van een bouwlocatie is eigenlijk een van de belangrijkste taken van de uitvoerder, omdat anders de bouw stil komt te liggen. Ook het controleren van werkzaamheden is belangrijk. Naast het aanwezig zijn op de bouwlocatie zal een uitvoerder vaak overleg plegen met onderaannemers, gemeentes, architecten en gebruikers van het gebouw.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als uitvoerder

Voor een goed opgeleide uitvoerder is volop werk te vinden binnen de bouwwereld. De meeste uitvoerders werken lang voor een bepaalde aannemer als het wederzijds bevalt. Naast het werken als uitvoerder kan de uitvoerder ook andere functies bekleden binnen het bedrijf of daarbuiten, zoals de voorbereiding of constructieberekeningen uitvoeren. Zie ook het beroep hoofduitvoerder.

Arbeidsvoorwaarden en salaris uitvoerder

Het werken als uitvoerder brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Een uitvoerder is vaak als eerste op een bouwplaats en gaat als laatste weer weg. Als uitvoerder maakt dan ook doorgaans lange dagen. Het salaris van een uitvoerder is erg afhankelijk van zijn leeftijd, ervaring en de moeilijkheid of grootte van de opdracht. Een uitvoerder zal doorgaans ergens tussen de 2500 euro en 3700 euro verdienen.

Mijnzzp.nl