Projectontwikkelaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep projectontwikkelaar
Projectontwikkelaar en projectontwikkeling
Hoe werkt een projectontwikkelaar?
Kan iedereen projectontwikkelaar worden?
Hoe word je projectontwikkelaar?
Wat doet een projectontwikkelaar:
Film: Vastgoedontwikkelaar:
Opleidingen tot projectontwikkelaar
Bedrijven waar een projectontwikkelaar werkzaam kan zijn
Competenties projectontwikkelaar
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als projectontwikkelaar
Arbeidsvoorwaarden en salaris projectontwikkelaar
Eigen bedrijf starten als Projectontwikkelaar
Boekhoudprogramma vergelijken Projectontwikkelaar

Beroep projectontwikkelaar

Een projectontwikkelaar is gespecialiseerd in projectontwikkeling. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een projectontwikkelaar omschrijven als het investeren in vastgoedprojecten om bepaalde bouwwerken te realiseren. Een projectontwikkelaar kan aangemerkt worden als projectleider, die allerlei bouwkundige zaken regelt van het begin tot het eind, zodat de gewenste resultaten behaald worden. Als projectontwikkelaar onderhoud je regelmatig contact met investeerders, gemeenten, architecten en aannemers. Een projectontwikkelaar moet een realistische inschatting kunnen maken van zijn plannen, door het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Binnen de haalbaarheidsstudie staan alle te verwachten kosten tegen een mogelijke opbrengst. Het beroep projectontwikkelaar is aan te merken als risicovol beroep, omdat projectontwikkeling zelden zal verlopen zoals dit bedacht is. Een projectontwikkelaar zal regelmatig met tegenvallers te maken krijgen, omdat lang niet alle risico's van tevoren in te schatten zijn. Daarnaast kunnen bouwkosten en andere kosten snel oplopen als er sprake is van meerwerk of onvoorziene kosten. Het begroten van meerwerk en onvoorziene kosten is over het algemeen lastig en heeft directe invloed op het uiteindelijke rendement. Aan de andere kant is het wel zo dat projectontwikkeling veel geld kan opleveren als de ontwikkeling succesvol afgerond kan worden. Als projectontwikkelaar is het belangrijk dat je op de hoogte bent van wet- en regelgeving, omdat een projectontwikkelaar veel te maken heeft met bestemmingsplannen, belangenbehartigers en gemeentes. De meeste projectontwikkelaars zijn minimaal enkele jaren bezig met ontwikkelprojecten, omdat het verkrijgen van bouwvergunningen niet makkelijk is. Daarnaast zal een mogelijke financierder alleen een lening verstrekken als de projectontwikkelaar een bouwvergunning kan overleggen. Een andere benaming voor projectontwikkelaar is vastgoedontwikkelaar.

Projectontwikkelaar en projectontwikkeling

Een projectontwikkelaar moet dus aangemerkt worden als projectleider, die meestal werkzaam is als ondernemer. Daarnaast kan een projectontwikkelaar in de meeste gevallen aangemerkt worden als de directe of indirecte investeerder van projecten. Als een projectontwikkelaar werkzaam is voor de overheid is eerder de benaming stedenbouwkundige van toepassing. Het beroep projectontwikkelaar is in alle gevallen aan te merken als risicovol beroep, omdat er meestal grote belangen op het spel staan. Projectontwikkeling kost over het algemeen veel geld, omdat een projectontwikkelaar in de meeste gevallen niet alleen te maken krijgt met nieuwbouwkosten. Denk bijvoorbeeld ook aan het uitvoeren van een planologisch onderzoek, archeologisch onderzoek, architect kosten, vergunningen en aan rentelasten. Daarnaast bestaat er altijd een kans dat een ontwikkeling uiteindelijk geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld omdat de gemeente het niet ziet zitten, of omdat er mensen bezwaar maken tegen de ontwikkeling. Soms kan het ook voorkomen dat een gemeente minder massaal wenst te bouwen, waardoor de ontwikkeling niet rendabel is. Ook kan een projectontwikkelaar te maken krijgen met bestemmingsplannen, die aangepast moeten worden om een bouwwerk te kunnen realiseren. Het aanpassen van een bestemmingsplan is meestal niet heel makkelijk en kan een langere periode in beslag nemen.

Hoe werkt een projectontwikkelaar?

Een projectontwikkelaar werkt meestal met meerdere participanten samen, om zo genoeg geld in een project te kunnen stoppen. Door het samenbrengen van meerdere participanten kan de projectontwikkelaar zich met meerder projecten tegelijk bezighouden. Over het algemeen duren projecten jaren voordat ze klaar zijn. Dit komt ook door ingewikkelde regels en het vele overleg dat moet plaatsvinden met diverse partijen. Het komt tegenwoordig ook voor dat een projectontwikkelaar pas afrekent met de eigenaar van de grond als het project voltooid is. Op deze manier hoeft een projectontwikkelaar de grond niet eerst aan te kopen. Dit betekent over het algemeen wel een lagere opbrengst voor de projectontwikkelaar, omdat de huidige eigenaar van de grond langer moet wachten op zijn geld en hiervoor een vergoeding vraagt. Niet iedere projectontwikkelaar is actief op alle gebieden van vastgoed. Zo kan een projectontwikkelaar ervoor kiezen om alleen woningen te ontwikkelen of juist alleen kantoren. Het ontwikkelen van woningen of andere soorten vastgoed is een uitdaging te noemen, omdat een projectontwikkelaar met veel zaken rekening moet houden, zoals gemeentes, provincie, buren en grondeigenaren. Veel partijen hebben een bepaald belang als er iets gebouwd gaat worden. Dit kan bijvoorbeeld om planschade gaan of om ruimtelijke ordening vanuit de gemeente. In de meeste gevallen zullen er uitgebreide procedures doorlopen moeten worden voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden door de aannemer. Om uiteindelijk te kunnen bouwen moet een project ook financieel haalbaar zijn.

Kan iedereen projectontwikkelaar worden?

In principe kan iedereen projectontwikkelaar worden. Het beroep projectontwikkelaar kent verder geen beroepsbescherming. Een belangrijke aanvulling hierop is wel dat projectontwikkeling om ervaring en kennis vraagt. Deze kennis heeft niet alleen betrekking op bouwkunde. De kennis van een projectontwikkelaar moet veel breder gezien worden. Denk bijvoorbeeld aan financiële kennis, juridische kennis en aan het kunnen netwerken. Het netwerken als projectontwikkelaar is wellicht een van de belangrijkste competenties, omdat het belangrijk is om de juiste mensen te kennen. Dit is belangrijk, omdat projectontwikkeling niet alleen om financiën draait, maar ook om zakenrelaties om bepaalde zaken voor elkaar te kunnen krijgen. De ervaring als projectontwikkelaar heeft betrekking op het kunnen inschatten van risico's, doorlooptijden en het maken van begrotingen. Een risico waarmee een projectontwikkelaar te maken krijgt, is bijvoorbeeld grondvervuiling. Daarnaast is het belangrijk dat een projectontwikkelaar de markt kent. Over het algemeen zal een projectontwikkelaar veel samenwerken met verschillende makelaars of bedrijfsmakelaars.

Hoe word je projectontwikkelaar?

Om projectontwikkelaar te worden, zijn er verschillende stappen die je kunt volgen. Hier is een algemeen overzicht van het pad dat je kunt volgen om projectontwikkelaar te worden:

  • Onderwijs en achtergrond: Het behalen van een diploma op het gebied van vastgoedontwikkeling, bouwmanagement, civiele techniek, architectuur of een gerelateerd vakgebied is een goede basis. Dit biedt je de benodigde kennis en vaardigheden om projecten te begrijpen en te beheren.
  • Ervaring opdoen: Het opdoen van praktische ervaring in de vastgoedsector is van essentieel belang. Dit kan worden bereikt door stages bij vastgoedontwikkeling bedrijven, bouwbedrijven, vastgoedbeleggingsfondsen of andere relevante organisaties. Door te werken onder ervaren professionals kun je de verschillende aspecten van projectontwikkeling leren en de vereiste vaardigheden ontwikkelen.
  • Netwerken: Bouw een netwerk van professionals op in de vastgoedsector, waaronder ontwikkelaars, makelaars, architecten, aannemers en investeerders. Netwerken kan waardevolle kansen bieden om betrokken te raken bij projecten en relaties op te bouwen met mensen die je kunnen helpen bij je carrière.

Wat doet een projectontwikkelaar:

Film: Vastgoedontwikkelaar:

Opleidingen tot projectontwikkelaar

Om als projectontwikkelaar aan het werk te kunnen kan het beste de hbo-opleiding vastgoed en makelaardij gevolgd worden, en daarna de opleiding gebieds- en vastgoedontwikkeling gedaan worden. Deze zware opleiding stoomt je klaar op het gebied van herontwikkeling en alles wat daarbij komt kijken, zoals ruimtelijk, financieel-economisch, bouwkundig, planologie en de juridisch en fiscale elementen. Tijdens de opleiding werk je doorgaans vier dagen in de week en volg je de theorie op school gedurende één dag in de week. Om de opleiding te kunnen volgen is het wel belangrijk om minimaal twee jaar werkervaring te bezitten. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot een goed boekhoudpakket voor de zzp administratie. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een projectontwikkelaar werkzaam kan zijn

Een projectontwikkelaar zal in de meeste gevallen werkzaam zijn als ondernemer. Daarnaast kan een projectontwikkelaar werkzaam zijn voor bedrijven en overheden. Denk bijvoorbeeld aan gemeentes, vastgoedontwikkelaars, aannemersbedrijven en aan woningcoöperaties. In dat geval zijn er meestal wel andere benamingen van toepassing. De klassieke projectontwikkelaar zal in de meeste gevallen als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn. Het is wel denkbaar dat een projectontwikkelaar aangemerkt kan worden als consultant.

Competenties projectontwikkelaar

De belangrijkste competentie van een projectontwikkelaar is het kunnen netwerken, omdat een projectontwikkelaar afhankelijk is van verschillende partijen om bouwwerken te kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het regelmatig ontmoeten van wethouders om overleggen. Ook het op een goede manier lobbyen is belangrijk, omdat een projectontwikkelaar meestal meerdere vergunningen moet verkrijgen voordat er begonnen kan worden met de bouwwerkzaamheden. Een andere belangrijke competentie is het kunnen onderhandelen. Een projectontwikkelaar moet tegen de juiste prijs kunnen inkopen en verkopen, omdat er anders geen winst is. Ook communicatie is een competentie die niet onderschat moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het presteren van plannen aan raadsleden, die twijfels hebben over een project. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, lef, inzicht, doorzettingsvermogen, samenwerken, kennis, verantwoordelijkheidsgevoel, motiveren, inspireren en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als projectontwikkelaar

Het arbeidsmarktperspectief van een projectontwikkelaar is niet zomaar aan te geven, omdat de meeste projectontwikkelaars werkzaam zijn als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door het succesvol binnenhalen van opdrachten. De doorgroeimogelijkheden van een projectontwikkelaar moeten gezien worden in het mogen ontwikkelen van de grotere bouwprojecten. Daarnaast kan een projectontwikkelaar eventueel werkzaam zijn als vastgoedmanager of als locatiescout.

Arbeidsvoorwaarden en salaris projectontwikkelaar

Als projectontwikkelaar is je salaris in loondienst sterk afhankelijk van je precieze verantwoordelijkheden. Meestal betalen bedrijven een stuk beter dan overheden, maar verwachten bedrijven meestal ook veel meer van je als projectontwikkelaar. Een projectontwikkelaar verdient tussen de 3500 en 5500 euro bruto per maand, afhankelijk van de opleiding en leeftijd. Het salaris kan wel erg verschillen per soort bedrijf. Als zelfstandig ondernemer kunnen de verdiensten vele malen hoger zijn, maar zijn de risico's ook een stuk hoger.

Eigen bedrijf starten als Projectontwikkelaar

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Projectontwikkelaar, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Projectontwikkelaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Projectontwikkelaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Projectontwikkelaar.

Mijnzzp.nl