Uitvoerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een uitvoerder is een bouwkundige die dagelijks op een bouwplaats aanwezig is om leiding te geven aan de verschillende vaklieden op de bouwplaats. De belangrijkste taken van een uitvoerder zijn het houden van toezicht op de bouwplaats en het controleren van alle werkzaamheden. Vooral het controleren van alle maatvoering en constructiewerkzaamheden krijgt over het algemeen veel aandacht van een uitvoerder. Als er vragen zijn kan het personeel bij de uitvoerder terecht. Een uitvoerder is over het algemeen als eerste op de bouwlocatie en gaat als laatste weer weg. Als het een grote bouwlocatie betreft kan de uitvoerder ook gebruikmaken van een assistent-uitvoerder om de uitvoerder te ondersteunen. Een uitvoerder is ook verantwoordelijk voor het houden van zogenaamde bouwvergaderingen met onderaannemers, toezichthouders en de opdrachtgever. In deze bouwvergadering, die vaak iedere week gehouden wordt, wordt de voortgang van het bouwproject besproken en eventuele problemen die zich voortdoen op de bouwlocatie. Een uitvoerder moet technisch inzicht hebben en stressbestendig zijn. Ook moet een uitvoerder goed vooruit kunnen denken en eventuele problemen snel kunnen inschatten. Het is ook belangrijk dat een uitvoerder het personeel goed kan inschatten. Niet iedere timmerman kan goed tekening lezen of inzien hoe een bekisting het beste gemaakt kan worden. Andere werkzaamheden van een uitvoerder zijn het bijhouden van de urenregistraties en het afroepen van de juiste werkmaterialen en vaklieden. Een uitvoerder kan ook gezien worden als een gespecialiseerde manager, die zelf ook over de nodige vakkennis moet beschikken. Het beroep uitvoerder is aan te merken als belangrijk beroep, omdat het de uitvoerder is die ervoor zorgt dat alle werkzaamheden volgens de planning verlopen. Daarnaast ziet de uitvoerder toe op de geleverde kwaliteit van de werkzaamheden.

Een uitvoerder is dus een lokale projectleider die alleen op de bouwlocatie werkzaam is. Een uitvoerder is voor een aannemersbedrijf erg belangrijk, omdat een uitvoerder namens de aannemer een bouwplaats aanstuurt en toezicht houdt op de voortgang van de bouw. Een uitvoerder krijgt vaak na veel kleine bouwprojecten pas de verantwoordelijkheid over de echt grote opdrachten, zoals het bouwen van een groot kantoorpand of een woonwijk. De verantwoordelijkheden van een uitvoerder zijn dan ook groot te noemen. Een uitvoerder is meestal de hele dag druk met het controleren van alle werkzaamheden. Tijdens bouwwerkzaamheden komen er altijd wel onverwachte zaken tevoorschijn, die besproken moeten worden met de uitvoerder. Soms kan een uitvoerder zelf een oplossing aandragen, en soms moet er overlegd worden met betrokken partijen om tot een goede oplossing te komen. Vanzelfsprekend komt het beroep uitvoerder in de praktijk op verschillende manieren voor. Een uitvoerder kan bijvoorbeeld ook werkzaam zijn binnen de civiele techniek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de waterbouw of aan het bouwen van bruggen.

Werken als uitvoerder

Als uitvoerder is het belangrijk om sterk in je schoenen te staan en ervoor te zorgen dat de werknemers en onderaannemers werken zoals de uitvoerder dat wil. Een uitvoerder zal er alles aan doen om de planning te halen met betrekking tot de bouw. Als een uitvoerder denkt dat er ergens iets niet goed gaat moet de uitvoerder hierop inspelen. Een uitvoerder heeft vaak veel ervaring met betrekking tot bouwen. Veel uitvoerders zijn bijvoorbeeld begonnen als timmerman en hebben door hun jarenlange ervaring en scholing zich opgewerkt tot uitvoerder. De nieuwe generatie uitvoerders is vaak rechtstreeks opgeleid tot uitvoerder en doet hun werkervaring op door het meelopen met een ervaren uitvoerder. In dat geval is er meestal sprake van een assistent-uitvoerder. Als uitvoerder zal je met veel verschillende bouwvakkers te maken krijgen binnen je werkzaamheden. Het houden van toezicht en overzicht is dan ook belangrijk als uitvoerder.

Wat doet een uitvoerder

Een uitvoerder kan dus ook gezien worden als een belangrijke toezichthouder die er voor zorgt dat alle bouwwerkzaamheden volgens de bouwtekening, het bestek en regelgeving uitgevoerd worden. Een uitvoerder heeft in veel gevallen ook te maken met bouwinspecteurs die namens de gemeente inspectiewerkzaamheden uitvoeren. Daarnaast heeft een uitvoerder veel met verschillende vaklieden te maken zoals timmerlieden, betontimmerlieden en onderaannemers zoals elektriciens en loodgieters. Al deze verschillende vaklieden zijn verantwoordelijk voor specifieke werkzaamheden en vallen onder de verantwoordelijkheid van een uitvoerder. Omdat bouwwerkzaamheden meestal niet makkelijk zijn is het belangrijk dat de uitvoerder iedere dag aanwezig is op de bouwlocatie.

Diverse taken van een uitvoerder:

 • Het zorgen voor de planning, uitvoering en registratie van het project
 • Afroepen onderaannemers wanneer dit nodig is
 • Afroepen eigen personeel en materieel wanneer dit nodig is
 • Instrueren, motiveren en controleren van personeel en materialen
 • Aanwezig zijn tijdens werkzaamheden en toezicht te houden
 • Bevoorraden materieel zoals keten en toilet
 • Het zorgen voor een dusdanige uitvoering dat de veiligheid gewaarborgd is
 • Onderhouden van contacten met toezichthouders, directie, opdrachtgever en bevoegd gezag
 • Bijhouden van projectadministratie zoals hoeveelheden materiaal en urenrapportage
 • Meer- en minderwerk bijhouden
 • Financiële stand bijhouden

Wat doet een uitvoerder:

Opleidingen tot uitvoerder

Om uitvoerder te worden zijn er verschillende opleidingen mogelijk. Meestal wordt de opleiding uitvoerder gedaan na de opleiding assistent-uitvoerder. De opleiding tot uitvoerder is niet makkelijk en kost vaak jaren ervaring en leren. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor bouwtechnieken, materialen, constructies en berekeningen. Maar ook het goed kunnen organiseren is erg belangrijk als uitvoerder. Tijdens de opleiding worden er verschillende examens afgenomen, zowel in de praktijk als theoretisch. Als uitvoerder heb je over het algemeen veel te maken met administratie. Een zzp uitvoerder kan dan ook het beste gebruikmaken van een online boekhoudprogramma. Hiermee kun je zelfstandig de complete boekhouding bijhouden.

Bedrijven waar een uitvoerder werkzaam kan zijn

Een uitvoerder is over het algemeen werkzaam voor een aannemersbedrijf. Daarnaast kan een goede uitvoerder ook voor andere soorten bedrijven werkzaam zijn, zoals voor een projectontwikkelaar of een woningstichting die ook te maken kunnen hebben met bouwwerkzaamheden. Het beroep uitvoerder komt ook voor buiten de bouwsector, zoals in de grond-, weg- en waterbouw. Het is denkbaar dat een uitvoerder in sommige gevallen werkzaam is als ondernemer of als consultant.

Competenties uitvoerder

Als uitvoerder is het belangrijk de overhand te kunnen houden op de bouwplaats en te kunnen organiseren. De organisatie van een bouwlocatie is eigenlijk een van de belangrijkste taken van de uitvoerder, omdat anders de bouw stil komt te liggen. Ook het controleren van werkzaamheden is belangrijk. Naast het aanwezig zijn op de bouwlocatie zal een uitvoerder vaak overleg plegen met onderaannemers, gemeentes, architecten en gebruikers van het gebouw. Algemeen belangrijke woorden zijn management, waakzaamheid, veiligheid, plannen, samenwerken, communicatie en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als uitvoerder

Het arbeidsmarktperspectief als uitvoerder is over het algemeen heel goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Wel is het zo dat met betrekking tot het beroep uitvoerder werkervaring erg belangrijk is. Bouwwerkzaamheden zijn over het algemeen complexe werkzaamheden, waarbij alleen theoretische kennis over het algemeen niet voldoende zal zijn. De doorgroeimogelijkheden als uitvoerder kunnen gezien worden in het opdoen van veel ervaring, waardoor de uitvoerder uiteindelijk hoofduitvoerder kan worden. Een hoofduitvoerder heeft de dagelijkse leidingen over verschillende uitvoerders. Het beroep hoofduitvoer komt niet binnen alle aannemersbedrijven voor. Dit zijn over het algemeen alleen de grote aannemersbedrijven.

Arbeidsvoorwaarden en salaris uitvoerder

Het werken als uitvoerder brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Een uitvoerder is vaak als eerste op een bouwplaats en gaat als laatste weer weg. Als uitvoerder maakt dan ook doorgaans lange dagen. Het salaris van een uitvoerder is erg afhankelijk van zijn leeftijd, ervaring en de moeilijkheid of grootte van de opdracht. Een uitvoerder zal doorgaans ergens tussen de 2500 euro en 3700 euro verdienen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Uitvoerder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Uitvoerder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl